Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Fust in de bloembollenhandel : bedrijfseconomische evaluatie van systemen voor transport en bewaring van bollenteler tot afnemer
  Vroomen, C.O.N. de - \ 1987
  Den Haag : LEI (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Tuinbouw 29) - 56
  balen - dozen - agrarische bedrijfsvoering - bloembollen - verpakken - kratten - bales - boxes - farm management - ornamental bulbs - packing - crates
  Bedrijfseconomische evaluatie van enkele fustsystemen die bij het transport van bloembollen worden gebruikt. Geconcludeerd wordt dat de bestaande systemen, bezien over de totale afzetketen, niet inefficient zijn en dat op dit moment geen vervangende nieuwe systemen op de markt zijn die tot vereenvoudiging en kostenbesparing leiden
  De invloed van een wisselende temperatuur op de kwaliteit van vleestomaten, verpakt in eenmalig houten fust
  Sonneveld - van Buchem, H. - \ 1985
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2317) - 6
  balen - dozen - solanum lycopersicum - verpakken - prestatieniveau - kwaliteit - tomaten - bales - boxes - solanum lycopersicum - packing - performance - quality - tomatoes
  Na opslag gedurende 10 dagen bij continu 12, continu 16, continu 20 en afwisselend 1 dag 12 en 1 dag 20 graden Celsius, werd de invloed van condens op de kwaliteit van vleestomaten bepaald in de vorm van het percentage rot, percentage slap en percentage schimmel op de kroontjes
  Vergelijkend onderzoek van twee typen fust voor champignons bestemd voor verwerking
  Damen, P.M.M. - \ 1985
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2313) - 11
  verpakken - balen - dozen - agaricus - vergelijkingen - packing - bales - boxes - agaricus - comparisons
  De beschreven vergelijkingsproef met de Triplett bakken van 40x30x15 cm en de grijze poolkist van 60x40x22 cm werd gedaan om de consequenties van het gebruik van een grotere fustmaat op de kwaliteit van champignons te onderzoeken. Naast de proefresultaten is een achttal konklusies vermeld
  Vergelijkend onderzoek van twee typen kunststoffust tegenover twee typen bestaand fust waar het betreft het resultaat van nadrogen en bewaren van tulpebollen en gladiolenknollen in dit fust
  Rudolpgij, J.W. ; Looijesteijn, F.X.C. ; Veltman, B.J.L. - \ 1974
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 1898) - 36
  balen - dozen - drogen - bloembollen - verpakken - tulipa - gladiolus - tulpen - opslag - bales - boxes - drying - ornamental bulbs - packing - tulipa - gladiolus - tulips - storage
  Mogelijkheden voor het gebruik van kisten voor opslag van landbouwprodukten op centrale bedrijven
  Kreyger, J. - \ 1962
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / I.B.V.L. Wageningen no. 67) - 8
  balen - dozen - verpakken - bales - boxes - packing
  Nieuwe ventilatiesysteem voor het drogen en bewaren van landbouwprodukten in kisten
  Bastelaere, G.R. van - \ 1962
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / I.B.V.L., Wageningen no. 76) - 6
  balen - dozen - verpakken - opslag - bales - boxes - packing - storage
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.