Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 76

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis : onderzoek geplaagd door onzorgvuldigheid
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)6/7. - p. 42 - 43.
  tuinbouw - sierplanten - potplanten - kantoorziekte - binnenklimaat - luchtkwaliteit - schadelijke stoffen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental plants - pot plants - sick building syndrome - indoor climate - air quality - noxious substances - agricultural research
  Kunnen potplanten werkelijk de lucht zuiveren van schadelijke stoffen? Het antwoord is ja. Maar vervolgens roept het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein vooral veel vragen op. Helaas is op veel van die voor de hand liggende vragen nauwelijks antwoord te geven. Zet het werkelijk zoden aan de dijk? Welke planten doen ’t het beste? Hoeveel van dergelijke planten heb je nodig in school, kantoor of woonkamer?
  Health, comfort, energy use and sustainability issues related to the use of biobased building materials : to what extent are the effects supported by science and data? : what are next steps to take?
  Visser, C.L.M. de; Wijk, C.A.P. van; Voort, M.P.J. van der - \ 2015
  Lelystad : Applied Plant Research of Wageningen UR, Business Unit arable farming, multifunctional agriculture and field production of vegetables (PPO-Rapport 641) - 43
  bouwmaterialen - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - binnenklimaat - eigenschappen - innovatie adoptie - marketing - duurzaamheid (sustainability) - energiebesparing - building materials - biobased economy - biobased materials - indoor climate - properties - innovation adoption - marketing - sustainability - energy saving
  With the exception of wood, the use of natural (biobased) materials (based on hemp, flax, straw or other natural resources) is still limited. Nevertheless, many benefits are attributed to these materials in terms of a healthier and more comfortable indoor climate. Other potential benefits of natural insulation materials that are often mentioned are energy savings and reduced environmental impact. This report focuses on the empirical support for these claims, identifies research gaps and suggests, where appropriate, recommendations for next steps.
  Effectiviteitstest van producten tegen Mycosphaerella in komkommer
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Genuchten, L. van - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1239) - 26
  mycosphaerella - didymella bryoniae - schimmelbestrijding - komkommers - cucumis sativus - glasgroenten - binnenklimaat - gewasbescherming - chemische bestrijding - biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - nederland - mycosphaerella - didymella bryoniae - fungus control - cucumbers - cucumis sativus - greenhouse vegetables - indoor climate - plant protection - chemical control - biological control - agricultural research - greenhouse horticulture - netherlands
  Wageningen UR Glastuinbouw en DLV Plant hebben in het voorjaar van 2012 de werking van biologische en chemische producten getest tegen Mycosphaerella in komkommer. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. Een laboratoriumtest op kunstmatige voedingsbodems liet zien dat biologische producten bij een preventieve toepassing even goed als chemische producten in staat zijn om groei van Mycosphaerella (bijna) volledig te voorkomen. De experimentele chemische producten van Certis en BASF geven in een kasproef met Mycosphaerella stengelaantasting een vergelijkbare werking ten opzichte van de chemische referentie (0.1% Rocket) en gaven een sterke remming van de lesiegrootte (resp. 93 en 75%) ten opzichte van de onbehandelde controle. Alle geteste biologische producten en het experimentele product van Syngenta gaven een remmende werking op de lesiegroei ten opzichte van de onbehandelde (besmette) controle, maar waren in deze proef minder effectief dan de chemische producten van Certis en BASF. Vervolgonderzoek is nodig om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de de effectiviteit ter voorkoming van Mycosphaerella bloeminfectie.
  Analyse luchtsysteem Marjoland IV
  Bontsema, J. ; Baas, R. ; Fransen, J. ; Voogt, J.O. ; Weel, P.A. van - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1171) - 118
  kastechniek - binnenklimaat - temperatuur - geconditioneerde teelt - cultuurmethoden - rozen - nederland - glastuinbouw - klimaatregeling - greenhouse technology - indoor climate - temperature - conditioned cultivation - cultural methods - roses - netherlands - greenhouse horticulture - air conditioning
  Bij Marjoland in Waddinxveen is een installatie aangebracht waarmee via slurven een mengsel van opgewarmde buitenlucht en gecirculeerde kaslucht onder het gewas wordt geblazen. Daarmee hoopt men kleinere temperatuurverschillen in de kas te krijgen en vocht op een goedkopere wijze af te voeren dan met een minimum buis. Uit metingen bleek dat de horizontale temperatuurverschillen veroorzaakt werden door een koude luchtstroom boven het doek die niet met de luchtblaasinstallatie gecompenseerd konden worden, maar wel met verticale schotten boven het schermdoek. Na deze ingreep is geleidelijk de verhouding kaslucht en buitenlucht zodanig gewijzigd, dat er steeds meer buitenlucht werd toegevoerd. Daarmee kon nagenoeg altijd het vochtdeficit boven 2,0 g/kg worden gehouden. Afhankelijk van de buitencondities werd 60 g/m2kas/uur vocht afgevoerd. Er was weinig energie nodig voor de ventilatoren en voor het opwarmen van de buitenlucht. De minimum buis kon 8 graden lager en de rookgaskoeler van de WKK werd beter benut.
  Transport and biodegradation of volatile organic compounds : influence on vapor intrusion into buildings
  Picone, S. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Huub Rijnaarts, co-promotor(en): Tim Grotenhuis; P.F.M. van Gaans. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732767 - 149
  vluchtige verbindingen - organische verbindingen - biodegradatie - biochemisch transport - gebouwen - grondwaterverontreiniging - binnenklimaat - volatile compounds - organic compounds - biodegradation - biochemical transport - buildings - groundwater pollution - indoor climate

  Vapor intrusion occurs when volatile subsurface contaminants, migrating from the saturated zone through the unsaturated zone, accumulate in buildings. It is often the most relevant pathway for human health risks at contaminated sites, especially in urban areas; yet its assessment is controversial. Field assessment of vapor intrusion risk is complicated by two interrelated main factors that are controlled by the contaminant’s properties: transport processes in the unsaturated zone and biodegradation in the unsaturated zone. Commonly available vapor intrusion models either overlook significant properties at the field scale or, conversely, are too complex to be applicable at this scale. Specifically, moisture variation, liquid diffusion, dynamic processes such as water table variations, and biodegradation are not adequately accounted for. As a result, the soil gas and indoor air concentrations predicted by existing models frequently overestimate measured concentrations by several orders of magnitude.
  This thesis addressed transport and biodegradation processes of volatile organic compounds, focusing on aerobic unsaturated zones. The main aims were to i) characterize significant transport processes influencing vapor intrusion and ii) quantify and mechanistically describe biodegradation in unsaturated soils. Field experience, numerical modeling and laboratory experiments with toluene and vinyl chloride as reference compounds were combined to separate out the relevant processes influencing vapor intrusion.
  The main conclusions from this thesis indicate that soil moisture variations and aerobic biodegradation are crucial aspects to be jointly considered for the assessment of vapor intrusion. These may contribute to a significant reduction in the risk associated with dissolved volatile organic contaminants. Specific and relevant implications for modeling and monitoring vapor intrusion can be derived. With respect to vapor intrusion modeling, when including unsaturated zone biodegradation, the use of liquid phase biodegradation rates as derived from liquid mixed batches may underestimate by several orders of magnitude the liquid degradation rates in the unsaturated system. Therefore, biodegradation rates derived from unsaturated system appear more appropriate. With respect to monitoring, vertical soil moisture variations and contaminant/oxygen concentration profiles need to be measured in the field, in order to account for the above processes.

  Energieplan Greenportkas II: Verkenning van de besparingsmogelijkheden van het kasconcept
  Kempkes, F.L.K. ; Verkerke, W. ; Poot, E.H. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1141) - 32
  kastechniek - energiebesparing - lichtgevende dioden - kunstmatige verlichting - gecoat glas - ontvochtiging - binnenklimaat - tomaten - teelt onder bescherming - nederland - greenhouse technology - energy saving - light emitting diodes - artificial lighting - coated glass - dehumidification - indoor climate - tomatoes - protected cultivation - netherlands
  Op basis van de meest actuele stand van zaken in het onderzoek aan energiezuinige tomatenteelt in kassen en de plannen van de ondernemer, is een concept kassysteem Greenportkas II opgesteld. Het Greenportkas II concept is vergeleken met verschillende energiebesparingsprojecten bij tomaat. Onderling vergelijk van deze projecten is bijzonder lastig omdat de uitgangspunten soms zeer sterk verschillen. In dit rapport is geprobeerd de uitgangspunten en resultaten van deze projecten, waaronder ook Greenportkas I, onderling wel vergelijkbaar te maken, door alles terug te rekenen tot inzet van primaire energie.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit pluimveehouderij: indicatieve evaluatie van een recirculatiesysteem met ionisatiefilter = Measures to reduce fine dust emission from poultry facilities: indicative evaluation of a recirculation system with ionization filter
  Emous, R.A. van; Winkel, A. ; Ogink, N. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 504) - 13
  pluimveehouderij - pluimveehokken - fijn stof - recirculatiesystemen - filters - ionisatie - binnenklimaat - poultry farming - poultry housing - particulate matter - recirculating systems - filters - ionization - indoor climate
  In this study a recirculation system with an ionization filter is indicatively evaluated for its potential to reduce fine dust emissions from poultry houses. From this study it is concluded that the system has a high removal efficiency, but fine dust emissions are not reduced.
  Humidification - Fogging and other evaporative cooling in greenhouses
  Nederhoff, E.M. ; Weel, P.A. van - \ 2011
  Practical Hydroponics & Greenhouses 2011 (2011)118. - ISSN 1321-8727 - p. 46 - 52.
  kastechniek - glastuinbouw - verdampingskoeling - vochtigheid - binnenklimaat - greenhouse technology - greenhouse horticulture - evaporative cooling - humidity - indoor climate
  Fogging, misting, roof sprinklers, pad-and-fan and other techniques based on water evaporation are effective tools for improving the growing conditions in a greenhouse when humidity is low. They should be used wisely though.
  Geoliede stofreductie
  Aarnink, A.J.A. ; Harn, J. van - \ 2009
  De Pluimveehouderij 39 (2009)5. - ISSN 0166-8250 - p. 30 - 31.
  pluimvee - pluimveehouderij - huisvesting van kippen - klimaat - stallen - dierenwelzijn - fijn stof - binnenklimaat - poultry - poultry farming - chicken housing - climate - stalls - animal welfare - particulate matter - indoor climate
  Helpt een oliefilm tegen fijnstof? ASG heeft dit onderzocht. De eerste resultaten zijn positief
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: optimalisatie van een oliefilmsysteem bij vleeskuikens = Measures to reduce fine dust emission from poultry: optimization of an oil spraying system for broilers
  Winkel, A. ; Cambra-López, M. ; Harn, J. van; Hattum, T.G. van; Aarnink, A.J.A. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 204) - 44
  pluimveehouderij - vleeskuikens - vleesproductie - emissie - luchtverontreiniging - huisvesting van kippen - klimaat - stallen - dierenwelzijn - fijn stof - binnenklimaat - poultry farming - broilers - meat production - emission - air pollution - chicken housing - climate - stalls - animal welfare - particulate matter - indoor climate
  The effects of oil dose, spraying frequency and of technical optimizations of an oil spraying system on the reduction of fine dust were studied. Daily application of 8 to 15 ml of oil per m2 of bedding up from day 21 of the production cycle resulted in a 60% and 80% reduction of PM10 and PM2.5 emission, based on particle mass. Technical optimizations substantially reduced oil droplets
  Tulip bulb trial shipment : fresh air exchange 100, 125 and 150 m3/h
  Westra, E.H. ; Lukasse, L.J.S. - \ 2008
  Wageningen : AFSG (Report / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 991) - ISBN 9789085853435 - 15
  bloembollen - tulpen - containertransport - ventilatie - luchtstroming - relatieve vochtigheid - koeltransport - binnenklimaat - ornamental bulbs - tulips - container transport - ventilation - air flow - relative humidity - refrigerated transport - indoor climate
  Ondernemerschap, competenties en strategische besluitvorming over semigesloten kassen
  Ruijs, M.N.A. ; Buurman, J. ; Poot, E.H. ; Vermeulen, P.C.M. ; Vermeulen, T. - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 534) - 30
  ondernemerschap - vakbekwaamheid - besluitvorming - semi-gesloten kassen - glastuinbouw - binnenklimaat - kastechniek - entrepreneurship - professional competence - decision making - semi-closed greenhouses - greenhouse horticulture - indoor climate - greenhouse technology
  Technische fouten geven dure temperatuurverschillen
  Campen, J.B. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 62 (2007)6. - ISSN 0925-9694 - p. 26 - 27.
  tuinbouwbedrijven - kassen - luchttemperatuur - onderzoek - schermen - beschaduwen - klimaat - afwijkingen - certificering - binnenklimaat - market gardens - greenhouses - air temperature - research - blinds - shading - climate - abnormalities - certification - indoor climate
  Medewerkers van Wageningen UR Glastuinbouw onderzochten het kasklimaat en vonden dat zelfs onder ideale omstandigheden er horizontale temperatuurverschillen optraden tot 3 graden. Dat is echter geen probleem omdat temperatuurverschillen telkens op andere plaatsen optreden, gemiddelde afwijkingen zijn dan veel kleiner. Systematische lokale afwijkingen zijn echter wel een probleem en dienen serieus te worden behandeld. Een reportage over het optimaliseren van het kasklimaat
  Horizontale variatie
  Campen, J.B. ; Gelder, A. de - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 131) - 16
  kassen - luchttemperatuur - variatie - thermische schermen - nederland - binnenklimaat - greenhouses - air temperature - variation - thermal screens - netherlands - indoor climate
  Het klimaat in een kas is nooit helemaal gelijk. Het is onvermijdelijk dat er lokaal koudere of warmere plekken aanwezig zijn, dat de CO2-concentratie varieert, dat de luchtvochtigheidsverdeling niet uniform is, etc. In de praktijk wordt het klimaat geregeld op de koudste, natste of een gemiddelde plek. Het gevolg hiervan is dat het energieverbruik en de gewasontwikkeling niet optimaal zijn. In dit project is onderzocht: -wat de oorzaken en oplossingen zijn voor het bestaan van horizontale variatie - of er gebruik kan worden gemaakt van horizontale variatie - wat in termen van energie en productie de potentie is van mogelijke oplossingen
  QUEST : Quality and Energy in Storage and Transport of agro-materials : final public report, september 2002-december 2005
  Boogaard, G.J.P.M. van den; Kramer, J.E. de - \ 2006
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Agrotechnology & Food Sciences Group 657) - ISBN 9789085850175 - 22
  verse producten - containertransport - gecontroleerde omgeving - gasbewaring - energiegebruik - kwaliteit - kwaliteitscontroles - containers - binnenklimaat - fresh products - container transport - controlled atmospheres - controlled atmosphere storage - energy consumption - quality - quality controls - containers - indoor climate
  Low nitrate lettuce cultivations in greenhouses - Optimal control in the presence of measurable disturbances
  Graaf, S.C. de - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Gerrit van Straten, co-promotor(en): Hans Stigter. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085043782 - 138
  lactuca sativa - slasoorten - cultuurmethoden - landbouwplantenteelt - teelt onder bescherming - optimalisatiemethoden - operationeel onderzoek - nitraat - wiskundige modellen - binnenklimaat - lactuca sativa - lettuces - cultural methods - crop husbandry - protected cultivation - optimization methods - operations research - nitrate - mathematical models - indoor climate
  This thesis is about optimal greenhouse lettuce cultivations such that lettuce nitrate accumulation above EU imposed maximum concentrations is prevented at maximum profits. This case is an example of two general classes of problems: firstly, crop quality improvement through adjustment of environmental conditions during cultivation and secondly, optimal control of processes that are carried out with a significant number of limitations on process variables while being affected by disturbances. Finding solutions for this problem will be interesting for people working in the area of horticulture as well as for people working in the area of optimal control.  

  This problem can be solved mathematically through the computation of optimal trajectories of greenhouse climate variables and their affecting controls. The variables of interest are greenhouse air temperature, relative humidity ratio and greenhouse air CO 2 -concentration while the control inputs are heating pipe temperatures, CO 2 -enrichment flow rates and ventilation rates.

  A so-called closed-loop suboptimal control algorithm is presented eventually. To build this algorithm, equations, cost functions, constraints and disturbances are presented first. Then results of open loop optimisations with perfect a-priori knowledge of disturbances are presented. These results are analysed for characteristic patterns. These patterns and necessary optimality conditions are applied to obtain operational modes for the design of the algorithm. Symbolic computations are also employed here. The modes can be evaluated very efficiently, which makes the algorithm highly efficient computationally.
  Planttemperatuur als stuurparameter in kasklimaatregelingen. Deelverslag: Resultaten van kasexperimenten
  Houter, G. ; Rijpsma, E.C. ; Campen, J.B. ; Gelder, A. de; Kempkes, F.L.K. - \ 2005
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 85
  planten - temperatuur - milieubeheersing - verwarmingssystemen - nederland - binnenklimaat - plants - temperature - environmental control - heating systems - netherlands - indoor climate
  De temperatuur is een belangrijke factor die de ontwikkelingssnelheid van een plant beïnvloedt. Het gaat daarbij om de planttemperatuur en niet om de kasluchttemperatuur. In middels is het al 6 jaar geleden dat de firma Brinkman de planttemperatuur in de glastuinbouw heeft geïntroduceerd. Met deze sensor wordt op basis van infrarood de gemiddelde planttemperatuur van een oppervlak van 5 tot 10 m2 gemeten. Sindsdien wordt de sensor in de praktijk gebruikt, waarbij alle gangbare klimaatcomputersystemen in de Nederlandse glastuinbouw de noodzakelijke aansluitmogelijkheden bieden. Enkele klimaatcomputersystemen hebben ook de mogelijkheid om regelingen door de planttemperatuur te laten beïnvloeden. Echter daar wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt van gemaakt. Is dit dan zo moeilijk? In een onderzoek bij tomaat heeft PPO in Naaldwijk in samenwerking met A&F antwoord op deze vraag gegeven. In dit onderzoek is ook gekeken hoe op basis van aanvullende sensoren natslag op het gewas kan worden voorkomen en hoe op basis van deze sensoren een energiezuinige vochtregeling ontwikkeld kan worden.
  Haalbaarheidsstudie naar gebruik van faseovergansmateriaal (PCM) in de kas
  Gelder, A. de; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2005
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Glastuinbouw (PPO nr. 41616062) - 24
  kassen - tuinbouw - energiebehoud - temperatuur - chrysanthemum - bouwmaterialen - haalbaarheidsstudies - nederland - binnenklimaat - greenhouses - horticulture - energy conservation - temperature - chrysanthemum - building materials - feasibility studies - netherlands - indoor climate
  PCM = Faseovergangsmateriaal heeft de eigenschap om per m3 materiaal een grote hoeveelheid energie te kunnen opslaan. In de woningbouw wordt dit toegepast in huizen om een aangenaam klimaat te combineren met energiebesparing. In deze studie is nagegaan wat de energiebesparing kan zijn bij Chrysant en tomaat als PCM in de kas wordt toegepast. Voor beide teelten is het perspectief van PCM slecht. In het gunstigste geval (tomaat) wordt ruim 0.7 m³/m² aan gas bespaard. De maximale gasafname wordt door het gebruik van PCM niet verlaagd. Dit komt omdat piekverbruiken ontstaan in de koudste periode van het jaar waarbij overdag geen of te weinig zonnewarmte benut kan worden om de piek in de nacht of ¿s morgens te verlagen. De verandering van het kasklimaat en de gewasproductie zijn zeer klein. Bij chrysant werkt de hogere nachttemperatuur (neg. dif.) negatief door. Dit komt omdat de stollingstemperatuur voor PCM boven de nachttemperatuur moet liggen om ¿s nachts de overdag opgespaarde warmte te kunnen vrijgeven. De smelttemperatuur ligt daardoor nog hoger, zodat pas bij een stijging van de dagtemperatuur ten opzichte van de nachttemperatuur energie kan worden bespaard. Dit betekent dat de kasluchttemperatuur overdag boven de 21.5 °C moet komen terwijl de ingestelde temperatuur 18.5 °C is. De veranderingen in temperatuur en CO2 niveau zijn gering. PCM heeft geen negatieve effecten, maar de positieve effecten zijn klein. Het onderzoek laat wel zien dat vergroting van de warmtecapaciteit van een kas door meer massa, gewas en dergelijke gunstig is voor het energiegebruik. Voor een betere toepassing met de warmteoverdacht van kaslucht naar PCM en omgekeerd worden verbeterd. Een fors temperatuurverschil tussen dag en nacht is gunstig voor de toepassing van PCM. PCM geeft wel een besparing, maar er is geen realistische verwachting dat de investering en de aanpassing in de teelt worden terugverdiend.
  Diffuus licht : het effect van lichtverstrooiende kasdekmaterialen op kasklimaat, lichtdoordringing en gewasgroei
  Hemming, S. ; Dueck, T.A. ; Marissen, N. ; Jongschaap, R.E.E. ; Kempkes, F.L.K. ; Braak, N.J. van de - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 557) - ISBN 9789067549783 - 97
  kassen - licht - lichtdoorlating - lichtsterkte - klimaatregeling - diffuus glas - gecoat glas - fotosynthese - energiegebruik - efficiëntie - binnenklimaat - greenhouses - light - light transmission - light intensity - air conditioning - diffused glass - coated glass - photosynthesis - energy consumption - efficiency - indoor climate
  Verslag van een project waarin de potenties van het gebruik van diffuus licht in de Nederlandse kastuinbouw onderzocht wordt.
  Analyse van de resultaten van de projecten met betrekking tot energiebesparende vochtregeling
  Stanghellini, C. ; Houter, G. ; Kempkes, F.L.K. ; Blok, C. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 438) - ISBN 9789067549226 - 28
  kassen - energiebehoud - vochtigheid - controle - binnenklimaat - greenhouses - energy conservation - humidity - control - indoor climate
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.