Staff Publications: Reports

Staff Publications: Reports

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
  • About

    WUR reports contains all reports in the repository of publications by WUR staff

Record number 453621
Title Nadere effecten analyse staandwantvisserij - bruinvis in Natura 2000 gebied vlakte van de Raan
Author(s) Jongbloed, R.H.; Hintzen, N.T.; Machiels, M.A.M.; Couperus, A.S.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C073/14) - 61
Department(s) Maritiem
Visserij
Wageningen Marine Research
Vis
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) phocoena - zeezoogdieren - visserij - nadelige gevolgen - natura 2000 - noordzee - marine mammals - fisheries - adverse effects - north sea
Categories Marine Ecology
Abstract In de Nadere Effecten Analyse (NEA), opgesteld in het kader van het Natura 2000-beheerplan Vlakte van de Raan (VvdR), is de staandwantvisserij in de Vlakte van de Raan getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen. Een van die doelstellingen betreft die voor de bruinvis. De NEA in dit rapport heeft tot doel kennishiaten in te vullen en hiermee opnieuw een nadere effectenanalyse voor de bruinvis uit te voeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.