Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 46

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Een nieuwe carrier voor biologische bestrijders
  Postma, J. ; Nijhuis, E.H. ; Clematis, F. ; Someus, E. - \ 2008
  Gewasbescherming 39 (2008)SPEC. - ISSN 0166-6495 - p. 36S - 36S.
  beendermeel - biologische bestrijding - biopesticiden - organismen ingezet bij biologische bestrijding - dragers - bone meal - biological control - microbial pesticides - biological control agents - carriers
  Gebruik de competentie van de bodem voor ziekte- en plaagonderdrukking
  Cuijpers, W.J.M. ; Postma, J. ; Bezemer, T.M. ; Bloem, J. ; Paternotte, S.J. ; Messelink, G.J. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2008
  Gewasbescherming 39 (2008)Suppl.. - ISSN 0166-6495 - p. 35 - 35.
  bodembacteriën - geïntegreerde plagenbestrijding - fusarium - biopesticiden - schimmelantagonisten - bodembeheer - bodemkwaliteit - soil bacteria - integrated pest management - fusarium - microbial pesticides - fungal antagonists - soil management - soil quality
  GNO's tegen Pythium in komkommer
  Paternotte, S.J. ; Flier, W.G. ; Förch, M.G. ; Stevens, L.H. ; Verstappen, F.W.A. ; Bouwmeester, H.J. - \ 2008
  gewasbescherming - komkommers - cucumis sativus - plantenziekteverwekkende schimmels - pythium aphanidermatum - wortelrot - plantenziektebestrijding - biopesticiden - plantaardige pesticiden - teelt onder bescherming - kasproeven - glastuinbouw - plant protection - cucumbers - cucumis sativus - plant pathogenic fungi - pythium aphanidermatum - root rots - plant disease control - microbial pesticides - botanical pesticides - protected cultivation - greenhouse experiments - greenhouse horticulture
  Tegen Pythium aphanidermatum, het belangrijkste wortelpathogeen in de teelt van komkommer, worden relatief veel chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Onderzocht wordt of GNO’s (Gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong) een alternatief kunnen bieden
  GNO's tegen insecten: signaalstoffen en toxines
  Kogel, W.J. de; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. ; Deventer, P. van; Schuurman, A.J. ; Wiegers, G.L. - \ 2008
  insectenbestrijding - gewasbescherming - biologische bestrijding - biopesticiden - insectenlokstoffen - feromonen - toxinen - insect control - plant protection - biological control - microbial pesticides - insect attractants - pheromones - toxins
  In diverse laboratoriumopstellingen is een screening gedaan om interessante stoffen (gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, GNO's) te vinden voor insectenbestrijding
  Telen met Toekomst: Over Zuur, Tagetes en minder middelen
  Kool, S.A.M. de - \ 2007
  BloembollenVisie 2007 (2007)129. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  ondernemerschap - bedrijfsvoering - bloembollen - sierplanten - biologische productie - emissie - biopesticiden - tagetes - compostering - spuiten - biologische landbouw - gewasbescherming - biologische grondontsmetting - waterschappen - entrepreneurship - management - ornamental bulbs - ornamental plants - biological production - emission - microbial pesticides - tagetes - composting - spraying - organic farming - plant protection - biological soil sterilization - polder boards
  In de laatste aflevering van Telen met Toekomst van 2007 veel informatie uit de verschillende groepen. Ervaringen van ondernemers met bewust minder spuiten, met de zuurcheck en de teelt van Tagetes komen dit keer aan de orde. Daarnaast geeft Henk Bouwman vanuit de waterschappen zijn ervaringen door met Telen met Toekomst
  Masterplan Gewasbescherming
  Baars, J.J.P. - \ 2007
  Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2 (2007). - ISSN 1380-359X - p. 5 - 5.
  paddestoelen - eetbare paddestoelen - cultuurmethoden - pesticiden - biologische productie - biopesticiden - biologische bestrijding - mushrooms - edible fungi - cultural methods - pesticides - biological production - microbial pesticides - biological control
  De paddenstoelensector werkt aan een sectorplan om de Nederlandse sector uit de malaise te halen. Een van de onderdelen van dit plan is de introductie van een chemisch middelenvrije teelt. Een Masterplan Gewasbescherming zal daar deel vanuit maken
  Biologische bestrijding aaltjes in ontwikkeling
  Jagers op Akkerhuis, F. ; Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)21. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
  gewasbescherming - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - biopesticiden - meloidogyne javanica - plantenparasitaire nematoden - nematologie - landbouwkundig onderzoek - komkommers - tomaten - glastuinbouw - glasgroenten - plant protection - biological control - biological control agents - microbial pesticides - meloidogyne javanica - plant parasitic nematodes - nematology - agricultural research - cucumbers - tomatoes - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
  Wageningen UR Glastuinbouw heeft sinds vorig jaar een afdeling nematologie. Speerpunt van die afdeling is een oplossing vinden voor het wortelknobbelaaltje in de biologische groenteteelt. Dit aaltje kan in tomaat en komkommer voor flink wat opbrengstverlies zorgen. Diverse bestrijdingsmethoden zijn in onderzoek
  Perspectieven voor een betere biologische schurftbestrijding
  Heijne, B. ; Jong, P.F. de - \ 2006
  De Fruitteelt 96 (2006)41. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelbestrijding - fungiciden - bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding - biopesticiden - extracten - yucca - gewasbescherming - plant pathogenic fungi - fungus control - fungicides - control methods - biological control - microbial pesticides - extracts - yucca - plant protection
  Binnen het REPCO-project is gezocht naar middelen of methoden voor een biologische schurftbestrijding in de biologische appelteelt. Extracten van Yucca-soorten bleken effectief tegen schurft op appel
  Toedieningswijze en formulering cruciaal voor effectiviteit van GNO's
  Zande, J.C. van de; Stevens, L.H. ; Spits, H.G. - \ 2006
  gewasbescherming - pesticiden - plantaardige pesticiden - biopesticiden - toedieningswijzen - doseringseffecten - formuleringen - bladbespuiting - aardappelen - lelies - appels - toelating van bestrijdingsmiddelen - plant protection - pesticides - botanical pesticides - microbial pesticides - application methods - dosage effects - formulations - foliar spraying - potatoes - lilies - apples - authorisation of pesticides
  Succesvolle introductie van GNO’s in de praktijk is in hoge mate afhankelijk van een juiste toedieningswijze en daarmee samenhangende formulering. Verbetering van de effectiviteit verlaagt de benodigde hoeveelheid GNO’s, waardoor de kans op introductie wordt verhoogd. Onderzoek naar toediening en formulering is daarom een integraal onderdeel van de ontwikkeling van GNO-produkten voor de praktijk
  Lichtpuntje in de bestrijding van taxuskevers
  Elberse, I.A.M. ; Tol, R. van der - \ 2006
  De Boomkwekerij 19 (2006)2. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  otiorhynchus rugosostriatus - organismen ingezet bij biologische bestrijding - biopesticiden - pesticiden - insecten - plantenplagen - gewasbescherming - houtachtige planten als sierplanten - veldproeven - tests - otiorhynchus rugosostriatus - biological control agents - microbial pesticides - pesticides - insects - plant pests - plant protection - ornamental woody plants - field tests - tests
  Vanaf 2006 zijn de vertrouwde bestrijdingsmiddelen in de bestrijding van taxuskevers of gegroefde lapsnuitkevers verboden. PPO Bomen en DLV Plant gingen in 2005 het veld in om 'nieuwe' middelen te testen. Met positief resultaat.
  Kies je middel met de milieu-effectenkaarten
  Nouwens, F.H.C. ; Kuik, F. van - \ 2006
  De Boomkwekerij 19 (2006)3. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  milieueffect - kaarten (charts) - gewasbescherming - milieubescherming - milieubeheer - pesticiden - biopesticiden - environmental impact - charts - plant protection - environmental protection - environmental management - pesticides - microbial pesticides
  Met de nieuwe milieu-effectenkaarten zie je in één oogopslag of een middel wel of niet belastend is voor water, lucht of nuttige beestjes. De kleuren op de kaart geven aan hoe groot de milieu-effecten zijn. Inmiddels zijn voor ruim 30 verschillende gewassen milieu-effectenkaarten beschikbaar.
  Geïntegreerde tripsbestrijding chrysant
  Beerling, E.A.M. ; Stolk, J. - \ 2006
  Gewasnieuws Chrysant 9 (2006)3. - p. 3 - 3.
  geïntegreerde plagenbestrijding - chrysanthemum - thrips - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - biopesticiden - roofmijten - entomopathogene schimmels - gewasbescherming - glastuinbouw - integrated pest management - chrysanthemum - thrips - augmentation - microbial pesticides - predatory mites - entomogenous fungi - plant protection - greenhouse horticulture
  Berichten over de huidige stand van zaken van een roofmijten-proef en een GNO-proef uitgevoerd in proefkassen door PPO Glastuinbouw, en van het praktijkonderzoek op vijf chrysantenbedrijven door van Iperen en Syngenta bioline.
  BioSupport: op weg naar registratie van GNO's
  Köhl, J. - \ 2005
  gewasbescherming - biologische bestrijding - plantaardige pesticiden - natuurlijke producten - biopesticiden - registratie - marketing - plant protection - biological control - botanical pesticides - natural products - microbial pesticides - registration - marketing
  PRI en PPO ontwikkelen biologische bestrijders en GNO’s tegen ziekten en plagen. Ondanks de hoge werkzaamheid zijn tot nu toe weinig nieuwe middelen beschikbaar gekomen voor de praktijk. De marktintroductie van deze gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO’s) verloopt moeizaam. Een van de oorzaken zijn de zeer hoge kosten van registratie. BioSupport helpt bij de registratie van ‘marktrijpe’ GNO’s en biologische bestrijders
  Perspectieven voor bestrijding van Verticillium fungicola in de champignonteelt
  Baar, J. ; Rutjens, A.J. ; Kogel, W.J. de; Zijlstra, C. - \ 2005
  gewasbescherming - paddestoelen - lecanicillium fungicola - plantenziekteverwekkende schimmels - vectoren - megaselia halterata - biologische bestrijding - biopesticiden - moleculaire detectie - plant protection - mushrooms - lecanicillium fungicola - plant pathogenic fungi - vectors - megaselia halterata - biological control - microbial pesticides - molecular detection
  Voor de bestrijding van Verticillium fungicola in de champignonteelt is een moleculaire detectietest ontwikkeld. Daarnaast zijn nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen tegen Verticillium fungicola en Megaselia halterata in ontwikkeling
  Toepassing signaalstoffen/GNO's tegen gladiolentrips in bloembolgewassen
  Conijn, C.G.M. - \ 2005
  thysanoptera - gladiolus - biopesticiden - plagenbestrijding - biologische bestrijding - bloembollen - thysanoptera - gladiolus - microbial pesticides - pest control - biological control - ornamental bulbs
  Onderzoek naar het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO's) tegen gladiolentrips tijdens de bewaring van deze bollen
  Stof uit kreeftjes vermindert aantasting door aaltjes : biologisch middel Chitosan kan wortelkobbelaaltjes in chrysant bestrijden
  Stapel, L.H.M. ; Amsing, J.J. - \ 2005
  Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)9. - ISSN 0042-2223 - p. 48 - 49.
  snijbloemen - chrysanthemum - biologische bestrijding - nematoda - biopesticiden - cut flowers - chrysanthemum - biological control - nematoda - microbial pesticides
  Onderzoek naar de effecten van GNO's (Gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Ooorsprong) en chemische middelen op wortelknobbelaaltjes in chrysant
  Ecological risk assessment framework for biological control agents
  Hokkanen, H.M.T. ; Bigler, F. ; Burgio, G. ; Lenteren, J.C. van; Thomas, M.B. - \ 2003
  In: Environmental Impacts of Microbial Insecticides / Hokkanen, H.M.T., Hajek, A.E., Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Progress in biological control Vol. 1) - ISBN 9781402008139 - p. 1 - 14.
  organismen ingezet bij biologische bestrijding - biopesticiden - risicoschatting - milieueffect - biological control agents - microbial pesticides - risk assessment - environmental impact
  Quality Control and Production of Biological Control Agents - Theory and Testing Procedures
  Lenteren, J.C. van - \ 2003
  Wallingford, Oxon, U.K. : CABI - ISBN 9780851996882 - 327
  organismen ingezet bij biologische bestrijding - insectenplagen - parasitoïden - biopesticiden - bacteriële insecticiden - schimmelinsecticiden - virale insecticiden - natuurlijke vijanden - kwaliteitscontroles - testprocedure - massakweek - biological control agents - quality controls - test procedure - insect pests - parasitoids - natural enemies - mass rearing - microbial pesticides - bacterial insecticides - fungal insecticides - viral insecticides
  This book contains 20 chapters, divided into 6 sections. The first section discusses the development of quality control for natural enemies. The second section consists of chapters dealing with background information on sources of variation in foraging behaviour that are regularly encountered, but not understood and often misinterpreted in mass rearing. The third section focuses on how to cope with this variation. The fourth section gives an overview of the species of natural enemies that are mass produced worldwide. The fifth section contains chapters that describe developments towards quality control testing of natural enemies. The sixth and the final section deals with actual quality control tests. This section provides a description of the guidelines that are currently used for quality control of commercially produced natural enemies, and discusses future improvements of these guidelines.
  Bacillus thuringiensis: een overzicht
  Gerritsen, L.J.M. - \ 2003
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 277) - 17
  bacillus thuringiensis - biopesticiden - biologische bestrijding - milieueffect - veiligheid - nederland - bacillus thuringiensis - microbial pesticides - biological control - environmental impact - safety - netherlands
  Biologische bestrijding van bovengrondse plantenziekten met Ulocladium atrum : biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in perspectief
  Meekes, E.T.M. ; Köhl, J. ; Molhoek, W.M.L. ; Goossen-van der Geijn, H.M.G. ; Gerlagh, M. - \ 2002
  In: Biologisch bedrijf onder de loep : 'biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in perspectief' / Wijnands, F.G., - p. 103 - 111.
  biologische bestrijding - schimmelantagonisten - biologische landbouw - organismen ingezet bij biologische bestrijding - biopesticiden - Ulocladium atrum - biological control - fungal antagonists - organic farming - biological control agents - microbial pesticides - Ulocladium atrum
  Bij beheersing van ziekten en plagen ligt in de biologische landbouw de nadruk op preventie, om te zorgen dat de kans op aantasting zo klein mogelijk is. Preventie is echter vaak onvoldoende bij zeer mobiele en/of polyfage ziekten en plagen, waardoor directe bestrijding noodzakelijk wordt. Naast fysische en chemische bestrijding kunnen ook biologische middelen worden ingezet. Biologische bestrijding van schimmelziekten met behulp van toevoeging van nuttige micro-organismen is in ontwikkeling. Fundamenteel en toegepast onderzoek, uitgevoerd door instituten en bedrijven, richt zich op de ontwikkeling van biologische bestrijdingsmiddelen voor toepassingen in biologische teelten, maar ook in gangbare systemen. Hier wordt een beeld geschetst van mogelijke bestrijding van bovengrondse ziekteverwekkers d.m.v. het inzetten van antagonisten, met name Ulocladium atrum. Deze antagonist is in staat de grauwe schimmel te onderdrukken onder veldomstandigheden. Mogelijkheden voor het gebruik van deze antagonist tegen andere ziektes, zoals zwarteplekkenziekte in peen en ringvlekkenziekte in kool, worden onderzocht. Verder wordt ingegaan op de mogelijkheden van het gebruik van microbiële bestrijdingsmiddelen in de biologische landbouw
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.