Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Sustainable futures : social sciences research at Wageningen University
  Frankema, E.H.P. ; Houweling, W. ; Mol, A.P.J. ; Möller, O. ; Wesseler, J.H.H. ; Branderhorst, A. ; Versluis, K. ; Tielens, J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573833 - 71
  sociale wetenschappen - hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - levenswetenschappen - nederland - mensen - samenleving - natuurlijke hulpbronnen - milieu - social sciences - agricultural colleges - universities - research - life sciences - netherlands - people - society - natural resources - environment
  Reducing food wastage, improving food security? An inventory study on stakeholders’ perspectives and the current state
  Tielens, J. ; Candel, J.J.L. - \ 2014
  Den Haag : Food & Business Knowledge Platform - 37
  voedselzekerheid - voedselverspilling - verliezen - voedselvoorziening - ontwikkelingslanden - food security - food wastage - losses - food supply - developing countries
  This study is concerned with the relation between food wastage reduction and the improvement of food security. The central question of this inventory study is to what extent interventions to reduce food wastage are effective contributions for food security, in particular for local access in developing regions, but also the food system stability in general? To investigate this, an overview of international actors working in the field of wastage has been made, with a European/Dutch focus. Their activities and motivations and their assumptions on the relation between reducing food wastage and increasing food security have been mapped. Following this, a synthesis of insights on this relation from scientific and grey literature was made. Finally, conclusions were drawn up.
  "Geen simpele oplossing voor honger" (interview met M. van Dorp, M. van Ittersum, P. Tittonell, en Niek Koning)
  Tielens, J. ; Dorp, M. van; Ittersum, M.K. van; Tittonell, P.A. ; Koning, N. - \ 2012
  Vice Versa : vakblad ontwikkelingssamenwerking 46 (2012)December. - ISSN 0165-893X - p. 26 - 29.
  voedselzekerheid - voedselvoorziening - voedselproductie - beleid inzake voedsel - voedseltekorten - landbouwontwikkeling - intensieve landbouw - ontwikkelingslanden - kunstmeststoffen - voedingsgewoonten - food security - food supply - food production - food policy - food shortages - agricultural development - intensive farming - developing countries - fertilizers - feeding habits
  Honger bestrijden met intensieve landbouw? De commotie was groot toen Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research centre, hier in september 2012 voor pleitte. Vier Wageningse wetenschappers leggen uit waarom ze die oplossing veel te kort door de bocht vinden. Een rondetafelgesprek over lokale landbouw, kunstmest, voedingsgewoonten en biobrandstoffen. 'We moeten het probleem niet versimpelen.'
  Innovatie 3.0 nodig voor voedselzekerheid (interview met A.J. Woodhill)
  Tielens, J. ; Woodhill, A.J. - \ 2012
  Voedselzekerheid blijft een van de vier speerpunten in het ontwikkelingsbeleid van de overheid. Wageningse wetenschappers hebben daar veel kennis over, maar zouden veel meer kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem als ze zich meer verbinden met de samenleving, vindt scheidend directeur van het Wageningse Centre for Development Innovation Jim Woodhill. Onderzoekers worden te veel afgerekend op publicaties, en te weinig op het oplossen van problemen.
  Scoren op het nieuwe speelveld. Kansen en bedreigingen van de topsectoren (interview met F. Govers)
  Nijland, R. ; Tielens, J. ; Govers, F. - \ 2011
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 6 (2011)8. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 23.
  wetenschap - overheidsbeleid - onderzoeksbeleid - onderzoeksondersteuning - biobased economy - beleid - science - government policy - research policy - research support - biobased economy - policy
  De negen topsectoren staan volop in de steigers. Binnen Wageningen UR wordt er zowel gejuicht als getreurd om de nieuwe verdeling van het onderzoeksgeld. 'Dit gaat op de middellange termijn de kwaliteit van de Nederlandse wetenschap aantasten.'
  Kennis in kaarten : atlas van Wagenings onderzoek naar onze groene leefomgeving = Mapping research : atlas of Wageningen research on our green living environment
  Bakker, N. ; Jansen, B. ; Hilster, Y. de; Tielens, J. ; Versluis, K. ; Woestenburg, M. ; Dorland, G.J. van - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR
  kennis - wetenschappelijk onderzoek - onderzoeksinstituten - nederland - gelderland - kaarten - geografie - milieu - knowledge - scientific research - research institutes - netherlands - gelderland - maps - geography - environment
  Dit is een boek over kaarten. Kaarten bevatten kennis. Wetenschappers uit Wageningen maken met kaarten duidelijk wat de resultaten zijn van hun onderzoek, gebruik makend van allerlei databases met gegevens, modelberekeningen en wetenschappelijke interpretaties. Kaarten over ruimtegebruik, grond- en oppervlaktewater, bodemkaarten, kaarten over natuur en landbouw en kaarten over gebiedsinrichting.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.