Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 76

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis : onderzoek geplaagd door onzorgvuldigheid
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)6/7. - p. 42 - 43.
  tuinbouw - sierplanten - potplanten - kantoorziekte - binnenklimaat - luchtkwaliteit - schadelijke stoffen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental plants - pot plants - sick building syndrome - indoor climate - air quality - noxious substances - agricultural research
  Kunnen potplanten werkelijk de lucht zuiveren van schadelijke stoffen? Het antwoord is ja. Maar vervolgens roept het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein vooral veel vragen op. Helaas is op veel van die voor de hand liggende vragen nauwelijks antwoord te geven. Zet het werkelijk zoden aan de dijk? Welke planten doen ’t het beste? Hoeveel van dergelijke planten heb je nodig in school, kantoor of woonkamer?
  Health, comfort, energy use and sustainability issues related to the use of biobased building materials : to what extent are the effects supported by science and data? : what are next steps to take?
  Visser, C.L.M. de; Wijk, C.A.P. van; Voort, M.P.J. van der - \ 2015
  Lelystad : Applied Plant Research of Wageningen UR, Business Unit arable farming, multifunctional agriculture and field production of vegetables (PPO-Rapport 641) - 43
  bouwmaterialen - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - binnenklimaat - eigenschappen - innovatie adoptie - marketing - duurzaamheid (sustainability) - energiebesparing - building materials - biobased economy - biobased materials - indoor climate - properties - innovation adoption - marketing - sustainability - energy saving
  With the exception of wood, the use of natural (biobased) materials (based on hemp, flax, straw or other natural resources) is still limited. Nevertheless, many benefits are attributed to these materials in terms of a healthier and more comfortable indoor climate. Other potential benefits of natural insulation materials that are often mentioned are energy savings and reduced environmental impact. This report focuses on the empirical support for these claims, identifies research gaps and suggests, where appropriate, recommendations for next steps.
  Effectiviteitstest van producten tegen Mycosphaerella in komkommer
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Genuchten, L. van - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1239) - 26
  mycosphaerella - didymella bryoniae - schimmelbestrijding - komkommers - cucumis sativus - glasgroenten - binnenklimaat - gewasbescherming - chemische bestrijding - biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - nederland - mycosphaerella - didymella bryoniae - fungus control - cucumbers - cucumis sativus - greenhouse vegetables - indoor climate - plant protection - chemical control - biological control - agricultural research - greenhouse horticulture - netherlands
  Wageningen UR Glastuinbouw en DLV Plant hebben in het voorjaar van 2012 de werking van biologische en chemische producten getest tegen Mycosphaerella in komkommer. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. Een laboratoriumtest op kunstmatige voedingsbodems liet zien dat biologische producten bij een preventieve toepassing even goed als chemische producten in staat zijn om groei van Mycosphaerella (bijna) volledig te voorkomen. De experimentele chemische producten van Certis en BASF geven in een kasproef met Mycosphaerella stengelaantasting een vergelijkbare werking ten opzichte van de chemische referentie (0.1% Rocket) en gaven een sterke remming van de lesiegrootte (resp. 93 en 75%) ten opzichte van de onbehandelde controle. Alle geteste biologische producten en het experimentele product van Syngenta gaven een remmende werking op de lesiegroei ten opzichte van de onbehandelde (besmette) controle, maar waren in deze proef minder effectief dan de chemische producten van Certis en BASF. Vervolgonderzoek is nodig om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de de effectiviteit ter voorkoming van Mycosphaerella bloeminfectie.
  Analyse luchtsysteem Marjoland IV
  Bontsema, J. ; Baas, R. ; Fransen, J. ; Voogt, J.O. ; Weel, P.A. van - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1171) - 118
  kastechniek - binnenklimaat - temperatuur - geconditioneerde teelt - cultuurmethoden - rozen - nederland - glastuinbouw - klimaatregeling - greenhouse technology - indoor climate - temperature - conditioned cultivation - cultural methods - roses - netherlands - greenhouse horticulture - air conditioning
  Bij Marjoland in Waddinxveen is een installatie aangebracht waarmee via slurven een mengsel van opgewarmde buitenlucht en gecirculeerde kaslucht onder het gewas wordt geblazen. Daarmee hoopt men kleinere temperatuurverschillen in de kas te krijgen en vocht op een goedkopere wijze af te voeren dan met een minimum buis. Uit metingen bleek dat de horizontale temperatuurverschillen veroorzaakt werden door een koude luchtstroom boven het doek die niet met de luchtblaasinstallatie gecompenseerd konden worden, maar wel met verticale schotten boven het schermdoek. Na deze ingreep is geleidelijk de verhouding kaslucht en buitenlucht zodanig gewijzigd, dat er steeds meer buitenlucht werd toegevoerd. Daarmee kon nagenoeg altijd het vochtdeficit boven 2,0 g/kg worden gehouden. Afhankelijk van de buitencondities werd 60 g/m2kas/uur vocht afgevoerd. Er was weinig energie nodig voor de ventilatoren en voor het opwarmen van de buitenlucht. De minimum buis kon 8 graden lager en de rookgaskoeler van de WKK werd beter benut.
  Transport and biodegradation of volatile organic compounds : influence on vapor intrusion into buildings
  Picone, S. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Huub Rijnaarts, co-promotor(en): Tim Grotenhuis; P.F.M. van Gaans. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732767 - 149
  vluchtige verbindingen - organische verbindingen - biodegradatie - biochemisch transport - gebouwen - grondwaterverontreiniging - binnenklimaat - volatile compounds - organic compounds - biodegradation - biochemical transport - buildings - groundwater pollution - indoor climate

  Vapor intrusion occurs when volatile subsurface contaminants, migrating from the saturated zone through the unsaturated zone, accumulate in buildings. It is often the most relevant pathway for human health risks at contaminated sites, especially in urban areas; yet its assessment is controversial. Field assessment of vapor intrusion risk is complicated by two interrelated main factors that are controlled by the contaminant’s properties: transport processes in the unsaturated zone and biodegradation in the unsaturated zone. Commonly available vapor intrusion models either overlook significant properties at the field scale or, conversely, are too complex to be applicable at this scale. Specifically, moisture variation, liquid diffusion, dynamic processes such as water table variations, and biodegradation are not adequately accounted for. As a result, the soil gas and indoor air concentrations predicted by existing models frequently overestimate measured concentrations by several orders of magnitude.
  This thesis addressed transport and biodegradation processes of volatile organic compounds, focusing on aerobic unsaturated zones. The main aims were to i) characterize significant transport processes influencing vapor intrusion and ii) quantify and mechanistically describe biodegradation in unsaturated soils. Field experience, numerical modeling and laboratory experiments with toluene and vinyl chloride as reference compounds were combined to separate out the relevant processes influencing vapor intrusion.
  The main conclusions from this thesis indicate that soil moisture variations and aerobic biodegradation are crucial aspects to be jointly considered for the assessment of vapor intrusion. These may contribute to a significant reduction in the risk associated with dissolved volatile organic contaminants. Specific and relevant implications for modeling and monitoring vapor intrusion can be derived. With respect to vapor intrusion modeling, when including unsaturated zone biodegradation, the use of liquid phase biodegradation rates as derived from liquid mixed batches may underestimate by several orders of magnitude the liquid degradation rates in the unsaturated system. Therefore, biodegradation rates derived from unsaturated system appear more appropriate. With respect to monitoring, vertical soil moisture variations and contaminant/oxygen concentration profiles need to be measured in the field, in order to account for the above processes.

  Energieplan Greenportkas II: Verkenning van de besparingsmogelijkheden van het kasconcept
  Kempkes, F.L.K. ; Verkerke, W. ; Poot, E.H. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1141) - 32
  kastechniek - energiebesparing - lichtgevende dioden - kunstmatige verlichting - gecoat glas - ontvochtiging - binnenklimaat - tomaten - teelt onder bescherming - nederland - greenhouse technology - energy saving - light emitting diodes - artificial lighting - coated glass - dehumidification - indoor climate - tomatoes - protected cultivation - netherlands
  Op basis van de meest actuele stand van zaken in het onderzoek aan energiezuinige tomatenteelt in kassen en de plannen van de ondernemer, is een concept kassysteem Greenportkas II opgesteld. Het Greenportkas II concept is vergeleken met verschillende energiebesparingsprojecten bij tomaat. Onderling vergelijk van deze projecten is bijzonder lastig omdat de uitgangspunten soms zeer sterk verschillen. In dit rapport is geprobeerd de uitgangspunten en resultaten van deze projecten, waaronder ook Greenportkas I, onderling wel vergelijkbaar te maken, door alles terug te rekenen tot inzet van primaire energie.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit pluimveehouderij: indicatieve evaluatie van een recirculatiesysteem met ionisatiefilter = Measures to reduce fine dust emission from poultry facilities: indicative evaluation of a recirculation system with ionization filter
  Emous, R.A. van; Winkel, A. ; Ogink, N. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 504) - 13
  pluimveehouderij - pluimveehokken - fijn stof - recirculatiesystemen - filters - ionisatie - binnenklimaat - poultry farming - poultry housing - particulate matter - recirculating systems - filters - ionization - indoor climate
  In this study a recirculation system with an ionization filter is indicatively evaluated for its potential to reduce fine dust emissions from poultry houses. From this study it is concluded that the system has a high removal efficiency, but fine dust emissions are not reduced.
  Humidification - Fogging and other evaporative cooling in greenhouses
  Nederhoff, E.M. ; Weel, P.A. van - \ 2011
  Practical Hydroponics & Greenhouses 2011 (2011)118. - ISSN 1321-8727 - p. 46 - 52.
  kastechniek - glastuinbouw - verdampingskoeling - vochtigheid - binnenklimaat - greenhouse technology - greenhouse horticulture - evaporative cooling - humidity - indoor climate
  Fogging, misting, roof sprinklers, pad-and-fan and other techniques based on water evaporation are effective tools for improving the growing conditions in a greenhouse when humidity is low. They should be used wisely though.
  Geoliede stofreductie
  Aarnink, A.J.A. ; Harn, J. van - \ 2009
  De Pluimveehouderij 39 (2009)5. - ISSN 0166-8250 - p. 30 - 31.
  pluimvee - pluimveehouderij - huisvesting van kippen - klimaat - stallen - dierenwelzijn - fijn stof - binnenklimaat - poultry - poultry farming - chicken housing - climate - stalls - animal welfare - particulate matter - indoor climate
  Helpt een oliefilm tegen fijnstof? ASG heeft dit onderzocht. De eerste resultaten zijn positief
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: optimalisatie van een oliefilmsysteem bij vleeskuikens = Measures to reduce fine dust emission from poultry: optimization of an oil spraying system for broilers
  Winkel, A. ; Cambra-López, M. ; Harn, J. van; Hattum, T.G. van; Aarnink, A.J.A. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 204) - 44
  pluimveehouderij - vleeskuikens - vleesproductie - emissie - luchtverontreiniging - huisvesting van kippen - klimaat - stallen - dierenwelzijn - fijn stof - binnenklimaat - poultry farming - broilers - meat production - emission - air pollution - chicken housing - climate - stalls - animal welfare - particulate matter - indoor climate
  The effects of oil dose, spraying frequency and of technical optimizations of an oil spraying system on the reduction of fine dust were studied. Daily application of 8 to 15 ml of oil per m2 of bedding up from day 21 of the production cycle resulted in a 60% and 80% reduction of PM10 and PM2.5 emission, based on particle mass. Technical optimizations substantially reduced oil droplets
  Tulip bulb trial shipment : fresh air exchange 100, 125 and 150 m3/h
  Westra, E.H. ; Lukasse, L.J.S. - \ 2008
  Wageningen : AFSG (Report / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 991) - ISBN 9789085853435 - 15
  bloembollen - tulpen - containertransport - ventilatie - luchtstroming - relatieve vochtigheid - koeltransport - binnenklimaat - ornamental bulbs - tulips - container transport - ventilation - air flow - relative humidity - refrigerated transport - indoor climate
  Ondernemerschap, competenties en strategische besluitvorming over semigesloten kassen
  Ruijs, M.N.A. ; Buurman, J. ; Poot, E.H. ; Vermeulen, P.C.M. ; Vermeulen, T. - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 534) - 30
  ondernemerschap - vakbekwaamheid - besluitvorming - semi-gesloten kassen - glastuinbouw - binnenklimaat - kastechniek - entrepreneurship - professional competence - decision making - semi-closed greenhouses - greenhouse horticulture - indoor climate - greenhouse technology
  Technische fouten geven dure temperatuurverschillen
  Campen, J.B. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 62 (2007)6. - ISSN 0925-9694 - p. 26 - 27.
  tuinbouwbedrijven - kassen - luchttemperatuur - onderzoek - schermen - beschaduwen - klimaat - afwijkingen - certificering - binnenklimaat - market gardens - greenhouses - air temperature - research - blinds - shading - climate - abnormalities - certification - indoor climate
  Medewerkers van Wageningen UR Glastuinbouw onderzochten het kasklimaat en vonden dat zelfs onder ideale omstandigheden er horizontale temperatuurverschillen optraden tot 3 graden. Dat is echter geen probleem omdat temperatuurverschillen telkens op andere plaatsen optreden, gemiddelde afwijkingen zijn dan veel kleiner. Systematische lokale afwijkingen zijn echter wel een probleem en dienen serieus te worden behandeld. Een reportage over het optimaliseren van het kasklimaat
  Horizontale variatie
  Campen, J.B. ; Gelder, A. de - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 131) - 16
  kassen - luchttemperatuur - variatie - thermische schermen - nederland - binnenklimaat - greenhouses - air temperature - variation - thermal screens - netherlands - indoor climate
  Het klimaat in een kas is nooit helemaal gelijk. Het is onvermijdelijk dat er lokaal koudere of warmere plekken aanwezig zijn, dat de CO2-concentratie varieert, dat de luchtvochtigheidsverdeling niet uniform is, etc. In de praktijk wordt het klimaat geregeld op de koudste, natste of een gemiddelde plek. Het gevolg hiervan is dat het energieverbruik en de gewasontwikkeling niet optimaal zijn. In dit project is onderzocht: -wat de oorzaken en oplossingen zijn voor het bestaan van horizontale variatie - of er gebruik kan worden gemaakt van horizontale variatie - wat in termen van energie en productie de potentie is van mogelijke oplossingen
  QUEST : Quality and Energy in Storage and Transport of agro-materials : final public report, september 2002-december 2005
  Boogaard, G.J.P.M. van den; Kramer, J.E. de - \ 2006
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Agrotechnology & Food Sciences Group 657) - ISBN 9789085850175 - 22
  verse producten - containertransport - gecontroleerde omgeving - gasbewaring - energiegebruik - kwaliteit - kwaliteitscontroles - containers - binnenklimaat - fresh products - container transport - controlled atmospheres - controlled atmosphere storage - energy consumption - quality - quality controls - containers - indoor climate
  Low nitrate lettuce cultivations in greenhouses - Optimal control in the presence of measurable disturbances
  Graaf, S.C. de - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Gerrit van Straten, co-promotor(en): Hans Stigter. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085043782 - 138
  lactuca sativa - slasoorten - cultuurmethoden - landbouwplantenteelt - teelt onder bescherming - optimalisatiemethoden - operationeel onderzoek - nitraat - wiskundige modellen - binnenklimaat - lactuca sativa - lettuces - cultural methods - crop husbandry - protected cultivation - optimization methods - operations research - nitrate - mathematical models - indoor climate
  This thesis is about optimal greenhouse lettuce cultivations such that lettuce nitrate accumulation above EU imposed maximum concentrations is prevented at maximum profits. This case is an example of two general classes of problems: firstly, crop quality improvement through adjustment of environmental conditions during cultivation and secondly, optimal control of processes that are carried out with a significant number of limitations on process variables while being affected by disturbances. Finding solutions for this problem will be interesting for people working in the area of horticulture as well as for people working in the area of optimal control.  

  This problem can be solved mathematically through the computation of optimal trajectories of greenhouse climate variables and their affecting controls. The variables of interest are greenhouse air temperature, relative humidity ratio and greenhouse air CO 2 -concentration while the control inputs are heating pipe temperatures, CO 2 -enrichment flow rates and ventilation rates.

  A so-called closed-loop suboptimal control algorithm is presented eventually. To build this algorithm, equations, cost functions, constraints and disturbances are presented first. Then results of open loop optimisations with perfect a-priori knowledge of disturbances are presented. These results are analysed for characteristic patterns. These patterns and necessary optimality conditions are applied to obtain operational modes for the design of the algorithm. Symbolic computations are also employed here. The modes can be evaluated very efficiently, which makes the algorithm highly efficient computationally.
  Planttemperatuur als stuurparameter in kasklimaatregelingen. Deelverslag: Resultaten van kasexperimenten
  Houter, G. ; Rijpsma, E.C. ; Campen, J.B. ; Gelder, A. de; Kempkes, F.L.K. - \ 2005
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 85
  planten - temperatuur - milieubeheersing - verwarmingssystemen - nederland - binnenklimaat - plants - temperature - environmental control - heating systems - netherlands - indoor climate
  De temperatuur is een belangrijke factor die de ontwikkelingssnelheid van een plant beïnvloedt. Het gaat daarbij om de planttemperatuur en niet om de kasluchttemperatuur. In middels is het al 6 jaar geleden dat de firma Brinkman de planttemperatuur in de glastuinbouw heeft geïntroduceerd. Met deze sensor wordt op basis van infrarood de gemiddelde planttemperatuur van een oppervlak van 5 tot 10 m2 gemeten. Sindsdien wordt de sensor in de praktijk gebruikt, waarbij alle gangbare klimaatcomputersystemen in de Nederlandse glastuinbouw de noodzakelijke aansluitmogelijkheden bieden. Enkele klimaatcomputersystemen hebben ook de mogelijkheid om regelingen door de planttemperatuur te laten beïnvloeden. Echter daar wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt van gemaakt. Is dit dan zo moeilijk? In een onderzoek bij tomaat heeft PPO in Naaldwijk in samenwerking met A&F antwoord op deze vraag gegeven. In dit onderzoek is ook gekeken hoe op basis van aanvullende sensoren natslag op het gewas kan worden voorkomen en hoe op basis van deze sensoren een energiezuinige vochtregeling ontwikkeld kan worden.
  Haalbaarheidsstudie naar gebruik van faseovergansmateriaal (PCM) in de kas
  Gelder, A. de; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2005
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Glastuinbouw (PPO nr. 41616062) - 24
  kassen - tuinbouw - energiebehoud - temperatuur - chrysanthemum - bouwmaterialen - haalbaarheidsstudies - nederland - binnenklimaat - greenhouses - horticulture - energy conservation - temperature - chrysanthemum - building materials - feasibility studies - netherlands - indoor climate
  PCM = Faseovergangsmateriaal heeft de eigenschap om per m3 materiaal een grote hoeveelheid energie te kunnen opslaan. In de woningbouw wordt dit toegepast in huizen om een aangenaam klimaat te combineren met energiebesparing. In deze studie is nagegaan wat de energiebesparing kan zijn bij Chrysant en tomaat als PCM in de kas wordt toegepast. Voor beide teelten is het perspectief van PCM slecht. In het gunstigste geval (tomaat) wordt ruim 0.7 m³/m² aan gas bespaard. De maximale gasafname wordt door het gebruik van PCM niet verlaagd. Dit komt omdat piekverbruiken ontstaan in de koudste periode van het jaar waarbij overdag geen of te weinig zonnewarmte benut kan worden om de piek in de nacht of ¿s morgens te verlagen. De verandering van het kasklimaat en de gewasproductie zijn zeer klein. Bij chrysant werkt de hogere nachttemperatuur (neg. dif.) negatief door. Dit komt omdat de stollingstemperatuur voor PCM boven de nachttemperatuur moet liggen om ¿s nachts de overdag opgespaarde warmte te kunnen vrijgeven. De smelttemperatuur ligt daardoor nog hoger, zodat pas bij een stijging van de dagtemperatuur ten opzichte van de nachttemperatuur energie kan worden bespaard. Dit betekent dat de kasluchttemperatuur overdag boven de 21.5 °C moet komen terwijl de ingestelde temperatuur 18.5 °C is. De veranderingen in temperatuur en CO2 niveau zijn gering. PCM heeft geen negatieve effecten, maar de positieve effecten zijn klein. Het onderzoek laat wel zien dat vergroting van de warmtecapaciteit van een kas door meer massa, gewas en dergelijke gunstig is voor het energiegebruik. Voor een betere toepassing met de warmteoverdacht van kaslucht naar PCM en omgekeerd worden verbeterd. Een fors temperatuurverschil tussen dag en nacht is gunstig voor de toepassing van PCM. PCM geeft wel een besparing, maar er is geen realistische verwachting dat de investering en de aanpassing in de teelt worden terugverdiend.
  Diffuus licht : het effect van lichtverstrooiende kasdekmaterialen op kasklimaat, lichtdoordringing en gewasgroei
  Hemming, S. ; Dueck, T.A. ; Marissen, N. ; Jongschaap, R.E.E. ; Kempkes, F.L.K. ; Braak, N.J. van de - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 557) - ISBN 9789067549783 - 97
  kassen - licht - lichtdoorlating - lichtsterkte - klimaatregeling - diffuus glas - gecoat glas - fotosynthese - energiegebruik - efficiëntie - binnenklimaat - greenhouses - light - light transmission - light intensity - air conditioning - diffused glass - coated glass - photosynthesis - energy consumption - efficiency - indoor climate
  Verslag van een project waarin de potenties van het gebruik van diffuus licht in de Nederlandse kastuinbouw onderzocht wordt.
  Analyse van de resultaten van de projecten met betrekking tot energiebesparende vochtregeling
  Stanghellini, C. ; Houter, G. ; Kempkes, F.L.K. ; Blok, C. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 438) - ISBN 9789067549226 - 28
  kassen - energiebehoud - vochtigheid - controle - binnenklimaat - greenhouses - energy conservation - humidity - control - indoor climate
  Luchtcirculatie, kasklimaat en productie: Deel rapportage maart-oktober 2004
  Gelder, A. de; Campen, J.B. ; Stanghellini, C. - \ 2004
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving B.V. Glastuinbouw (PPO 416116052) - 28
  kastechniek - luchttemperatuur - omloop - binnenklimaat - gewasproductie - teelt onder bescherming - greenhouse technology - air temperature - circulation - indoor climate - crop production - protected cultivation
  In kassen treedt veel luchtbeweging op. De invloed van geforceerde luchtbeweging in de kas ten gevolge van verwarming en/of ventilatoren in combinatie met luchtverdeelsystemen op de ruimtelijke klimaatverdeling en de daaraan gekoppelde fysische en fysiologische processen in het gewas zijn vrijwel onbekend. Uit het onderzoek met een gesloten kas (Schoonderbeek et al. 2003) kwam naar voren dat de geforceerde luchtbeweging een belangrijke verandering in het kasklimaat rond de plant tot gevolg had. De veronderstelling is dat deze verandering heeft bijgedragen aan de, in dat onderzoek gevonden, meerproductie en de behaalde energie-efficiëntie. Naar aanleiding van de resultaten van het gesloten kas experiment is door de LTO commissie tomaat gevraagd om nader onderzoek naar de oorzaken van de productieverhoging ten opzichte van de verhoging die op basis van simulatiemodellen werd verwacht. In de huidige gewasgroeimodellen is een vaste waarde aangenomen voor de grenslaagweerstand. Bij teeltsystemen, waarin luchtbeweging door geforceerde ventilatie of door beweging van planten optreedt, zal deze weerstand veranderen. Door verlaging van de weerstand kan als gevolg van een hogere CO2 uitwisseling de maximale fotosynthese toenemen. Een verlaging van de weerstand kan de transpiratie doen toenemen. Verder heeft geforceerde luchtbeweging invloed op de ruimtelijke klimaatverdeling voor temperatuur en vochtigheid. De verschillen in absolute luchtvochtigheid worden onder normale condities gering verondersteld. Een nadere analyse van het microklimaat, voor CO2 en vochtuitwisseling en de ruimtelijke verdeling bij geforceerde luchtbeweging en de daaraan gekoppelde gewasreacties geeft inzicht in de onderliggende mechanismen voor productieverbetering. Het onderzoek richt zich op de korte termijn effecten van luchtcirculatie. Benutting van deze kennis bij de keuze en besturing van de klimaatinstallaties in normale en (semi) gesloten kassen biedt uitstekende mogelijkheden om op energie-efficiënte wijze meerproductie te verkrijgen.
  Energiebesparing door aangepaste vochtregulatie
  Houter, G. ; Gelder, A. de; Rijpsma, E.C. ; Roos, M. ; Paternotte, S.J. ; Zwart, H.F. de - \ 2004
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (PPO 416.16017) - 66
  energiebehoud - kassen - vochtigheid - bestrijdingsmethoden - teelt onder bescherming - nederland - binnenklimaat - energy conservation - greenhouses - humidity - control methods - protected cultivation - netherlands - indoor climate
  Het project Energiebesparing door aangepaste vochtregulatie had tot doel de ontwikkeling van een energieefficiënte strategie voor het geïntegreerde gebruik van minimum buis, minimum raam en doekstand. Daarvoor is in het najaar van 2003 een proef bij PPO uitgevoerd met tomaat met 4 verschillende vochtstrategieën bestaande uit de combinatie van 2 vochtgrenzen (vochtregulatie vanaf 85 of 91 % RV) en het al dan niet toepassen van een vochtafhankelijke minimum buis. De gebruikte luchtvochtigheid in de regeling was gebaseerd op de RV bij de berekende vruchttemperatuur. De resultaten lieten zien dat de toegepaste vochtregulatie bestaande uit eerst een vochtafhankelijke vochtkier in het scherm (maximum 4 %), gevolgd door een vochtafhankelijke minimum raamstand en tot slot een vochtafhankelijke minimum buistemperatuur een efficiënte regelstrategie is om te voorkomen dat de luchtvochtigheid in de kas te veel opliep. Hierbij wordt de vochtafvoer door condensatie op een koud kasdek zo veel mogelijk bevorderd. Vaste schermkieren, vaste minimum raamstanden of vaste minimum buistemperaturen zijn niet toegepast. Verder werd de verdamping niet extra gestimuleerd. Bij de toegepaste vochtregulatie werd geregeld op basis van de luchtvochtigheid bij de traag opwarmende vruchten. Dit bleek een energie-efficiënte wijze te zijn. Doordat bij het regelen op de luchtvochtigheid van de vruchten alleen op moment dat het moet ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen, kan het vochtniveau enkele procenten hoger liggen dan als op de luchtvochtigheid van de kaslucht vocht wordt geregeld. Simulatieresultaten gaven aan dat afhankelijk van het toegepaste vochtniveau op jaarbasis 13 tot 35 % energie bespaard kon worden ten opzichte van een praktijkregeling (geschermde teelt met jaarverbruik van 51 m3/m2) en dat bij de toegepaste vochtregulatie minder kans op natslag was. De toegepaste vochtregulatie is eenvoudig van opzet en sluit aan bij de regelingen en instelmogelijkheden van de moderne klimaatcomputers. De toegepaste vochtgrenzen hebben in het najaar niet geleid tot grote problemen met Botrytis, ondanks dat door het inbrengen van Botrytis sporen de infectiedruk in de afdelingen was opgevoerd. Wel nam aan het einde van de teelt bij alle behandelingen de aantasting door Botrytis in dezelfde mate toe. Of de vochtgrenzen ook in de praktijk jaarrond verhoogd kunnen worden zonder grote problemen met Botrytis, hangt af van teelthandelingen, watergeefstrategie, aanwezige infectiedruk en duur tot einde van teelt. In het uitgevoerd onderzoek leidde het moment van blad snijden, vroeg (voor 9:30 uur) of laat (na 15 uur), niet tot duidelijk meer of minder Botrytis. Hierbij moet worden aangetekend dat er een flinke spreiding was in de mate van aantasting tussen de behandelingen en binnen de afdelingen.
  Energiebesparing door verdampingsbeperking via klimaatregeling
  Stanghellini, C. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 309) - ISBN 9789067548724 - 31
  kassen - energiebehoud - vochtigheid - controle - binnenklimaat - greenhouses - energy conservation - humidity - control - indoor climate
  Gewasverdamping in een kas is het verplaatsen van water vanuit het wortelmilieu naar de kasbuitenlucht en/of condensatieoppervlakte. Om dit proces in gang te zetten moeten er water en energie voor het verdampingsproces aan het bladoppervlak beschikbaar zijn (“bron”). Om dit proces in gang te houden moet de waterdamp worden afgevoerd uit de kaslucht, door ventilatie en/ of condensatie (“afvoer”).
  Multifunctioneel gebruik van een tuinbouwkas met kelder : voorstudie naar technisch en economisch perspectief
  Campen, J.B. ; Zwart, H.F. de - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 272) - ISBN 9789067548366 - 19
  kassen - irrigatiewater - kelders - reservoirs - energiebehoud - warmtebehoud - koelsystemen - binnenklimaat - greenhouses - irrigation water - cellars - reservoirs - energy conservation - heat conservation - cooling systems - indoor climate
  Recent is een plan gepresenteerd voor een kas met wateropslag in de kelder waarbij verschillende opties denkbaar zijn om het water onder de vloer voor meerdere doelen in te zetten (regenwateropslag, calamiteitenberging, warmteopslag). Agrotechnology and Food Innovations heeft gekeken of deze kelder ook gebruikt kan worden in het kader van gesloten, energiezuinige kasteelten waarvoor korte termijn buffering en klimatisering van de kas nodig zijn. Een korte termijn warmtebuffer zorgt ervoor dat de benodigde capaciteit van aquifers in termen van het te verpompen debiet per tijdseenheid kleiner kan worden, wat zorgt voor een aanzienlijke kosten reductie. Naast de functie van opslagruimte is ook gekeken naar de mogelijkheid om de waterkelder te gebruiken als koeler voor de kaslucht. Eerst is de koelcapaciteit onderzocht indien de kaslucht over het koude wateroppervlak wordt geblazen. Het bleek dat het niet mogelijk was om én een grote koelcapaciteit te hebben én een efficiënte lang termijn warmte-opslag te kunnen realiseren. Daarom is in een tweede concept gekeken naar de perspectieven van het versproeien van koud water in een luchtstroom die door de kelder onder de vloer wordt getrokken. Deze uitvoeringsvorm voldoet aan de eisen voor wat betreft koelcapaciteit en warmte-opslagefficiëntie en vormt dus een alternatief voor het gebruik van luchtbehandelingskasten voor de koeiling van kassen. Alle mogelijke additionele functies van een waterkelder onder de kasvloer bieden echter geen of nauwelijks meerwaarde ten opzichte van alternatieven (standaard regenwaterbassin, water-opslag tanks en luchtbehandelingskasten). De economische haalbaarheid van een waterkelder onder de kas wordt dus vrijwel geheel bepaald door de waarde die door waterschappen aan een calamiteiten berging wordt toegekend.
  Praktijkexperiment duurzame energieverzameling door middel van daksproeiers
  Zwart, H.F. de - \ 2004
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 233) - ISBN 9789067548083 - 49
  energiegebruik - duurzaamheid (sustainability) - zonne-energie - warmteopslag - watervoerende lagen - koelsystemen - warmteoverdracht - meting - binnenklimaat - glastuinbouw - energy consumption - sustainability - solar energy - heat retention - aquifers - cooling systems - heat transfer - measurement - indoor climate - greenhouse horticulture
  Kassen hebben in de zomer veel warmte over en komen in de winter warmte tekort. Wanneer de overtollige warmte in de zomer verzameld en opgeslagen kan worden zou de kas in de winter met duurzame energie verwarmd kunnen worden. Omdat het om grote hoeveelheden warmte gaat kunnen de zomerse overschotten niet in bovengrondse buffers worden opgeslagen, maar moeten hier ondergrondse watervoerende lagen worden gebruikt (aquifers, zie KADER 3). Warmteopslag in aquifers kan door water tussen twee putten heen en weer te pompen, waarbij de ene put zo’n 5 °C kouder dan de gemiddelde bodemteperatuur is en de andere zo’n 5 °C warmer. De warmte en koudeverliezen blijven hierdoor beperkt. Het zal duidelijk zijn dat voor de toepassing van warmte met een temperatuur van rond de 15 °C een warmtepomp gebruikt moet worden (Zie KADER 1). Deze warmtepomp koelt het water uit de warme put af naar zo’n 5 °C en maakt hiermee een bron met koud water. Om in de winter van het volgende jaar opnieuw van de warmtepomp gebruik te kunnen maken moet dit koude water weer worden opgewarmd. A&F in Wageningen heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om deze opwarming te realiseren met standaard dekbesproeiingssystemen. Dit zijn relatief goedkope systemen die ook nu al op veel kassen gebruikt worden. Het belangrijkste verschil tussen het nu onderzochte systeem in de bestaande systemen is dat bij gangbare sproeiers kaskoeling plaatsvindt door verdamping van water, en in het voorgestelde nieuwe systeem de lage temperatuur van het opgespoten water koeling aan de kas geeft. Zo worden drie vliegen in één klap geslagen namelijk: 1. de sproeiers geven een groter koelvermogen 2. er wordt duurzame energie verzameld, waarmee in de winter gas kan worden bespaard 3. het verdampingsverlies wordt beperkt.
  Test of the Boreal Gasfinder 2.0 for methane measurements and Vaisala AMT-100 sensor for ammonia measurements in animal houses
  Hofschreuder, P. ; Ploegaert, J.P.M. ; Starmans, D.A.J. ; Top, S.G. van den - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations, WUR (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 295) - ISBN 9789067548557 - 48
  meteorologische instrumenten - ammoniak - methaan - emissie - huisvesting, dieren - kalibratie - binnenklimaat - meteorological instruments - ammonia - methane - emission - animal housing - calibration - indoor climate
  Stalklimaat en hokgebruik bij gespeende biggen in de biologische varkenshouderij
  Aarnink, A.J.A. ; Wagemans, M.J.M. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 202) - ISBN 9789067547994 - 97
  biologische landbouw - varkenshouderij - biggen - huisvesting, dieren - ventilatie - klimaatregeling - binnenklimaat - organic farming - pig farming - piglets - animal housing - ventilation - air conditioning - indoor climate
  A good indoor climate in houses for weaned piglets is essential for their health and well-being. Little is known about optimal climate systems in organic pig farming. Within this study measurements and observations have been done on 5 organic pig farms and on one experimental farm to advise on optimal climate systems for weaned piglets. Furthermore, model calculations have been done to determine set points for the climate control system. On all farms the climate system could be improved. Problems were mainly related to the effect of the opening to the outside yard on the ventilation pattern inside the room. It is advised to create variation in climate conditions at different locations inside the pen. Offering a nest or a thick layer of straw can increase this variation. This also gives the opportunity for lower room temperatures when compared to regular housed piglets. Healthy, well eating piglets can cope with low temperatures when they have the opportunity to lie at a draught free and warm location.
  Well being in Hospitals. Design-aids for Functionally sound Therapeutic Buildings
  Sicco, S. Di - \ 2004
  Eindhoven University of Technology. Promotor(en): P. Schmid, co-promotor(en): A.F. van Wagenberg. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789068145786 - 314
  ziekenhuizen - kantoorziekte - milieubeheersing - duurzaamheid (sustainability) - architectuur - ontwerp - klimaat - regulatie - arbeidsplaatsen - arbeidsomstandigheden - gezondheidszorg - efficiëntie - gezondheid op het werk - welzijn - binnenklimaat - hospitals - architecture - design - efficiency - climate - regulation - work places - working conditions - occupational health - health care - sick building syndrome - environmental control - sustainability - well-being - indoor climate
  Energiezuinig verwarmen, koelen en ontvochtigen van een potplantengewas met Fiwihex warmtewisselaars
  Zwart, H.F. de - \ 2003
  Wageningen : IMAG (Rapport / InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster : Serie achtergrondrapporten nr. 03.2.060) - ISBN 9789050592109
  potplanten - energie-uitwisseling - warmteuitwisseling - binnenklimaat - glastuinbouw - pot plants - energy exchange - heat exchange - indoor climate - greenhouse horticulture
  Verwarmings-, koel- en ontvochtigingscapaciteit van Fiwihex warmtewisselaars
  Zwart, H.F. de - \ 2003
  Wageningen : IMAG (Rapport / InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster : Serie achtergrondrapporten nr. 03.2.017)
  energie-uitwisseling - warmteuitwisseling - binnenklimaat - glastuinbouw - energy exchange - heat exchange - indoor climate - greenhouse horticulture
  Voorkomen van voortakken bij Phalaenopsis: Invloed kastemperatuur op voortakken Phalaenopsis (Project 42-5207)
  Kromwijk, J.A.M. - \ 2003
  Naaldwijk : PPO Sector Glastuinbouw (Rapporten PPO Sector Glastuinbouw ) - 48
  sierplanten - orchideeën als sierplanten - phalaenopsis - geconditioneerde teelt - binnenklimaat - nederland - ornamental plants - ornamental orchids - phalaenopsis - conditioned cultivation - indoor climate - netherlands
  In 2001/2002 heeft het PPO een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de temperatuur op het voorkomen van voortakken in de teelt van Phalaenopsis. Doel van dit onderzoek was het verminderen van voortakken. Voortakken zijn bloemtakken die tijdens de vegetatieve fase al uit gaan groeien. Deze voortakken worden over het algemeen weggebroken, wat productie en arbeid kost. Een weggebroken voortak betekent bovendien een bloemtak minder bij aflevering van de bloeiende plant. Allereerst is nagegaan wat in de literatuur al bekend was over de invloed van de temperatuur op de bloei bij Phalaenopsis. Daarna is een teeltproef opgezet waarbij zes meer of minder gevoelige cultivars geteeld zijn bij zes kastemperaturen: 22, 24, 26, 28, 30 en 32C. De proef is uitgevoerd in geconditioneerde kassen waar zowel verwarmd als gekoeld kon worden. Daardoor zijn de ingestelde kastemperaturen goed gerealiseerd.
  Benadering van temperatuur grenzen bij temperatuurintegratie
  Gelder, A. de - \ 2003
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 18
  temperatuur - integratie - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - energie - beperkende factoren - snijbloemen - binnenklimaat - temperature - integration - protected cultivation - cultural methods - energy - limiting factors - cut flowers - indoor climate
  Het project Inventarisatie grenzen temperatuurintegratie voor meerdere gewassen is in 2002 uitgevoerd. Gitta Scholte-Wassink en Karst Weening hebben met de leveranciers van kasklimaatregelingen gesproken en hebben interviews gehouden met gewasonderzoekers en een aantal telers. Zij hebben via literatuuronderzoek gezocht naar het antwoord op de vraag welke grenzen moet een teler in acht nemen bij toepassing van temperatuurintegratie. De zoektocht daarnaar leverde feitelijk weinig op. De leveranciers hebben geen harde cijfers en in het onderzoek is nooit naar een grens voor temperatuur gezocht maar altijd naar een optimale constante temperatuur. De literatuur geeft op de vragen naar grenswaarden feitelijk weinig of geen antwoorden. In de loopt van dit project en door andere projecten die gericht zijn op temperatuurintegratie is het besef gegroeid dat temperatuurintegratie niet los gezien kan worden van andere factoren. Plantontwikkeling, lichtintensiteit, CO2 beschikbaarheid, gewenste sturing van het gewas zijn allemaal factoren die mede het toepassen van temperatuurintegratie bepalen. Bovengenoemde samenspel van elementen heeft er in geresulteerd dat dit project niet de vooraf gewenste producten oplevert. Het rapport geeft een beschouwing waarom het resultaat niet bereikt kon worden. Achteraf gezien was de doelstelling te ambitieus en is onvoldoende nagedacht over de vraag of grenswaarden wel zo simpel zijn op te schrijven. Dat temperatuurintegratie een instrument is dat telers kunnen inzetten om minder energie te gebruiken staat niet ter discussie. Door het ontbreken van harde grenzen wordt niet het maximale rendement. Dit onderzoek brengt daarin geen duidelijke verbetering.
  Planttemperatuur in relatie tot omgevingsfactoren: metingen voor mogelijke toepasseing in klimaatregeling
  Baas, R. ; Warmenhoven, M.G. - \ 2003
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 28
  potplanten - temperatuur - milieufactoren - meting - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - binnenklimaat - pot plants - temperature - environmental factors - measurement - protected cultivation - cultural methods - indoor climate
  Onderzocht is in hoeverre het gebruik van planttemperatuur relevante informatie kan leveren die uiteindelijk in een kasklimaatregeling gebruikt zou kunnen worden. Hiertoe zijn temperatuurmetingen uitgevoerd om de optredende plaatselijke en tijdelijke variatie binnen een kas te bepalen. Naast metingen met thermokoppels en infraroodsensoren, zijn met een infraroodscanner thermografische beelden gemaakt. De plaatselijke variatie was met name gering onder omstandigheden waarbij directe zonneinstraling afwezig was. Meting onder omstandigheden zonder directe instraling komt de representativiteit van planttemperatuurmetingen daarom ten goede. De bladtemperatuur was lager dan de bloemtemperatuur bij gerbera en Anthurium, en was in het algemeen ook lager dan de kasluchttemperatuur. Naast invloed van de verdamping speelde de nabijheid van assimilatielampen hierbij een rol: een verhoging van de lichtintensiteit met 50 μmol/m2.s (ca. 4500 lux) verhoogde bij gerbera de blad- of bloemtemperatuur met ca. 1.5 0C.
  Mechanische ventilatie in varkensstallen met uitloop biedt perspectief
  Leeuw, M. de; Wagenberg, V. van - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)3. - ISSN 1570-8578 - p. 10 - 11.
  varkensstallen - varkens - ventilatie - kunstmatige ventilatie - klimaatregeling - mechanische methoden - luchtstroming - druk - scharrelhouderij - huisvesting, dieren - varkenshouderij - biologische landbouw - binnenklimaat - pig housing - pigs - ventilation - artificial ventilation - air conditioning - mechanical methods - air flow - pressure - free range husbandry - animal housing - pig farming - organic farming - indoor climate
  De biologische en scharrelvarkenshouderij past veelal natuurlijke ventilatie toe. Deze manier van ventileren is echter minder beheersbaar dan mechanische ventilatie.
  Nieuwe meettechniek toont grote variatie in luchtsnelheid
  Wagenberg, V. van; Leeuw, M. de - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)3. - ISSN 1570-8578 - p. 7 - 9.
  varkens - varkensstallen - ventilatie - luchtstroming - snelheid - lucht - sensors - instrumenten (meters) - meetapparatuur - binnenklimaat - pigs - pig housing - ventilation - air flow - velocity - air - sensors - instruments - meters - indoor climate
  Na een ontwikkelingsfase is een nieuwe meetmethode beschikbaar om luchtsnelheid in een hok te meten. De eerste resultaten geven aan dat de luchtsnelheid in verschillende hokken binnen één afdeling voor gespeende biggen enorm kunnen verschillen.
  Energiebesparing en duurzame energie
  Wagenberg, V. van - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)1. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
  varkenshouderij - varkensstallen - energie - energiegebruik - energiebehoud - energiebronnen - klimaatregeling - ventilatie - verwarming - duurzaamheid (sustainability) - energieterugwinning - binnenklimaat - pig farming - pig housing - energy - energy consumption - energy conservation - energy sources - air conditioning - ventilation - heating - sustainability - energy recovery - indoor climate
  Energie is onmisbaar op het varkensbedrijf en istegelijk een belangrijke kostenpost. Uit oogpunt vankostenbeheersing, duurzaamheid en imago is hetbelangrijk aandacht te besteden aan besparing vanenergie en aan duurzame energie.
  Stalklimaat op Lagekostenbedrijf is goed
  Blanken, K. ; Biewenga, G. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
  stallen - huisvesting, dieren - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - klimaatregeling - temperatuur - luchttemperatuur - ventilatie - luchtstroming - natuurlijke ventilatie - ligboxen - loopstallen - binnenklimaat - stalls - animal housing - cattle housing - cow housing - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - pilot farms - demonstration farms - air conditioning - temperature - air temperature - ventilation - air flow - natural ventilation - cubicles - loose housing - indoor climate
  De open stalconstructie van het Lagekostenbedrijf biedt tijdens warme dagen een prima omgeving voor de melkkoeien, mits de windsnelheid buiten hoog genoeg is.
  Analyse energiebesparing door temperatuurintegratie
  Braak, N.J. van de; Zwart, H.F. de - \ 2001
  Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 2001-98) - 15
  kassen - luchttemperatuur - temperatuur - integratie - simulatiemodellen - energiegebruik - besparingen - reductie - binnenklimaat - greenhouses - air temperature - temperature - integration - simulation models - energy consumption - savings - reduction - indoor climate
  De effectiviteit van ventilatie bij drie ventilatiesystemen in afdelingen voor gespeende biggen
  Wagenberg, A.V. van; Smolders, M.A.H.H. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 199) - 31
  ventilatie - varkensstallen - luchtkwaliteit - biggen - klimaatregeling - luchttemperatuur - ammoniak - prestatie van apparatuur - binnenklimaat - ventilation - pig housing - air quality - piglets - air conditioning - air temperature - ammonia - equipment performance - indoor climate
  De luchtverdeling in de stal wordt in belangrijke mate beonvloed door het soort luchtaanvoersysteem. In de varkenshouderij zijn verschillende ventilatiesystemen gebruikelijk. Doel van dit onderzoek is het testen van een meetopstelling om de ventilatieeffectiviteit te bepalen. De verwachting is inzicht te krijgen in de effectiviteit van de ventilatie bij verschillende systemen.
  Feuchteres Klima kann Schaden begrenzen : Tomatenanbau mit start salzhaltigem Wasser
  Stanghellini, C. ; Heuvelink, E. - \ 2001
  TASPO Gartenbaumagazin 9 (2001). - p. 48 - 49.
  tomaten - solanum lycopersicum - plantenvoeding - kwaliteit - watervoorziening - hydrocultuur - zoutgehalte - cultuur zonder grond - klimaat - vochtigheid - binnenklimaat - glastuinbouw - tomatoes - plant nutrition - quality - water supply - hydroponics - salinity - soilless culture - climate - humidity - indoor climate - greenhouse horticulture
  Tomatenteelt op substraat met sterk zouthoudend water veroorzaakt productieverlies. Drie jarig onderzoek van IMAG toont aan dat een vochtig klimaat in de kas de schade kan verminderen
  Ondergronds luchtinlaatsysteem bij vleesvarkens functioneert goed
  Smolders, M. ; Wagenberg, V. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)6. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 10.
  varkenshouderij - varkensstallen - stallen - ventilatie - milieubeheersing - varkens - afmesten - proefbedrijven - binnenklimaat - pig farming - pig housing - stalls - ventilation - environmental control - pigs - finishing - pilot farms - indoor climate
  Het ondergrondsluchtinlaatsysteem heeft een flink conditionerend effect op de verse ventilatielucht. Onder warme omstandigheden koelt de lucht maximaal 5 graden af, onder koude omstandigheden warmt de lucht maximaal 5 graden op.
  Minder stof hoeft niet veel te kosten
  Roelofs, P. ; Binnendijk, G. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)1. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 20.
  gezondheidsbescherming - stof - stofbestrijding - varkenshouderij - ventilatie - varkensstallen - gezondheid op het werk - stallen - bedrijfshygiëne - binnenklimaat - health protection - dust - dust control - pig farming - ventilation - pig housing - occupational health - stalls - industrial hygiene - indoor climate
  Het schone-neuzenventilatiesysteem is een goedkope manier om het stofgehalte in de stallucht en de concentraties van andere schadelijke componenten te verlagen.
  Improving support for greenhouse climate management : an exploration of a knowledge-based system
  Schotman, P.J. - \ 2000
  Agricultural University. Promotor(en): H. Challa; M.S. Elzas; R. Martin Clouaire. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058082145 - 234
  kassen - bedrijfsvoering - controle - solanum lycopersicum - gewassen - gewassen, groeifasen - modellen - neusrot - tomaten - binnenklimaat - beslissingsondersteunende systemen - glastuinbouw - greenhouses - management - control - solanum lycopersicum - crops - crop growth stage - models - blossom-end rot - tomatoes - indoor climate - decision support systems - greenhouse horticulture

  This thesis discusses automated support for operational management of greenhouse crops and proposes a knowledge-based system to support the grower in his operational management task.

  Operational management is defined as the day-to-day decision making processes which directly or indirectly lead to activities that influence the growth and development of the crop. To improve automated support for operational management, the growers operational decision making has been analyzed in the light of theory related to problem solving. The analysis of the task environment has resulted in a model of the decision processes within operational crop production management. This model has been based on the intelligence - design - choice cycle of Simon (1997). During the design and choice phases of this model the grower has to convert his observations at the crop and environment level into actions that can be implemented at the control level. Since this conversion is considered a complex and knowledge intensive task, a knowledge-based system is proposed to support the grower. The main idea behind the approach is to allow the grower to tell the system what objectives it must pursue and have the system deduce the required device settings at the control level. As these objectives may be situated at the crop, environment and control level, both domain knowledge as well as a suitable inference mechanism is required to realize such an approach.

  Analysis of the knowledge in the domain of crop production shows that this knowledge is, or can be made available. Regarding the latter, the Blossom-end Rot example shows that knowledge can be made available in a suitable format.

  With respect to the inference mechanism past approaches have been surveyed. Based on the results of this survey, the characteristics of the inference problem, and the attributes of the domain knowledge, it has been concluded that constraint reasoning fits the requirements best.

  Simulation experiments with a prototype implementation show that the constraint reasoning can indeed be used as inference mechanism, however it is argued that the amount of work needed to realize and implementation in practice is formidable.

  Analysis of greenhouse tomato production in relation to salinity and shoot environment
  Li, Y.L. - \ 2000
  Agricultural University. Promotor(en): H. Challa; C. Stanghellini. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058083289 - 96
  tomaten - gewasproductie - zoutgehalte - scheuten - wortelzonetemperatuur - cultuur zonder grond - wortels - binnenklimaat - glastuinbouw - tomatoes - crop production - salinity - shoots - root zone temperature - soilless culture - roots - indoor climate - greenhouse horticulture

  This work deals with the yield loss caused by saline irrigation water in greenhouse tomato cultivation, and the way climate manipulation may be used to limit damage. The hypothesis is that by "controlling" the evaporative demand of the ambient, it is possible to manipulate plant water status, in order to restore the balance distorted by high salinity (osmotic pressure) in the root environment. The scientific aim of this work is to explain the interaction between water inflow (root environment) and water outflow (shoot environment) in determining crop fresh yield.

  The results are presented of a series of long-term experiments with commercially-grown greenhouse tomato. A constant ratio was maintained between a "high" and a "low" potential transpiration (ET 0 ), combined with a "high" and a "low" concentration of salt in the nutrient solution (EC), in the range between 2 and 9.5 dS m -1 . Neither EC nor ET 0 had effect on the number of harvested fruits or on dry weight of individual fruits, whereas EC affected water content of fruits. Marketable fresh-yield production-efficiency decreased linearly with increasing EC of the nutrient solution. Yield decrease (5.1% per dS m -1 ) at high transpiration resulted from reduced weight of individual fruits (3.8% per dS m -1 ) and an increased fraction of unmarketable fruits (mainly caused by blossom-end rot). For the low transpiration treatment, however, yield loss was 3.4 % per dS m -1 , fully accounted for by the reduction in fruit weight. The lack of effect of either treatment upon dry matter production is explained by the observation that individual leaf area was reduced (8% per dS m -1 ) only at EC exceeding 6.5 dS m -1 ; and that the number of leaves produced by each plant was increased by EC (2% per dS m -1 ). The reduction of fruit size at high EC was mainly caused by a smaller fruit growth rate, in particular during the cell-expansion phase, and a slightly shorter duration of growth. There was no effect of transpiration on fruit growth rate at 2 dS m -1 , but a significant negative effect at higher EC. The limitation of growth by high EC was shown to be reversible in an experiment whereby the EC of the nutrient solution was lowered after a 5-month 9 dS m -1 treatment. Size of harvested fruits increased gradually, until fruits that had developed fully under the new EC condition, reached a "normal" volume. Similarly, leaves that were already expanded at the moment of lowering EC did not respond to the change in EC, but "new" leaves did.

  Water uptake per unit leaf area was not affected by osmotic potential of the nutrient solution. The hydraulic resistance within the plant (deduced from measurements of the water potential of the leaf and the stem) was independent of the transpiration flow and was not affected by the osmotic potential of the nutrient solution. The stem water potential was shown to react similarly to a decrease of water potential of the nutrient solution (higher salt concentration) and to an increase in water outflow (transpiration) from the leaves. Since the water potential of the fruits responded weakly to variations in both root and shoot environment, water transport into fruits was regulated mainly by the water potential of the stem.

  It is concluded that modern greenhouse management offers an opportunity to optimise environmental conditions in relation to root zone salinity, and that the principle of transpiration control developed here, gives a blueprint for climate control when dealing with high EC in the nutrient solution.

  Key words : salinity, EC, osmotic potential, soilless cultivation, potential evaporation, ET 0 , transpiration, humidity, greenhouse climate, water uptake, water potential, water relation, tomato, Lycopersicon esculentum , fruit weight, fruit size, growth rate, maturation, leaf area index (LAI), vegetative growth, yield, quality, cracking

  Diermodule in de klimaatregeling in de vleesvarkenshouderij : verslag van een experiment uitgevoerd op Cehave-Proefbedrijf Laverdonk
  Ouwerkerk, E.N.J. van; Schepers, P. - \ 1999
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / DLO Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 99-52) - 17
  varkenshouderij - slachtdieren - varkensstallen - bestrijdingsmethoden - dierenwelzijn - experimenten - binnenklimaat - pig farming - meat animals - pig housing - control methods - animal welfare - experiments - indoor climate
  Verkenning ontvochtiging en klimaatbeheersing
  Zwart, H.F. de; Berg, G.A. van den; Vogelezang, J. ; Buwalda, F. - \ 1999
  Wageningen : IMAG [etc.] - 50
  kassen - vochtigheid - vochtgehalte - milieubeheersing - nederland - binnenklimaat - greenhouses - humidity - moisture content - environmental control - netherlands - indoor climate
  ANIPRO : klimaat- en energiesimulatiesoftware voor stallen
  Ouwerker, E.N.J. van - \ 1999
  Wageningen : Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG) - 87
  huisvesting, dieren - ventilatie - klimaatregeling - milieubeheersing - warmtebalans - verwarming - energiebalans - energiegebruik - computer software - computersimulatie - simulatiemodellen - binnenklimaat - animal housing - ventilation - air conditioning - environmental control - heat balance - heating - energy balance - energy consumption - computer software - computer simulation - simulation models - indoor climate
  Vernevelen van water voor koeling in varkensstallen
  Wagenberg, A.V. van; Zeeland, A.J.A.M. van - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.227) - 20
  varkenshouderij - varkensstallen - luchttemperatuur - koelsystemen - dierenwelzijn - nevelapparaten - binnenklimaat - pig farming - pig housing - air temperature - cooling systems - animal welfare - mist sprayers - indoor climate
  Under Dutch conditions heat stress can be a problem among pregnant sows, lactating sows and growing-finishing pigs. Heat stress has negative economic consequences. The risk that a pregnant sow wil1 die increases. Lactating sows and growing-finishing pigs will have a Iower feed intake, which results in a lower production. At the Experimental Farm for Pig Husbandry “South and West-Netherlands’ at Sterksel the technical and practica1 functioning of an evaporative cooler in a farrowing compartment has been studied. The installation could easily be adjusted and during hot periods the temperature in the compartment could be reduced some degrees without causing problems due to high humidity. The yearly costs of an evaporative cooler have been estimated at Dfl 17.- per pregnant sow place, Dfl 9.- per farrowing pen and Dfl 8.- per growing-finishing pig place. In an average year it seems unlikely that the yearly costs can be recovered in periods of heat stress
  Mestbandbeluchting geen, staltemperatuur wel effect op stofconcentratie
  Ellen, H.H. - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)2. - ISSN 0924-9087 - p. 3 - 6.
  pluimveehokken - hennen - batterijkooien - dierlijke meststoffen - drogen - milieubeheersing - luchtverontreiniging - klimaatregeling - stofbestrijding - ventilatie - hygiëne - gebouwen - mestverwerking - binnenklimaat - poultry housing - hens - battery cages - animal manures - drying - environmental control - air pollution - air conditioning - dust control - ventilation - hygiene - buildings - manure treatment - indoor climate
  In de batterijstal voor leghennen van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) is onderzoek gedaan naar het wel of niet mestdrogen en het effect van verschil in gangpadtemperatuur op de technische resultaten. Omdat deze beide aspecten invloed kunnen hebben op de stofconcentratie in de stallucht, is bij beide ook de stofconcentratie gemeten. Uit de resultaten blijkt dat mestdroging geen invloed heeft op de stofconcentratie, en verschil in ingestelde staltemperatuur wel.
  Ammonia emission from houses for growing pigs as affected by pen design, indoor climate and behaviour
  Aarnink, A.J.A. - \ 1997
  Agricultural University. Promotor(en): L. Speelman; M.W.A. Verstegen; J.H.M. Metz. - Wageningen : IMAG-DLO - ISBN 9789054856627 - 175
  varkens - kraamstallen - varkensstallen - afmesten - architectuur - ontwerp - layout - grondplannen - diergedrag - ventilatie - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - ? - binnenklimaat - pigs - farrowing houses - pig housing - finishing - architecture - design - layout - floor plans - animal behaviour - heating - ventilation - air pollution - ammonia - emission - volatilization - indoor climate

  The ammonia volatilization in pig houses should be reduced to protect the environment and to improve the air quality inside the house. The objective of this study was to examine the effects of various housing factors and animal behaviour on the ammonia volatilization in houses for rearing and fattening pigs. The study was intended to yield ways that pig farmers could reduce the emission of ammonia by combining effective and economic housing measures. A marked increase was found in the ammonia emission during the growing period of the pigs. Ammonia emission was generally higher during the summer than the winter season and was positively related to the urine-fouled floor area and the frequency of urination. Reducing the slatted floor and slurry pit area and using slatted floors of smoother material and with more open space than concrete slatted floors, lowered the ammonia emission. The air quality was improved by using a ventilation system with a low air inlet in the floor of the feeding passage and a low outlet just above the slatted floor, instead of a high diffuse inlet and a high outlet. The ventilation system did not affect the total emission of ammonia. The ammonia emission could be reasonably well predicted with a dynamic numerical model at the low and moderate levels of emission, but was poorly predicted at high levels of emission. It is concluded that by combining simple housing measures it is possible to reduce appreciably ammonia emission from houses for growing pigs at relatively low costs. Furthermore, animal welfare and health and the working conditions of the stockman can be improved by these measures.

  Ph.D. thesis, Institute of Agricultural and Environmental Engineering (IMAG-DLO), department of Livestock Engineering, P.O. Box 43, 6700 AA Wageningen, the Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS) and the Department of Agricultural Engineering and Physics of the Agricultural University Wageningen.

  This study was financially supported by FOMA (Financieringsoverleg Mest- en Ammoniakonderzoek). Their contributions are gratefully acknowledged.

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.