Staff Publications: Reports

Staff Publications: Reports

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
  • About

    WUR reports contains all reports in the repository of publications by WUR staff

Record number 448091
Title Nadere effecten analyse staandwantvisserij - bruinvis in Natura 2000 gebied Noordzeekustzone
Author(s) Jongbloed, R.H.; Hintzen, N.T.; Machiels, M.A.M.; Couperus, A.S.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C206/13) - 58
Department(s) Maritiem
Visserij
Wageningen Marine Research
Vis
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) visserij - visserijbeheer - phocoena - natuurbeheer - natura 2000 - noordzee - kustgebieden - fisheries - fishery management - nature management - north sea - coastal areas
Categories Nature Management (General)
Abstract In de Nadere Effecten Analyse (NEA), opgesteld in het kader van het Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone (NZKZ), is de staandwantvisserij in de NZKZ in 2011 getoetst aan de instandhoudingsdoelstelling van de bruinvis in dit gebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.