Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 364

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Effect of reducing the area under transport ban on transmission risk and piglet surplus during a CSF epidemic in the Netherlands
  Hagenaars, T.H.J. ; Bergevoet, R.H.M. ; Bontje, D.M. ; Nodelijk, G. ; Backer, J.A. ; Asseldonk, M.A.P.M. van; Roermund, H.J.W. van - \ 2014
  Lelystad/Wageningen : CVI/LEI (Report number CVI: 14/CVI0076 )
  biggen - varkenspest - veevervoer - ziekteoverdracht - risicofactoren - dierenwelzijn - diergezondheid - varkenshouderij - veehouderij - piglets - swine fever - transport of animals - disease transmission - risk factors - animal welfare - animal health - pig farming - livestock farming
  In this report, we investigate the expected effects of reducing the area in which live piglet transports are banned on transmission risk and on the piglet surplus (in the area of the transport ban) during a CSF epidemic in the Netherlands.
  Effect van geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal gespeende biggen met Streptococcus suis verschijnselen = Effect of birth weight and feed intake before weaning on the number of weaned piglets with clinical signs of Streptococcus suis
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Troquet, L.M.P. ; Smith, H.E. ; Greeff, A. de; Hout, J. van; Faber, I. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 761)
  varkenshouderij - biggen - biggenziekten - streptococcus suis - geboortegewicht - biggenvoeding - voeropname - pig farming - piglets - piglet diseases - streptococcus suis - birth weight - piglet feeding - feed intake
  At Swine Innovation Centre Sterksel the effects of birth weight and feed intake before weaning on the number of weaned piglets with clinical signs of an infection with S. suis were investigated. The results are described in this report.
  Literatuuronderzoek naar groepshuisvesting van kraamzeugen en hun biggen
  Nieuwamerongen, S.E. van; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N. ; Bolhuis, J.E. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 757) - 38
  varkenshouderij - zeugen - groepshuisvesting - zogen - dierenwelzijn - biggen - varkens - dierlijke productie - diergedrag - kraamstallen - literatuuroverzichten - pig farming - sows - group housing - suckling - animal welfare - piglets - pigs - animal production - animal behaviour - farrowing houses - literature reviews
  This report provides insight in the success and risk factors of group housing of lactating sows and their piglets in comparison to individual housing of lactating sows based on a literature review. These factors are discussed in relation to the development of a group farrowing system at Swine Innovation Centre Sterksel.
  Innoveren in huisvesting mét en vanuit de praktijk
  Hoofs, A.I.J. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 16 - 18.
  varkenshouderij - varkens - duurzame ontwikkeling - dierenwelzijn - varkensstallen - zeugen - kraamstallen - biggen werpen - biggen - innovaties - dierlijke productie - pig farming - pigs - sustainable development - animal welfare - pig housing - sows - farrowing houses - farrowing - piglets - innovations - animal production
  Innoveren in huisvesting betekent stallen ontwerpen mét en vanuit de praktijk. Varkenshouders willen vooruit. Enerzijds vanwege de ontwikkeling van nieuwe marktconcepten, zoals vlees met ‘welzijnssterren’ van de Dierenbescherming, en anderzijds willen varkenshouders weer echt trots kunnen zijn op hun sector. Dat zijn zij als anderen dat ook zijn.
  Spoelwormbestrijding bij biologische varkens
  Verkaik, J.C. ; Mul, M.F. ; Vermeer, H.M. - \ 2013
  Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - zeugen - biggen - vleesproductie - wormen - anthelmintica - dosering - biologische landbouw - pig farming - sows - piglets - meat production - helminths - anthelmintics - dosage - organic farming
  De biologische varkenshouderij wil het gebruik van gangbare chemische geneesmiddelen, waaronder ontwormingsmiddelen, minimaliseren. Voorop staan gezonde dieren voor een rendabele bedrijfsvoering. De gangbare varkenshouderij heeft ook belang bij minder gebruik van ontwormingsmiddelen. Het gezamenlijk belang is het voorkomen van parasitaire resistentieontwikkeling. Vanuit dit oogpunt worden adviezen gegeven voor het ontwormen van vleesvarkens, zeugen en biggen.
  Verbazingwekkende groei na spenen: studieavond 'Grote korrel voor kleine big'
  Nederhoff, T. ; Brand, H. van den; Kemps, A. ; Alderliesten, E. - \ 2013
  De Molenaar 116 (2013)2. - ISSN 0165-4284 - p. 7 - 9.
  biggen - biggenvoeding - korrels - voeropname - spenen - piglets - piglet feeding - granules - feed intake - weaning
  Toen dr. Henry van den Brand (Wageningen University) beweerde dat grote korrels bij zogende biggen voor hogere voeropname en groei leiden, geloofde niemand hem. Inmiddels produceert Coppens diervoeding een korrel van 15 millimeter doorsnee voor jonge biggen. Resultaten van de eerste praktijkproeven tonen aan dat de groei na spenen hoog is
  Control of Pig Reproduction IX
  Rodriguez-Martinez, H. ; Soede, N.M. ; Flowers, W.L. - \ 2013
  Leicestershire, United Kingdom : Context Products Ltd (Society of Reproduction and Fertility volume 68) - ISBN 9781899043484 - 345
  varkens - geslachtelijke voortplanting - gameten - embryo's - kunstmatige inseminatie - embryotransplantatie - zwangerschap - partus - pasgeborenen - biggen - overleving - biotechnologie - metabolomica - eiwitexpressieanalyse - kunstmatige selectie - pigs - sexual reproduction - gametes - embryos - artificial insemination - embryo transfer - pregnancy - parturition - neonates - piglets - survival - biotechnology - metabolomics - proteomics - artificial selection
  Effect van genetische aanleg en geboortegewicht op de technische resultaten van biggen en vleesvarkens = Effect of genetic background and birth weight on the performance of piglets and growing and finishing pigs
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Troquet, L.M.P. ; Binnendijk, G.P. ; Knol, E. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 724) - 32
  biggen - varkens - varkenshouderij - geboortegewicht - genetische factoren - genetica - prestatieniveau - piglets - pigs - pig farming - birth weight - genetic factors - genetics - performance
  At Swine Innovation Centre Sterksel the effects of genetic background, birth weight and feeding strategy during the weaning period on the performance and financial results of piglets and growing and finishing pigs were investigated. The results are described in this report.
  Voer van invloed op biggensterfte
  Makkink, C.A. ; Wientjes, J.G.M. - \ 2013
  De Molenaar 116 (2013)7. - ISSN 0165-4284 - p. 18 - 19.
  varkenshouderij - dierenwelzijn - mortaliteit - biggen - varkensvoeding - biggenvoeding - voeropname - insuline - colostrum - varkens - dierlijke productie - diergezondheid - diervoeding - pig farming - animal welfare - mortality - piglets - pig feeding - piglet feeding - feed intake - insulin - colostrum - pigs - animal production - animal health - animal nutrition
  Marginale verschillen in voeding en metabolisme vóór inseminatie kunnen leiden tot grote verschillen in prenatale en postnatale biggensterfte. Dit was een van de conclusies tijdens het seminar van de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie in Wageningen University.
  Piglet birth weight and litter uniformity : importance of pre-mating nutritional and metabolic conditions
  Wientjes, J.G.M. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Bas Kemp, co-promotor(en): Nicoline Nieuwenhuizen-Soede; Henry van den Brand. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735027 - 238
  biggen - zeugen - geboortegewicht - variatie - worpen - metabolisme - insuline - tijd tussen werpen van biggen - voer - samenstelling - varkensvoeding - voedingsfysiologie - diervoeding - dierfysiologie - piglets - sows - birth weight - variation - litters - metabolism - insulin - farrowing interval - feeds - composition - pig feeding - nutrition physiology - animal nutrition - animal physiology

  High piglet birth weights and litter uniformity are important for piglet survival and piglet performance. Within-litter variation in piglet birth weight is the consequence of within-litter variation in early embryo development, which in turn reflects variation in follicle and oocyte development. Insulin-stimulating diets before mating can influence litter development and uniformity, probably through beneficial effects of insulin on IGF-1 and follicle development. The first aim of this thesis, therefore, was to study effects of insulin-stimulating diets during the weaning-to-estrus interval (WEI) on plasma insulin and IGF-1 levels and follicle development, and consequences for embryo, fetal and placental development and uniformity at different stages of pregnancy in sows. Results of this thesis show that plasma insulin levels during WEI can be effectively enhanced by dietary sugars as dextrose and sucrose (high peaks directly after feeding) and starch (enhanced insulin levels at ~4h after feeding) in a dose-dependent manner. Follicle development and subsequent litter uniformity of embryos (at day 10 of pregnancy) or fetuses and placentas (at day 42 of pregnancy), however, were not affected by insulin-stimulating diets during WEI, nor related to plasma insulin and IGF-1 levels during WEI. Besides effects of pre-mating diets, plasma insulin and IGF-1 levels and follicle development are also influenced by the pre-mating metabolic state of the sow: in sows with severe body condition loss during lactation, plasma insulin and IGF-1 levels and follicle development at weaning are suppressed, and restoration of plasma insulin and IGF-1 levels and follicle development occurs in sows with a prolonged lactation or a prolonged weaning-to-pregnancy interval (WPI). The second aim of this thesis, therefore, was to study effects of these pre-mating conditions related to sow metabolic state on subsequent piglet birth weight and litter uniformity. In this thesis it is shown for the first time that pre-mating conditions related to sow metabolic state affect subsequent litter uniformity. Litter uniformity at birth was compromised by severe sow body condition loss during previous lactation and improved in sows with a prolonged WPI. Furthermore, it was shown that in (organic) sows with prolonged lactations (6 weeks) and large litters (17.4±0.3 piglets), insulin-stimulating diets before mating did not result in improved piglet birth weights or litter uniformity. This may be related to a restored follicle development at weaning in these sows. In these large organic litters, piglet birth weight and litter uniformity were strongly related to piglet survival during lactation. To conclude, results of this thesis confirm that litter uniformity at birth is already (partly) determined during the pre-mating period, likely related to (insufficient) restoration of follicle development. In contrast to previous studies, insulin-stimulating diets during WEI did not improve litter uniformity of embryos, fetuses or placentas and/or piglets in sows. The role of plasma IGF-1 levels and follicle development at weaning (both related to sow parity and sow body condition loss), and effects of insulin-stimulating diets during lactation, need further study. Finally, although effects of pre-mating nutritional and metabolic conditions on subsequent piglet birth weight and litter uniformity seem only marginal, these marginal effects can have substantial effects on pre-weaning piglet survival.

  Vast voer blijkt belangrijk in zoogperiode
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. - \ 2012
  Veehouder en Dierenarts 26 (2012)3. - ISSN 1381-8007 - p. 24 - 26.
  varkenshouderij - biggen - biggenvoeding - vaste voeding - speengewicht - pig farming - piglets - piglet feeding - solid feeding - weaning weight
  Biggen, die voor spenen vast voer opnemen (eters), groeien na spenen circa 50 gram per dag sneller dan biggen die tijdens de zoogperiode geen vast voer opnemen (niet-eters). Daarnaast groeien zwaardere biggen bij spenen circa 50 gram per dag sneller dan lichtere biggen bij spenen. Dit blijkt uit onderzoek dat door Wageningen UR Livestock Research is uitgevoerd op VIC Sterksel.
  Verlenging van de zoogperiode in de biologische varkenshouderij ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van de biggen
  Vermeer, H.M. ; Binnendijk, G.P. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 650) - 21
  varkenshouderij - biggen - dierenwelzijn - diergezondheid - biologische landbouw - zogen - groepshuisvesting - kraamhokken - zeugen - varkens - dierlijke productie - pig farming - piglets - animal welfare - animal health - organic farming - suckling - group housing - farrowing pens - sows - pigs - animal production
  Grouping 5 organic farrowing sows and piglets from 3 to 9 weeks after birth resulted in similar health and daily gain as in individual farrowing pens with a weaning age of 6 weeks. The treatments did not result in a systematic lactational estrus.
  Weegsysteem voor vleesvarkens en biggen PigScale
  Genugten, M.M. van; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 4
  varkens - biggen - varkenshouderij - weegschalen - weegapparaten voor varkens - pigs - piglets - pig farming - balances - pig weighers
  Binnen het project ‘Vitale vleesvarkens’ is onderzoek uitgevoerd naar de nauwkeurigheid en praktische toepasbaarheid van weegsystemen voor vleesvarkens. Op praktijkbedrijven is er grote behoefte aan het automatisch verzamelen van gewichten van vleesvarkens gedurende het vleesvarkenstraject zodat de groei van de vleesvarkens gemonitord en, indien nodig, bijgestuurd kan worden.
  Energiebesparing varkens : biggen warm houden met minder energie
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
  Lelystad : Animal Sciences Group Wageningen UR, Business Unit Veehouderij
  varkenshouderij - varkensstallen - biggen - energiebesparing - verwarming - lampen - warmtestraling - infraroodstraling - besturingen - regelaars - pig farming - pig housing - piglets - energy saving - heating - lamps - thermal radiation - infrared radiation - controls - controllers
  Elektrische verwarming van biggennesten met biggenlampen kost veel energie. Nieuwe technieken maken het mogelijk om het energiegebruik flink te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van het comfort van biggen.
  Puberende beerbig soms een lastpak
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Vermeer, H.M. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  varkenshouderij - biggen - beren (varkens) - castratie - dierenwelzijn - diergedrag - seksueel gedrag - dierlijke productie - varkens - pig farming - piglets - boars - castration - animal welfare - animal behaviour - sexual behaviour - animal production - pigs
  Met het stoppen met castreren van beerbiggen wordt tegemoetgekomen aan een belangrijke maatschappelijke wens om dieren intact te houden. Tevens maken de betere technische resultaten het ook economisch aantrekkelijk. Op sommige bedrijven, waar niet meer gecastreerd wordt, blijkt er ook een keerzijde te zijn: de puberende beren blijken seksueel opdringerig en soms agressief te worden. Omdat er ook veel bedrijven zijn die succesvol beren houden, komen daarvoor binnen het lopende onderzoek ongetwijfeld heldere adviezen naar boven.
  Vast voer in zoogperiode belangrijker dan gedacht
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Troquet, L.M.P. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)4. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
  varkenshouderij - biggen - biggenvoeding - speengewicht - voederconversievermogen - vaste voeding - pig farming - piglets - piglet feeding - weaning weight - feed conversion efficiency - solid feeding
  Biggen die voor spenen vast voer opnemen (eters) groeien na spenen circa 50 gram per dag sneller dan biggen die tijdens de zoogperiode geen vast voer opnemen (niet-eters). Daarnaast groeien zwaardere biggen bij spenen circa 50 gram per dag sneller dan lichtere biggen bij spenen. Dit blijkt uit onderzoek dat door Wageningen UR Livestock Research is uitgevoerd op VIC Sterksel.
  Voersysteem voor het leren eten van jonge biggen: 'Jong geleerd, oud gedaan' : de ontwikkeling van een nieuw voersysteem binnen project 'Vitale vleesvarkens'
  Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 599) - 15
  biggen - voedersystemen - varkenshouderij - biggenvoeding - diergedrag - piglets - feeding systems - pig farming - piglet feeding - animal behaviour
  Om de voeropname in de eerste dagen na spenen te verhogen, is een ontwikkeltraject in gang gezet voor het voersysteem 'Jong geleerd, oud gedaan'. Hiermee wordt aan biggen reeds voor spenen een voersysteem aangeleerd dat na spenen hetzelfde blijft. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het leren eten van de zeug en het pavlov effect. In dit ontwikkeltraject is het systeem beoordeeld op de vooraf gestelde eisen.
  Invloed van drie dagen kunstmelk na spenen en van voersamenstelling op energieopname en Streptococcus suis verschijnselen bij biggen = Effect of three days milk supply and of feed composition after weaning on energy intake and clinical signs of Streptococcus suis in piglets
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Troquet, L.M.P. ; Binnendijk, G.P. ; Diepen, J.T.M. van; Raymakers, R. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 577)
  varkenshouderij - biggen - biggenvoeding - speenleeftijd - energieopname - streptococcus suis - diergezondheid - pig farming - piglets - piglet feeding - age at weaning - energy intake - streptococcus suis - animal health
  At Swine Innovation Centre Sterksel it was investigated whether the supply of milk during three days after weaning and the supply of an optimized pre-starter diet can increase the energy intake of the piglets after weaning and reduce the number of weaned piglets with clinical signs of an infection with Streptococcus suis.
  Streptococcus suis is aanwezig in het maagdarmkanaal van biggen op Varkens Innovatie Centrum Sterksel
  Wisselink, H.J. ; Smits, C.B. ; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Raymakers, R. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2011
  Lelystad : Central Veterinary Institute - 15
  varkenshouderij - biggen - biggenvoeding - voersamenstelling - agrarische bedrijfsvoering - streptococcus suis - darmziekten - bacterieziekten - pig farming - piglets - piglet feeding - feed formulation - farm management - streptococcus suis - intestinal diseases - bacterial diseases
  Onderzocht is welke aanpassingen aan het voer, zowel wat betreft voersamenstelling als voermanagement, bijdragen aan het verminderen van het aantal biggen met klinische verschijnselen van Streptococcus suis. Daartoe is op Varkens Innovatie Centrum Sterksel een voedingsexperiment met gespeende biggen uitgevoerd.
  Grote voordelen van vrijlopende zeug en nestmateriaal; Droomkraamhok
  Lamers, J. ; Soede, N.M. ; Raats, A. ; Hoofs, A.I.J. - \ 2011
  Varkens 75 (2011)12. - ISSN 0166-5952 - p. 12 - 13.
  varkenshouderij - biggen - kraamhokken - ontwerp - dierenwelzijn - pig farming - piglets - farrowing pens - design - animal welfare
  De Prodromi-kraamhokken lijken het gedroomde kraamhok voor zeug, big en ondernemer. Met name de Prodromi II, waar de zeugen vrij rondlopen, biedt zeug en biggen rondom het werpen alleen maar voordelen. De zeug is veel rustiger, onder andere door het aanwezige nestmateriaal. De bewegingsvrijheid stimuleert het werpen en er is veel meer contact tussen zeug en biggen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.