Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Geïntegreerde visteelt in Egypte : ‘It’s complicated’
  Heijden, P.G.M. van der; Nasr Allah, A. ; Kenawy, D. - \ 2012
  Aquacultuur 2011 (2012)5. - ISSN 1382-2764 - p. 18 - 25.
  visteelt - aquacultuur - zoetwatervissen - irrigatiewater - landbouw - watergebruik - watergebruiksrendement - egypte - fish culture - aquaculture - freshwater fishes - irrigation water - agriculture - water use - water use efficiency - egypt
  Egypte is op het Afrikaanse continent het land met veruit de grootste visteeltproductie. Het grootste deel van de aquacultuurproductie bestaat uit zoetwatervissoorten. Dat deze groei kon plaatsvinden in een land waar zoetwater beperkt aanwezig is, kan opmerkelijk genoemd worden. Nog opmerkelijker wordt het als men zich realiseert dat deze groei plaatsvindt in een land waar het viskwekers verboden is van irrigatiewater gebruik te maken, tenzij het water voor een pootvisbedrijf bestemd is. Integratie van visteelt en landbouw kan tot efficiënter watergebruik leiden, en zou in een land waar zoetwater schaars is, aangemoedigd dienen te worden. Maar niet in Egypte. Dit artikel gaat over de wetten en regels die de toepassing van geïntegreerde visteelt belemmeren, en doet verslag van de resultaten van een studie die wat cijfers over het waterverbruik door geïntegreerde bedrijven boven tafel bracht.
  Evaluation of the use of fresh water by four Egyptian farms applying integrated aquaculture – agriculture
  Heijden, P.G.M. van der; Nasr-Alla, A. ; Kenawy, D. ; El-Naggar, G. ; Beveridge, M. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation (Report / Wageningen UR Centre for Development Innovation CDI-12-005) - 38
  aquacultuur - landbouw - egypte - waterkwaliteit - aquaculture - agriculture - egypt - water quality
  This report describes a study done in 2010 by researchers of the WorldFish Center on water use in Egyptian farms that apply aquaculture – agriculture integration. Two of the four farms that were monitored derived the main income from farming and selling fish, the two other farms were mainly agricultural farms that used reservoirs that were built to store irrigation water for growing fish. The volume of water in which fish were raised from fingerling to market size and that was subsequently used to irrigate agriculture crops was estimated. The water quality was monitored, the quantity and value of the fish and the value of the agricultural crop were determined. Estimates were made of the amount of fertilizer that was saved by growing fish in irrigation water. Report number CDI-12-005.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.