Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 22 / 22

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Pluimveehouderij in Amerika (2) : de houderij van vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren
  Meijerhof, R. - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)4. - ISSN 0924-9087 - p. 10 - 12.
  amerika - vleeskuikens - kostenanalyse - pluimveehokken - jonge dieren - vleeskuikenouderdieren - dierverzorging - america - broilers - cost analysis - poultry housing - young animals - broiler breeders - care of animals
  In dit artikel wil ik wat nader ingaan op de verschillen tussen Amerika en Nederland voor wat betreft de houderij van vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren.
  Landbouweconomische beschouwingen naar aanleiding van een bezoek aan enkele landen van Midden- en Zuid-Amerika
  Huizenga, L.H. - \ 1961
  Wageningen : Veenman (Mededelingen / Landbouwhogeschool Wageningen 61-5) - 33
  landbouw - agrarische bedrijfsvoering - migratie - kolonisatie - land - huisvesting - bodem - krediet - kredietbeleid - hypotheken - economie - amerika - regionale economie - agriculture - farm management - migration - colonization - land - housing - soil - credit - credit policy - mortgages - economics - america - regional economics
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.