Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 45 / 45

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Predicting future costs of High-Pathogenicity Avian Influenza epidemics: large versus small uncertainties
  Meuwissen, M.P.M. ; Boven, R.M. van; Hagenaars, T.H.J. ; Boender, G.J. ; Nodelijk, G. ; Jong, M.C.M. de; Huirne, R.B.M. - \ 2006
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2006)2. - ISSN 1573-5214 - p. 195 - 205.
  pluimveehouderij - scharrelhouderij - batterijhuisvesting - infectieziekten - aviaire influenza A-virussen - aviaire influenzavirussen - kosten - financieel landbouwbeleid - risicoschatting - modellen - poultry farming - free range husbandry - battery husbandry - infectious diseases - avian influenza A viruses - avian influenza viruses - costs - agricultural financial policy - risk assessment - models
  Every five years, the Dutch government and the poultry sector agree on how the direct costs of epidemics in poultry, should they occur, will be shared. In the agreement for 2005¿2009 the maximum amount to be paid by the poultry sector was set considerably higher than in the 1999¿2004 agreement. This increase was caused mainly by the expected financial risks associated with High-Pathogenicity Avian Influenza (HPAI) epidemics. In this paper we focus on elucidating the uncertain and the less uncertain aspects of the HPAI financial risk problem. We distinguish between (1) the probability of an introduction of HPAI in the Netherlands, (2) the transmission potential of HPAI in the Netherlands, and (3) the costs and financing issues resulting from HPAI epidemics. We argue that whereas current understanding allows relatively precise answers to the question `If there is an there is an epidemic, how many farms will be affected and what will be the direct costs?¿, much larger uncertainties are associated with the questions `What is the chance of an HPAI epidemic in the Netherlands?¿, `How large will be the long-term government share in the direct costs?, and `How large will be the indirect costs?
  NOP-kostprijsberekening consumptie-eieren
  Vermeij, I. ; Horne, P.L.M. van - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)28. - ISSN 0166-8250 - p. 18 - 19.
  pluimveehouderij - pluimveeproducten - eieren - scharrelhouderij - batterijhuisvesting - kostenanalyse - scharreleieren - poultry farming - poultry products - eggs - free range husbandry - battery husbandry - cost analysis - free range eggs
  Praktijkonderzoek Veehouderij en LEI hebben de NOP-kostprijsberekening voor consumptie-eieren onlangs geactualiseerd. Een consumptie-ei kan het goedkoopst gelegd worden door een witte hen in een kooi. Een bruine kooihen legt een iets duurder ei, maar het ei wordt pas echt duurder als het door een hen in volièrehuisvesting wordt gelegd
  NOP-kostprijsberekening opfokleghennen
  Vermeij, I. ; Horne, P.L.M. van - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)28. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 17.
  pluimveehouderij - hennen - jonge kippen - batterijhuisvesting - volières - huisvesting van kippen - kostenanalyse - poultry farming - hens - pullets - battery husbandry - aviaries - chicken housing - cost analysis
  Praktijkonderzoek Veehouderij en LEI hebben de NOP-kostprijberekening voor de opfok van leghennen onlangs geactualiseerd. Het opfokken van een hen in volièrehuisvesting is beduidend duurder dan in kooihuisvesting
  2,76 euro (batterijhen) en 3,16 euro (voliOrehen) : NOP-kostprijsberekening op fokleghennen 2003
  Vermeij, I. ; Horne, P.L.M. van - \ 2003
  De Pluimveehouderij 33 (2003)42. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  huisvesting van kippen - hennen - eierproductie - volièrevogels - batterijhuisvesting - arbeidskosten - voeropname - vergelijkingen - productiekosten - chicken housing - hens - egg production - aviary birds - battery husbandry - labour costs - feed intake - comparisons - production costs
  Het verschil van ruim veertig cent per hen zit vooral in de hogere arbeidskostn en omdat in een voliOre minder hennen per vak gehouden kunnen worden
  4,7 cent (batterijei) en 5,8 cent (scharrelei) : NOP-kostprijsberekening consumptie-eieren 2003
  Vermeij, I. ; Horne, P.L.M. van - \ 2003
  De Pluimveehouderij 33 (2003)42. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 17.
  eieren - hennen - pluimveehouderij - huisvesting van kippen - productiekosten - batterijkooien - batterijhuisvesting - bio-industrie - scharrelhouderij - kostenanalyse - prijsvorming - scharreleieren - eggs - hens - poultry farming - chicken housing - production costs - battery cages - battery husbandry - factory farming - free range husbandry - cost analysis - price formation - free range eggs
  De algemene-, technische- en economische uitgangspunten zijn behandeld. Samenvattend wordt gesteld dat witte hennen in een kooi de goedkoopste eieren leggen, scharrelhennen leggen de duurste. Scharrelhennen zijn duurder in aanschaf, hebben hogere huisvestingskosten en vergen meer arbeid
  Verenpikken bij legkippen: wat maakt een kip tot een verenpikker?
  Rodenburg, T.B. ; Koene, P. - \ 2002
  Biotechniek (2002). - ISSN 0166-6207 - p. 17 - 20.
  dierenwelzijn - verenpikken - kippen - diergedrag - huisvesting van kippen - batterijhuisvesting - animal welfare - feather pecking - fowls - animal behaviour - chicken housing - battery husbandry
  Bij legkippen ontwikkelt zich vaak verenpikken, het beschadigen of uittrekken van veren van soortgenoten, en soms ook kannibalisme, het verwonden van soortgenoten en het consumeren van bloed of vlees. Het uittrekken van veren levert pijn en ongemakt op voor het dier dat gepikt wordt. Het slachtoffer krijgt kale plekken op haar lichaam, hetgeen kan resulteren in problemen met de warmtehuishouding. Ook zijn de kale plekken aantrekkelijk voor soortgenoten om naar te pikken. Dit kan leiden tot ontwikkeling van kannibalisme, hetgeen gepaard gaat met een sterk verminderd welzijn en hoge uitvalspercentages. In het proces van domesticatie is de kip vanuit de vrije natuur naar het boerenerf verplaatst, vervolgens naar een afgesloten kippenren, en tenslotte naar de legbatterij, waar de dieren in kleine groepjes in kooien worden gehouden. Deze verhuizing van de vrije natuur naar de legbatterij heeft voor- en nadelen voor de kip gehad. Wat betreft de beschikbaarheid van voedsel en bijvoorbeeld bescherming tegen ziekte en predatie is de kip erop vooruit gegaan, maar wat betreft levensruimte en mogelijkheid tot het vertonen van het complete gedragsrepertoire, biedt de legbatterij weinig ruimte en mogelijkheden
  Geen of milde snavelbehandelingen bij leghennen in batterijen
  Emous, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 2000
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 88) - 95
  hennen - kippen - snavelkappen - batterijkooien - batterijhuisvesting - kannibalisme - abnormaal gedrag - dierenwelzijn - hens - fowls - debeaking - battery cages - battery husbandry - cannibalism - abnormal behaviour - animal welfare
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (PP) heeft onderzoek gedaan naar de problematiek van het snavelkappen van leghennen in legbatterijen. Tevens is gekeken naar alternatieve snavelbehandelingen die het welzijn van de dieren zo minmogelijk aantasten en tegemoet komen aan de wensen van de pluimveehouder.
  Staltemperatuur bij leghennen in batterijen
  Emous, R.A. van; Ellen, H.H. ; Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 2000
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 87) - 45
  hennen - pluimveehokken - huisvesting van kippen - batterijkooien - batterijhuisvesting - omgevingstemperatuur - stallen - eikwaliteit - voeropname - hens - poultry housing - chicken housing - battery cages - battery husbandry - environmental temperature - stalls - egg quality - feed intake
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (PP) heeft daarom een proef uitgevoerd met een hoge en een lage staltemperatuur. Een streefwaarde van de afdelingstemperatuur van 26 graden Celsius werd vergeleken met een streefwaarde van 18 graden Celsius.
  Milde snavelbehandeling op tien dagen leeftijd: geen stagnatie in gewichtsverloop bij batterijhennen
  Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 14 - 15.
  batterijhuisvesting - hennen - snavelkappen - jonge dieren - gewicht - massa - diervoedering - lichtregiem - dierverzorging - battery husbandry - hens - debeaking - young animals - weight - mass - animal feeding - light regime - care of animals
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) Het Spelderholt voert momenteel de zesde proef voor het onderzoek met verrijkte kooien. Niet snavelbehandelen gaf in de voorgaande proeven nog teveel problemen met verenpikkerij en kannibalisme. Om deze reden worden op de verrijkte kooien ongekapte hennen vergeleken met op 10 dagen leeftijd behandelde dieren. In dit artikel gaan we in op de resultaten van de opfok.
  Project 1030: zes verschillende systemen in onderzoek
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Emous, R.A. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 4 - 8.
  pluimvee - kippen - kooien - bezettingsdichtheid - onderzoek - onderzoeksinstituten - proefstations - dierlijke productie - diergedrag - batterijhuisvesting - batterijkooien - verbetering - opwaarderen - agrarische bedrijfsvoering - dierenwelzijn - groepshuisvesting - poultry - fowls - cages - stocking density - research - research institutes - experimental stations - animal production - animal behaviour - battery husbandry - battery cages - improvement - upgrading - farm management - animal welfare - group housing
  Verrijkte kooisystemen zijn een nieuwe vorm van houden van leghennen. Hoewel dit systeem nog in ontwikkeling is, moet het op korte termijn als vervanger van de batterij dienen. Dit betekent dat systeemfabrikanten en onderzoek haast moeten maken om te zorgen dat er praktijkrijpe varianten op de markt komen. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) onderzoekt daarom momenteel zes verschillende verrijkte kooisystemen. In dit artikel gaan we nader op dit onderzoek in.
  Ammoniakemissie uit een batterijstal voor leghennen met droging van de mest in droogtunnels boven de kooien in de stal: intern verslag
  Groot Koerkamp, P.W.G. ; Wever, A.C. ; Huis in 't Veld, J.H.W. - \ 1999
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / DLO Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) P 99-06)
  huisvesting van kippen - hennen - batterijkooien - pluimveemest - droogmethoden - ammoniak - emissie - luchtkwaliteit - ammoniakemissie - batterijhuisvesting - pluimveehouderij - chicken housing - hens - battery cages - poultry manure - drying methods - ammonia - emission - air quality - ammonia emission - battery husbandry - poultry farming
  De ammoniakemissie is gemeten uit een batterijstal voor leghennen met droging van de mest in droogtunnels die boven de kooien in de stal zijn geplaatst. De resultaten van dit onderzoek worden in deze nota gepresenteerd.
  Voerrantsoenering bij leghennen op batterijen
  Emous, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1999
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 84) - 68
  hennen - batterijhuisvesting - pluimveehouderij - hennenvoeding - diëten - voedingsrantsoenen - hens - battery husbandry - poultry farming - hen feeding - diets - feed rations
  Naar het rantsoeneren is door het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) 'Het Spelderholt' in twee legronden onderzoek gedaan.
  Tussentijdse resultaten onderzoek leghennen in batterijen
  Emous, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)3. - ISSN 0924-9087 - p. 4 - 11.
  hennen - batterijhuisvesting - diervoedering - voer - samenstelling - linoleenzuur - eiwitten - ovipositie - snavelkappen - lichtregiem - bezettingsdichtheid - productiviteit - hens - battery husbandry - animal feeding - feeds - composition - linolenic acid - proteins - oviposition - debeaking - light regime - stocking density - productivity
  Eind december 1998 is een nieuw koppel leghennen geplaatst in de batterijstal van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt. Diverse onderwerpen worden onderzocht, waarvan we enkele tussentijdse resultaten in dit artikel bespreken. De eindresultaten zijn in het voorjaar van 2000 bekend.
  Studiedagen konijnenhouderij, leghennenhouderij, broederij en vermeerdering
  Anonymous, - \ 1998
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 74) - 42
  dierhouderij - konijnen - oestrus - pluimveehouderij - hennen - snavelkappen - kannibalisme - batterijhuisvesting - salmonella - pluimveevoeding - huisvesting van kippen - vleeskuikenouderdieren - ammoniakemissie - animal husbandry - rabbits - oestrus - poultry farming - hens - debeaking - cannibalism - battery husbandry - salmonella - poultry feeding - chicken housing - broiler breeders - ammonia emission
  Teksten van de inleidingen gehouden op de studiemiddagen van 17 t/m 19 juni 1998.
  Verrijkte batterijkooien: een schot voorin is wellicht voldoende
  Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van; Dam, H.C.J. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)4. - ISSN 0924-9087 - p. 19 - 25.
  hennen - pluimveehokken - batterijhuisvesting - stallen - dierenwelzijn - groepshuisvesting - hens - poultry housing - battery husbandry - stalls - animal welfare - group housing
  Ter verbetering van het welzijn van leghennen werden standaard batterijkooien vergaand aangepast. In meerdere aan elkaar verbonden kooien voorzien van zitstokken en een legnest waren ook gazen schotten aangebracht. Deze waren een halve kooi breed. Hierdoor zou het aantal conflicten tussen hennen onderling en de gevolgen daarvan voor het optreden van pikkerij vooral bij niet gekapte hennen kunnen verminderen.
  Opzet vervolgonderzoek met verrijkte kooien
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)3. - ISSN 0924-9087 - p. 3 - 6.
  stallen - hennen - batterijhuisvesting - pluimveehokken - ligstro - bezettingsdichtheid - eieren - eierproducten - kwaliteit - prestatieniveau - stalls - hens - battery husbandry - poultry housing - litter - stocking density - eggs - egg products - quality - performance
  Invloed groter leefoppervlak per hen op klimaat bij batterij-huisvesting
  Ellen, H.H. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)2. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 12.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - hennen - batterijhuisvesting - bezettingsdichtheid - milieubeheersing - gebouwen - regulatie - klimaat - overheidsbeleid - diergezondheid - landen van de europese unie - veterinaire hygiëne - animal welfare - animal housing - hens - battery husbandry - stocking density - environmental control - buildings - regulation - climate - government policy - animal health - european union countries - veterinary hygiene
  In verband met het welzijn van de dieren, is het huisvesten van leghennen nog steeds in discussie. Een van de onderwerpen daarbij is het aantal cm2 leefoppervlakte. Hiervoor zijn onlangs in Europees verband voorstellen gedaan. In dit artikel gaan we in op de consequenties die deze voorstellen kunnen hebben op de klimaatbeheersing in een stal met batterijhuisvesting.
  Tussentijdse resultaten onderzoek leghennen in batterijen
  Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)1. - ISSN 0924-9087 - p. 3 - 7.
  batterijhuisvesting - hennen - diervoedering - jonge dieren - voer - samenstelling - voedingswaarde - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - battery husbandry - hens - animal feeding - young animals - feeds - composition - nutritive value - productivity - profitability - animal husbandry
  In de batterijstal van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij is half juli 1997 het vijfde koppel leghennen opgezet. In de stai worden diverse proeven uitgevoerd. Van een aantal van deze proeven geven we tussentijdse resultaten. De eindresultaten zijnbegin volgend jaar bekend.
  Waterrantsoenering bij leghennen op batterijen
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Ellen, H.H. ; Rommers, J.M. - \ 1997
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 60) - 67
  drinken - drinkwater - hennen - batterijhuisvesting - gerantsoeneerde voeding - ovipositie - dierlijke meststoffen - drijfmest - drinking - drinking water - hens - battery husbandry - restricted feeding - oviposition - animal manures - slurries
  Reeds enige tijd wordt in de praktijk geëxperimenteerd met het rantsoeneren van water bij leghennen, teneinde luxe consumptie en vermorsing van water tegen te gaan. Dit wordt gedaan door het beperken van de tijd dat water ter beschikking is.
  Alternatieve huisvesting leghennen
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1997
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 57) - 89
  hennen - pluimveehokken - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - batterijhuisvesting - ovipositie - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - groepshuisvesting - hens - poultry housing - animal welfare - animal housing - battery husbandry - oviposition - productivity - profitability - animal husbandry - group housing
  In 1993 is het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij gestart met een nieuw onderzoek: 'Alternatieve huisvesting voor leghennen', ofwel kortweg 'project 1030'. Dit project wordt bijna volledig door het bedrijfsleven betaald. Uitgangspunt bij dit onderzoekis niet alleen het verbeteren van het welzijn van leghennen, maar ook het zoveel mogelijk behouden van het economisch en arbeidstechnisch voordeel van de batterij. Er wordt dus gezocht naar een compromis tussen de wensen van de leghen en die van de pluimveehouder. In het onderzoek zijn de volgende zaken onderzocht: het scharrelsysteem, verschillende aanpassingen aan het bestaande batterijsysteem en de zogenaamde welzijnskooi (een groepskooi).
  Groepshuisvesting zeugen nodig voor afzet van Nederlandse bacon naar het Verenigd Koninkrijk
  Huiskes, J. ; Swinkels, H. ; Backus, G. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)5. - ISSN 1382-0346 - p. 17 - 19.
  batterijhuisvesting - zeugen - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - varkensvlees - markten - marketing - marketingkanalen - omzet - landbouw - productiviteit - landbouwproductie - capaciteit - groot-brittannië - denemarken - nederland - battery husbandry - sows - animal welfare - animal housing - pigmeat - markets - marketing - marketing channels - turnover - agriculture - productivity - agricultural production - capacity - great britain - denmark - netherlands
  Naar aanleiding van de op handen zijnde regelgeving in het Verenigd Koninkrijk (VK) tot het huisvesten van niet-lacterende zeugen in groepen is de relatie onderzocht tussen de export van Nederlandse bacon naar het VK en de hiervoor benodigde productieomvang op varkensbedrijven in het VK, Denemarken en Nederland.
  Resultaten opfok vijfde koppel leghennen voor de batterijstal van PP
  Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)4. - ISSN 0924-9087 - p. 11 - 16.
  diervoedering - jonge dieren - hennen - batterijhuisvesting - lichtregiem - snavelkappen - groei - ontwikkeling - animal feeding - young animals - hens - battery husbandry - light regime - debeaking - growth - development
  In juli is een nieuw koppel leghennen in de batterijstal van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' opgezet. Voor twee proeven waren al tijdens de opfok verschillen aangebracht: voor de ene proef twee verschillende lichtschema's tijdens het begin van de opfok en voor de andere proef diverse snavelbehandelingen. In dit artikel gaan we in op het verloop en de resultaten van de opfokperiode van beide proeven.
  Aanpassingen aan de stalinrichting voor de vierde ronde van project 1030
  Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)1. - ISSN 0924-9087 - p. 3 - 7.
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - batterijhuisvesting - hennen - pluimveehokken - stallen - animal housing - animal welfare - battery husbandry - hens - poultry housing - stalls
  Voor het onderzoek naar alternatieve huisvesting voor leghennen, ook wel project 1030 genoemd, waren drie proeven gepland. Deze zijn uitgevoerd en het eindverslag hiervan is verschenen (PP-uitgave 57). Het onderzoek is hiermee echter niet afgesloten, daarvoor zijn nog teveel vragen overgebleven. Er heeft een grondige verbouwing van de systemen plaatsgevonden en de vierde proefronde is van start gegaan. Dit artikel gaat in op de aanpassingen die zijn verricht aan respectievelijk de aangepaste batterijen en de welzijnskooien.
  Gedoseerde waterverstrekking aan individueel gehuisveste dragende zeugen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Voermans, M.P. ; Vermeer, H.M. - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.152) - 28
  batterijhuisvesting - drinken - drinkwater - zeugen - battery husbandry - drinking - drinking water - sows
  Resultaten van het onderzoek naar aanpassingen bij het Veranda-systeem
  Haar, J.W. van der - \ 1996
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 7 (1996)3. - ISSN 0924-9087 - p. 16 - 20.
  batterijhuisvesting - broedsheid - vloeren - roostervloeren - uitbroeden - prestatieniveau - kwaliteit - stallen - vleeskuikenouderdieren - broedeieren - battery husbandry - broodiness - floors - grid floors - hatching - performance - quality - stalls - broiler breeders - hatching eggs
  Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft onderzocht welke resultaten bij vleeskuikenouderdieren zijn te behalen met groepskooien (Veranda) met mestbandbeluchting. Bij het Veranda-systeem zijn een aantal aanpassingen aangebracht om onder andere het verlies aan broedeieren te verminderen. In een tweede proef is het effect van deze aanpassingen onderzocht.
  Tussentijdse resultaten onderzoek leghennen in batterijen
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1996
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 7 (1996)3. - ISSN 0924-9087 - p. 4 - 7.
  batterijhuisvesting - snavelkappen - drogen - voer - hennen - mest - ovipositie - eiwitten - triticum aestivum - tarwe - battery husbandry - debeaking - drying - feeds - hens - manures - oviposition - proteins - triticum aestivum - wheat
  In februari van 1996 is een nieuw koppel leghennen in de batterijstal van PP geplaatst. Er worden weer diverse onderwerpen onderzocht: vroegrijpheid, tarwe bijvoeren, laag-eiwitvoer, snavelkappen en mestdroging.
  Eikwaliteit bij welzijnskooien niet beter ondanks maatregelen
  Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.C.G.M. van - \ 1996
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 7 (1996)2. - ISSN 0924-9087 - p. 11 - 15.
  huisvesting, dieren - dierlijke producten - dierenwelzijn - batterijhuisvesting - hennen - ovipositie - kwaliteit - animal housing - animal products - animal welfare - battery husbandry - hens - oviposition - quality
  Over het algemeen zijn de legprestaties van de hennen in de welzijnskooien goed. Helaas is de eikwaliteit ronduit slecht te noemen. Door de nesten aan te passen is getracht de positie van de hennen in het legnest te beonvloeden. Dit zou tot een verbetering van de eikwaliteit moeten leiden.
  Verrassende uitkomst onderzoek : kuikens snel opzetten niet voordelig
  Meijerhof, R. ; Harn, J. van - \ 1995
  De Pluimveehouderij 25 (1995)35. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  dierhouderij - batterijhuisvesting - vleeskuikens - broedsheid - kuikens - uitbroeden - productiviteit - rentabiliteit - animal husbandry - battery husbandry - broilers - broodiness - chicks - hatching - productivity - profitability
  Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat kuikens snel opzetten niet voordelig is. Een wachtperiode geeft goede resultaten. Onderzocht is of dit ook voor Nederkandse omstandigheden geldt.
  Expanderen van voer bij (opfok)leghennen op batterijen
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1995
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 38) - 29
  pluimveehouderij - hennen - jonge kippen - mest - mineralen - hennenvoeding - expansie - voeropname - voederconversie - batterijhuisvesting - ammoniakemissie - kweken - poultry farming - hens - pullets - manures - minerals - hen feeding - expansion - feed intake - feed conversion - battery husbandry - ammonia emission - rearing
  In het kader van de milieu-problematiek en de daaruit voortvloeiende mestwetgeving is het van belang de uitscheiding van mineralen via de mest te beperken. In twee opfok- en twee legproeven zijn twee maatregelen onderzocht: 1. verlaging van het totaal-P gehalte in het voer onder toevoeging van fytase; 2. betere ontsluiting van het voer d.m.v. expanderen en daardoor een scherpere voerconversie en minder mest. In dit verslag komen de resultaten aan de orde met betrekking tot het expanderen van voer. InPP-uitgave no. 37 komen de resultaten met betrekking tot het verlagen van het fosforgehalte in het voer onder toevoeging van fytase aan de orde.
  Studiemiddagen kalkoenenhouderij, eendenhouderij en leghennenhouderij
  Anonymous, - \ 1995
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 33) - 28
  dierhouderij - pluimvee - hennen - kalkoenen - eenden - pluimveehokken - batterijhuisvesting - dierenwelzijn - diergezondheid - milieubeheer - pluimveevoeding - mest - droogmethoden - ammoniakemissie - animal husbandry - poultry - hens - turkeys - ducks - poultry housing - battery husbandry - animal welfare - animal health - environmental management - poultry feeding - manures - drying methods - ammonia emission
  Teksten inleidingen studiemiddagen gehouden in 1995.
  Alternatieve huisvesting leghennen
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1995
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 32) - 46
  pluimveehouderij - pluimveehokken - hennen - batterijhuisvesting - scharrelhouderij - dierenwelzijn - agrarische bedrijfsvoering - groepshuisvesting - alternatieve methoden - poultry farming - poultry housing - hens - battery husbandry - free range husbandry - animal welfare - farm management - group housing - alternative methods
  In het onderzoek zijn de volgende zaken onderzocht: het scharrelsysteem, verschillende aanpassingen aan het bestaande batterijsysteem en de zogenaamde welzijnskooi (een groepskooi).
  Legnest in batterijkooi
  Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)4. - ISSN 0924-9087 - p. 13 - 18.
  dierlijke producten - batterijhuisvesting - eierproducten - eieren - nesten - ovipositie - pluimveehokken - kwaliteit - animal products - battery husbandry - egg products - eggs - nests - oviposition - poultry housing - quality
  In dit artikel wordt ingegaan op het inbrengen van een legnest in een batterijkooi. De resultaten tot nu toe geven aan, dat de hennen graag gebruik maken van het nest, maar dat er nog duidelijke problemen zijn met betrekking tot de eikwaliteit.
  Zitstokken in batterijkooien
  Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)3. - ISSN 0924-9087 - p. 6 - 11.
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - batterijhuisvesting - pluimveehokken - animal housing - animal welfare - battery husbandry - poultry housing
  In 1993 is het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij gestart met onderzoek naar aanpassingen aan bestaande batterijen t.b.v. het verbeteren van het welzijn van leghennen.
  Alternatieve huisvesting leghennen
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1994
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 19) - 32
  pluimveehouderij - pluimveehokken - hennen - batterijhuisvesting - scharrelhouderij - dierenwelzijn - agrarische bedrijfsvoering - groepshuisvesting - alternatieve methoden - poultry farming - poultry housing - hens - battery husbandry - free range husbandry - animal welfare - farm management - group housing - alternative methods
  In 1993 is het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij gestart met een nieuw onderzoek: 'Alternatieve huisvesting voor leghennen', ofwel kortweg 'project 1030'. Dit project wordt nagenoeg volledig door het bedrijfsleven betaald. Uitgangspunt bij dit onderzoek is niet alleen het verbeteren van het welzijn van leghennen, maar ook het zoveel mogelijk behouden van het economisch en arbeidstechnisch voordeel van de batterij. Er wordt dus gezocht naar een compromis tussen de wensen van de leghen en die van de pluimveehouder. In het onderzoek zijn de volgende zaken onderzocht: het scharrelsysteem, verschillende aanpassingen aan het bestaande batterijsysteem en de zogenaamde welzijnskooi (een groepskooi). In het kader van dit onderzoek zijn drie proefronden gepland: 2 korte ronden (20-40 weken leeftijd van de hennen) en 1 lange ronde (20-76 weken leeftijd). Dit verslag geeft de resultaten van de eerste, korte ronde weer.
  Studiemiddagen vleeskuikenhouderij, kalkoenenhouderij, pelsdierenhouderij en leghennenhouderij
  Anonymous, - \ 1993
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 6) - 56
  dierhouderij - pluimveehouderij - vleeskuikens - huisvesting, dieren - pluimveevoeding - kalkoenen - kalkoenvoeding - pelsdierhouderij - nerts - dierenwelzijn - hennen - batterijhuisvesting - eikwaliteit - animal husbandry - poultry farming - broilers - animal housing - poultry feeding - turkeys - turkey feeding - fur farming - mink - animal welfare - hens - battery husbandry - egg quality
  Teksten van lezingen die gehouden zijn tijdens de Studiemiddagen vleeskuikenhouderij, kalkoenhouderij, pelsdierenhouderij en leghennenhouderij, 14 t/m 17 september 1993. Tijdens de lezingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde; milieustal voor vleeskuikens, vleeskuikenonderzoek, vleeskuikenvoeding, resultaten van het milieu-onderzoek bij vleeskalkoenen, stalsystemen voor vleeskalkoenen, vleeskalkoenenvoeding, welzijnsproblemen bij nertsen, kwaliteit en afzet van pelsdierenmest, eikwaliteit van leghennen, reinigen en ontsmetten van batterijstallen en kadaverkoeling
  Vergelijking etage- en batterijhuisvesting; de vierde ronde, resultaten t/m 68e week
  Hiskemuller, W.G.M. - \ 1992
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 3 (1992)4. - ISSN 0924-9087 - p. 15 - 17.
  dierhouderij - batterijhuisvesting - kooien - hennen - productiviteit - rentabiliteit - animal husbandry - battery husbandry - cages - hens - productivity - profitability
  Dit is het tweede tussentijdse verslag van deze, nog lopende, proef. In periodiek 92/2 werden voornamelijk de veranderingen beschreven, die waren aangebracht ten opzichte van de voorgaande proeven.
  Bedrijfssystemen met voerligboxen, aanbindboxen en groepshuisvesting
  Backus, G.B.C. - \ 1991
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.61) - 72
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - batterijhuisvesting - intensieve landbouw - varkensstallen - zeugen - stallen - groepshuisvesting - animal housing - animal welfare - battery husbandry - intensive farming - pig housing - sows - stalls - group housing
  Vleeskalverenhuisvesting in economisch perspectief : een vergelijking van financiele en arbeidstechnische aspecten tussen box- en groepshuisvesting
  KAsper, G.J. ; Giesen, J.H.J. ; Smits, A.C. - \ 1989
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen, IMAG 106) - 56
  huisvesting, dieren - dierhouderij - dierenwelzijn - batterijhuisvesting - huisvesting van kalveren - kalveren - afmesten - productiviteit - rentabiliteit - stallen - tijdsbesteding - arbeidskunde - groepshuisvesting - animal housing - animal husbandry - animal welfare - battery husbandry - calf housing - calves - finishing - productivity - profitability - stalls - time allocation - work study - group housing
  Grondhok en biggenbatterij vergeleken
  Plagge, J.G. - \ 1989
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 3 (1989)2. - ISSN 1382-0346 - p. 12 - 14.
  batterijhuisvesting - varkensstallen - biggen - battery husbandry - pig housing - piglets
  In een onderzoek op het Varkensproefbedrijf te Raalte zijn drie opfoksystemenvoor gespeende biggen met elkaar vergeleken.
  Breeding, rearing and fattening of ducks in batteries and cages
  Anonymous, - \ 1984
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4611)
  huisvesting, dieren - batterijhuisvesting - bibliografieën - kooien - eenden - ganzen - animal housing - battery husbandry - bibliographies - cages - ducks - geese
  Klimaatseisen in batterijstallen
  Ketelaars, E.H. ; Zeelen, H.H.M. - \ 1984
  De Pluimveehouderij 14 (1984)14. - ISSN 0166-8250 - p. 9 - 11.
  huisvesting, dieren - dierhouderij - dierenwelzijn - batterijkooien - batterijhuisvesting - lichaamstemperatuur - eierproducten - eieren - koorts - groeikamers - hennen - pluimveehokken - productiviteit - rentabiliteit - animal housing - animal husbandry - animal welfare - battery cages - battery husbandry - body temperature - egg products - eggs - fever - growth chambers - hens - poultry housing - productivity - profitability
  In geconditioneerde omstandigheden, klimaatcellen van de Landbouwhogeschool, worden leghennen op twee verschillende huisvestingssystemen, batterijkooien en volledig rooster, gehouden. De produktie van eieren en warmte kan zo gemeten worden. In dit artikel wordt het resultaat van twee experimenten beschreven
  Batterijen : een bedrijfssysteem met spanningselementen
  Ketelaars, E.H. - \ 1980
  Wageningen : Landbouwhogeschool - 39
  pluimvee - kippen - batterijhuisvesting - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - poultry - fowls - battery husbandry - animal welfare - animal housing
  Hoewel de bewijsvoering voor een storing in het welzijn van kippen op batterijen moeilijk rond te krijgen is, met name vanwege interpretatieverschillen, zijn er fysiologische en ethologische aanwijzingen, die sterk in deze richting wijzen
  Biggen op batterijen
  Anonymous, - \ 1977
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3948)
  batterijhuisvesting - bibliografieën - varkens - battery husbandry - bibliographies - pigs
  Biggenopfok op batterij
  Anonymous, - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3243)
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - batterijhuisvesting - bibliografieën - varkens - animal housing - animal welfare - battery husbandry - bibliographies - pigs
  Legbatterijen in Engeland en economische achtergronden van de legsector : verslag van een studiereis van 13 - 18 juni 1966
  Frings, H.M.K. ; Haartsen, P.I. ; Ketelaars, E.H. - \ 1967
  Wageningen : Proefstation akker en weidebouw (Mededeling / Nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw. Ministerie van landbouw en visserij no. 15) - 89
  batterijkooien - batterijhuisvesting - kippen - groot-brittannië - intensieve landbouw - pluimvee - battery cages - battery husbandry - fowls - great britain - intensive farming - poultry
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.