Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek naar capaciteitsnormen voor diepploegen, bulldozers en hydraulische graafmachines
  Sprik, J.B. ; Horst, G.H. - \ 1982
  Wageningen : I.C.W. (Rapporten / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding ) - 111
  toepassingen - bulldozers - capaciteit - diepploegen - diepe grondbewerking - grondverzetmaterieel - graafmachines - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - arbeid (werk) - egaliseermachines - benodigde machines - power shovels - betrouwbaarheid - ondergrondwoelers - tijd - arbeidskunde - grondverzet - applications - bulldozers - capacity - deep ploughing - deep tillage - earth moving equipment - excavators - farm equipment - farm machinery - labour - land levellers - machinery requirements - power shovels - reliability - subsoilers - time - work study - earth moving
  Slootdemping en egalisatie met bovengeploegde ondergrond door bulldozers (resultaten 1979)
  Boogaard, W.C.A.M. van den; Sprik, J.B. - \ 1980
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1196) - 31
  bulldozers - grondverzetmaterieel - arbeid (werk) - tijd - arbeidskunde - grondverzet - bulldozers - earth moving equipment - labour - time - work study - earth moving
  De prestaties van bulldozers
  Anonymous, - \ 1961
  Wageningen : [s.n.] (Gestencilde mededelingen / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 1961, no. 10) - 5
  bulldozers - cultivators - grondverzetmaterieel - uitrusting - grondbewerking - gereedschappen - arbeidskunde - grondverzet - machines - bulldozers - cultivators - earth moving equipment - equipment - tillage - tools - work study - earth moving - machines
  Egaliseren en stobben rooien door schuiftrekkers en sleepgravers in de ruilverkaveling Rossummerveld
  Anonymous, - \ 1960
  Wageningen : ILR (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 1960, no. 9) - 7
  bulldozers - kanalen - kanalen, klein - cultivators - sloten - drainage - grondverzetmaterieel - uitrusting - graafmachines - landontginning - egaliseermachines - power shovels - worteloogstmachines - scheurploegen - verwijdering van stobben - grondbewerking - gereedschappen - arbeidskunde - nederland - oppervlaktedrainage - betuwe - grondverzet - gelderland - machines - bulldozers - canals - channels - cultivators - ditches - drainage - earth moving equipment - equipment - excavators - land clearance - land levellers - power shovels - root harvesters - scarifiers - stump removal - tillage - tools - work study - netherlands - surface drainage - betuwe - earth moving - gelderland - machines
  prestaties van sleepgravers bij het graven en verruimen van leidingen en kavelsloten; prestaties van vervoermiddelen bij het grondtransport
  Anonymous, - \ 1960
  Wageningen : ILR (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 1960, no. 11)
  bulldozers - kanalen - kanalen, klein - sloten - drainage - grondverzetmaterieel - graafmachines - egaliseermachines - power shovels - grondsterilisatie - transport - transportvoertuigen - arbeidskunde - oppervlaktedrainage - grondverzet - bulldozers - canals - channels - ditches - drainage - earth moving equipment - excavators - land levellers - power shovels - soil sterilization - transport - transporters - work study - surface drainage - earth moving
  Technische gegevens van schuiftrekkers en sleepgravers, 1960
  Anonymous, - \ 1960
  Wageningen : ILR (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 1960, no. 13) - 7
  bulldozers - kanalen - kanalen, klein - cultivators - sloten - drainage - grondverzetmaterieel - uitrusting - graafmachines - egaliseermachines - power shovels - grondbewerking - gereedschappen - arbeidskunde - oppervlaktedrainage - grondverzet - machines - bulldozers - canals - channels - cultivators - ditches - drainage - earth moving equipment - equipment - excavators - land levellers - power shovels - tillage - tools - work study - surface drainage - earth moving - machines
  Vergelijkende proeven met de Menck SR 53 scraper - dozer en de Caterpillar D 8 bulldozer op zandgrond in de ruilverkaveling Beltrum; Vergelijkende proeven met de Menck in de Ringpolder; Vergelijkende proeven met de Menck in de Wilreit; Proeven met verschillende werkmethoden in de ruilverkaveling Godlinze
  Anonymous, - \ 1959
  Wageningen : ILR (Gestencilde mededelingen / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 1959, no. 9) - 50
  bulldozers - grondverzetmaterieel - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - land - landinrichting - ontginning - arbeidskunde - bulldozers - earth moving equipment - farm equipment - farm machinery - land - land development - reclamation - work study
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.