Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1103701
  Check title to add to marked list
  De bodem leeft, gecertificeerde NLT module voor HAVO
  Mastenbroek, J. ; Szalai, L. ; Delft, S.P.J. van; Goede, R.G.M. de; Dirven, L. van; Rutgers, M. ; Haan, I. de; Speijers, C. - \ 2008
  Utrecht : Stichting Leerplan ontwikkeling (Natuur Leven Technologie ) - 52
  Gecertificeerde NLT (natuur leven technologie) module voor havo. Deze module gaat over de bodem. Daaronder verstaan we niet alleen de grond onder onze voeten maar ook het leven in die grond. Een bodem is een samenleving tussen planten en echt enorm veel bodemleven: wormen, insecten, schimmels en bacteriën die allemaal in de bodem leven. Het centrale thema van de module is duurzaam gebruik maken van de bodem. Duurzam is een modewoord geworden en niemand weet precies wat het betekent. De betekenis die het hier heeft is: De gebruikswaarde van de bodem moet behouden blijven. Na duurzaam gebruik is de bodem het zelfde gebleven. Duurzame landbouw maakt gebruik van de bodem op een manier die je duurzaam kunt noemen. Tegenover duurzame landbouw staat de zogenaamde intensieve landbouw. De intensieve landbouw probeert de productie zo groot mogelijk te houden. Er worden veel landbouwmachines, kunstmest, onkruidbestrijdingsmiddelen en insectenbestrijdingsmiddelen gebruikt. Van intensieve landbouw is sprake sinds de jaren zestig en zeventig. Door intensieve landbouw had men voldoende voedsel voor de sterk groeiende bevolking maar deze vorm van landbouw heeft ook nadelen. Het grondwater raakt vervuild met meststoffen zoals fosfaten en nitraten en bestrijdingsmiddelen. Door de overheid zijn daarom matregelen genomen om het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen aan banden te leggen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.