Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ontwikkelen van moleculaire detectietechniek voor Agrilus planipennis (Buprestidae), essenprachtkever, thema: Fytosanitair beleid
  Bonants, P.J.M. ; Weerdt, M. de - \ 2009
  agrilus - buprestidae - insectenplagen - fraxinus - monitoring - testen - moleculaire detectie - agrilus - buprestidae - insect pests - fraxinus - monitoring - testing - molecular detection
  Opzet van een moleculaire methode voor een snelle, toegankelijke, betrouwbare toets die het op eenvoudige wijze mogelijk maakt om A. planipennis-larven in een vroeg stadium of in andere ontwikkelingsstadia te kunnen herkennen
  Aziatische essenprachtkever kan ramp veroorzaken
  Moraal, L.G. ; Wessels-Berk, B. - \ 2007
  Tuin en Landschap 29 (2007)4. - ISSN 0165-3350 - p. 40 - 41.
  agrilus - buprestidae - insectenplagen - levenscyclus - gewasbescherming - bomen - fraxinus - agrilus - buprestidae - insect pests - life cycle - plant protection - trees - fraxinus
  De essenprachtkever is nog niet aanwezig in Europa, maar kan zomaar als larve worden geïmporteerd in dood of levend essenhout. De kever is door uitgebreide vraat aan het cambium dodelijk voor essenbomen. PD en Alterra zijn beducht voor de komst van deze Aziaat.
  Anthaxia salicis, nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Buprestidae).
  Aartsen, B. van; Heijerman, Th. - \ 1992
  Entomologische Berichten 52 (1992). - ISSN 0013-8827 - p. 131 - 132.
  biogeografie - buprestidae - fauna - nederland - biogeography - buprestidae - fauna - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.