Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effect of vitamin E and selenium and different types of milk on health and growth of organic goat kids
  Smolders, E.A.A. ; Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W. - \ 2012
  jonge geiten - vitamine e - selenium - bloedanalyse - gewichtstoename - geitenhouderij - biologische landbouw - geitjesvoeding - kids - vitamin e - selenium - blood analysis - weight gain - goat keeping - organic farming - kid feeding
  Newborn goat kids are low in blood levels of vitamin E and selenium. Not known is how this affects health and growth of the kids. In a study on an organic farm 40 kids were allotted to 4 groups. Parenteral administration of 0.5 ml vitamin E and selenium solution (treated groups) or 0.5 ml salt solution (placebo) at the day of birth was combined with powdered full goat milk or goat milk replacer during the raising period. Treated groups gained on averages 10 grams more a day than the placebo groups, milk groups did not differ in daily weight gain. Although blood levels are different between treated and between milk groups, no relevant differences in health and weight occurred under well managed farm conditions.
  Mineralenbolus geiten alleen bij tekorten
  Smolders, E.A.A. ; Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)4. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 23.
  geitenhouderij - biologische landbouw - geiten - geitenziekten - geitenvoeding - gebreksziekten - mineralenopname - vruchtbaarheid - bloedanalyse - goat keeping - organic farming - goats - goat diseases - goat feeding - deficiency diseases - mineral uptake - fertility - blood analysis
  Op biologische geitenbedrijven zijn er soms twijfels over de mineralenvoorziening van de geiten. Afwijkende vacht, kromme pootjes en een slechte vruchtbaarheid zouden aanwijzingen kunnen zijn voor tekorten aan mineralen. In de stalperiode 2008/2009 is nagegaan of de bloedwaarden bij de geiten en hun lammeren beïnvloed werden door het toedienen van een mineralenbolus. Bij een ruime dekking van de theoretische behoeftenorm met het rantsoen mag van het toedienen van een bolus alleen effect verwacht worden op de bloedwaarden als de norm en/of de referentiewaarden niet goed gekozen zijn.
  Energetische kwaliteit en alternatieve weerstandsparameters bij melkkoeien = Energy quality and alternative parameters to detect resistance in dairy cows
  Smolders, E.A.A. ; Plomp, M. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 45) - 35
  melkveehouderij - biologische landbouw - diergezondheid - methodologie - bloedanalyse - haaranalyse - energie - weerstand - karakteristieken - alternatieve methoden - dairy farming - organic farming - animal health - methodology - blood analysis - hair analysis - energy - resistance - characteristics - alternative methods
  Biologische melkveehouders hebben via het project Bioveem gevraagd om gangbare en alternatieve meetmethoden te toetsen op hun bruikbaarheid voor biologische veehouderijbedrijven. In het onderzoek op zes biologische melkveebedrijven heeft een ervaren ecotherapeut de koeien en bedrijven energetisch beoordeeld. Daarnaast is in bloed gezocht naar bruikbare weerstandsparameters. Verder zijn haren van de koeien met een biotensor geanalyseerd. De uitkomsten van de metingen zijn gelegd naast de visuele waarnemingen aan de koe zelf zoals kleur, glans, huidbeschadigingen, alertheid, lichaamsconditie, kreupelheid en gezondheidsaandoeningen. De conclusie is dat de biologische veehouders die inzicht willen krijgen in de (ziekte)weerstand van hun koeien, het beste weer kunnen leren hoe ze een koe moeten ‘scoren’ op o.a. kleur, glans, alertheid, conditie en afwijkingen.
  Towards assessment of welfare in Africal catfish, Clarias gariepinus: the first step
  Almazán Rueda, P. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): Johan Schrama. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789058089410 - 152
  clarias gariepinus - diergedrag - dierenwelzijn - stress - stressreactie - visvoeding - groei - lichtregiem - bezettingsdichtheid - bloedanalyse - visteelt - aquacultuur - clarias gariepinus - animal behaviour - animal welfare - stress - stress response - fish feeding - growth - light regime - stocking density - blood analysis - fish culture - aquaculture
  Bosma Zathe kiest voor Standaardplan voor aanpak paratbc
  Hanekamp, W. ; Kalis, C. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)4. - ISSN 1386-8470 - p. 30 - 33.
  melkveehouderij - melkvee - rundveeziekten - paratuberculose - bloedanalyse - dierlijke meststoffen - testen - diergezondheid - hygiëne - medische behandeling - kosten - dairy farming - dairy cattle - cattle diseases - paratuberculosis - blood analysis - animal manures - testing - animal health - hygiene - medical treatment - costs
  Bij de bestrijding van paratbc worden hygiënische maatregelen strikt toegepast om het risico van nieuwe besmetting te verminderen. Het is aantrekkelijk om jaarlijks via gepoold mestonderzoek besmette dieren op te sporen en deze met hun nakomelingen direct af te voeren.
  Natuurlijke androgenen, oestrogenen en progestagenen in bloed, urine en faeces van jonge runderen : een literatuurstudie
  Berende, P.L.M. ; Ginkel, L.A. van; Schilt, R. ; Arts, C.J.M. ; Stephany, R.W. ; Hartog, J.M.P. de - \ 1988
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 88.29) - 26
  rundveehouderij - kalveren - androgenen - oestrogenen - progestogenen - geslachtshormonen - urine-analyse - bloedanalyse - fecesonderzoek - diergezondheid - literatuuroverzichten - cattle husbandry - calves - androgens - oestrogens - progestogens - sex hormones - urine analysis - blood analysis - faecal examination - animal health - literature reviews
  Een literatuurstudie is verricht betreffende de gehalten aan androgenen, oestrogenen en progestagenen in bloed, urine en faeces bij vleeskalveren. Omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren voor genoemde hormonen in de 3 genoemde matrices bij vleeskalveren zijn ook literatuurgegevens van mannelijke en vrouwelijke fokkalveren in de leeftijdscategorie van ca. 7 tot ca. 11 maanden verwerkt. De meeste analyses zijn uitgevoerd met een radioimmunochemische methode (RIA).
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.