Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1100244
  Check title to add to marked list
  Verwelkingsziekte, al eeuwen een constante factor
  Hiemstra, J.A. ; Bennink, P. - \ 2014
  Tuin en Landschap 2014 (2014)5A. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 13.
  Phytophthora ramorum valt vooralsnog mee in Nederland : Geen 'Amerikaanse toestanden'
  Kuik, A.J. van; Bennink, P. ; Rizzo, D.M. - \ 2014
  Tuin en Landschap 2014 (2014)5A. - ISSN 0165-3350 - p. 22 - 23.
  Phytophthora ramorum heeft aan de westkust van de Verenigde Staten miljoenen bomen het leven gekost. Deze vochtminnende schimmel heeft een groot aantal potentiele waardplanten, maar zorgt in Nederland tot nu toe vooral voor problemen in Rhododendron.
  GrootGroenPlus toont ontwikkelingen in het sortiment : interview met Marco Hoffman over ontwikkelingen in het sortiment
  Bennink, P. ; Hoffman, M.H.A. - \ 2011
  Tuin en Landschap 33 (2011)22. - ISSN 0165-3350 - p. 10 - 13.
  houtachtige planten - rassen (planten) - cultivars - soortendiversiteit - kwaliteit - woody plants - varieties - species diversity - quality
  Een rondje over vakbeurs GrootGroenPlus met sortimentsspecialist Marco Hoffman, onderzoeker bij PPO, toont de ontwikkelingen in dat sortiment. De tendens is dat planten gezonder en compacter worden en dat er vooral veel nieuwe cultivars worden gepresenteerd.
  Nederland spil in internationaal iepenonderzoek
  Bennink, P. ; Hiemstra, J.A. - \ 2011
  Tuin en Landschap 33 (2011)13 A. - ISSN 0165-3350 - p. 22 - 25.
  Boom van het jaar : bomen voor daken (over o.a. brochure dak- en gevelgroen van Margareth Hop)
  Bennink, P. ; Hop, M.E.C.M. - \ 2011
  Tuin en Landschap 33 (2011)11. - ISSN 0165-3350 - p. 10 - 13.
  bomen - groeiplaatseisen - soortenkeuze - beplantingen - daken - natuurtechniek - trees - site requirements - choice of species - plantations - roofs - ecological engineering
  Nu daktuinen steeds populairder worden is de vraag steeds vaker relevant wat een boom geschikt maakt voor een dak en welke bomen je kunt toepassen op daken. Het thema voor de Boom van het Jaar 2011 is daarom bomen voor daken.
  Klimaatverandering en de stadsboom (interview met Jitze Kopinga)
  Bennink, P. ; Kopinga, J. - \ 2010
  Tuin en Landschap 32 (2010)14. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 15.
  bomen - straatbomen - stedelijke gebieden - stadsomgeving - openbare parken - klimaatfactoren - temperatuur - standplaatsfactoren - droogteresistentie - groeiplaatsen - boomverzorging - trees - street trees - urban areas - urban environment - public parks - climatic factors - temperature - site factors - drought resistance - sites - tree care
  Bomen in de stad staan vaak op warme plaatsen met een gebrekkige waterhuishouding. Volgens het KNMI zal Nederland in de toekomst steeds vaker met hitte en droogte te maken hebben. Wat betekent dat voor onze stadsbomen?
  De juiste boom in de juiste straat
  Bennink, P. ; Hiemstra, J.A. - \ 2010
  Tuin en Landschap 2010 (2010)14. - ISSN 0165-3350 - p. 19 - 19.
  bomen - aantrekkelijke bomen - straatbomen - soortendiversiteit - rassen (planten) - standplaatsfactoren - groeiplaatseisen - stedelijke gebieden - stadsomgeving - trees - amenity trees - street trees - species diversity - varieties - site factors - site requirements - urban areas - urban environment
  Welke boom is geschikt voor welke standplaats; een vraag waar elke boombeheerder mee te maken heeft. De website www.straatbomen.nl maakt de kennis van dertien jaar onderzoek naar de gebruikswaarde van straatbomen in Nederland voor iedereen toegankelijk.
  Plaaginsecten en het veranderende klimaat (interview met Leen Moraal)
  Bennink, P. ; Moraal, L.G. - \ 2009
  Tuin en Landschap 16 (2009). - ISSN 0165-3350 - p. 32 - 33.
  insectenplagen - klimaatverandering - broeikaseffect - biologische bestrijding - openbaar groen - insect pests - climatic change - greenhouse effect - biological control - public green areas
  Drie entomologen met een verschillende achtergrond discussiëren over de invloed van klimaatverandering op plaaginsecten. Silvia Hellingman (biologische bestrijding), Henk Vlug (32 jaar onderzoek, adviesbureau insectenbestrijding) en Leen Moraal (entomoloog)
  Onderzoek kastanjeziekte : wel inzichten, geen oplossingen
  Bennink, P. ; Kromhout, R. ; Os, G.J. van - \ 2009
  Tuin en Landschap 31 (2009)22. - ISSN 0165-3350 - p. 36 - 37.
  aesculus - hippocastanaceae - pseudomonas syringae - plantenziekteverwekkende bacteriën - pathogenen - aesculus - hippocastanaceae - pseudomonas syringae - plant pathogenic bacteria - pathogens
  Het onderzoek van de Werkgroep Aesculaap naar de paardenkastanjeziekte heeft resultaten geboekt, maar nog geen praktische oplossingen voor beheer opgeleverd. Dat gaat ook niet gebeuren. LNV heeft de subsidiekraan dichtgedraaid. Boombeheerders- en verzorgers blijven dan ook op hun eigen inschatting aangewezen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.