Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==bryology
  Check title to add to marked list
  Het mossencahier van J.L. Franquinet, een vroeg 19de eeuws herbarium uit Maastricht, 1. Franquinets botanische nalatenschap
  Weeda, E.J. - \ 2013
  Buxbaumiella 97 (2013)mei. - ISSN 0166-5405 - p. 22 - 36.
  bryologie - historische ecologie - zuid-limburg - bryology - historical ecology
  Dit artikel gaat over een bron van oude mosvondsten die tot dusver niet effectief ontsloten is. De gegevens hebben weliswaar tot tweemaal toe hun weg naar publicaties gevonden, maar zijn ook tweemaal weer in vergetelheid geraakt. Begin 2012 besloten Rienk-Jan Bijlsma, Henk Siebel en de auteur van dit verhaal de vergeten vondsten alsnog onder de aandacht van de Nederlandse bryofloristiek te brengen
  Het mossencahier van J.L. Franquinet, een vroeg 19de-eeuws herbarium uit Maastricht. 2. Vindplaatsen en vondsten
  Weeda, E.J. ; Bijlsma, R.J. ; Siebel, H.N. - \ 2013
  Buxbaumiella 2013 (2013)98. - ISSN 0166-5405 - p. 1 - 14.
  bryologie - historische ecologie - zuid-limburg - bryology - historical ecology
  In dit tweede deel passeren de opgaven met een concrete vindplaatsomschrijving de revue, gesorteerd per locatie. Bij vondsten op Belgisch grondgebied of in de buurt van de grens wordt de positie zowel volgens het Nederlandse als volgens het Belgische grid aangegeven.
  Wormmos (Pseudocalliergon trifarium) in trilveen in De Wieden: een arctisch-boreaal-montane mossoort, nieuw voor de Benelux
  Weeda, E.J. - \ 2006
  Buxbaumiella 76 (2006). - ISSN 0166-5405 - p. 5 - 28.
  bryologie - plantengemeenschappen - mossen - noordwest-overijssel - bryology - plant communities - mosses
  Zeer goed onderzochte gebieden blijven verrassingen bieden. Zo is Noordwest- Overijssel is bryologisch grondig onderzocht. Toch kon hier op 20 juni 2006 een nieuwe mossoort voor de Nederlandse flora worden buitgemaakt, en nog wel één met een arctisch-boreaal-montane verspreiding
  Branden als beheersmaatregel voor vermoste stuifzandvegetatie?
  Ketner-Oostra, R. - \ 2002
  De Levende Natuur 103 (2002)2. - ISSN 0024-1520 - p. 37 - 42.
  vegetatietypen - eolisch zand - bryologie - mossen - brandgevolgen - vegetation types - aeolian sands - fire effects - bryology - mosses
  De stuifzanden worden de laatste decennia bedreigd door vermossing
  De Blauwe Kamer; 4. Mosgezelschappen
  Dort, K.W. van - \ 1995
  Natura 92 (1995)5. - ISSN 0028-0631 - p. 99 - 102.
  bryologie - bryophyta - mossen - natuurreservaten - plantensuccessie - polders - herstel - wetlands - rivieren - natuurtechniek - gelderland - natuur - utrecht - veluwe - uiterwaarden - bryology - mosses - nature reserves - plant succession - rehabilitation - rivers - ecological engineering - nature - river forelands
  Bespreking van ontwikkelingen in de mossenwereld van de Blauwe Kamer, een uiterwaardengebied van de Rijn tussen Wageningen en Rhenen
  Lichenen en mossen in de duinen van Terschelling
  Ketner - Oostra, R. - \ 1989
  Leersum : RIN (RIN-rapport 89/7) - 157
  korstmossen - bryophyta - mossen - bryologie - duinen - eolisch zand - plantenecologie - nederland - friesland - nederlandse waddeneilanden - lichens - mosses - bryology - dunes - aeolian sands - plant ecology - netherlands - dutch wadden islands
  Sexual reproduction in seed plants, ferns and mosses
  Willemse, M.T.M. ; Went, J.L. van - \ 1985
  Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022008799 - 206
  bryologie - bryophyta - mossen - geslachtelijke voortplanting - vaatplanten - bryology - mosses - sexual reproduction - vascular plants
  Behandeling van de biologie met betrekking tot de geslachtelijke voortplanting van deze plantesoort en onderzoek- en vermeerderingstechnieken op dit gebied. Aandacht voor de ontwikkeling van sporen en microsporen; mannelijke steriliteit; vorming van de stuifmeelbuis en invloeden op diverse ontwikkelingsstadia; enkele nieuwe methoden met betrekking tot het gebruik van "fluorochromen", immunologische technieken en kwantitatieve metingen aan pollen; oppervlakte van de stigma; incompatibiliteit; kieming van stuifmeel; megasporogenese; zaadcellen; structuur van de embryozak; bevruchting; apomixis en embryogenese
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.