Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 26 / 26

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Guidelines for the use of passive flux samplers (PFS) to measure ammonia emissions from mechanically ventilated animal houses
  Mosquera Losada, J. - \ 2003
  Wageningen : IMAG (Rapport / Wageningen UR, Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG) 2003-13) - ISBN 9789054062332 - 39
  ammoniak - emissie - huisvesting, dieren - meting - kunstmatige ventilatie - bemonsteren - monstertrekkers - ammonia - emission - animal housing - measurement - artificial ventilation - sampling - samplers
  Sturen via de vloer : temperatuur op dierniveau bij vleeskuikens
  Wiers, W.J.W. ; Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van - \ 2002
  De Pluimveehouderij 32 (2002)49. - ISSN 0166-8250 - p. 18 - 19.
  vleeskuikens - kippen - thermoregulatie - lichaamstemperatuur - bodemhuisvesting - dierhouderij - kunstmatige ventilatie - klimaatregeling - pluimveehokken - broilers - fowls - thermoregulation - body temperature - floor husbandry - animal husbandry - artificial ventilation - air conditioning - poultry housing
  Het via de vloer regelen van de warmtetoe- en -afvoer, het zogenoemde Kombideksysteem. Het Praktijkonderzoek onderzocht het systeem.
  Mechanische ventilatie in varkensstallen met uitloop biedt perspectief
  Leeuw, M. de; Wagenberg, V. van - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)3. - ISSN 1570-8578 - p. 10 - 11.
  varkensstallen - varkens - ventilatie - kunstmatige ventilatie - klimaatregeling - mechanische methoden - luchtstroming - druk - scharrelhouderij - huisvesting, dieren - varkenshouderij - biologische landbouw - binnenklimaat - pig housing - pigs - ventilation - artificial ventilation - air conditioning - mechanical methods - air flow - pressure - free range husbandry - animal housing - pig farming - organic farming - indoor climate
  De biologische en scharrelvarkenshouderij past veelal natuurlijke ventilatie toe. Deze manier van ventileren is echter minder beheersbaar dan mechanische ventilatie.
  Gecombineerde natuurlijke en mechanische ventilatie bij gespeende biggen
  Huijben, J.J.H. ; Binnendijk, G.P. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 229) - 21
  varkensstallen - kunstmatige ventilatie - natuurlijke ventilatie - kosten-batenanalyse - dierenwelzijn - thermoregulatie - milieubeheersing - ventilatie - energiegebruik - pig housing - artificial ventilation - natural ventilation - cost benefit analysis - animal welfare - thermoregulation - environmental control - ventilation - energy consumption
  In een proefafdeling en een referentieafdeling, elk voor 60 gespeende biggen, is gedurende 18 ronden een natuurlijk/mechanisch ventilatiesysteem (hybride ventilatie) vergeleken met een mechanisch ventilatiesysteem.
  Gecombineerde natuurlijke en mechanische ventilatie in kraamafdelingen
  Huijben, J.J.H. ; Smolders, M.A.H.H. ; Binnendijk, G.P. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 213) - 19
  varkensstallen - kraamhokken - natuurlijke ventilatie - kunstmatige ventilatie - energiegebruik - klimaatregeling - energiebesparing - stalinrichting - pig housing - farrowing pens - natural ventilation - artificial ventilation - energy consumption - air conditioning - energy saving - animal housing design
  In dit onderzoek is de werking bestudeerd van een nieuwe klimaatregelaar, die zowel natuurlijke als mechanische ventilatie kan regelen. Een inschatting van de energiebesparing geeft aan dat een besparing op ventilatie-energie van 25 tot 30% mogelijk is.
  De ammoniak- en geuremissie van een scharrelstal met twee verdiepingen met mestbanden onder de roosters
  Hol, J.M.G. ; Gijsel, P. de; Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 2001
  Wageningen : IMAG - 26
  ammoniak - emissie - stankemissie - hennen - huisvesting van kippen - loopstallen - kunstmatige ventilatie - luchtkwaliteit - ammoniakemissie - pluimveehouderij - ammonia - emission - odour emission - hens - chicken housing - loose housing - artificial ventilation - air quality - ammonia emission - poultry farming
  In opdracht van Wierko B.V. te Raalte is onderzoek verricht naar de ammoniak en geuremissie van een specifiek type scharrelstal voor leghennen. Hierbij wordt de mest onder de beun tweemaal per week verwijderd met behulp van mestbanden. Het onderzoek is uitgevoerd door IMAG in een stal van Wierko B.V. te Lemelerveld.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.