Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 284

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Grazing and automation : proceedings 4th Meeting EGF Working Group "Grazing" in Wageningen
  Pol-van Dasselaar, A. van den; Vlieger, A. de; Hennesy, D. ; Isselstein, J. ; Peyraud, J.L. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 1003) - 24
  dairy cattle - machine milking - grazing - dairy farming - automation - melkvee - machinaal melken - begrazing - melkveehouderij - automatisering
  Voerwinst bij dynamisch voeren hoger
  Riel, J.W. van; Lokhorst, Kees - \ 2015
  V-focus 5 (2015). - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 32.
  melkveehouderij - krachtvoeding - rundveevoeding - automatisering - agrarische economie - productie-economie - rundveehouderij - dairy farming - force feeding - cattle feeding - automation - agricultural economics - production economics - cattle husbandry
  Sinds 2009 maken ruim 600 melkveebedrijven gebruik van dynamisch voeren. Zij behalen met deze tool financieel voordeel, omdat het krachtvoeradvies berekend wordt op basis van individuele koegegevens en rekening houdt met de actuele voer- en melkprijzen. Alleen koeien die extra krachtvoer terugverdienen door melkproductieverhoging krijgen extra krachtvoer. Het principe is diergericht (het dier ‘zoekt’ het eigen optimale krachtvoerniveau) en economisch interessant voor de veehouder. Er wordt dagelijks gestreefd naar de hoogste voerwinst (exclusief ruwvoer) per koe. In een vergelijking in de Agrifirm Focus Melkvee van 2013 vertoonden bedrijven met dynamisch voeren dan ook een lager (-9,3%) krachtvoerverbruik per 100 kg melk vergeleken met vergelijkbare bedrijven. Dit ging ook nog eens gepaard met een kortere (-7 dagen) tussenkalftijd. Conclusies uit het onderzoek • Langzaam opbouwen van de krachtvoergift in de opstart van de lactatie lijkt (met name bij vaarzen) gunstig te zijn voor het verloop van productie en voerwinst (exclusief ruwvoer). • Durf te vertrouwen op het dynamische advies en het vermogen van de koeien om zelf hun balans en optimum (het dier ‘zoekt’ het eigen optimale krachtvoerniveau) te vinden. • Het overrulen van het dynamisch voermodel door bewust meer krachtvoer verstrekken ten opzichte van het krachtvoeradvies van dynamisch voeren in de eerste 100 dagen van een lactatie is economisch niet aantrekkelijk. Op basis van deze bedrijfsvergelijking kost dit naar schatting 53 cent per koe per dag bij vaarzen en 47 cent per koe per dag bij oudere koeien in deze fase van de lactatie. Het artikel ‘Voerwinst bij dynamisch voeren hoger’ van de hand van Johan van Riel en Kees Lokhorst van Wageningen UR Livestock Research is vanaf deze week te lezen in V-focus.
  Robot & Weiden : Vijf concepten voor automatisch melden en weiden
  Philipsen, A.P. ; Derks, T. ; Hoog, B. van der; Leeuw, S. de; Sweep, B. ; Cornelissen, J. - \ 2015
  Wageningen : Stichting Weidegang / Wageningen UR Livestock Research - 16
  melkveehouderij - begrazing - begrazingsbeheer - melkrobots - automatisering - machinaal melken - dairy farming - grazing - grazing management - milking robots - automation - machine milking
  Ons motto is 'Robot & Weiden: dat kan!' Het is een kwestie van de juiste werkwijze vinden, eentje die past bij jouw bedrijf, ambities en voorkeuren. In Robot & Weiden heeft een groep van 50 weidende melkveehouders met een AMS en een team van weidegang-experts de koppen bij elkaar gestoken om van elkaar te leren hoe je automatisch melken en weiden kunt combineren. Daarbij stond de vraag centraal wat werkt wel en wat werkt niet? Zij hebben deze ervaringen omgezet tot vijf Robot & Weiden concepten.
  Robotica toepassingen in Food & Flowers
  Pekkeriet, E.J. - \ 2014
  Wageningen UR
  tuinbouw - glastuinbouw - strategisch management - gewasproductie - robots - automatisering - automatische regeling - innovaties - sensors - afstandssensoren - efficiëntie - nuttig gebruik - horticulture - greenhouse horticulture - strategic management - crop production - robots - automation - automatic control - innovations - sensors - remote sensors - efficiency - utilization
  Erik Pekkeriet is senior projectmanager Vision & Robotics bij Wageningen UR Glastuinbouw. Hij leidt projecten op het gebied van vision & robotics voor de EU en Nederlandse overheid en is betrokken bij veel robotiseringsprojecten met het tuinbouwbedrijfsleven. Hij geeft zijn visie tijdens de themabijeenkomst
  Gezonde kas : van toekomstbeeld naar realiteit
  Zijlstra, C. - \ 2014
  Kas techniek 2014 (2014)september. - p. 10 - 13.
  glastuinbouw - kastechniek - automatisering - monitoring - detectie - sensors - methodologie - gegevensverwerking - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - greenhouse technology - automation - monitoring - detection - sensors - methodology - data processing - cultural methods
  Het Gezonde Kas-systeem is een innovatief, integraal gewasbeschermingssysteem voor in de moderne kas. Het is een hulpmiddel dat telers tijdig attendeert op de aanwezigheid van ziekten en plagen, helpt bij het nemen van beslissingen en bij het toepassen van maatregelen. In deze editie van KAS Techniek word stilgestaan bij verschillende deelprojecten, in dit artikel een toelichting op het Gezonde Kas-project.
  Botrytisdetectie met Top Crop en Side Crop Viewer
  Pekkeriet, E.J. - \ 2014
  Kas techniek (2014)7. - p. 48 - 50.
  glastuinbouw - plantenziekten - detectie - sensors - robots - zelfrijdende machines - automatisering - potplanten - snijbloemen - botrytis - gewasmonitoring - greenhouse horticulture - plant diseases - detection - sensors - robots - self propelled machines - automation - pot plants - cut flowers - botrytis - crop monitoring
  Twee autonoom rijdende mobiele sensor-systemen die zich door de kas bewegen en zoeken naar ziekten en plagen. Het klinkt futuristisch, maar deze robots worden momenteel daadwerkelijk getest binnen het project Gezonde Kas. Met nieuwe cameratechnieken kan botrytis in een vroeg stadium worden herkend, maar de robots zijn ook inzetbaar voor detectie van andere kenmerken van plantgezondheid en productiemonitoring. Maak kennis met de Top Crop en de Side Crop Viewer.
  Wandelende meetbox zet eerste stappen
  Balendonck, J. - \ 2014
  Kas techniek 2014 (2014)7. - p. 14 - 17.
  glastuinbouw - kastechniek - semi-gesloten kassen - klimaatregeling - sensors - meting - temperatuur - vochtigheid - automatisering - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - greenhouse technology - semi-closed greenhouses - air conditioning - sensors - measurement - temperature - humidity - automation - agricultural research
  Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben in het kader van het Gezonde Kas-project voor het eerst het klimaat geregeld op basis van meerdere draadloze sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid. Doel was om de klimaatcomputer te laten sturen op basis van het punt in de kas waar het laagste dauwpunt gemeten werd. Omdat het klimaat in de kas van plek tot plek en in de tijd kan variëren, zal dat dus niet altijd dezelfde plek zijn. Op die manier ontstaat een regeling waarbij de meetbox als het ware kan wandelen.
  Standaardisatie van kas tot keten : Horti Community Meeting
  Robbemond, R.M. - \ 2013
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 14
  glastuinbouw - ketenmanagement - standaardisering - bedrijfsvoering - automatisering - greenhouse horticulture - supply chain management - standardization - management - automation
  De bedrijfsvoering veranderd door schaalvergroting, meerdere productielocaties, make to order, Aanvullende services (waarde): Potten, etiketten, verpakking, prijslabels, feestdagen. Meer en meer kasmechanisering en kantoorautomatisering is hierdoor gangbaar geworden. Hoe kunnen we die twee aan elkaar koppelen.
  Cucumber harvesting robot
  Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw
  glastuinbouw - komkommers - oogsten - robots - automatisering - rijpheid - innovaties - greenhouse horticulture - cucumbers - harvesting - robots - automation - maturity - innovations
  Today, labour is the largest cost factor of a modern greenhouse holding. More than 30% of the total production costs are spent on wages for the grower and his employees. Obviously, to cope with saturating market demands and increasing competition, the grower is looking for ways to improve the over-all efficiency of the production process. Manual labour in a greenhouse is demanding, especially under poor climatic conditions. Because the robots reported in literature were not suited for the high productivity growing systems used in Dutch horticultural practice, in 1996, Wageningen UR Greenhouse Horticulture began research on the development of an autonomous cucumber harvesting robot supported by the Dutch Ministry of Agriculture, Food and Fisheries. The task of designing robots for agricultural applications raises issues not encountered in other industries. The robot has to operate in a highly unstructured environment in which no two scenes are the same. Both crop and fruit are prone to mechanical damage and should be handled with care. The robot has to operate under adverse climatic conditions, such as high relative humidity and temperature as well as changing light conditions. The robot detects individual cucumbers, assesses theri ripeness and harvest the ripe cucumbers. During greenhouse experiments 95% of the ripe cucumbers were detected and 75% were harvested. The project was finished in 2002.
  Van precisielandbouw naar smart farming technology
  Kempenaar, C. ; Kocks, C.G. - \ 2013
  Dronten : Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen - 47
  precisielandbouw - akkerbouw - melkveehouderij - automatisering - robots - landbouwtechniek - precision agriculture - arable farming - dairy farming - automation - robots - agricultural engineering
  Tijdens deze inaugurele rede wordt toegelicht hoe precisielandbouw wordt uitgevoerd en in de toekomst uitgevoerd gaat worden en hoe de 2 lectoren met het lectoraat daar een bijdrage aan willen leveren. Zij focussen zich op precisielandbouw in akkerbouwmatige teelten en in melkveehouderij.
  Samen leren anders te snoeien : Praktijknetwerk, een samenwerking tussen Combinatie Mauritz BV en Huverba BV en de netwerkpartners Damcon BV en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (WUR-PPO-Boomkwekerij)
  Baltissen, A.H.M.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 30
  boomteelt - straatbomen - snoeien - mechanische methoden - proeven op proefstations - werkwijze - cultuurmethoden - kwekers - inventarisaties - vergelijkend onderzoek - automatisering - arboriculture - street trees - pruning - mechanical methods - station tests - mode of action - cultural methods - growers - inventories - comparative research - automation
  Snoeien bepaalt de kwaliteit van jonge laanbomen en is daarmee van belang voor de marktafzet. Deskundige snoei is belangrijk om evenwicht tussen de boven- en ondergrondse delen van jonge laanbomen tijdens de teelt op peil te houden. Ook bij het uitplanten en tijdens de verzorging daarna is goede snoei essentieel. Snoeien is nu een handmatige arbeidsintensieve teeltmaatregel. Voortgaande mechanisering en automatisering is van belang om de kosten laag te houden en voldoende rendement te halen. Ook de schaarste aan aanbod van arbeid op de agrarische arbeidsmarkt is een knelpunt. Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden voor deze noodzakelijke teeltmaatregel. Het snoeien mechaniseren of op termijn zelfs robotiseren om het arbeidsprobleem op te lossen, is dus een mogelijke oplossingsrichting om de genoemde knelpunten op te lossen. Uit de inventarisatie over mechanisering/automatisering van het snoeien blijkt dat de wijze van snoeien verschilt per ondernemer, boom, grondsoort, klimaat, functie, mogelijke klant. Op deze wijze is mechanisering van het snoeien een lastig traject, onmogelijk zelfs. Dat was aanleiding om anders tegen snoeien te gaan aankijken. Kan het snoeien anders zodat mechanisering wel mogelijk is?
  Probabilistic methods for robotics in agriculture
  Hiremath, S. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): A. Stein; Cajo ter Braak, co-promotor(en): Gerie van der Heijden. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736413 - 109
  automatisering - robots - landbouw - beeldanalyse - bayesiaanse theorie - navigatie - modelleren - automation - robots - agriculture - image analysis - bayesian theory - navigation - modeling

  Autonomous operation of robotic systems in an agricultural environment is a difficult task due to the inherent uncertainty in the environment. The robot is in a dynamic, non-deterministic and semi-structured environment with many sources of noise and a high degree of uncertainty. A novel approach dealing with uncertainty is by means of probabilistic methods. This PhD thesis studies the efficacy of probabilistic methods for autonomous robot applications in agriculture focusing on two agricultural tasks namely automatic detection of weed in a grassland and autonomous navigation of a robot in a Maize field. In automatic weed detection we look at the detection of a common weed called Rumex obtusifolius (Rumex). The suitability of image analysis for the task is examined, various existing methods are scrutinized and new probabilistic methods are proposed for robust detection of Rumex using a monocular camera in real-time. For autonomous navigation in a Maize field, probabilistic methods are developed for row following using a camera as well as a laser scanner. New sensor models are proposed to characterize the noisy measurements which are used in the navigation method for tracking the position of the robot and the plant rows. Through extensive field experiments we show that the proposed probabilistic methods are robust to varying operating conditions and conclude that probabilistic methods are essential for autonomous operation of robotic systems in an agricultural environment.

  On 2016 overstap glastuinbouw op renderende plukrobots (interview met Erik Pekkeriet)
  Bezemer, J. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - arbeid (werk) - robots - automatisering - plukken (picking) - gebruiksefficiëntie - arbeidskosten - besparingen - kastechniek - groenten - greenhouse horticulture - labour - robots - automation - picking - use efficiency - labour costs - savings - greenhouse technology - vegetables
  Veel Nederlandse telers weten al het werk steeds efficiënter te organiseren. Toch blijven de arbeidskosten op de meeste bedrijven het grootste deel van de erg hoge kostprijs uitmaken. In die lastige situatie komt verandering. Want Wageningen UR Glastuinbouw verwacht dat over twee jaar de eerste serie plukrobots aan het werk kan. En een jaar later heeft de praktijk plukrobots beschikbaar.
  Oogstrobot voor paprika krijgt stap voor stap vorm (interview met Jan Bontsema en Jochen Hemming)
  Staalduinen, J. van; Bontsema, J. ; Hemming, J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 20 - 21.
  glastuinbouw - groenten - capsicum - robots - automatisering - mobiele toepassingen - projecten - tests - greenhouse horticulture - vegetables - capsicum - robots - automation - mobile applications - projects - tests
  Een internationaal consortium ontwikkelt een modulair robotsysteem dat in enkele gewassen specifieke handelingen moet kunnen verrichten, zoals oogsten (paprika, appels, druiven) en precisiespuiten. De Nederlandse betrokkenen concentreren zich op het oogsten van paprika’s. Teler Robert Vollebregt maakt samen met projectcoördinator Jan Bontsema en technisch onderzoeker Jochen Hemming van Wageningen UR een tussenbalans op.
  Machinale detectie van tulpenvirus in het open veld 2012 : Geautomatiseerde (machinale) detectie van TBV in enkel - en volveldexperimenten met tulp in 2012
  Doorn, J. van; Polder, G. ; Heijden, H.J.W.M. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 41
  tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - afwijkingen, planten - virusziekten - controle - verwijderen van ongewenste planten - automatisering - robots - detectie - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - precisielandbouw - tulips - tulip breaking virus - plant disorders - viral diseases - control - roguing - automation - robots - detection - agricultural research - ornamental bulbs - precision agriculture
  Tulpenmoza¿ekvirus (TBV) in tulp veroorzaakt veel schade in de teelt. Om virusverspreiding door bladluizen te voorkomen moet de teler in een korte periode deze bronnen van infectie verwijderen. Een tijdrovende bezigheid, die ook specifieke deskundigheid vergt. Verder bespaart dit verwijderen ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om de luizen te bestrijden. Echter, experts die dit kunnen zijn schaars. Om het gebrek aan goede ziekzoekers te compenseren, werkt Wageningen UR samen met een groep tulpentelers aan een oplossing. Gerobotiseerd ziekzoeken moet in een vroeg stadium symptomen van ziekten (TBV) in het gewas (in dit geval tulp) kunnen herkennen. Het streven is dat dit minimaal even goed gebeurt als door de experts.
  Arbeid speelt straks geen rol
  Plegt, K. ; Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 2012
  Boerenbusiness (2012). - p. 53 - 53.
  landbouwsector - agrotechnologie - automatisering - remote sensing - sensors - agricultural sector - agrotechnology - automation
  Boeren is nu nog een ‘way of life’, maar straks kun je er misschien wel postbode naast worden. Volgens Peter Groot Koerkamp, professor in de agrotechnologie, is de agrarische sector nog lang niet uitgeautomatiseerd. ‘We zijn net begonnen.‘
  3D sorteren van kiemplanten werkt sneller en beter
  Kierkels, T. ; Zedde, H.J. van de - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)4. - p. 22 - 23.
  tuinbouwbedrijven - zaailingen - sorteermachines - scheidingsapparaten - automatisering - innovaties - arbeid (werk) - bedrijfskosten - kwaliteitscontroles - glastuinbouw - groenten - tomaten - market gardens - seedlings - sorters - separators - automation - innovations - labour - operating costs - quality controls - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes
  Vorig jaar had de Westlandse Plantenkwekerij in Made nog tientallen uitzendkrachten nodig om in korte tijd enkele miljoenen tomatenonderstammen te sorteren. Dit seizoen staan er drie of vier mensen aan de band. Het bedrijf heeft als eerste in de wereld een sorteerlijn voor jonge planten met 3D technologie. Behalve arbeidsbesparing geeft die ook kwaliteitsverbetering.
  Weegsysteem voor vleesvarkens : eYeScan
  Genugten, M.M. van; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 4
  varkens - varkenshouderij - weegapparaten voor varkens - gewicht - automatisering - opnameapparatuur - pigs - pig farming - pig weighers - weight - automation - recording instruments
  Binnen het project ‘Vitale vleesvarkens’ is onderzoek uitgevoerd naar de nauwkeurigheid en praktische toepasbaarheid van weegsystemen voor vleesvarkens. Op praktijkbedrijven is er grote behoefte aan het automatisch verzamelen van gewichten van vleesvarkens gedurende het vleesvarkenstraject zodat de groei van de vleesvarkens gemonitord en, indien nodig, bijgestuurd kan worden.
  Machinale detectie van geelziek in hyacint : toepassing van vision technieken om symptomen, veroorzaakt door Xanthomonas hyacinthi in hyacint op te sporen : consultancy project
  Baltissen, A.H.M.C. ; Doorn, J. van; Polder, G. ; Roothans, J. ; Gelderblom, J. - \ 2012
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 35
  hyacinthus - bloembollen - bacterieziekten - xanthomonas hyacinthi - detectie - monitoring - symptomen - aantasting - automatisering - hyacinthus - ornamental bulbs - bacterial diseases - xanthomonas hyacinthi - detection - monitoring - symptoms - infestation - automation
  Ziekzoeken (het door experts in het veld laten zoeken naar symptomen in het gewas) wordt toegepast bij verschillende (bol-) gewassen om vroegtijdig besmettingen op te sporen en door vernietiging in te perken. Dit betreft naast virus in tulp onder andere ook geelziek in hyacint. Dit is een makkelijk verspreidbare bacterieziekte, veroorzaakt door Xanthomonas hyacinthi. Geelziek geeft meestal duidelijke symptomen in hyacint: van spetters (eerste symptomen gedurende het groeiseizoen) tot aan zwartrand en vlaggers. Deze laatsten zijn symptomen, veroorzaakt door aantasting van de spruit door X. hyacinthi in de bol in het groeiseizoen ervoor: zogenaamde secundaire symptomen. Het ziekzoeken in hyacint vergt deskundigheid en personele inzet. Door de ontwikkeling van de ziekzoekkar in tulp is de mogelijkheid aanwezig om deze innovatie ook te gebruiken in hyacint. Bij goede resultaten met geelziek zijn er in de toekomst bijvoorbeeld misschien zelfs mogelijkheden om Erwinia-aantastingen op te sporen. De doelstelling van deze oriënterende studie is, om de mogelijkheden te verkennen voor de toepassing van machinale detectie, zoals ontwikkeld voor tulp, voor geelzieksymptomen in hyacint.
  Disease detection trolley : mechanised detection and removal of TBV virus in tulip
  Wageningen UR, ; Doorn, J. van - \ 2012
  YouTube
  tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - plantenziekten - detectie - automatisering - robots - prestatie van apparatuur - landbouwtechniek - precisielandbouw - tulips - tulip mosaic virus - plant diseases - detection - automation - robots - equipment performance - agricultural engineering - precision agriculture
  Filmpje over de ontwikkeling van de ziekzoekkar voor tulpen. Het filmpje is Nederlands gesproken met Engelse ondertiteling. Het grootste ziekteprobleem bij tulp is het tulpenmozaïekvirus. De zieke planten worden met de hand gezocht op het veld en ervaring in het ziekzoeken is heel belangrijk en ervaren personeel is kostbaar en moeilijk te vinden. In ontwikkeling is een ziekzoekkar die met behulp van camera's de zieke planten kan detecteren. Het model is in ontwikkeling en de bedoeling is dit systeem in de toekomst te gebruiken als zelfstandig werkende robot. Het systeem is voor tulpen te gebruiken, maar in de toekomst ook in andere gewassen.
  Kas heeft elektronische neuzen en robotogen
  Zijlstra, C. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)april. - p. 10 - 10.
  glastuinbouw - landbouwtechniek - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - detectie - automatisering - greenhouse horticulture - agricultural engineering - plant protection - plant disease control - detection - automation
  In 2014 moet hij in Straelen staan, net over de Duitse grens. Een hypermoderne kas waarin elektronische neuzen en speciale camera’s de gezondheid van de planten in de gaten houden. En waarin robots automatisch ziektes bestrijden, nog voor het menselijk oog de eerste ziekteverschijnselen kan zien.
  De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen: Lessons Learned in de tuinbouw
  Robbemond, R.M. ; Verdouw, C.N. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 12-021) - 54
  tuinbouw - automatisering - informatiemanagement - bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsmanagement - bedrijfsapplicaties - horticulture - automation - information management - management - farm management - business management - business software
  Bedrijfsinformatie is de bron voor keteninformatie. Bovendien kunnen met goed geïntegreerde bedrijfsinformatiesystemen enorme verbeteringen worden gerealiseerd in de efficiëntie, snelheid, kwaliteit (minder fouten) en duurzaamheid van de bedrijfsprocessen. Veel bedrijven hebben echter moeite om geïntegreerde bedrijfsmanagementsystemen in te voeren. Dit rapport brengt in kaart wat we kunnen leren van bestaande ervaringen in de tuinbouw.
  Autonoom navigeren met spuitmachine voorzien van laserscanner en GPS
  Wenneker, M. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Zande, J.C. van de - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)7. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  spuitapparaten - landbouwtechniek - mechanisatie - automatisering - globale plaatsbepalingssystemen - fruitteelt - scanners - sprayers - agricultural engineering - mechanization - automation - global positioning systems - fruit growing - scanners
  Voor de productie van kwaliteitsfruit is behoud van het middelenpakket essensieel. Om residu-overschrijdingen te voorkomen en een optimale werking van middelen te bewerkstellingen, is het noodzakelijk om de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen binnen het perceel te optimaliseren. Met innovatieve technieken kunnen telers veel bereiken. Daarnaast staat, vanwege de hoge loonkosten, gerobotiseerd spuiten volop in de belangstelling.
  Vijf kiemplantjes per seconde
  Zedde, H.J. van de - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)dec. - p. 10 - 10.
  zaailingen - sorteermachines - sorteren - automatisering - beeldverwerking - groenteteelt - seedlings - sorters - sorting - automation - image processing - vegetable growing
  Het sorteren van kiemplanten kan nu automatisch met een snelheid van 18 duizend per uur. Wageningen UR Food & Biobased Research ontwikkelde het sorteerprincipe en bouwde dat met een machinebouwer uit tot een apparaat. Najaar 2011 ging de eerste in bedrijf.
  Mechanische onkruidbestrijding met perspectief
  Bleeker, P.O. - \ 2011
  In: BioKennis innovatie magazine / Wijnands, F.G., van Keulen, H., Dubbeldam, R., - p. 56 - 57.
  onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - wiedmachines - schoffelmachines - mechanisatie - landbouwwerktuigen - biologische landbouw - landbouwtechniek - automatisering - weed control - mechanical control - rod weeders - steerage hoes - mechanization - farm machinery - organic farming - agricultural engineering - automation
  Intra-rijwieders met schoffels, lichtsensoren en camera’s: deze intelligente machines bestrijden het onkruid in de gewasrij mechanisch. Ze zijn ontwikkeld voor de biologische landbouw. De sensoren en camera’s bepalen de plaats van het gewas, waarna de schoffels per rij het onkruid tussen de planten omver wieden. Ook gangbare telers passen ze intussen met succes toe.
  Koeien houden is over 20 jaar een bijbaan
  Siemes, H. ; Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 2011
  Boerderij 96 (2011)34. - ISSN 0006-5617 - p. E8 - E9.
  melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - automatisering - huisvesting van koeien - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - dairy farming - farm management - automation - cow housing - farm development
  Schaalvergroting, meer personeel. Peter Groot Koerkamp (Wageningen Universiteit) moet er om lachen. De melkveehouderij gaat juist terug naar kleine units. Een interview.
  Klassieke werktuigbouw stuit op grenzen.
  Wildenbeest, G. ; Henten, E.J. van - \ 2011
  BloembollenVisie (2011)235. - ISSN 1571-5558 - p. 12 - 13.
  agrotechnologie - landbouwtechniek - innovaties - automatisering - precisielandbouw - technische vooruitgang - landbouwkundig onderzoek - agrotechnology - agricultural engineering - innovations - automation - precision agriculture - technical progress - agricultural research
  'Alles wat relatief makkelijk te mechaniseren valt, is gemechaniseerd', zegt Eldert van Henten, hoogleraar Agrarische Bedrijfstechnologie Wageningen UR. De klassieke werktuigbouw schiet echter te kort op gebieden waar menselijke kwaliteiten als oog-hand coördinatie of een snelle analyse van data belangrijk zijn. "Dan heb je meer nodig, zoals slimme sensoren en snelle manieren om data te interpreteren." Op dit uitdagende snijvlak van mens en machine bewegen Van Henten en zijn vakgebied zich.
  Gezonde Kas knoopt alles aaneen (interview met Carolien Zijlstra)
  Sleegers, J. ; Zijlstra, C. - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 66(2011)38 (2011)26 september 2011. - ISSN 0042-2223 - p. 30 - 31.
  glastuinbouw - kassen - gewasbescherming - teelt onder bescherming - kastechniek - automatisering - besturingen - greenhouse horticulture - greenhouses - plant protection - protected cultivation - greenhouse technology - automation - controls
  Het project Gezonde Kas koppelt 23 innovaties voor -gewasgezondheid aan elkaar. Met al die snufjes wordt de gewasbescherming bijna geheel geautomatiseerd
  'Met losse onderdelen heb je nog geen systeem': thema Horti Fair
  Honkoop, E. ; Zijlstra, C. - \ 2011
  Groenten en Fruit Magazine 7 (2011). - ISSN 1879-7318 - p. 24 - 27.
  glastuinbouw - plantenziektebestrijding - plagenbestrijding - detectie - gewasbescherming - beslissingsondersteunende systemen - geïntegreerde bestrijding - automatisering - greenhouse horticulture - plant disease control - pest control - detection - plant protection - decision support systems - integrated control - automation
  Een systeem om vroegtijdig ziekten en plagen te detecteren en vervolgens aan te pakken. "De tuinbouwondernemer heeft behoefte", meent projectcoördinator Carolien Zijlstra, "aan een systeem waar hij werkelijk iets aan heeft. Een teler kan niets met een uitspraak als: 'Je hebt waarschijnlijk een beetje Phytophthora'. Pleidooi voor project Gezonde Kas
  Robothand gaat paprika oogsten (interview met Erik Pekkeriet)
  Bontsema, J. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)December 2011. - p. 11 - 11.
  robots - oogstmachines - automatisering - glastuinbouw - robots - harvesters - automation - greenhouse horticulture
  Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw werken in het EU-project Crops samen met bedrijven aan een robot die paprika’s kan oogsten.
  Fitness of computergames voor varkens? : via automatisering dierenwelzijn beter waarborgen
  Bracke, M.B.M. ; Dubbeldam, R. - \ 2011
  Ekoland 32 (2011)10. - ISSN 0926-9142 - p. 18 - 19.
  dierenwelzijn - varkenshouderij - omgevingsverrijking - automatisering - varkens - diergedrag - animal welfare - pig farming - environmental enrichment - automation - pigs - animal behaviour
  Varkenshouders hebben interesse in automatisering van hokverrijking. Automatisch stro verstrekken is een voor de hand liggende gedachte. Maar wat te denken van een geautomatiseerde schuurborstels, douche, een fitness-apparaat of zelfs computergames?
  Hard en hygiënisch werken; robots in de kas
  Thoenes, E. ; Bontsema, J. - \ 2011
  Sync.nl
  oogstmachines - robots - glastuinbouw - arbeidscapaciteit - automatisering - arbeidsomstandigheden - harvesters - robots - greenhouse horticulture - work capacity - automation - working conditions
  Terwijl laaggeschoold personeel in de tuinbouw schaarser en duurder wordt, werken technici in binnen- en buitenland aan de ontwikkeling van groentenoogstrobots. Dankzij steeds geavanceerdere cameratechnologie en ‘leeralgoritmes’ zullen robots straks vrijwel zelfstandig in de kassen kunnen opereren.
  Ontwikkeling van een modulair systeem voor kwaliteitsmeting van laanbomen : automatisering van de diktemeting
  Baltissen, A.H.M.C. ; Sluis, B.J. van der; Tuijl, B.A.J. van - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 102
  straatbomen - boomteelt - productiekosten - meting - automatisering - logistiek - inventarisaties - street trees - arboriculture - production costs - measurement - automation - logistics - inventories
  De deskundigheid en de toenemende kosten voor de inzet van de arbeid in het werkproces omtrekmeting zijn een toenemend probleem voor laanboombedrijven. Meten, merken, tellen en registreren zijn vier arbeidsintensieve handelingen in het werkproces “diktemeting laanbomen” in de laanboomsector. Doel van die diktemeting (beter omtrekmeting) is het vaststellen van de omtrek van de boom (basis voor de prijs), het bepalen van het aantal verkoopbare bomen en het voorbereiden van het logistieke proces van verkoop en aflevering.
  Certigraft tegen productuitval bij (machinaal) enten
  Stevens, L.H. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Biointeracties en Plantgezondheid - 5
  glastuinbouw - tomaten - enten - automatisering - teeltsystemen - vermeerderingsmateriaal - mechanisatie - gewasbescherming - plantgezondheid - biologische behandeling - groeistimulatoren - greenhouse horticulture - tomatoes - scions - automation - cropping systems - propagation materials - mechanization - plant protection - plant health - biological treatment - growth stimulators
  Onder praktijkomstandigheden is, van in een eerder project "Verbetering bedrijfszekerheid van productie van geënt uitgangsmateriaal" ontwikkelde Certigraft-toepassing bij machinaal enten van grote partijen (> 10 000 stuks) tomaten- en komkommerplantjes. Uit eerder onderzoek werd bij enkele groentegewassen waargenomen dat het risico op uitval tijdens enten significant verminderd kan worden door voorbehandeling van de onderstam met een binnen dat project uitontwikkeld, duurzaam product “Certigraft”. In tegenspraak met eerdere waarnemingen bleek Certigraft bij machinale enting van tomaat geen significant effect te hebben op een uitvalpercentage van 10%. Hoewel relatief hoge uitval weliswaar substantiëel verlaagd kan worden door Certigraft-toepassing, wijzen de wisselende resultaten er op dat één of meer onbekende factoren in het entproces hierbij een kennelijk controlerende rol vervullen. Dit betekent voor de praktijk dat het lastig te voorspellen is wanneer toepassing van Certigraft effectief en dus zinvol is.
  Met nieuwe technieken inspelen op krimpende arbeidsmarkt : inventarisatie van arbeidsbesparende technieken in de sectoren glastuinbouw, melkveehouderij en fruitteelt
  Heijerman-Peppelman, G. ; Knijff, A. van der; Roelofs, P.F.M.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Zijlstra, J. - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen Boomkwekerij en Fruit 2010-05) - 123
  landbouwsector - fruitteelt - glastuinbouw - melkveehouderij - arbeidsmarkt - personeel - werkorganisatie - arbeidsproductiviteit - automatisering - efficiëntie - mobiele toepassingen - agricultural sector - fruit growing - greenhouse horticulture - dairy farming - labour market - personnel - organization of work - labour productivity - automation - efficiency - mobile applications
  In opdracht van het ministerie van EL&I is geïnventariseerd hoe de agrarische sectoren kunnen omgaan met de toekomstige krappe(re) arbeidsmarkt door gebruik te maken van arbeidsbesparende technieken. Het onderzoek is uitgevoerd in de sectoren fruitteelt, glastuinbouw, en melkveehouderij.
  Van automatiseren op gevoel naar beslissen op grond van modelberekening (interview met Eldert van Henten)
  Kierkels, T. ; Ooster, A. van 't; Henten, E. van - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)10. - p. 50 - 51.
  teelt onder bescherming - bedrijfssystemen - automatisering - innovaties - arbeid (werk) - efficiëntie - glastuinbouw - beslissingsondersteunende systemen - beslissingsmodellen - groenten - snijbloemen - protected cultivation - farming systems - automation - innovations - labour - efficiency - greenhouse horticulture - decision support systems - decision models - vegetables - cut flowers
  Veel innovaties op arbeidsgebied moeten het stellen zonder systematische analyse vooraf. Dat komt omdat er nog geen beslissingsmodel is op arbeidsgebied (vergelijkbaar met het model KASPRO op energiegebied). Wageningen UR glastuinbouw werkt nu aan zo'n model. Niet alleen beslissingen over automatisering, maar ook over efficiënte inzet van menselijke arbeid zijn in de toekomst meer gefundeerd te nemen en kunnen vooraf 'virtueel worden uitgetest'. Dat kan misinvesteringen voorkomen.
  Onderzoeker Marc Ruijs: "Breng succes- én faalfactoren beter in kaart' (interview met Marc Ruijs)
  Arkesteijn, M. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)10. - p. 7 - 9.
  kassen - snijbloemen - arbeid (werk) - werkorganisatie - doelstellingen - efficiëntie - automatisering - glastuinbouw - mobiele toepassingen - greenhouses - cut flowers - labour - organization of work - objectives - efficiency - automation - greenhouse horticulture - mobile applications
  Arbeid is in Nederland relatief duur en de arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Reden genoeg voor een onderzoek naar arbeidsbesparende technieken in onder andere de glastuinbouw. Bij dit onderzoek zijn alle recente arbeidsbesparende technieken in kaart gebracht en is nagegaan wat de verwachtingen zijn over deze nieuwe technieken als mobiel telen en oogstrobots. Onderzoeker Marc Ruijs geeft een aantal aanbevelingen om met arbeidsbesparende technieken om te gaan.
  Automatisering in dienst van weidegang
  Heuvel, S. van den; Vermeer, L. - \ 2010
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport / Biogeit 20) - 51 p.
  geitenhouderij - automatische voerverdelers - automatisering - begrazing - gemengde beweiding - oormerken - voedingsrantsoenen - dieridentificatiesystemen - goat keeping - automatic feed dispensers - automation - grazing - mixed grazing - ear tags - feed rations - animal identification systems
  Dit rapport is geschreven om te inventariseren of automatisering een bijdrage kan leveren om geiten gelijktijdig te beweiden. Een individueel krachtvoersysteem is een automatisering, waarbij het aantal productiegroepen verminderd kan worden. Het krachtvoer kan hierbij individueel worden gevoerd. Verschillende soorten individuele krachtvoersystemen zijn: de krachtvoerbox, Opti-Feed, Combi-Cap, Eco-Cap en het Vanderpas voersysteem. Naast een individueel krachtvoersysteem zijn selectiepoorten een andere mogelijkheid van automatisering. Door middel van selectiepoorten kunnen namelijk meerdere productiegroepen in één groep worden beweid. Bij het gebruik van selectiepoorten zijn herkenning en tijd belangrijke aspecten om deze automatisering in de praktijk te kunnen toepassen. Zowel bij een individueel krachtvoersysteem als selectiepoort is het belangrijk om een goed werkend elektronisch identificatiemiddel te gebruiken. Mogelijke identificatiemiddelen zijn: het elektronisch oormerk, bolus of injectaat. Deze elektronische identificatiemiddelen zijn op verschillende aspecten met elkaar vergeleken. Het aanschaffen van een individueel krachtvoersysteem is een grote investering. Bij eventuele nieuwbouw is het aanschaffen van een individueel krachtvoersysteem in combinatie met een voerband interessanter, omdat hierdoor bespaard kan worden op bouwkosten. Selectiepoorten zijn een optie, maar moeten nog verder ontwikkeld worden.
  Automatiseerder en onderzoekers inspireren elkaar
  Verkerke, W. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)26. - p. 7 - 8.
  kassen - teelt onder bescherming - plantenontwikkeling - groeimodellen - computertechnieken - automatisering - planning - teeltsystemen - glastuinbouw - logistiek - greenhouses - protected cultivation - plant development - growth models - computer techniques - automation - planning - cropping systems - greenhouse horticulture - logistics
  De glastuinbouw gebruikte tot voor kort alleen plantengroeimodellen om de gewasgroei te beschrijven. Ze waren niet goed te koppelen aan de logistieke processen op moderne bedrijven. Hier komt verandering in door het project Plant-iT. Voor het eerst werken logistieke ICT-ers en plantenfysiologen samen aan een nieuwe generatie bedrijfsoplossingen, waarin groene kennis en logistiek echt geïntegreerd worden.
  Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie
  Rip, F.I. - \ 2009
  Agro Informatica 22 (2009)3. - ISSN 0925-4455 - p. 19 - 20.
  arbeid (werk) - arbeidsomstandigheden - innovaties - kantooremployés - automatisering - toekomst - kantoren - labour - working conditions - innovations - office workers - automation - future - offices
  VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage
  Global trends in greenhouse technologies (impressie van GreenSys2009)
  Trebilcok, P. ; Hemming, S. ; Dieleman, J.A. - \ 2009
  New Ag International 2009 (2009)09. - p. 54 - 57.
  kassen - teelt onder bescherming - innovaties - gewasteelt - lichtregiem - automatisering - mechanisatie - glastuinbouw - greenhouses - protected cultivation - innovations - crop management - light regime - automation - mechanization - greenhouse horticulture
  GreenSYS 2009 provided loads of new information about greenhouse systems, crop modelling, plant protection, fertigation and growing media, controlled environment technology, energy conservation, computational fluid dynamics, robotics in greenhouses, high tunnels and organic crop systems
  Automated detection and control of volunteer potato plants
  Nieuwenhuizen, A.T. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Eldert van Henten, co-promotor(en): Jan Willem Hofstee. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854432 - 177
  opslag (planten) - Solanum tuberosum - aardappelen - suikerbieten - detectie - onkruidbestrijding - automatisering - machine vision - sproeiapparatuur voor kleine oppervlakken - volunteer plants - Solanum tuberosum - potatoes - sugarbeet - detection - weed control - automation - machine vision - small plot sprayers
  High amounts of manual labor are needed to control volunteer potato plants in arable fields. Due to the high costs, this leads to incomplete control of these weed plants, and they spread diseases like Phytophthora infestans to other fields. This results in higher environmental loads by curative spraying of crop protection chemicals, which is in contradiction to the required decreased use of crop protection chemicals to save the environment. Therefore, the main objective of this thesis was “to develop a system for automated detection and control of volunteer potato plants”. A systematic design approach was used to define a program of requirements and to identify and order possible solutions to accomplish the detection and control. The main requirements were a travel speed of up to 2 m s-1, resolution of control at least 10×10 mm, work under variable natural light conditions, control of volunteer plants > 95%, and undesired control of sugar beet plants < 5%. The design strategy resulted in color and near-infrared machine vision as detection method and a micro-sprayer for application of glyphosate as a result. Furthermore, issues were identified that required further investigation to successfully come to a proof of principle machine. The research was then focused on:
  - Detection of volunteer potato plants,
  - Control of volunteer potato plants,
  - Real-time implementation of integrated detection and control on a proof of principle machine.

  For the purpose of detection of volunteer potato plants, the narrow band spectral reflectance properties of volunteer potato plants and sugar beet plants were analyzed. Narrow band spectral measurements were done in 2006 and 2007 on two different fields. This resulted in 15 datasets on clay and sand soil. Discriminating wavebands were selected and classified with neural networks and statistical discriminant analysis. A neural network with two hidden neurons performed best for classification. Two sensors were used covering the range from 450 to 900 nm and from 900 to 1650 nm. Both visible and near infra-red wavebands were responsible for discrimination. From the analysis 450, 765, and 855 nm from sensor 1 and 900, 1440, and 1530 nm from sensor 2 were identified as important discriminative wavebands. However, the discriminative wavelengths depended on field and crop status and could not be generalized. Ten wavebands that were optimally adapted to the datasets gave 99% true negative classification of volunteer potato plants. On the other hand, a fixed set of three wavebands that was not adapted to the individual datasets gave 80% true negative classification of volunteer potato plants. This indicates that adaptive feature sets are required for classification.

  The development of the machine vision detection system started with measurements in 2005. Color based detection showed that the difference in classification results was larger between fields than the difference between a static neural network and static Bayesian classification. Then, machine vision measurements in 2006 with a color camera under changing and constant natural light conditions showed that crop and weed properties change within a field. An adaptive instead of static classification increased classification accuracy from 34.9% to 67.7% under changing light conditions. Under constant natural light conditions, the classification accuracy increased from 84.6% to 89.8%. So, adaptive classifiers are required and were implemented in the further research as these gave significantly higher classification results. As a next step, besides a color camera also a near-infrared camera was used for imaging within the proof of principle machine, as this gave a better feature set for classification. Additionally, the field of view of the cameras was shielded and artificial light was used to maintain constant light conditions. For the real-time implementation, an unsupervised adaptive Bayesian classifier was used. The crop row position and crop row width were determined and a Kalman filter improved tracking of the rows, to adapt to the varying properties of the crop in the field. Data from between the crop rows was trained as the volunteer potato class and data from within the crop row was trained as the sugar beet class. This resulted in good quality training data for the Bayes classifier. The system was unsupervised, as it learned and trained itself based on row recognition. The features that were used for training and classification were: blue, hue, saturation, excessive green, red minus blue, near-infrared and near-infrared difference vegetation index (NDVI). These feature values within the training data were continuously locally adapted, in two first-in-first-out buffers both with an area of 500 cm2 for sugar beet and volunteer potato plants. Measurements were done on seven days in 2007 and 2008. The results showed a trade-off between the percentage of correct classified volunteer potato plants and the percentage of misclassification of sugar beet plants. In one of the fields 96.6% volunteer potato classification and 8.0% sugar beet misclassification was achieved.

  Connected to the detection system was a micro-sprayer that applied glyphosate in gel to the volunteer potato plants. Spraying gel through a micro-sprayer was innovative. This proved to work in the application of glyphosate on plants. As knowledge of the dose response of glyphosate on potato was outdated and could not be used for plant specific application, a dose-response study was done with flat fan nozzles on 120 potato plants to determine the efficacy of glyphosate. The effect parameters tuber weight and photosynthesis activity were analyzed with log-logistic nonlinear regression methods. This resulted in an amount of 843 μg a.e. per plant for reduction of tuber weight and photosynthesis with 90%. This amount was applied on plants with a height of 6.1±1.39 cm and an area of 53.3±19.6 cm2. As glyphosate was to be applied with a micro-sprayer, the dose-response study was extended to 500 greenhouse grown potato plants. Five application methods were used: 1) flat fan water application, 2) flat fan gel application, 3) micro-sprayer low density distribution, 4) micro-sprayer medium density distribution, and 5) micro-sprayer high density distribution. As effect parameters again tuber weight, photosynthesis activity, and in addition shoot dry weight were used. They were analyzed with ANOVAs and box-plots. The micro-sprayer dense distribution with 3022 droplets m-2 and 3.3 mg per droplet had the best efficacy. The micro-sprayer controlled the volunteer potato plants with less glyphosate compared to flat fan nozzles. Furthermore, it had a centimeter precision resolution and low risks of unwanted crop damage.

  With real-time hardware, machine vision detection and micro-sprayer were integrated to a proof of principle machine. A travel speed of 0.8 m s-1 was reached with the proof of principle machine and it had an approximated capacity of 2.5 hrs ha-1. This was the maximum that could be realized as the micro-sprayer valve actuation frequency was maximally 80 Hz. The image processing time for one image of 0.2 m length was 195 ms. At this travel speed automated feedback systems on the operation of the system are required to support and replace human surveillance. Therefore, the Fréchet distance measure between multivariate distributions was introduced as quality indicator of classification performance. The Fréchet distance measure was significantly smaller when the classification performance was low, as identified on ground truth determined classification results afterwards. This proves that the performance could be predicted with a distance measure between multivariate distributions. In case of poor predicted classification performance, the application of glyphosate with the micro-sprayer can be halted to prevent unwanted crop damage and economic losses. The accuracy of application was ±1.4 cm in longitudinal direction and ±0.75 cm in transversal direction. During a field trial, up to 84% of the volunteer plants were controlled with 1.4% unwanted controlled sugar beet plants.

  To sum up, within this research a proof of principle machine for automated detection and control of volunteer potato plants in sugar beet fields has successfully been developed. The system performed closely to the requirements that were set in the start-up of the project. The percentage of 95% controlled volunteer potato plants can be reached. On the other hand, the travel speed still has to be increased from 0.8 m s-1 to 2.0 m s-1. The system is an example of new technology that can be developed for practical applications to reduce the amount of required labor and to reduce the crop protection inputs for weed control in arable farming.  Innovative technology and sustainable development of organic dairy farming : the case of automatic milking systems in Denmark
  Oudshoorn, F.W. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Akke van der Zijpp, co-promotor(en): Imke de Boer. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854401 - 141
  melkvee - melkveehouderij - biologische landbouw - machinaal melken - automatisering - innovaties - technologie - begrazing - denemarken - duurzame ontwikkeling - dairy cattle - dairy farming - organic farming - machine milking - automation - innovations - technology - grazing - denmark - sustainable development
  Development of organic dairy farming in Denmark is characterized by up-scaling, increasing productivity and automation. Increasing discussion on compliance with organic principles and sustainability has been forwarded. Automatic milking systems (AMS) are part of this development and have been implemented in organic dairy production in Denmark the last 10 years. The systems’ consequences on economic, ecological and societal issues were unknown. The general objective of the PhD assignment was to assess the contribution of new technologies to the sustainable development of organic dairy farming (i.e., determine economic, ecological and societal consequences), using AMS as a case for the present technological situation
  Computermodel leidt tot beter bemesten en water geven : systeem voor biotelers gemakkelijk te vertalen naar gangbare grondteelt(interview met Pieter de Visser)
  Kierkels, T. ; Visser, P.H.B. de - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)1. - p. 68 - 69.
  tuinbouw - teelt onder bescherming - bodemvruchtbaarheid - computers - automatisering - informatiesystemen - mest - bloementeelt - glastuinbouw - bodemkwaliteit - bemesting - glasgroenten - groenten - snijbloemen - horticulture - protected cultivation - soil fertility - computers - automation - information systems - manures - floriculture - greenhouse horticulture - soil quality - fertilizer application - greenhouse vegetables - vegetables - cut flowers
  Het Bodemmanagement-Informatiesysteem voor de biologische glastuinbouw is klaar voor de praktijk. Met simpele aanpassingen is het ook voor gangbare grondtelers geschikt te maken. Het model geeft veel inzicht in opname en uitspoeling van meststoffen. Beslissingen over hoeveelheden meststoffen, bemestingsmomenten en water gift zijn gefundeerder te maken. Dat kan geld besparen
  Resultaat van 6 jaar Field Robot Event : studenten, netwerk en een prototype robot
  Henten, E.J. van; Bakker, T. ; Evert, F.K. van; Hofstee, J.W. - \ 2009
  Agro Informatica 2009 (2009)mei. - ISSN 0925-4455 - p. 19 - 22.
  landbouwtechniek - robots - automatisering - voertuigen zonder bestuurder - wedstrijden - agricultural engineering - robots - automation - driverless vehicles - competitions
  In 2003 beleefde het Field Robot Event (FRE) in Wageningen zijn primeur. De FRE is een internationale wedstrijd, waarin field robots met elkaar de competitie aangaan om zo goed mogelijk autonoom door een perceel te navigeren en een landbouwkundige taak uit te voeren. Dit jaar wordt het Field Robot Event voor de 7e keer gehouden in een bijzondere editie: de samenwerkende Europese onderzoeksgroepen binnen het EU FutureFarm project demonstreren hun ‘prototype robotic systems’ en parallel aan het FRE wordt de Joint International Agricultural Congress gehouden. Nu de 7e editie in aantocht is, stellen we ons in dit artikel de vraag in hoeverre de afgelopen 6 edities hebben bijgedragen aan het realiseren van deze doelstellingen
  Gebruik & trends : automatisering in de veehouderij
  Stormink, H. ; Buiten, A. van - \ 2009
  Wageningen : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Handboek / Animal Sciences Group, Wageningen UR 8) - 44
  dierhouderij - veehouderij - automatisering - technische vooruitgang - animal husbandry - livestock farming - automation - technical progress
  Automatische mastitisdetectie uitkomst voor veel bedrijven
  Mol, R. de; Ipema, A.H. ; Roelofs, R. ; Koenen, E. - \ 2008
  V-focus 2008 (2008)5. - ISSN 1574-1575 - p. 14 - 15.
  melkveehouderij - melkkoeien - uiers - diergezondheid - mastitis - detectie - informatietechnologie - landbouwtechniek - internet - automatisering - dairy farming - dairy cows - udders - animal health - mastitis - detection - information technology - agricultural engineering - internet - automation
  Automatische detectie van mastitis is een goed alternatief voor de observatie van de uiergezondheid tijdens het melken, vooral op bedrijven met een melkrobot of een grote veestapel. Dit is aangetoond bij een praktijkproef van de inzet van een detectiemodel voor mastitis als internettoepassing. Het onderzoek maakt deel uit van het project Precision Livestock Farming
  Perspectieven voor mechanisering/robotisering in de fruitteelt
  Heijerman-Peppelman, G. ; Maas, F.M. - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2008-32) - 34
  fruitteelt - mechanisatie - robots - automatisering - mechanisch oogsten - snoeien - gewasbescherming - dunnen - nederland - fruit growing - mechanization - robots - automation - mechanical harvesting - pruning - plant protection - thinning - netherlands
  Dynamisch melken en voeren levert geld op
  Ouweltjes, W. ; Andre, G. ; Zom, R.L.G. ; Bleumer, E.J.B. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)april (2). - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23, 25.
  melkveehouderij - melken - voedering - krachtvoeding - automatisering - melkstandinrichtingen - robots - lineaire modellen - dynamische modellen - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - milking - feeding - force feeding - automation - milking parlours - robots - linear models - dynamic models - farm results
  Op het High-techbedrijf van de Waiboerhoeve is in 2006 een prototype voor een dynamisch lineair adviessysteem voor melken en voeren ontwikkeld en getoetst. De resultaten geven aan dat met deze benadering een aanzienlijk beter saldo behaald kan worden dan met traditionele adviezen
  Schaalvergroting: koe in de knel?
  Hopster, H. - \ 2008
  ZuivelZicht 100 (2008)5. - ISSN 0165-8573 - p. 18 - 19.
  melkveehouderij - melkkoeien - agrarische bedrijfsvoering - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - stallen - innovaties - dierveredeling - automatisering - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - dairy farming - dairy cows - farm management - animal welfare - animal housing - stalls - innovations - animal breeding - automation - farm development
  Goed dierenwelzijn is op grote bedrijven lastiger te realiseren. Grote koppels en minder individuele aandacht vragen om een zelfredzame koe, een verbeterd staltype en vooral management dat gericht moet zijn op voorkomen van problemen in plaats van symptoombestrijding
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.