Staff Publications: Reports

Staff Publications: Reports

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
  • About

    WUR reports contains all reports in the repository of publications by WUR staff

Record number 440968
Title Genetica van wilde zwijnen in Limburg en Noord-Brabant : verspreiding, herkomst en verwantschap
Author(s) Jansman, H.A.H.; Hofmeester, T.R.; Groot, G.A. de; Laros, I.; Bovenschen, J.; Speelman, M.; Hout, J.J. van der; Casaer, J.; Breyne, P.; Koelewijn, H.P.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2404) - 62
Department(s) Animal Ecology
Wildlife Ecology and Conservation
Centre for Ecosystem Studies
CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) sus scrofa - wilde varkens - populatiedynamica - populatiegenetica - genetica - migratie - limburg - noord-brabant - fauna - sus scrofa - wild pigs - population dynamics - population genetics - genetics - migration - limburg - noord-brabant - fauna
Categories Wildlife Conservation and Management / Animal Ecology / Population and Quantitative Genetics
Abstract In Limburg komen op verschillende plaatsen buiten het officiële leefgebied De Meinweg wilde zwijnen voor. De aantallen in deze zogenaamde nulstandsgebieden nemen toe, en ook in Noord-Brabant worden in toenemende mate wilde zwijnen gesignaleerd. In opdracht van de provincies Limburg en Noord-Brabant voerde Alterra een genetisch onderzoek uit naar de populatiestructuur en herkomst van de wilde zwijnen in Limburg en Noord-Brabant. Het onderzoek laat zien dat sprake is van een aantal afzonderlijke populaties met een unieke genetische samenstelling. Door gunstigere omstandigheden weten de populaties van wilde zwijnen in Noordwest Europa in aantal en verspreidingsgebied toe te nemen. Genetisch kon dan ook vastgesteld worden dan in de meeste gevallen de nieuwe populaties ontstaan zijn uit de naburige bestaande populaties. In enkele gevallen kan sprake zijn geweest van een (gedeeltelijke) onnatuurlijke oorsprong door ontsnappingen uit gevangenschap of illegale herintroducties. De genetische variatie in de populaties is redelijk, maar laag vergeleken met het buitenland. Onder de huidige omstandigheden lijkt de uitwisseling tussen deze jonge populaties echter voldoende om de variatie in de toekomst op z'n minst in stand te houden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.