Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Innovatienetwerk hyacint zoekt oplossingen voor bolbeschadiging
  Bisschops, B. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)180. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  tuinbouwbedrijven - bloembollen - sierplanten - hyacinten - uitselecteren - beschadigingen - bollenoogstmachines - videocamera's - market gardens - ornamental bulbs - ornamental plants - hyacinths - culling - injuries - bulb harvesters - video cameras
  Beschadigingen aan hyacenten die ontstaan tijdens de oogst en verwerking kunnen de teler veel geld kosten en uiteindelijk ook het imago van de hyacint negatief beïnvloeden. Een innovatienetwerkgroep van vijf telers werkte samen met diverse partijen om ne te gaan wat er aan beschadiging is te doen
  Overleving van Erwinia in grond en op materialen onderzocht : onderzoek : Erwinia
  Doorn, J. van; Kampen, D. van; Jollinger, T. van; Zouwen, P.S. van der; Speksnijder, A.G.C.L. ; Wolf, J.M. van der - \ 2007
  BloembollenVisie 2007 (2007)115. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - sierplanten - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekteverwekkers - dickeya chrysanthemi - erwinia - bacterieziekten - overleving - bollenoogstmachines - bodem - materialen - ornamental bulbs - ornamental plants - plant pathogenic bacteria - plant pathogens - dickeya chrysanthemi - erwinia - bacterial diseases - survival - bulb harvesters - soil - materials
  In Nederland veroorzaken Erwiniabacteriën veel schade in bloembollen, aardappel, ui, witlof en bloemisterijgewassen. Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid over de vraag waar deze Erwinia's vandaan komen. Ook is onduidelijk hoe lang deze kunnen overleven in grond, water of op materialen die in de teelt en verwerking gebruikt worden. Plant Research International (PRI) en PPO proberen deze vragen te beantwoorden
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.