Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1111203
  Check title to add to marked list
  Coverage trajectory planning for a bush trimming robot arm
  Kaljaca, Dejan ; Vroegindeweij, Bastiaan ; Henten, Eldert van - \ 2019
  Journal of Field Robotics (2019). - ISSN 1556-4959
  agriculture - manipulators - planning

  A novel motion planning algorithm for robotic bush trimming is presented. The algorithm is based on an optimal route search over a graph. Differently from other works in robotic surface coverage, it entails both accuracy in the surface sweeping task and smoothness in the motion of the robot arm. The proposed method requires the selection of a custom objective function in the joint space for optimal node traversal scheduling, as well as a kinematically constrained time interpolation. The algorithm was tested in simulation using a model of the Jaco arm and three target bush shapes. Analysis of the simulated motions showed how, differently from classical coverage techniques, the proposed algorithm is able to ensure high tool positioning accuracy while avoiding excessive arm motion jerkiness. It was reported that forbidding manipulation posture changes during the cutting phase of the motion is a key element for task accuracy, leading to a decrease of the tool positioning error up to 90%. Furthermore, the algorithm was validated in a real-world trimming scenario with boxwood bushes. A target of 20 mm accuracy was proposed for a trimming result to be considered successful. Results showed that on average 82% of the bush surface was affected by trimming, and 51% of the trimmed surface was cut within the desired level of accuracy. Despite the fact that the trimming accuracy turned out to be lower than the stated requirements, it was found out this was mainly a consequence of the inaccurate, early stage vision system employed to compute the target trimming surface. By contrast, the trimming motion planning algorithm generated trajectories that smoothly followed their input target and allowed effective branch cutting.

  Jarenlang bezig met ontwikkelen van zelfrijdend karretje dat eieren raapt
  Vroegindeweij, B.A. - \ 2018
  eierraaprobot - eiren

  Al tien jaar werkt Bastiaan Vroegindeweij uit Ochten aan de ontwikkeling van een eierraaprobot. Hij is wetenschapper, innovator én ondernemer. „Snelheid is geboden, want de concurrentie is in aantocht.”

  Naast zijn laptop ligt een oude Nokia. En dat in de hightechomgeving van de universiteit in Wageningen. „Deze gaat niet kapot, vandaar.”

  Het begon met een wedstrijd tijdens zijn studie agrotechnologie. „We moesten met een zelf ontwikkelde machine ‘onkruid’ bestrijden tussen maisplanten. Het onkruid was voor ons neergelegd in de vorm van gele golfballen. Daarvoor bouwde ons team een raapwagen.”

  Toen kwam bij de zoon van een pluimveehouder de gedachte op om hiermee ook eieren te laten rapen. „De scharrelstallen hebben de kippen een stuk meer welzijn gebracht, maar de boer zelf is vergeten. Die kon voorheen de eieren op stahoogte pakken, maar moet nu vaak door de stallen dwalen en bukken om emmers vol her en der verspreid liggende eieren te rapen; zeker als de kippen nog niet aan hun nest gewend zijn. Wanneer ze blijven liggen, leggen andere kippen er weer hun eieren bij. Als het strooiselpakket aangroeit, neemt het probleem eveneens toe.”

  Vroegindeweij wist dat de boer of zijn personeel geen keus heeft. Soms moeten er op onaangename tijden wel drie tot vier rondjes door de stallen worden gemaakt. Tijdrovend, duur en slecht voor de rug.

  Het liet hem niet meer los. Tijdens zijn afstudeeropdracht ontwikkelde hij een routeplanner voor een raaprobot, de PoultryBot. Hij kreeg de kans om er zijn promotieonderzoek aan te wijden en zette een machine in elkaar die met behulp van een draaiende spiraal ook de eieren opraapt. „In 2015 was er een leuk concept, maar waren er nog te veel onvolkomenheden. Zo moesten de accu’s om de twee uur worden opgeladen.”

  Hij besloot door te gaan en leeft sindsdien grotendeels van zijn spaargeld en de inkomsten van zijn vrouw. „Ik ben met Livestock Robotics onverwacht ondernemer geworden. Het heeft mijn blik enorm verbreed, maar het kost ook veel tijd.”

  De jonge ingenieur is nu bezig met een tweede prototype, waarbij het rapen even op de tweede plaats is gekomen. „Het moet eerst zonder enige problemen stabiel in de stal kunnen rondrijden, van maandagochtend vroeg tot vrijdagavond laat.”

  Ondertussen zoekt hij naarstig naar investeerders. „Eigenlijk moet de robot binnen twee jaar op de markt komen. Voor de ontwikkeling is in eerste aanleg ongeveer 7 ton nodig. Daarnaast ben ik bezig om boeren bereid te vinden de eerste machines af te nemen.” De raapmachines zouden ongeveer 30.000 euro per stuk moeten kosten. „Ze besparen alleen aan werk al voor 10 mille per jaar.”

  De robot kan op termijn meer doen dan alleen boer of personeelslid ontlasten. „Als je heel goed verder ontwikkelt, heb je een apparaat dat de kippen in de gaten houdt en gegevens over hun gedrag verzamelt. Daarbij dient dan goed rekening te worden gehouden met de omgeving waarin de robot zijn werk doet.

  Of je dan de boer nog nodig hebt? Misschien gaan we toe naar bedrijven die autonoom draaien. Willen we dat? Het is nog ver weg. Voorlopig hebben we niet anders dan een klein, zelfrijdende karretje dat eieren raapt. Het is bepaald niet eenvoudig om machines te maken die rekening houden met de ingewikkelde werkelijkheid. Kijk naar Google, hoe lang zijn ze daar al niet bezig met een zelfrijdende auto?”

  Evaluation of the performance of PoultryBot, an autonomous mobile robotic platform for poultry houses
  Vroegindeweij, Bastiaan A. ; Blaauw, Sam K. ; IJsselmuiden, Joris M.M. ; Henten, Eldert J. van - \ 2018
  Biosystems Engineering 174 (2018). - ISSN 1537-5110 - p. 295 - 315.
  Autonomous navigation - Floor egg collection - Mobile monitoring - Mobile robot - Performance evaluation - Poultry farming

  Assessment of animal status, housing conditions and manually collecting floor eggs are the major daily tasks for poultry farmers. To assist the farmer in these tasks, PoultryBot, an autonomous mobile robot for use in poultry houses has been developed. In earlier research, several components of PoultryBot were discussed in detail. Here, performance of the robot is evaluated under practical conditions. For navigation, different paths were used to assess its navigation performance for various tasks, such as area sweeping and surveying close to walls. PoultryBot proved capable of navigating autonomously more than 3000 m, while avoiding obstacles and dealing with the hens present. The robustness of its navigation performance was tested by confronting PoultryBot with obstacles in different positions with respect to its path and using different settings of the navigation parameters. Both factors clearly influenced the driving behaviour of PoultryBot. For floor egg collection, detection and collection of eggs was assessed at 5 predefined egg positions lateral to the path of the robot. Over 300 eggs were tested; 46% were collected successfully, 37% was not collected successfully, and 16% were missed. The most observed failures occurred when the collection device was just next to the egg. It is thought that this problem can be solved by improving the control algorithm. The results demonstrate the validity of the PoultryBot concept and the possibility of autonomous floor egg collection in commercial poultry houses. Furthermore, they indicate that application of smart autonomous vehicles in dense animal environments is feasible.

  PoultryBot, a robot for poultry house applications : localisation, path planning, object recognition and performance evaluation
  Vroegindeweij, Batiaan - \ 2018
  Wageningen University. Promotor(en): E.J. van Henten; P.W.G. Groot Koerkamp, co-promotor(en): J.M.M. IJsselmuiden. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463437295 - 218

  Nowadays, the aviary system is the most common housing system for laying hens in the Netherlands. The large behavioural freedom for the hens in this housing system contributes positively to hen welfare. On the other hand, this led to an increase in the need for human labour, for example to manually collect floor eggs and monitor the complex interactions in the flock. Given the increased attention for using robots, also in agriculture, to replacing undesired labour and increase sensing opportunities, using an autonomous robot for floor egg collection is proposed.

  As such robot did not exist prior to this research, several required components were evaluated in more detail on their performance for poultry house applications. First, probabilistic localisation was evaluated in an empty poultry house, to determine its applicability for such repetitive environments and to find the most suitable algorithm settings. Next, path planning for floor egg collection requires coverage of the whole house, while revisiting behaviour during the day should depend on probability of floor egg occurrence. For this, the non-uniform repetitive area coverage (NURAC) path planner was developed. To discriminate between objects in the poultry house, such as hens, housing and eggs, a simple method for image classification based on spectral reflectance properties was presented. Integrating these components with a navigation method and a floor egg collection device resulted in PoultryBot, the world’s first autonomous mobile robot for poultry houses. Experimental evaluation showed PoultryBot to be capable of autonomous navigation and floor eggs collection under practical conditions with live hens. Finally, Technology Readiness Levels were defined for the subsystems and PoultryBot as whole based on the achieved result. From that, indications are given on what is required to advance on the TRL scale, and which approaches seem useful given the experiences so far.

  Object discrimination in poultry housing using spectral reflectivity
  Vroegindeweij, Bastiaan A. ; Hell, Steven van; IJsselmuiden, Joris M.M. ; Henten, Eldert J. van - \ 2018
  Biosystems Engineering 167 (2018). - ISSN 1537-5110 - p. 99 - 113.
  To handle surrounding objects, autonomous poultry house robots need to discriminate between various types of object present in the poultry house. A simple and robust method for image pixel classification based on spectral reflectance properties is presented. The four object categories most relevant for the autonomous robot PoultryBot are eggs, hens, housing elements and litter. Spectral reflectance distributions were measured between 400 and 1000 nm and based on these spectral responses the wavelength band with lowest overlap between all object categories was identified. This wavelength band was found around 467 nm with an overlap of 16% for hens vs. eggs, 12% for housing vs. litter, and less for other combinations. Subsequently, images were captured in a commercial poultry house, using a standard monochrome camera and a band pass filter centred around 470 nm. In 87 images, intensity thresholds were applied to classify each pixel into one of four categories. For eggs, the required 80% correctly classified pixels was almost reached with 79.9% of the pixels classified correctly. For hens and litter, 40–50% of the pixels were classified correctly, while housing elements had lower performance (15.6%). Although the imaging setup was designed to function without artificial light, its optical properties influenced image quality and the resulting classification performance. To reduce these undesired effects on the images, and to improve classification performance, artificial lighting and additional processing steps are proposed. The presented results indicate both the simplicity and elegance of applying this method and are a suitable starting point for implementing egg detection with the robot.
  Market consultation for a multi-level monitoring system with robots to support poultry farmers
  Timmerman, M. ; Emous, R.A. Van; Riel, J.W. Van; Vroegindeweij, B.A. ; Lokhorst, C. - \ 2017
  - p. 542 - 549.
  Farm automation - Market research - Monitoring - Poultry - Robotics - Support system

  Monitoring health and welfare of poultry is a highly demanding task for a farmer in time, health and complexity, and it is usually combined with routine actions such as collecting floor eggs, removing dead animals and checking feeding and drinking lines. The expectation is that a robot also can execute such tasks and could do it 24 hours 7 days a week if needed. A concept of a multi-layer monitoring support system has been designed to assist the poultry farmer. The multi-layer support system consists of a static system for flock observation (existing PLF technology), and robot(s) for in-between bird observation of health and behaviour and for performing routine daily tasks. Poultry farmers, researchers and companies have been consulted in two workshops to identify the needs and wishes for such a system. The results of the consultations could be grouped into the following six main categories: 1) bird monitoring (e.g. behaviour, health); 2) data sharing (e.g. production, health); 3) eggs (e.g. selection, collection of floor eggs); 4) vaccination (e.g. treatment, evaluation); 5) quality control (e.g. manure consistency, litter); and 6) selection of birds (e.g. collecting dead birds, identifying non-productive birds). The overall results showed that there is a market demand of poultry farmers for such a multi-level monitoring system. A first economic survey showed that broiler farmers were willing to invest €0.58 per bird place with an desired payback time of 2 years and other poultry farmers were willing to invest €1.04 per bird place with a desired payback time of 4 years.

  Poultrybot
  Vroegindeweij, B.A. - \ 2017
  In: Eisignalen / Simons, Piet, Zutphen : Roodbont - ISBN 9789087402525
  poultrybot
  Eierraaprobot in uitzending Het Klokhuis 30 januari 2017
  Vroegindeweij, Bastiaan - \ 2017
  eierraaprobot

  De eierraaprobot van Bastiaan Vroegindeweij wordt in het NTR programma "Het Klokhuis" op 30 januari 2017, 18.25 uur uitgezonden.

  Raaprobot voor eieren
  Vroegindeweij, Bastiaan - \ 2016
  raaprobot - eieren - eierraaprobot

  Raaprobot voor eieren

  Kippen leggen bijna al hun eieren in nesten, maar een aantal eieren belandt ergens in het scharrelstro. Het eieren rapen is nodig, maar tijdrovend. Wageningse onderzoekers ontwikkelden een autonome eierraper die zelfstandig door de stal manoeuvreert. De robot herkent verdwaalde eieren en verzamelt ze. Dat bespaart de pluimveehouder al gauw duizenden euro's per jaar. Bovendien is de robot te voorzien van apparatuur om het stalklimaat te meten of om op zieke dieren te letten. De kippen wennen snel aan de stalgenoot die ze als speelmaatje zien. Zo werkt Wageningen UR aan de kwaliteit van leven.

  Growing Dutch Food & Agri startups into leading enterprises
  Vroegindeweij, Bastiaan - \ 2016
  poultrybot

  De poultrybot op de nieuwe folder van StartLife

  Bastiaan Vroegindeweij met eier-raap-robot donderdag op Radio 1
  Vroegindeweij, Bastiaan - \ 2016
  eierraaprobot - poultrybot
  De PoultryBot, die bij de leerstoelgroep Farm Technology is ontwikkeld door onder meer Bastiaan Vroegindeweij, trekt veel aandacht bij de pers. Donderdag 21 januari is Bastiaan op Radio1 te horen in het programma Nieuws & Co. 27 januari zal het tv-programma Trots Op Gelderland van Omroep Gelderland er aandacht aan bestedenDe PoultryBot, die bij de leerstoelgroep Farm Technology is ontwikkeld door onder meer Bastiaan Vroegindeweij, trekt veel aandacht bij de pers. Donderdag 21 januari is Bastiaan op Radio1 te horen in het programma Nieuws & Co. 27 januari zal het tv-programma Trots Op Gelderland van Omroep Gelderland er aandacht aan besteden
  Techniek heeft de toekomst
  Vroegindeweij, Bastiaan - \ 2016
  pluimvee - poultrybot - eierraaprobot
  WUR onderzoekt de mogelijkheden van Precision Livestock Farming in de pluimveehouderij en vraagt informatie van pluimveehouders. Johan van Riel: 'Uit reacties blijkt dat er veel interesse is voor nieuwe vormen van automatisering. Wij vragen pluimveehouders om hun ideeën te delen en de enquête in te vullen.' Wageningen UR Livestock Research onderzoekt momenteel de interesse en mogelijkheden voor een nieuwe generatie van Precision Livestock Farming (PLF) tools in de pluimveehouderij. Deze tools zijn gericht op het ondersteunen van het management van de pluimveehouder en het uit handen nemen van eenvoudige handelingen door pluimveehouder. WUR onderzoekt de mogelijkheden van Precision Livestock Farming in de pluimveehouderij en vraagt informatie van pluimveehouders. Johan van Riel: 'Uit reacties blijkt dat er veel interesse is voor nieuwe vormen van automatisering. Wij vragen pluimveehouders om hun ideeën te delen en de enquête in te vullen.' Wageningen UR Livestock Research onderzoekt momenteel de interesse en mogelijkheden voor een nieuwe generatie van Precision Livestock Farming (PLF) tools in de pluimveehouderij. Deze tools zijn gericht op het ondersteunen van het management van de pluimveehouder en het uit handen nemen van eenvoudige handelingen door pluimveehouder.
  Probabilistic localisation in repetitive environments : Estimating a robot's position in an aviary poultry house
  Vroegindeweij, Bastiaan A. ; IJsselmuiden, Joris ; Henten, Eldert J. van - \ 2016
  Computers and Electronics in Agriculture 124 (2016). - ISSN 0168-1699 - p. 303 - 317.
  Mobile robotics - Parameter search - Performance assessment - Poultry housing - Probabilistic localisation

  One of the problems in loose housing systems for laying hens is the laying of eggs on the floor, which need to be collected manually. In previous work, PoultryBot was presented to assist in this and other tasks. Here, probabilistic localisation with a particle filter is evaluated for use inside poultry houses. A poultry house is a challenging environment, because it is dense, with narrow static objects and many moving animals. Several methods and options were implemented and tested on data obtained with PoultryBot in a commercial poultry house. Although no animals were present, the localisation problem is still challenging here because of the repetitive nature of the poultry house interior, with its many narrow obstacles. Different parameter configurations were systematically evaluated, based on accuracy and applicability of the results. Estimated paths were quantitatively evaluated based on the Euclidian distance to a ground-truth determined with help of a total station. The presented system reached an accuracy of 0.37 m for 95% of the time, with a mean error of 0.2 m, making it suitable for localising PoultryBot in its future application.

  Raaprobot voor eieren
  Vroegindeweij, Bastiaan - \ 2016

  Tekst uit de Volkskrant van 9 januari 2016

  Floor egg collection with PoultryBot
  Vroegindeweij, B.A. - \ 2015
  Farm Technology Group Wageningen UR
  poultry farming - robots - floor eggs - farm equipment - innovations - pluimveehouderij - robots - grondeieren - boerderij uitrusting - innovaties
  In this movie, results are presented from autonomous floor egg collection with PoultryBot. This is the final Proof of Concept of integrating the various components for localisation, path planning, object detection, navigation and egg collection. The tests are performed in our test-setup, which (from a robot's perspective) resembles a poultry house containing two rows of interior objects
  Pluimveerobot kan zelfstandig grondeieren verzamelen
  Vroegindeweij, Bastiaan - \ 2015

  Pluimveerobot kan zelfstandig

  grondeieren verzamelen

  18 dec 2015 laatste update:21 dec 2015 views: 2174

  De PoultryBot, een mobiele robot, kan op termijn een pluimveehouder werk uit handen

  nemen. Met name bij het verzamelen van grondeieren in scharrel-/volièrestallen met

  loslopende kippen.

  Tijdens dat werk kan de robot ook

  waarnemingen doen, zoals metingen van de

  temperatuur en luchtvochtigheid.

  De PoultryBot is ontwikkeld door de Farm

  Technology Group van Wageningen UR. Die

  afdeling werkt al jaren aan de mobiele robot. Met

  name Bastiaan Vroegindeweij, telg uit een

  pluimveefamilie, heeft er al heel wat tijd in

  gestopt; meer dan 10.000 uur, naar eigen

  zeggen. Hij is er op afgestudeerd en wil er nu op

  promoveren.

  De Poultrybot

  Wat in 2007 begon als een idee, is inmiddels uitgemond in de PoultryBot, die eerder deze

  week werd gedemonstreerd op proefbedrijf Droevendaal. De mobiele PoultryBot kan een

  route rijden door de proefstal (op basis van een stalkaart/plattegrond), daarbij obstakels in

  de vorm van poten van zitstokken vermijdend. Tijdens het rondrijden kan de robot

  grondeieren verzamelen en lossen.

  Pluimveerobot kan zelfstandig grondeieren verzamelen - Boerderij.nl Page 1 of 2

  http://www.boerderij.nl/Pluimveehouderij/Nieuws/2015/12/Pluimrobot-kan-zelfstandig-grondei... 21-12-2015

  Bedrijfszekere robot ontwikkelen

  Voor deze taken is nodig dat de mobiele robot eieren, kippen en stalinrichting kan

  herkennen, met behulp van de camera voorop. Probleem is dat er nog te veel misgaat en

  er te veel en te vaak storingen optreden. Dat wordt dan ook een van de uitdagingen voor

  de komende tijd: het ontwikkelen van een robuuste, bedrijfszekere mobiele robot, die

  lange tijd zelfstandig kan werken.

  Volgens Vroegindeweij is er veel belangstelling voor een robot voor in pluimveestallen.

  Elk dag is een legpluimveehouder zeker een uur bezig met controle op en verzamelen

  van grondeieren. In een vleeskuikenstal kan een mobiele robot de kuikens activeren, door

  rond te rijden.

  Robot raapt zelfstandig eieren op
  Vroegindeweij, Bastiaan - \ 2015

  WETENSCHAP - 17 DECEMBER 2015

  tekst: Rob Ramaker

  Een nieuwe robot die losliggende eieren in

  kippenstallen opraapt zodat boeren daar geen tijd

  meer mee kwijt zijn. Gisteren demonstreerde de

  leerstoelgroep Farm technology hoe dit in zijn

  werk gaat.

  Momenteel kost het pluimveehouders elke dag een tot twee uur

  om eieren te rapen, zegt Bastiaan Vroegindeweij, promovendus bij

  Farm technology. ‘Dat is zwaar en ongezond werk.’ Die

  losliggende eieren zijn sinds 1999 een probleem. Toen ging de

  traditionele – dieronvriendelijke – legkooi in de ban en kregen in

  veel stallen kippen de mogelijkheid vrij rond te lopen. ‘Dan belandt

  99,5 procent van de eieren in een nest’, zegt Vroegindeweij, ‘maar

  met dat halve procent ben je veel tijd kwijt.’

  De promovendus wil pluimveehouders dit werk uit handen nemen.

  Hij gebruikt hiervoor dezelfde technologie als zelfrijdende auto’s.

  De robot bepaalt zijn locatie aan de hand van eigen bewegingen

  en het scannen van de omgeving met een laser. Ondertussen

  ‘zoekt’ de robotsoftware op de camerabeelden naar eieren. De

  testrobot kan al eieren oprapen, zegt Vroegindeweij, maar dit moet

  nog verder worden verbeterd. Bij fel licht ziet hij bijvoorbeeld

  eieren over het hoofd en ook bleef niet elk ei heel.

  Het rapen van eieren is overigens slechts het begin.

  Pluimveehouders hebben met hun robot constant ‘ogen en oren’

  tussen de kippen rondrijden om te letten op zieke dieren. Ook kan

  de luchtvochtigheid en temperatuur heel lokaal worden

  bijgehouden. ‘Ik kan zo dertig, veertig toepassingen bedenken’,

  zegt Vroegindeweij. Maar hij verwacht dat de raapfunctie genoeg

  motivatie zal zijn voor boeren. Een simpel rekensommetje: een

  robot die per stal dagelijks een uur werk vervangt, bespaart een

  bedrijf tienduizenden euro’s.

  De robots lijken zelf overigens geen gevaar voor het dierenwelzijn.

  ‘Kippen wennen er ontzettend snel aan’, zegt Vroegindeweij.

  Bovendien hoeft de boer veel minder vaak zelf de stal in. Juist de

  soms onvoorspelbare bewegingen van mensen zouden meer

  stress veroorzaken. De promovendus verwacht over 1,5 jaar een

  prototype te hebben, dat daarna wordt omgezet in een echt

  product.

  “ Kippen wennen er ontzettend snel aan. ”

  Bastiaan Vroegindeweij, promovendus bij Farm

  technology

  Robot raapt zelfstandig eieren op - resource.wageningenur.nl http://resource.wageningenur.nl/nl/wetenschap/show/Robot-raapt-zelfs...

  Eerste demo eierzoekrobot
  Vroegindeweij, Bastiaan - \ 2015

  Eerste demo eierzoekrobot

  18 december 2015

  Tijdens het Field Robot Event in 2007 kreeg het team van Bastiaan

  Vroegindeweij de opdracht om onkruid in de vorm van golfballetjes te

  verwijderen uit een maisveld. Als zoon van een pluimveehouder zag hij de

  volgende toepassing van dit idee al. Een robot die door de stal van zijn vader

  rijdt om de eieren op te pakken die sommige kippen los in de stal leggen.

  Bastiaan, nu PhD student bij Wageningen University en verbonden aan

  StartLife: “Het idee van de eierzoekrobot was geboren en sinds mijn master

  ben ik bezig met het ontwikkelen van deze robot. Vandaag gaven we voor het

  eerst een demo met echte kippen. Ik hoop dat de robot in 2017 op de markt

  komt”.

  Sinds 2012 is de legbatterij in Nederland verboden. Dit betekent dat kippen meer

  ruimte hebben gekregen en er steeds meer stallen komen waar kippen loslopen in

  grote ruimtes. Prettiger voor de kippen maar een nadeel is dat een deel van de

  kippen de eieren niet in de nesten leggen maar random in te stal. Op dit moment

  worden de eieren die tussen de kippen liggen met de hand geraapt. Dit is relatief

  zwaar werk. Dagelijks gaat 10-20% van de arbeidstijd op aan het oprapen van de

  eieren.

  Van Agrotechnologiestudent naar ondernemer

  Na het robotevenement besloot Bastiaan zijn masteronderzoek te gebruiken om een

  ‘tomtom’ te ontwikkelen voor de eierzoekrobot. Nu werkt hij als promovendus bij

  Wageningen University aan de verfijning van de robot. Bastiaan: “Vandaag hebben

  we de eerste demo met kippen, eind 2016 hoop ik dat het eerste prototype rijdt. Als

  alles volgens plan loopt is de robot in 2017 klaar voor de markt. Mijn PhD hoop ik

  ondertussen zo snel mogelijk af te ronden. Daarna ben ik van plan een onderneming

  op te zetten en de robot eerst in de buurt van Wageningen en later in heel Europa te

  verkopen. Maar voor het zover is moeten er nog de nodige technische verbeteringen

  komen en een commercieel traject opgezet worden. Versterking is daarbij welkom.”

  Onderzoekresultaten naar de markt brengen

  Van concept naar een stabiele robot. Een hele uitdaging volgens Bastiaan: “De

  grootste uitdaging voor mij is het commercialiseren van de robot. Op dit moment

  werkt de robot maar het is niet eenvoudig om er voor te zorgen dat de robot het áltijd

  doet en ook nog eens voor een redelijke prijs.” Om de marktintroductie van de

  toekomstige spin-off te versnellen heeft Bastiaan een klankbordgroep. Een groep van

  experts die hem helpen om ook echt de stap te maken naar het marktrijp maken en

  de verkoop van het product. Daarnaast heeft hij zich aangesloten bij StartLife om

  gebruik te maken van de coaching en leningen die de stichting aan startups biedt.

  Robot vergezelt kippen en raapt eieren uit de stal. Eerste demo eierzoekrobot
  Vroegindeweij, Bastiaan - \ 2015

  Robot vergezelt kippen en raapt eieren uit de stal

  Eerste demo eierzoekrobot

  16 december 2015

  Sinds 2012 is de legbatterij in Nederland verboden. Dit betekent dat kippen meer

  ruimte hebben gekregen en er steeds meer stallen komen waar kippen loslopen in

  grote ruimtes. Prettiger voor de kippen maar een nadeel is dat een deel van de

  kippen de eieren niet in de nesten leggen maar random in te stal. Op dit moment

  worden de eieren die tussen de kippen liggen met de hand geraapt. Dit is relatief

  zwaar werk. Dagelijks gaat 10-20% van de arbeidstijd op aan het oprapen van de

  eieren.

  Van Agrotechnologie student naar ondernemer

  Na het robotevenement besloot Bastiaan zijn masteronderzoek te gebruiken om een

  ‘tomtom’ te ontwikkelen voor de eierzoekrobot. Nu werkt hij als promovendus bij

  Wageningen University (http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-

  Dienstverlening/Leerstoelgroepen/Plantenwetenschappen/Agrarische-

  Bedrijfstechnologie.htm) aan de verfijning van de robot.

  Bastiaan: “Vandaag hebben we de eerste demo met kippen

  (https://www.youtube.com/watch?v=gyT1aHJsIh8), eind 2016 hoop ik dat het eerste

  prototype rijdt. Als alles volgens plan loopt is de robot in 2017 klaar voor de markt.

  Mijn PhD hoop ik ondertussen zo snel mogelijk af te ronden. Daarna ben ik van plan

  een onderneming op te zetten en de robot eerst in de buurt van Wageningen en later

  in heel Europa te verkopen. Maar voor het zover is moeten er nog de nodige

  technische verbeteringen komen en een commercieel traject opgezet worden.

  Versterking is daarbij welkom.”

  Onderzoekresultaten naar de markt brengen

  Van concept naar een stabiele robot. Een hele uitdaging volgens Bastiaan: “De

  grootste uitdaging voor mij is het commercialiseren van de robot. Op dit moment

  werkt de robot maar het is niet eenvoudig om er voor te zorgen dat de robot het áltijd

  doet en ook nog eens voor een redelijke prijs.” Om de marktintroductie van de

  toekomstige spin-off te versnellen heeft Bastiaan een klankbordgroep. Een groep

  van experts die hem helpen om ook echt de stap te maken naar het marktrijp maken

  en de verkoop van het product. Daarnaast heeft hij zich aangesloten bij StartLife

  (http://www.start-life.nl/) om gebruik te maken van de coaching en leningen die de

  stichting aan startups biedt. Meer weten over de eierzoekrobot of het roboticaonderzoek van Wageningen UR? Neem dan contact op met Bastiaan Vroegindeweij

  Robot die grondeieren opraapt binnen enkele jaren op de markt
  Vroegindeweij, Bastiaan - \ 2015

  ‘Robot die grondeieren opraapt binnen enkele jaren op de markt’

  Wageningen, woensdag 23 december 2015

  Bastiaan Vroegindeweij verwacht dat zijn robot die automatisch en zelfstandig grondeieren in een leg- of vermeerderingsstal op kan rapen binnen enkele jaren te koop is.

  „Momenteel kost het een pluimveehouder elke dag al gauw eentwee uur per stal om grondeieren te rapen”, zegt Vroegindeweij, promovendus bij Farm technology. Dat is geen leuk werk en daarom ontwikkelde hij een robot die automatisch grondeieren kan rapen.

  De promovendus verwacht over 1,5 jaar een prototype te hebben, dat hij daarna kan testen in een leghennenstal. „Als het prototype goed werkt dan kan ik meer robots laten bouwen voor pluimveehouders”, vertelt hij. „Als alles naar wens verloopt, verwacht ik dat pluimveehouders de robot binnen twee tot drie jaar kunnen kopen.”

  Technologie zelfrijdende auto

  Vroegindeweij gebruikt dezelfde technologie als zelfrijdende auto’s. De robot bepaalt zijn locatie aan de hand van eigen bewegingen en het scannen van de omgeving met een laser. Ondertussen ‘zoekt’ de robotsoftware op de camerabeelden naar eieren.

  „De testrobot kan al eieren oprapen. Al moet dit nog verder worden verbeterd. Bij fel licht ziet hij bijvoorbeeld eieren over het hoofd en ook bleef niet elk ei heel”, zegt Vroegindeweij.

  Kippen wennen er snel aan

  „Kippen wennen ontzettend snel aan de robot”, vertelt Vroegindeweij. Bovendien een hoeft een pluimveehouder veel minder vaak zelf de stal in, en kan hij die momenten beter aan zijn eigen schema aanpassen. „Juist de soms onvoorspelbare bewegingen van mensen zouden meer stress veroorzaken”, geeft de promovendus aan.

  Het rapen van eieren is overigens slechts het begin. Pluimveehouders hebben met hun robot constant ‘ogen en oren’ tussen de kippen rondrijden om te letten op zieke dieren. Ook kan de luchtvochtigheid en temperatuur heel lokaal worden bijgehouden.

  „Ik kan zo dertig, veertig toepassingen bedenken”, vertelt Vroegindeweij. Maar hij verwacht dat de raapfunctie genoeg motivatie zal zijn voor boerenlegpluimveehouders. Voor de vleessector is juist het idee van oren en ogen meer relevant.

  Op zoek naar een partner

  Vroegindeweij zoekt nu nog een partner om zijn robot op de markt te zetten. Hij schat dat de robot om en nabij de 50.000 euro moet kosten. Een pluimveehouder kan deze terugverdienen doordat hij tijd bespaart.

  „Op een bedrijf met 40.000 hennen is hij gemiddeld 1 tot 2 uur per dag bezig met grondeieren rapen.” Wekelijks kan hij dan 7 tot 14 uur besparen en jaarlijks 365 tot 730 uur. De terugverdientijd ligt dan op 2,75 tot 5,5 jaar bij 25 euro per uur voor arbeid.

  Tekst:Tom Schotman

  Beeld:Bastiaan Vroegindeweij

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.