Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 39 / 39

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De mogelijkheden van de ELISA-techniek als screeningsmethode voor de bepaling van aflatoxine B1 in veevoeders en grondstoffen
  Trijp, J.M.P. van; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Traag, W. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 84.44) - 7
  aflatoxinen - voer - elisa - aflatoxins - feeds - elisa
  Doel van dit onderzoek is: aan de hand van een literatuurstudie de mogelijkheden aangeven die de ELISA-techniek heeft ten opzichte van de bepaling van aflatoxine B1 in veevoeders en grondstoffen.
  Methods for the determination of alflatoxin B1 in feedingstuffs intended for dairy cattle
  Tuinstra, L.G.M.T. ; Traag, W.A. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 84.92) - 6
  melkvee - rundveevoeding - aflatoxinen - analytische methoden - dairy cattle - cattle feeding - aflatoxins - analytical methods
  De herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van de aflatoxine B1 bepaling in rundveevoeders
  Roos, A.H. ; Traag, W.A. ; Werdmuller, G.A. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 84.39) - 4
  rundveevoeding - voer - aflatoxinen - analytische methoden - cattle feeding - feeds - aflatoxins - analytical methods
  In dit rapport wordt een beschouwing gegeven over de invloed van de variatie in de aflatoxine B1 bepaling volgens de EEG-methode op de afkeuringsgrens.
  De bepaling van aflatoxine B1 in grondstoffen en mengvoeder d.m.v. de officiële EEG-methode
  Tuinstra, L.G.M.Th. ; Mazijk, R.J. van; Neer, Th.C.H. van; Roos, A.H. ; Traag, W.A. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 84.09) - 4
  aflatoxinen - mengvoer - diervoedering - aflatoxins - compound feeds - animal feeding
  Bepaling van aflatoxine in grondstoffen en mengvoeders.
  Mycose en mycotoxicose zijn belangrijke problemen in de pluimveehouderij
  Kan, C.A. ; Ketelaars, E.H. - \ 1984
  De Pluimveehouderij 14 (1984)21. - ISSN 0166-8250 - 15
  pluimvee - kippen - diergeneeskunde - infectieziekten - ziektepreventie - mycosen - mycotoxinen - aflatoxinen - dierziektepreventie - poultry - fowls - veterinary science - infectious diseases - disease prevention - mycoses - mycotoxins - aflatoxins - animal disease prevention
  Verslag van een tweetal lezingen over mycose en mycotoxicose. De nadruk lag op het voorkomen van schimmelinfecties en de daaruit soms voorkomende schimmeltoxine (mycotoxine) vorming
  Het gehalte aan aflatoxine B1 in rundveevoeders en grondnotenschroot in 1982
  Roos, A.H. ; Neer, Th.C.H. van; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Haasnoot, W. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.33) - 4
  rundveevoeding - veevoeder - aflatoxinen - mycotoxinen - aardnoten - schroot - analytische methoden - cattle feeding - fodder - aflatoxins - mycotoxins - groundnuts - oilmeals - analytical methods
  Evenals in 1980 en 1981 zijn de resultaten van het aflatoxine B1 onderzoek getabelleerd om een inzicht te verkrijgen in de mate van besmetting van rundveevoeders en grondnotenprodukten met aflatoxine B1.
  Het gehalte aan aflatoxine B1 in mengvoeders en grondstoffen in 1985
  Maas, A.L.H.W. ; Mazijk, R.J. van; Neer, Th.C.H. van; Roos, A.H. ; Tuinstra, L.G.M.T. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.25) - 4
  aflatoxinen - besmetting - veevoeder - monsters - voedselanalyse - mengvoer - voer - aflatoxins - contamination - fodder - samples - food analysis - compound feeds - feeds
  Een overzicht wordt gegeven van de aflatoxine B1 besmetting van rundveevoeders, varkensvoeders, pluimveevoeder en grondstoffen in 1985 .
  Het gehalte aan aflatoxine B1 in rundveevoeders en grondnotenschroot in 1981
  Neer, Th.C.H. van; Roos, A.H. ; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Haasnoot, W. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.57) - 3
  rundveevoeding - aflatoxinen - mycotoxinen - pindaschroot - besmetting - cattle feeding - aflatoxins - mycotoxins - groundnut oilmeal - contamination
  Overzicht van de besmetting van rundveevoeders en grondnotenschroot met aflatoxine B1 in 1981.
  Het aflatoxine M1 gehalte in alternatieve- en gangbare melk
  Haasnoot, W. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.58) - 6
  melk - melkproducten - aflatoxinen - monsters - voedselanalyse - voedselveiligheid - milk - milk products - aflatoxins - samples - food analysis - food safety
  In 30 monsters melk afkomstig van gangbare bedrijven en in 27 monsters melk afkomstig van alternatieve bedrijven werd het gehalte aan aflatoxine M1 bepaald. In 80% van de monsters afkomstig van gangbare bedrijven kon aflatoxine M1 worden aangetoond.
  Het ontwikkelen van een snelle methode voor het bepalen van aflatoxine B1 in veevoeders
  Haasnoot, W. ; Tuinstra, L.G.M. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.104) - 24
  veevoeding - aflatoxinen - livestock feeding - aflatoxins
  De tolerantie van aflatoxine B1 in veevoeder moet omlaag.
  Het ontwikkelen van een snelle methode voor het bepalen van aflatoxine MI in melk
  Haasnoot, W. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.83) - 6
  aflatoxinen - metabolieten - analytische methoden - melk - besmetting - aflatoxins - metabolites - analytical methods - milk - contamination
  Doel is het ontwikkelen van een snelle methode voor het bepalen van aflatoxine M1 in melk met als detectiegrens 0,005 µg/l.
  Het aflatoxine B1 gehalte in rundveevoeders en grondnotenschroot in 1980
  Driessen, J.J.M. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.21) - 3
  rundveevoeding - pindaschroot - aflatoxinen - mycotoxinen - besmetting - cattle feeding - groundnut oilmeal - aflatoxins - mycotoxins - contamination
  Voor het verkrijgen van inzicht in de mate van besmetting van rundveevoeders en grondnotenschroot met aflatoxine B1, zijn de resultaten van het jaar 1980 getabelleerd.
  Het gehalte aan aflatoxine B1 in grondnotenschrootpellets, rund- en varkensvoeders in 1979
  Roos, A.H. ; Verweij, F. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1980
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 80.01) - 10
  veevoeder - voederkwaliteit - aflatoxinen - pesticidenresiduen - toxiciteit - fodder - forage quality - aflatoxins - pesticide residues - toxicity
  Het doel was een overzicht te geven van de besmetting met aflatoxine B1 in veevoeders en grondnotenschroot. Het betrof 159 rundveevoeder- en 9 varkensvoedermonsters voor zowel pesticiden- als aflatoxine B1-onderzoek voor de Algemene Inspectie Dienst. Daarnaast zijn 44 monsters grondnotenschroot geanalyseerd op aflatoxine B1.
  Mycotoxines in kuilvoer
  Spoelstra, S.F. - \ 1979
  S.l. : Instituut voor Veevoedingsonderzoek "Hoorn" (Documentatierapport / Instituut voor Veevoedingsonderzoek "Hoorn" no. 53) - 12
  kuilvoer - mycotoxinen - aflatoxinen - maïskuilvoer - silage - mycotoxins - aflatoxins - maize silage
  De beschikbare literatuur over mycotoxines in kuilvoer maakte duidelijk dat dit terrein slechts zeer fragmentarisch onderzocht is. Uit de beschikbare informatie blijkt dat aflatoxines in maissilage kunnen voorkomen. In de Verenigde Staten wordt hun voorkomen zelfs als een probleem beschouwd. Literatuur is echter niet beschikbaar. Voor de Nederlandse omstandigheden lijkt het minder waarschijnlijk dat aflatoxines in maissilages worden gevormd. Onze silages hebben i.h.a. een lager droge stof-gehalte en zijn misschien daardoor minder gevoelig voor (na)broei.
  The effect of water activity and temperature on the production of some mycotoxins
  Northolt, M.D. - \ 1979
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): E.H. Kampelmacher. - Wageningen : Northolt - 72
  mycotoxinen - aflatoxinen - schimmels - mycologie - toxische stoffen - toxinen - planten - mycotoxins - aflatoxins - fungi - mycology - toxic substances - toxins - plants

  Preventing mold from growing and producing mycotoxins requires knowledge of the conditions under which each of the toxinogenic molds becomes active. In this investigation the relation between fungal growth and mycotoxin formation and the factors water activity and temperature is studied. Various fungal species known to produce mycotoxin were tested. Optimal substrates for production of the particular mycotoxin were used to determine the lowest possible water activity and temperature at which mycotoxins may be produced.
  In article 1 a water activity measurement device is described which has been designed for accurate measurements. The first study encompasses the aflatoxin production by Aspergillus parasiticus at different conditions of water activity and temperature. Experience is gained with both liquid cultures and surface cultures. Because of its reproducibility and resemblance to mold growth in practice, the surface culture is preferred and used in the following investigations.
  In article 2 attention is paid to differences between Aspergillus flavus strains in their response to various conditions of water activity and temperature.
  In articles 3, 4 and 5 the results of similar investigations with patulin, penicillic acid and ochratoxin A, respectively, are described and discussed. The effect of water activity and temperature on mycotoxin production is studied with semi-synthetic agar media, but also with some natural substrates.
  In the last experimental section of the thesis the effect of water activity and temperature on the mycotoxin production rate and mycotoxin production lag
  time of the four mycotoxins is described. For this a calculation model is developed to exclude the influence of mycelial weight and growth time on the outcome of the experiments.
  In the chapter Discussion the results of articles 1-5 are discussed in the light of the results described in the last experimental section. In a final discussion the practical implications of the results with respect to safeguarding of foods from mycotoxin contamination are considered.

  Aflatoxine
  Anonymous, - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3728)
  bibliografieën - aflatoxinen - bibliographies - aflatoxins
  Aflatoxine in melk
  Anonymous, - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3729)
  rauwe melk - aflatoxinen - besmetting - bibliografieën - raw milk - aflatoxins - contamination - bibliographies
  Aflatoxine B1 in aardnoten
  Anonymous, - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3730)
  Arachis hypogaea - bibliografieën - aflatoxinen - aardnoten - Arachis hypogaea - bibliographies - aflatoxins - groundnuts
  A contribution to the determination of aflatoxin B1, quinine hydrochloride and L(+)-ascorbic acid in foodstuffs by quantitative in situ thin-layer chromatographic analysis
  Beljaars, P.R. - \ 1974
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): W. Pilnik. - Wageningen : Beljaars - 23
  aflatoxinen - karnemelk - chemische samenstelling - voedselinspectie - papierchromatografie - rauwe melk - dunnelaagchromatografie - vitaminen - aflatoxins - buttermilk - chemical composition - food inspection - paper chromatography - raw milk - thin layer chromatography - vitamins

  The application of quantitative thin-layer chromatography (TLC) involving in situ spectrodensitometric measurements with a flying-spot densitometer is described in this study for the analysis of aflatoxin B 1 , quinine hydrochloride and L(+)-ascorbic acid (vitamin C) in various food and foodstuffs.

  Several aspects dealing with the quantitative analysis of aflatoxin B 1 in peanuts and peanut products were investigated: isolation, thin-layer chromatographic conditions, visual estimations and fluorodensitometric: measurements. The results of this study contributed to the development of the Official method of analysis for aflatoxin B 1 in the Netherlands. A new spotting procedure for aflatoxin assay was introduced ("anti-diagonal" technique) improving the accuracy for visual B 1 estiminations for samples with low contamination levels (0-10 μg/kg).

  An in situ fluorodensitometric procedure was developed for the quantitative determination of quinine hydrochloride in soft drinks containing quinine whereas in situ densitometric transmittance measurements were applied for the quantitative determination of L(+)-ascorbic acid (vitamin C) in buttermilk.

  It was generally concluded that in situ spectrodensitometric procedures were suitable for quantitative routine determinations in food control work, for specific purposes.

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.