Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bedrijf achter onderzoek PPO Lelystad: 500 ha akkerbouw om proefvelden
  Lee, H. van der; Bakker, P.W.V. ; Hulsebosch, T.J. ; Spruijt, J. - \ 2014
  Akker magazine 10 (2014)11. - ISSN 1875-9688 - p. 18 - 21.
  De vestiging van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving AGV in Lelystad is op het eerste gezicht een onderzoeksbedrijf, maar er gaat ook een modern akkerbouwbedrijf achter schuil. Op vijfhonderd hectare teelt het bedrijf gangbaar en biologisch.
  Kleine kool doet het goed op water
  Lee, H. van der; Verhoeven, J.T.W. - \ 2013
  LTO Vollegrondsgroente.net, diensten netwerk voor vollegrondsgroente- en aardbeientelers kool (2013). - p. 9 - 11.
  Effect bodemverbeteraars moeilijk te verklaren (interview met D. van Balen)
  Lee, H. van der; Balen, D.J.M. van - \ 2013
  Akker magazine 9 (2013)10. - ISSN 1875-9688 - p. 6 - 9.
  Veredeling noodzaak voor commerciële sojateelt
  Lee, H. van der; Timmer, R.D. - \ 2013
  Akker magazine 9 (2013)8. - ISSN 1875-9688 - p. 24 - 25.
  Volle schijf bij zoeken naar virus
  Lee, H. van der - \ 2013
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 2013 (2013)21. - ISSN 1871-0875 - p. 5 - 5.
  Ziekzoeken met het oog van de computer
  Lee, H. van der; PPO BBF Bloembollen, - \ 2013
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 2013 (2013)21. - ISSN 1871-0875 - p. 4 - 4.
  "Post harvest-technologie bij ons ingebed in ketenbenadering" : Henry Boerrigter (WUR-Fresh, Food & Chains) : special efficiënte(re) agroketens
  Boerrigter, H.A.M. ; Lee, H. van der - \ 2012
  Berichten buitenland 38 (2012)12. - ISSN 0920-0975 - p. 22 - 23.
  agro-industriële ketens - publiek-private samenwerking - wetenschappelijk onderzoek - verliezen bij het oogsten - voorraadbederf - systemen na de oogst - kennisoverdracht - Nederland - agro-industrial chains - public-private cooperation - scientific research - harvesting losses - storage decay - postharvest systems - knowledge transfer - Netherlands
  Wageningen Universiteit & Research (WUR) is al vijftig jaar actief met onderzoek naar 'na-oogst verliezen' of post harvest-technologie, zoals zij het noemen. Met dertig jaar betrokkenheid is Henry Boerrigter dé man om hierover te vertellen. En dat doet hij gepassioneerd: "Elke dag bezig zijn met 'grote problemen' en oplossingen die werken, en daar ook geld mee verdienen, wat is er mooier?" Zijn sterke punt: het vertalen van concrete vragen van het bedrijfsleven naar toegepast onderzoek dat resultaat oplevert.
  Aquacultuur in Saoedi-Arabie: kansen voor Nederlandse export van kennis en technologie (interview met Frans Veenstra en Kees Taal)
  Lee, H. van der; Veenstra, F.A. ; Taal, K. - \ 2012
  Berichten buitenland 38 (2012)9. - ISSN 0920-0975 - p. 26 - 27.
  Wij vermarkten de Nederlandse kennis van en expertise over aquacultuur (interview met Arjo Rothuis)
  Lee, H. van der; Rothuis, A.J. - \ 2012
  Berichten buitenland 38 (2012)9. - ISSN 0920-0975 - p. 8 - 9.
  aquacultuur - kennis - kennisoverdracht - visteelt - kweekvis - duurzaamheid (sustainability) - chili - brazilië - aquaculture - knowledge - knowledge transfer - fish culture - farmed fish - sustainability - chile - brazil
  IMARES, het Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, is onderdeel van Wageningen UR en hét expertisecentrum over visserij en aquacultuur binnen Nederland. Arjo Rothuis houdt zich er bezig met het ontwikkelen en managen van projecten in het niet-Europese buitenland. Hij is daarnaast een van de trekkers van Wageningen Aquaculture, een samenwerkingsverband van IMARES en andere onderdelen van Wageningen UR, zoals de Leerstoelgroep Aquacultuur en Visserij en het LEI.
  Yntn-virus volop in consumptieaardappelen (interview met o.a. Martin Verbeek)
  Lee, H. van der; Verbeek, M. - \ 2011
  Agrio uitgeverij: AkkerWijzer.nl
  Pootaardappeltelers voeren een gevecht tegen bladluizen die ondermeer het Yntn-virus overbrengen .... Onderzoeker Martin Verbeek van Plant Research International bekijkt de virus- en bladluisontwikkeling. Bladluizen zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus. Ook hij redeneert heel nuchter: „Het Yntn-virus komt voor"
  Zaaimethode heeft geen invloed op tarweopbrengst
  Lee, H. van der; Timmer, R.D. - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)9. - ISSN 1875-9688 - p. 22 - 25.
  tarwe - akkerbouw - zaaien - zaaidichtheid - precisiezaai - vermeerderingsmateriaal - oogsttoename - wheat - arable farming - sowing - sowing rates - precision drilling - propagation materials - yield increases
  Het lukt nog niet om de tarweopbrengst te verhogen met een andere zaaitechniek; alle proeven met precisiezaaien, gebruik van grover zaaizaad en vroeger zaaien ten spijt. Hoewel op enkele plaatsen in Nederland nog naar de voordelen van precisiezaaien wordt gezocht, lijkt het voordeel ver te zoeken.
  Yntn-virus volop in consumptieaardappelen (interview met o.a. Martin Verbeek)
  Lee, H. van der; Verbeek, M. - \ 2009
  Akker magazine (2009)6. - ISSN 1875-9688 - p. 6 - 7.
  consumptieaardappelen - plantenvirussen - verspreiding - aardappelvirus y - table potatoes - plant viruses - dispersal - potato virus y
  Pootaardappeltelers voeren een gevecht tegen bladluizen die ondermeer het Yntn-virus overbrengen .... Onderzoeker Martin Verbeek van Plant Research International bekijkt de virus- en bladluisontwikkeling. Bladluizen zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus. Ook hij redeneert heel nuchter: „Het Yntn-virus komt voor"
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.