Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 100 / 112

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Oplegstrategie gespeende biggen beïnvloedt slachtlijnbevindingen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G. - \ 2011
  Biokennis
  varkens - biggen - spenen - dierverzorging - huisvesting, dieren - karkaskwaliteit - diergezondheid - pigs - piglets - weaning - care of animals - animal housing - carcass quality - animal health
  De slachtkwaliteit en slachtlijnbevindingen zoals pleuritis, aangetaste/afgekeurde levers en aangetaste longen bij vleesvarkens worden beïnvloed door factoren tijdens de vermeerderingsfase. Vooral de oplegstrategie van de gespeende biggen speelt een belangrijke rol.
  Minder eiwit in biologisch vleesvarkensvoer in de winter = Less protein in diets for organic finishing pigs in the winter
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Jongbloed, A.W. - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 266) - 21
  varkenshouderij - varkensvlees - varkensvoeding - dierlijke meststoffen - dierlijke productie - karkaskwaliteit - biologische landbouw - voersamenstelling - stikstof - eiwitgehalte - varkensmest - pig farming - pigmeat - pig feeding - animal manures - animal production - carcass quality - organic farming - feed formulation - nitrogen - protein content - pig manure
  Performance and slaughter quality are similar whereas the nitrogen excretion and feeding costs per delivered growing-finishing pig are lower in growing-finishing pigs that are fed an organic diet containing less protein in the winter compared to pigs that are fed a standard organic diet
  Biologisch voedingsonderzoek
  Peet-Schwering, Carola van der - \ 2008
  organic farming - pig farming - animal nutrition - biological production - carcass quality - research projects
  Groepsgrootte en technische resultaten van biologische vleesvarkens = Group size and performance of organic growing-finishing pigs
  Binnendijk, G.P. ; Mul, M.F. ; Vermeer, H.M. - \ 2007
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 92) - 16
  varkenshouderij - varkens - slachtdieren - biologische landbouw - karkaskwaliteit - groepsgrootte - diergezondheid - dierhouderij - pig farming - pigs - meat animals - organic farming - carcass quality - group size - animal health - animal husbandry
  Gegevens van biologisch gehouden vleesvarkens in groepen van 15 of 30 dieren van één bedrijf in de periode 2004 – 2007 zijn verzameld. Tussen beide groepsgrootten zijn geen verschillen in technische resultaten, slachtkwaliteit en saldo aangetoond, en nagenoeg geen verschillen in gezondheid
  Effect van temperatuur tijdens de opfok op de slachtkwaliteit van biologisch gehouden vleesvarkens
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Henniphof, C.J. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 60) - 33
  biologische productie - biggen - karkaskwaliteit - temperatuur - groeisnelheid (slachtvee) - dierhouderij - rundvee - varkens - dierlijke productie - biological production - piglets - carcass quality - temperature - liveweight gain - animal husbandry - cattle - pigs - animal production
  Advantages of maintaining piglets at a low temperature during the suckling and weaning period are the higher feed intake and daily gain of the piglets during the suckling and weaning period and the higher yield of the piglets. Besides, the use of energy is lower. Disadvantages of maintaining piglets at a low temperature during the suckling and weaning period are the higher number of crushed piglets by the sow and the higher backfat thickness, lower meat percentage and lower yield of the growing and finishing pigs.
  Optimalisatie performance van vleeskuikens bij mobiel voer- en drinksysteem (scanFeeder) op praktijkbedrijf
  Harn, J. van; Veldkamp, T. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group, Wageningen UR 31) - 33
  mobiele voederapparaten - pluimveehouderij - pluimveevoeding - aanhoudingspercentage - strooisel - vleeskuikenresultaten - vleeskuikens - karkaskwaliteit - mobile feeders - poultry farming - poultry feeding - dressing percentage - litter (plant) - broiler performance - broilers - carcass quality
  Het gebruik van de Ridder ScanFeeder, een mobiel voer- en drinksysteem met strooiselbeluchting voor vleeskuikens, geeft een betere strooiselkwaliteit (ruller en droger strooisel) en minder voetzoolaandoeningen. De technische resultaten bij dit systeem blijven echter achter bij die van een traditioneel ingerichte stal. Wil het systeem zijn opgang naar de praktijk vinden, dan is het van belang dat de technische resultaten van dit systeem verbeteren en minimaal op een zelfde of liefst een hoger niveau komen dan een traditioneel ingerichte stal
  Opleg gespeende biggen beïnvloedt slachtlijnbevindingen
  Binnendijk, G.P. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2006
  BioKennis bericht Varkensvlees 1 (2006). - 4
  varkenshouderij - vleesvee - groeisnelheid (slachtvee) - karkaskwaliteit - spenen - agrarische bedrijfsvoering - diergezondheid - pig farming - beef cattle - liveweight gain - carcass quality - weaning - farm management - animal health
  De slachtkwaliteit en slachtlijnbevindingen, zoals pleuritis, aangetaste/ afgekeurde levers en aangetaste longen, bij vleesvarkens worden beïnvloed door factoren tijdens de vermeerderingsfase. Vooral de oplegstrategie van de gespeende biggen speelt een belangrijke rol. Dit blijkt uit een inventarisatie op 18 biologische varkensbedrijven
  Invloed van de omgevingstemperatuur op de slachtkwaliteit van biologisch gehouden varkensd
  Gosselink, J.M.J. ; Jongbloed, A.W. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group nr. 06/I01038) - 14
  biologische landbouw - varkenshouderij - karkaskwaliteit - rugspek - organic farming - pig farming - carcass quality - backfat
  Er is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd om oorzaken voor de slechtere spekdikte en vleespercentage bij biologische varkens te achterhalen, waarbij de aandacht geconcentreerd werd op de omgevingstemperatuur. De slachtkwaliteit is afhankelijk van veel factoren die de aanzet van eiwit en vet beïnvloeden. Naast de omgevingstemperatuur, seizoen en het gebruik van meer of minder strooisel en ook het soort strooisel in de stal, spelen het voerniveau, gewichtstraject, ras of kruising, sekse, beweging en mogelijk groepsgrootte een rol. Ook zou het soort voer (veel of weinig fermenteerbare non-starch polysacchariden) nog een rol kunnen spelen. De slachtkwaliteit wordt mogelijk al beïnvloed in de zoogperiode: bij een lage omgevingstemperatuur (
  Effect van bijproducten op de slacht- en vleeskwaliteit van vleesvarkens = Effect of food waste products on slaughter and meat quality of growing finishing pigs
  Krimpen, M.M. van; Rommers, J.M. ; Binnendijk, G.P. ; Gerrish, P.J. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij : Varkens ) - 31
  karkaskwaliteit - vleeskwaliteit - varkens - slachtdieren - dierlijk vet - bijproducten - brijvoedering - droogvoer - varkensvoeding - carcass quality - meat quality - pigs - meat animals - animal fat - byproducts - wet feeding - dry feeds - pig feeding
  Uit literatuuronderzoek en uit deze praktijkmonitoring blijkt dat het verstrekken van gangbare bijproducten de slacht-, vlees- en vetkwaliteit niet negatief beïnvloeden. De vleeskwaliteit van de varkens die brijvoer kregen is in veel opzichten juist beter dan die van de varkens die droogvoer kregen. Zeer opvallend is het lager dripverlies (1,1 %) en een tendens tot een lager kookverlies (0,6%) bij de brijvoergroep, mogelijk als gevolg van de hogere zoutgehalten in het brijvoer
  Mogelijkheden ter verbetering van de resultaten van biologische vleesvarkens = Possibilities of improving performance of organic growing-finishing pigs
  Binnendijk, G.P. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij : Varkens 50) - 31
  varkenshouderij - varkens - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - prestatie van apparatuur - karkaskwaliteit - pig farming - pigs - organic farming - farm management - equipment performance - carcass quality
  By surveying organic pig farms, data were collected concerning management, housing, feed and care on the one hand, and technical performance, slaughter quality and health problems on the other. The analysis revealed that different farm and management aspects in the multiplying and the growing-finishing stages were related to the performance of organic growing-finishing pigs.
  Welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen bij vleesstieren
  Heutinck, L.F.M. ; Delen, J. van; Dooren, H.J.C. van; Blanken, K. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 43
  huisvesting van rundvee - vleesstieren - dierenwelzijn - diergezondheid - klauwen - karkaskwaliteit - rundveemest - compostering - vleesvee - huisvesting, dieren - vleesveerassen - blonde d'aquitaine - belgisch witblauw - cattle housing - beef bulls - animal welfare - animal health - claws - carcass quality - cattle manure - composting - beef cattle - animal housing - beef breeds - blonde d'aquitaine - belgian blue
  This report describes the effect of type of breed, type of soft bedding material, group size and area per animal on the welfare and technical performance of beef bulls. The focus is on behaviour, claw wear, lesions in the carpal joint, health, weight gain, feed intake and slaughter quality. The quality of the solid manure from the deep litter and the composting process was also studied
  Zomereenden met wintergroei
  Krimpen, M.M. van; Buisonjé, F.E. de; Hoekman, J.J. - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)8. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  eendenvoeding - eenden - voersamenstelling - voederconversie - aminozuren - groei - omgevingstemperatuur - energieopname - slachtdieren - karkaskwaliteit - duck feeding - ducks - feed formulation - feed conversion - amino acids - growth - environmental temperature - energy intake - meat animals - carcass quality
  In de zomerperiode, bij hoge omgevingstemperaturen, blijft de energieopname en de groei van vleeseenden achter. Is dat met meer energie en meer aminozuren in het voer te verbeteren, zonder dat de slachtkwaliteit verslechtert? Het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR in Lelystad heeft dit onderzocht
  Is er voor biologische uitstootkoeien een markt te winnen?
  Delen, J. van - \ 2004
  Praktijkkompas. Rundvee 18 (2004)3. - ISSN 1570-8586 - p. 9 - 9.
  vleeskoeien - rundvleeskwaliteit - biologische voedingsmiddelen - karkaskwaliteit - ketenmanagement - beef cows - beef quality - organic foods - carcass quality - supply chain management
  In samenwerking met De Groene Weg, Natuurweide en LEI werkt Praktijkonderzoek aan een project om de verwaarding van biologische uitstootkoeien door ketensamenwerking te verbeteren. Transparantie in de biologische rundvleesketen moet veehouders meer duidelijkheid geven over kwaliteitseisen, aansluiting van vraag en aanbod en meer duidelijkheid over de invloed van slachtkwaliteit op het uitbetaalschema. Een betere ketensamenwerking kan vervolgens ontstaan als veehouders meer koeien afleveren die voldoen aan de kwaliteitseisen. Slachterijen kunnen hiermee beter uit de voeten, wat weer economisch voordeel oplevert voor veehouders.
  Invloed bijproducten op slacht-, vlees- en vetkwaliteit nog onbekend
  Krimpen, M.M. van - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)6. - ISSN 1570-8578 - p. 9 - 9.
  varkenshouderij - varkens - slachtdieren - varkensvoeding - bijproducten - voer - voersamenstelling - varkensvlees - vleeskwaliteit - karkaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - pig farming - pigs - meat animals - pig feeding - byproducts - feeds - feed formulation - pigmeat - meat quality - carcass quality - agricultural research
  Vochtrijke bijproducten worden op steeds meer bedrijven gebruikt omdat ze de kostprijs van varkensvlees verlagen. Ze hebben echter veelal een variabele samenstelling en de herkomst is zeer divers. Op dit moment is niet bekend welk effect het voeren ervan aan vleesvarkens heeft op de slacht-, vlees- en vetkwaliteit van het eindproduct. Praktijkonderzoek start daarom een onderzoek.
  Sturen op karkaskwaliteit in biologische 'mini'keten
  Enting, I. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)3. - ISSN 1570-8578 - p. 23 - 23.
  varkenshouderij - varkens - slachtdieren - biologische landbouw - karkaskwaliteit - karkassamenstelling - mestresultaten - prestatieniveau - prestatie-onderzoek - landbouwkundig onderzoek - dierveredeling - varkensvoeding - ketenmanagement - varkensfokkerij - pig farming - pigs - meat animals - organic farming - carcass quality - carcass composition - fattening performance - performance - performance testing - agricultural research - animal breeding - pig feeding - supply chain management - pig breeding
  Het ideale biologische vleesvarken heeft, net als het gangbare varken, een geslacht gewicht van minimaal 90 kg en een magervleespercentage van minimaal 55 %. Op het Praktijkcentrum voor de biologische varkenshouderij in Raalte onderzoeken we de invloed van de keuze van de eindbeer en de kracht- en ruwvoeropname op de vlees/vet-verhouding in het karkas van biologische varkens
  Welzijnskuiken valt zeker 10 tot 15 procent duurder uit : langzaam groeiende kuikens (3)
  Horne, P.L.M. van; Harn, J. van - \ 2002
  De Pluimveehouderij 32 (2002)27. - ISSN 0166-8250 - p. 18 - 19.
  vleeskuikens - dierenwelzijn - diergedrag - dierhouderij - huisdierenverzorging - productiekosten - prijsvorming - karkasopbrengst - marketing - karkaskwaliteit - kwaliteit voor voedselverwerking - prijsbepalende factoren - broilers - animal welfare - animal behaviour - animal husbandry - pet care - production costs - price formation - carcass yield - marketing - carcass quality - food processing quality - price determining factors
  Een tussenproduct met toekomst? : langzaam groeiende kuikens (1)
  Harn, J. van; Middelkoop, J.H. van; Horne, P.L.M. van - \ 2002
  De Pluimveehouderij 32 (2002)27. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 16.
  vleeskuikens - pluimveevlees - kippenvlees - toegepast onderzoek - karkaskwaliteit - rendement - kosten-batenanalyse - productiekosten - prestatieniveau - vleeskuikenresultaten - smaak - marktverkenningen - broilers - poultry meat - chicken meat - applied research - carcass quality - returns - cost benefit analysis - production costs - performance - broiler performance - taste - market surveys
  Vleeskuikens die minder vergaand gefokt zijn op hoge groei en lage voederconversie. Een kuiken met meer welzijnskwaliteiten dan het huidige vleeskuiken maar minder vergaand dan het biologische vleeskuiken.
  Ruwvoerverstrekking en watergift bij witvleeskalveren
  Ruis-Heutinck, L.F.M. ; Reenen, C.G. van; Heeres-van der Tol, J.J. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport. Rundvee, paarden, schapen, geiten / Praktijkonderzoek Veehouderij 2) - 28
  vleeskalveren - kalveren - ruwvoer (roughage) - kalvervoeding - drinkwater - melk - groei - karkaskwaliteit - vleeskwaliteit - diergedrag - abnormaal gedrag - diergezondheid - dierpathologie - dierenwelzijn - veal calves - calves - roughage - calf feeding - drinking water - milk - growth - carcass quality - meat quality - animal behaviour - abnormal behaviour - animal health - animal pathology - animal welfare
  In dit eerste PraktijkRapport vindt u de resultaten van vier jaar onderzoek naar het effect van het verstrekken van ruwvoer op het gedrag van witvleeskalveren, hun diergezondheid en technische prestaties en de kwaliteit van kalfsvlees. Daarnaast is nagegaan in hoeverre het kalf, wanneer het ruwvoer krijgt, nog behoefte heeft aan extra water boven de waterverstrekking via de melk
  Nederland kiest voor voordelen van visionsysteem: classificatiesystemen en toekomstige ontwikkelingen
  Walstra, P. ; Lambooij, E. - \ 2002
  Vleesindustrie 8 (2002)10. - ISSN 1385-7312 - p. 26 - 29.
  classificatie - karkassen - karkassamenstelling - karkasbeoordeling - karkaskwaliteit - computertechnieken - afbeelden - beeldverwerkers - machine vision - classificatiesystemen - classification - carcasses - carcass composition - carcass grading - carcass quality - computer techniques - imagery - image processors - machine vision - classification systems
  Visiontechnieken zijn de meest recente apparatuur om varkenskarakassen te classificeren en volledig automatisch te beoordelen
  Witvleesproductie en ruwvoeropname gaan goed samen
  Ruis-Heutinck, L. ; Rhenen, K. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)2. - ISSN 1386-8470 - p. 32 - 35.
  kalveren - vleesproductie - ruwvoer (roughage) - voeropname - vleesvee - afmesten - dierenwelzijn - karkaskwaliteit - kalfsvlees - calves - meat production - roughage - feed intake - beef cattle - finishing - animal welfare - carcass quality - veal
  Ter verbetering van het welzijn moeten witvleeskalveren naast melk aanvullend ruwvoer kunnen opnemen. Maar zijn alle voeders hiervoor geschikt? In een eerste proef werd gekeken naar de invloed van het soort ruwvoer, de hoeveelheid en de deeltjesgrootte. In dit artikel worden de technische resultaten gepresenteerd.
  Gedeeltelijk spenen van eerste- en tweedeworpszeugen te overwegen
  Vesseur, P. ; Binnendijk, G. ; Hoofs, A. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)5. - ISSN 1382-0346 - p. 20 - 21.
  zeugen - biggen - diervoedering - jonge dieren - spenen - gewicht - karkaskwaliteit - voortplanting - sows - piglets - animal feeding - young animals - weaning - weight - carcass quality - reproduction
  Het gedeeltelijk spenen van eerste- en tweedeworpszeugen gedurende de laatste week van de zoogperiode heeft een positief effect op de reproductieresultaten. Dit positieve effect is er met name bij de tweedeworpszeugen. Het afbigpercentage van deze zeugen neemt duidelijk toe.
  Post-mortem changes in chicken muscle : some key biochemical processes involved in the conversion of muscle to meat
  Schreurs, F.J.G. - \ 1999
  Agricultural University. Promotor(en): D. van der Heide; W. de Wit. - S.l. : S.n. - ISBN 9789054859710 - 173
  kippen - pluimvee - spieren - postmortemveranderingen - conversie - biochemie - kippenvlees - vleeskwaliteit - karkaskwaliteit - stamverschillen - groeitempo - bedwelmen - eiwitten - eiwitmetabolisme - energiemetabolisme - fowls - poultry - muscles - postmortem changes - conversion - biochemistry - chicken meat - meat quality - carcass quality - strain differences - growth rate - stunning - proteins - protein metabolism - energy metabolism

  The post mortem changes taking place in poultry muscular tissue and the resulting meat quality, until the moment of consumption of the meat by the consumer are described. Modern broiler chickens grow 'at the edge of what is metabolically possible'. This hypothesis is derived from the fact that muscle, and thus protein, accretion is accomplished through a dynamic equilibrium between synthesis and degradation. The cell reaches a certain maximum synthesis capacity. To grow beyond this maximum synthesis capacity the cell has to decrease it degradation. This in its turn is of great influence for meat aging.

  The chromatographic properties of a class of proteïnases, important for meat aging, called calpains as well as the development of a method for the quantification of the activity of these enzymes is described.

  Furthermore, a number of endogenous proteïnase and inhibitor activities, important for meat aging, was measured in four chicken selection lines differing in both growth rate and protein efficiency. Differences between lines were observed, the fastest growing lines showing the lowest proteolytic capacities of the calpain/calpastatin system while the slower growing animals showed higher proteolytic potentials in their breast muscles.

  The highly protein efficient line showed high proteïnase capacity of cathepsin H. Studies on the post mortem course of both the protein and the energy metabolism in the above mentioned selectionlines are described. The slowest growing lines showed the fastest post mortem meat tenderization while the faster growing lines showed slower tenderization, which was not yet completed within 48 hours post mortem. This suggests that increasing growth speed, which is aimed at by the poultry production industry, may at the end lead to meat aging problems and an unacceptable poultry meat quality, especially since the retail sector strives for shorter periods between slaughter and presentation to the customer, based on microbiological considerations.

  The development of methods to measure the post mortem proteolytic degradation of the cytoskeletal proteins titin, nebulin, desmin and vinculin using SDS-PAGE and 'Western blotting' are described. Possible candidate fragments of the different cytoskeletal proteins were identified to serve as markers for monitoring the course of meat aging.

  Net iets betere resultaten bij intermitterend licht : vier schema's vergeleken
  Harn, J. van; Middelkoop, J.H. van - \ 1998
  De Pluimveehouderij 28 (1998)42. - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 23.
  vleeskuikens - lichtregiem - karkassamenstelling - karkasgewicht - karkaskwaliteit - productiviteit - broilers - light regime - carcass composition - carcass weight - carcass quality - productivity
  PP heeft gedurende twee ronden onderzoek gedaan naar de invloed van een lichtschema op de technische resultaten en het slachtrendement bij vleeskuikens. Er zijn vier schema's vergeleken.
  Kwaliteitskosten door niet nuchter afleveren van vleesvarkens
  Huiskes, J. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)5. - ISSN 1382-0346 - p. 16 - 17.
  varkens - diervoedering - voedingsrantsoenen - karkassamenstelling - karkaskwaliteit - kostenbeheersing - pigs - animal feeding - feed rations - carcass composition - carcass quality - cost control
  Voor het maken en verkopen van kwaliteitsham moet de vleeskwaliteit van het karkas na het slachten goed zijn. De vleesvarkenshouder speelt een belangrijke rol in het vormen van de juiste omstandigheden voor het verkrijgen van de gewenste vleeskwaliteit.
  Vleeskwaliteit moeilijk te voorspellen vlak na slacht.
  Fels, B. van der; Huiskes, J. ; Kanis, E. ; Walstra, P. ; Hulsegge, I. - \ 1998
  Boerderij/Varkenshouderij 83 (1998)4. - ISSN 0169-0167 - p. 32VA - 33VA..
  karkassamenstelling - varkensvlees - slacht - karkaskwaliteit - carcass composition - pigmeat - slaughter - carcass quality
  Uit vleeskwaliteitsmetingen blijkt dat het niet goed mogelijk is om met lichtreflectie- en pH-metingen al na 45 minuten na het slachten te voorspellen wat de uiteindelijke vleeskwaliteit van varkens zal zijn
  Voorspelling en beoordeling vleeskwaliteit van koppels vleesvarkens
  Fels, J.B. van der; Huiskes, J.H. ; Kanis, E. ; Walstra, P. ; Hulsegge, B. - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.181) - 52
  varkens - vleeskwaliteit - vleeseigenschappen - slacht - karkaskwaliteit - pigs - meat quality - meat characteristics - slaughter - carcass quality
  Voorspelling vleeskwaliteit van koppels vleesvarkens
  Fels, B. van der; Huiskes, J. ; Kanis, E. ; Walstra, P. ; Hulsegge, I. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)5. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 16.
  slacht - karkaskwaliteit - varkens - varkensvlees - dierlijke producten - kwaliteit - karkassamenstelling - slaughter - carcass quality - pigs - pigmeat - animal products - quality - carcass composition
  Afwijkende vleeskwaliteit blijkt, zowel op dierniveau als op koppelniveau, niet of nauwelijks in de slachtlijn te kunnen worden gesignaleerd. Voor selectie- en evaluatiedoeleinden lijkt het belangrijker om de vleeskwaliteit de dag na slachten vast te leggen en deze te koppelen met herkomstinformatie
  Voorspelling en evaluatie van vleeskwaliteit
  Fels, B. van der; Huiskes, J. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)2. - ISSN 1382-0346 - p. 13 - 13.
  karkassamenstelling - karkaskwaliteit - varkens - slacht - carcass composition - carcass quality - pigs - slaughter
  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij onderzoekt in samenwerking met een slachterij en het ID-DLO de mogelijkheden om de uiteindelijke vleeskwaliteit van koppels vleesvarkens te voorspellen en te evalueren.
  Zoeken naar een betrouwbare graadmeter : Vaststelling voeronthoudingstij bij vleeskuikens
  Reimert, H.G.M. ; Goedhart, H.A. ; Wal, P.G. van der - \ 1997
  De Pluimveehouderij 27 (1997)22. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 21.
  slacht - karkaskwaliteit - vleeskuikens - diervoedering - lever - metabolisme - voer - slaughter - carcass quality - broilers - animal feeding - liver - metabolism - feeds
  Slachterijen willen om hygienische redenen nuchtere kuikens slachten. Daarvoor moet een nuchtertijd van ongeveer acht uur worden aangehouden. De pH-waarde in de lever lijkt een aanknopingspunt te bieden
  Procedure for assessment of the lean meat percentage as a consequence of the new EU reference dissection method in pig carcass classification : based on discussion in the EU Management Committee on Pig Meat and based on discussions with dissection experts during a meeting on May 18-19, 1994 at Zeist, NL
  Walstra, P. ; Merkus, G.S.M. - \ 1996
  Lelystad : ID-DLO (Report / ID-DLO 96.014) - 22
  varkensvlees - karkaskwaliteit - vleeslappen - slachting - pigmeat - carcass quality - meat cuts - butchering
  Kan een lagere bezetting bij vleeskuikens uit?
  Harn, J. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)1. - ISSN 0924-9087 - p. 13 - 16.
  vleeskuikens - karkaskwaliteit - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - slacht - bezettingsdichtheid - broilers - carcass quality - farm results - profitability - slaughter - stocking density
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft inmiddels 2 ronden onderzoek afgesloten, waarbij het effect van de bezettingsdichtheid op de technische resultaten en slachtrendementen bij vleeskuikens werd onderzocht.
  Vleeskwaliteit in relatie tot classificatiegegevens en uitsnijrendement bij kruislingstieren = Relationship of meat quality with EUROP - classification and meat yield for crossbred young bulls
  Schneijdenberg, T.C.H.G.P. ; Hoving - Bolink, A.H. ; Vries, A.W. de - \ 1994
  Zeist : ID-DLO, Vestiging Zeist (IVO - rapport B-383) - 30
  dierlijke producten - aroma - rundvlees - karkaskwaliteit - geur en smaak - slacht - smaak - malsheid - textuur - kalfsvlees - animal products - aroma - beef - carcass quality - flavour - slaughter - taste - tenderness - texture - veal
  keuze van een spier voor kleurclassificatie van slachtwarme runderkarkassen = Choice of a reference muscle for assessment of the colour of beef carcasses at classification
  Hulsegge, B. ; Merkus, G.S.M. - \ 1994
  Zeist : ID-DLO, Vestiging Zeist (IVO - rapport B-400) - 20
  dierlijke producten - rundvlees - karkaskwaliteit - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - slacht - malsheid - textuur - kalfsvlees - animal products - beef - carcass quality - meat characteristics - meat quality - slaughter - tenderness - texture - veal
  Gescheiden mesten van borgen en zeugen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. - \ 1994
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.107) - 24
  kooien - karkaskwaliteit - ontwikkeling - bedrijfsresultaten in de landbouw - groei - vleesproductie - varkens - rentabiliteit - slacht - cages - carcass quality - development - farm results - growth - meat production - pigs - profitability - slaughter
  Voederadditieven voor vleesstieren
  Plomp, M. - \ 1994
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 90) - 16
  toevoegingen - rundvlees - stieren (bulls) - karkaskwaliteit - ontwikkeling - bedrijfsresultaten in de landbouw - voedersupplementen - groei - vleesproductie - rentabiliteit - slacht - kalfsvlees - additives - beef - bulls - carcass quality - development - farm results - feed supplements - growth - meat production - profitability - slaughter - veal
  De effecten van Monensin-natrium, Flavomycine, een dode gistcultuur (Diamond V XP) en een levende gistcultuur (Yes-Sacc) op groei, voeropname en slachtkwaliteit van 180 Piemontese-kruislingstieren zijn onderzocht. Het rantsoen bestond uit een mengsel van gemiddeld 42% snijmaos, 41% natte aardappelzetmeel, 16% sojaschroot en een premix met vitaminen en mineralen.
  Rantsoenen bij vleeskalveren
  Schans, F.C. van der - \ 1994
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 89) - 21
  kalveren - karkaskwaliteit - ontwikkeling - bedrijfsresultaten in de landbouw - groei - vleesproductie - rentabiliteit - slacht - voedersystemen - calves - carcass quality - development - farm results - growth - meat production - profitability - slaughter - feeding systems
  De effecten van het aandeel krachtvoer en het energie- en eiwitgehalte van het rantsoen op de voeropname, groei en slachtkwaliteit van zwartbonte stierkalveren en kruislingvaarskalveren voor de productie van alternatief kalfsvlees zijn onderzocht. De proef startte op een leeftijd van 15 weken, de kalveren zijn geslacht op een leef- tijd van 32 weken.
  Mogelijkheden tot productie van beertjes
  Scholten, R. ; Huiskes, J. - \ 1994
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)6. - ISSN 1382-0346 - p. 11 - 13.
  analyse - dierlijke producten - aroma - beren (varkens) - karkaskwaliteit - controle - geur en smaak - marketing - marketingkanalen - markten - biggen - varkensvlees - slacht - smaak - testen - omzet - analysis - animal products - aroma - boars - carcass quality - control - flavour - marketing - marketing channels - markets - piglets - pigmeat - slaughter - taste - testing - turnover
  In opdracht van het Produktschap Vee en Vlees is het project Mogelijkheden tot productie van vleesbeertjes en afzet van vlees en vleesproducten hiervan uitgevoerd. De afzetmogelijkheden voor vlees van beertjes zijn en blijven vooralsnog minimaal
  Invloed toevoeging Panaxin aan voer op resultaten vleeskuikens
  Middelkoop, J.H. van - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)4. - ISSN 0924-9087 - p. 12 - 13.
  toevoegingen - voedersupplementen - vleeskuikens - voer - samenstelling - groei - ontwikkeling - slacht - karkaskwaliteit - additives - feed supplements - broilers - feeds - composition - growth - development - slaughter - carcass quality
  Regelmatig verschijnen er nieuwe toevoegmiddelen op de markt, waarvan door de producenten wordt aangegeven dat zij een positieve invloed hebben op de groei- en/of kwaliteit van de vleeskuikens. In de praktijk vraagt men zich vaak af in hoeverre dergelijke middelen inderdaad van invloed zijn op de resultaten.
  Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens
  Harn, J. van - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)2. - ISSN 0924-9087 - p. 14 - 18.
  vleeskuikens - karkaskwaliteit - samenstelling - kostenanalyse - slacht - triticum aestivum - tarwe - dierhouderij - productiviteit - rentabiliteit - broilers - carcass quality - composition - cost analysis - slaughter - triticum aestivum - wheat - animal husbandry - productivity - profitability
  In Periodiek 94/1 is het tarwe bijvoeren aan vleeskuikens reeds uitgebreid aan de orde geweest. Toen reeds kwam naar voren dat tarwe bijvoeren (financieel) aantrekkelijk is. De derde en de vierde proef bevestigen dit nog eens.
  Het bijvoeren van tarwe perspectiefvol
  Harn, J. van - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)1. - ISSN 0924-9087 - p. 21 - 25.
  dierhouderij - karkaskwaliteit - spijsvertering - groenvoeders - productiviteit - rentabiliteit - slacht - triticum aestivum - tarwe - animal husbandry - carcass quality - digestion - green fodders - productivity - profitability - slaughter - triticum aestivum - wheat
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij heeft gedurende 2 ronden het effect van het tarwe bijvoeren aan vleeskuikens onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat het voor de vleeskuikenhouder (financieel) aantrekkelijk is tarwe bij te voeren.
  Protein and lipid accretion in body components of growing pigs : effects of body weight and nutrient intake
  Bikker, P. - \ 1994
  Agricultural University. Promotor(en): M.W.A. Verstegen; R.G. Campbell. - S.l. : Bikker - ISBN 9789054852599 - 203
  voer - samenstelling - varkens - groei - ontwikkeling - karkassamenstelling - slacht - karkaskwaliteit - eieren - eierproducten - feeds - composition - pigs - growth - development - carcass composition - slaughter - carcass quality - eggs - egg products

  In pig production, optimization of the conversion of animal feeding-stuffs into body components, especially lean meat, requires knowledge of the response relationships between nutrient intake and animal performance. In this study, the separate effects of protein and energy intake on rate and composition of body gain have been determined, in pigs with a high genetic capacity for lean tissue gain, from 20 to 45 kg. In addition, the response in body gain to energy intake has been investigated from 20 to 45 kg and from 45 to 85 kg, and the effects of body weight and previous nutrition on this response were examined. The relationship between protein intake and protein accretion was described well with a linear-plateau model, reflecting a protein and an energy dependent phase in protein deposition. The amino acid pattern of body protein was influenced by protein and energy intake. The optimal lysinelenergy ratio was not significantly affected by the level of feed intake. Protein and lipid accretion responded linearly to energy intake, both from 20 to 45 kg and from 45 to 85 kg. The increase in protein gain per unit increase in energy intake, decreased with increasing body weight. The ratio between lipid and protein deposition, and consequently body lipid content, responded curvilinearly to energy intake and increased with increasing body weight. The percentage of lean tissue decreased curvilinearly with increasing energy intake. Pigs which were restricted in energy intake from 20 to 45 kg, gained faster from 45 to 85 kg. However, this gain was largely explained by an increase in digestive tract contents and in organ gain. The percentage lean tissue at 85 kg was higher in these previously restricted pigs, but this was the result of their higher lean percentage at 45 kg, and not of a compensatory gain from 45 to 85 kg. Consequences of these results for defining an optimal feeding strategy have been discussed.

  Duistere toekomst vraagt ander varken. Keuzes van nu bepalen richting fokbeleid.
  Erp, A.J.M. van; Groen, A.F. ; Heuven, H.C.M. ; Kanis, E. - \ 1994
  Boerderij/Varkenshouderij 80 (1994)24. - ISSN 0169-0167 - p. 20 - 23.
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - ontwikkeling - voer - voedselbewaring - voedingsmiddelen - genetische variatie - genetica - groei - heritability - vee- en vleesindustrie - vleeswaren - voedingswaarde - varkens - selectie - slacht - animal products - carcass quality - development - feeds - food preservation - foods - genetic variation - genetics - growth - heritability - meat and livestock industry - meat products - nutritive value - pigs - selection - slaughter
  Het verbeteren van de efficientie van de produktie door het veranderen van de genetische aanleg van de varkens
  Koeling van varkenskarkassen = Chilling of pig carcasses
  Wal, P.G. van der; Engel, B. ; Beek, G. van - \ 1993
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-369) - 51
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - koelen - invriezen - vlees - varkens - behoud - verwerking - slacht - behandeling - animal products - carcass quality - cooling - freezing - meat - pigs - preservation - processing - slaughter - treatment
  De relatie classificatie en karkassamenstelling : een analyse van data afkomstig van groeiritmeonderzoek bij vleesstieren = The relationship between classification data and carcass composition : an analysis of data derived from research on growth patterns in young bulls
  Schneijdenberg, T.C.H.G.P. - \ 1993
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / DLO - Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" (IVO-DLO) B-382) - 83
  stieren (bulls) - karkaskwaliteit - ontwikkeling - groei - vleesproductie - slacht - bulls - carcass quality - development - growth - meat production - slaughter
  Het effect van toevoeging van lage doseringen microbieel fytase aan leghennenvoer op de technische resultaten en de skelet- en eischaalkwaliteit
  Simons, P.C.M. ; Versteegh, H.A.J. - \ 1993
  Beekbergen : COVP-DLO (Spelderholt uitgave no. 589) - 26
  pluimveevoeding - karkaskwaliteit - eikwaliteit - fytase - poultry feeding - carcass quality - egg quality - phytase
  Regressiecoefficienten voor de correctie van gewicht- en spekdiktegegevens bij varkens
  Buiting, G.A.J. ; Vries, A.G. de - \ 1993
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / DLO - Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" (IVO-DLO) B-395) - 20
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - ontwikkeling - groei - massa - varkensvlees - varkens - kwaliteit - slacht - gewicht - animal products - carcass quality - development - growth - mass - pigmeat - pigs - quality - slaughter - weight
  De invloed van voersamenstelling op de vleeskwaliteit van afgekalfde Piemontese x zwartbonte kruislingvaarzen = The effect of diet composition on meat quality of once-bred Piemontese x Friesian heifers
  Hoving-Bolink, A.H. ; Mateman, G. ; Walstra, P. - \ 1993
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / DLO - Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" (IVO-DLO) B-389) - 30
  vleesvee - karkaskwaliteit - samenstelling - voer - slacht - jonge dieren - beef cattle - carcass quality - composition - feeds - slaughter - young animals
  Relatieve groei en karkassamenstelling
  Bergstroem, P.L. - \ 1993
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / DLO-Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-397) - 306
  karkaskwaliteit - ontwikkeling - groei - vleesproductie - overzichten - slacht - carcass quality - development - growth - meat production - reviews - slaughter
  Ultrasone meting van spekdikte bij groeiende vleesvarkens en latere classificatieresultaten
  Zhang, W. ; Huiskes, J.H. ; Ramaekers, P.J.L. - \ 1993
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.104) - 20
  karkaskwaliteit - ontwikkeling - groei - varkens - slacht - microgolfstraling - carcass quality - development - growth - pigs - slaughter - microwave radiation
  De classificatie van varkenskarkassen nader bekeken
  Kints, C. van; Kanis, E. ; Huiskes, J. ; Walstra, P. ; Boer, Tj. de - \ 1993
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 7 (1993)3. - ISSN 1382-0346 - p. 23 - 27.
  dierlijke producten - karkassamenstelling - karkaskwaliteit - samenstelling - varkensvlees - varkens - eigenschappen - kwaliteit - slacht - malsheid - textuur - animal products - carcass composition - carcass quality - composition - pigmeat - pigs - properties - quality - slaughter - tenderness - texture
  Er is onderzoek gedaan naar trends in de classificatieresultaten van vleesvarkens over de periode na invoering van het classificatieapparaat tot de overgang op de nieuwe berekeningsformule voor het mager vleespercentage (1988-1991).
  Gevolgen van een nacht overliggen van varkens op de slachterij voor karkasgewicht en kwaliteit
  Huiskes, J. ; Binnendijk, G. ; Hertum, C. van; Lageveen, W. - \ 1993
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 7 (1993)1. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 16.
  karkassamenstelling - karkaskwaliteit - varkens - slacht - slachtgewicht - slachtuitrusting - carcass composition - carcass quality - pigs - slaughter - slaughter weight - slaughtering equipment
  Om na te gaan of er als gevolg van een nacht overliggen van varkens op de slachterij verlies onstaat aan warm geslacht gewicht is dit zogenaamd overliggen vergeleken met slachting op de dag van aanvoer. Aanvullend is ook gekeken naar kwaliteitskenmerken.
  Meer spieren en beter type; classificatie karkassen nader bekeken.
  Kints, Ch. van; Kanis, E. ; Huiskes, J. ; Walstra, P. ; Boer, Tj. de - \ 1993
  Boerderij/Varkenshouderij 78 (1993)20. - ISSN 0169-0167 - p. 24 - 25.
  karkassamenstelling - karkaskwaliteit - nederland - varkensvlees - slacht - carcass composition - carcass quality - netherlands - pigmeat - slaughter
  De classificatieresultaten van vleesvarkens over de jaren 1987-1992 zijn nader bekeken en onderling vergeleken
  Verkleinen van de spreiding in aflevergewicht van vleesvarkens = Decreasing the variation in delivery weight of fattening pigs
  Hoste, R. ; Baltussen, W.H.M. - \ 1992
  Rosmalen etc. : Proefstation voor de Varkenshouderij [etc.] (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P 1.87) - 20
  karkaskwaliteit - massa - varkens - slacht - slachtgewicht - gewicht - carcass quality - mass - pigs - slaughter - slaughter weight - weight
  Het effekt van toevoeging van microbieel fytase aan leghennenvoer op de technische resultaten en de skelet- en eischaalkwaliteit
  Simons, P.C.M. ; Versteegh, H.A.J. - \ 1992
  Beekbergen : COVP-DLO (Spelderholt uitgave no. 568) - 15
  pluimveevoeding - fytase - karkaskwaliteit - eikwaliteit - poultry feeding - phytase - carcass quality - egg quality
  Voorspelling van het EG-vleespercentage in het varkenskarkas en de belangrijkste karkasonderdelen op basis van meervoudige spekdiktemetingen met de Renco LM = Estimation of EC-lean meat percentage in pig carcasses and major cuts based on multiple measurements of fat thickness with the Renco LM
  Hulsegge, B. ; Sterrenburg, P. - \ 1992
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / DLO, Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-373) - 31
  analyse - dierlijke producten - karkaskwaliteit - controle - varkensvlees - varkens - slacht - testen - analysis - animal products - carcass quality - control - pigmeat - pigs - slaughter - testing
  Voorspelling van het EG-vleespercentage in het karkas en in de belangrijkste karkasonderdelen op basis van spekdiktemetingen met een ultrasonisch instrument
  Hulsegge, B. ; Sterrenburg, P. ; Merkus, G.S.M. - \ 1992
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-391) - 23
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - samenstelling - varkens - eigenschappen - slacht - microgolfstraling - animal products - carcass quality - composition - pigs - properties - slaughter - microwave radiation
  Meervoudige spek- en spierdiktemetingen met de Hennessy Grading Probe ter voorspelling van het EG-vleespercentage in de belangrijkste karkasonderdelen van varkens = Multiple fat and muscle thickness measurements with the Hennessy Grading Probe for estimation of the EC-lean meat percentage in the major cuts of pig carcasses
  Hulsegge, B. ; Sterrenburg, P. ; Merkus, G.S.M. - \ 1992
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-374) - 26
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - samenstelling - varkens - eigenschappen - slacht - animal products - carcass quality - composition - pigs - properties - slaughter
  De invloed van gezondheidsstoornissen bij gespeende biggen op de mesterijresultaten en slachtkwaliteit
  Kloosterman, A.A.M. ; Baeten, P.P.E. ; Huiskes, J.H. - \ 1992
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.80) - 27
  karkassamenstelling - karkaskwaliteit - ontwikkeling - groei - pathologie - biggen - slacht - diergeneeskunde - carcass composition - carcass quality - development - growth - pathology - piglets - slaughter - veterinary science
  De invloed van een graanrijk voer op de mesterijresultaten, slachtkwaliteit en vleeskwaliteit bij vleesvarkens
  Wahle, E.R. - \ 1992
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.79) - 24
  karkaskwaliteit - graansoorten - samenstelling - ontwikkeling - voer - groei - varkensvlees - varkens - slacht - carcass quality - cereals - composition - development - feeds - growth - pigmeat - pigs - slaughter
  Kwaliteit van vleesvarkens met een hoog aflevergewicht
  Elzen, P.J. van den; Huiskes, J.H. - \ 1992
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.76) - 28
  karkaskwaliteit - massa - varkens - slacht - gewicht - carcass quality - mass - pigs - slaughter - weight
  Invloed van voerstrategie van biggen tijdens de opfok op mesterijresulttaten en slachtkwaliteit
  Kloosterman, A.A.M. ; Huiskes, J.H. - \ 1992
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.72) - 32
  diervoedering - dierhouderij - karkassamenstelling - karkaskwaliteit - voedingsrantsoenen - biggen - productiviteit - rentabiliteit - slacht - jonge dieren - animal feeding - animal husbandry - carcass composition - carcass quality - feed rations - piglets - productivity - profitability - slaughter - young animals
  Kwaliteitsverschillen bij biggen in relatie tot mesterij- en slachtresultaten
  Kloosterman, A.A.M. ; Huiskes, J.H. - \ 1992
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.44) - 52
  dierveredeling - karkassamenstelling - karkaskwaliteit - ontwikkeling - groei - varkens - slacht - animal breeding - carcass composition - carcass quality - development - growth - pigs - slaughter
  Geboorteverloop, slacht- en vleeskwaliteit kruislingvaarzen op kuil en snijmais
  Hanekamp, W.J.A. ; Hoving-Bolink, A.H. ; Mateman, G. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)2. - ISSN 0921-8874 - p. 26 - 29.
  karkaskwaliteit - rundvee - kruisingsfokkerij - bedrijfsresultaten in de landbouw - vruchtbaarheid - bevruchting - infertiliteit - rentabiliteit - slacht - carcass quality - cattle - crossbreeding - farm results - fertility - fertilization - infertility - profitability - slaughter
  Vlees van kruislingvaarzen die met snijmais gevoerd waren is aromatischer en heeft minder leversmaak dan vlees van met voordroogkuil gevoerde dieren.
  Eerste ervaringen met de produktie van alternatief kalfsvlees
  Schans, F.C. van der; Hanekamp, W.J.A. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)1. - ISSN 0921-8874 - p. 18 - 20.
  huisvesting, dieren - dierhouderij - dierenwelzijn - rundvlees - kalveren - karkaskwaliteit - bedrijfsresultaten in de landbouw - vleesproductie - productiviteit - rentabiliteit - slacht - kalfsvlees - animal housing - animal husbandry - animal welfare - beef - calves - carcass quality - farm results - meat production - productivity - profitability - slaughter - veal
  Deze vorm van rundvleesproductie is nieuw maar speelt duidelijk in op de wensen van de consumenten ten aanzien van dierlijk welzijn en vleeskwaliteit.
  Scharrelvarkens : karkassamenstelling, vleeskwaliteit en smaak - panel - onderzoek = Scharrel (free range) pigs : carcass conformation, meat quality and taste panel analysis
  Wal, P.G. van der; Mateman, G. ; Vries, A.W. de - \ 1991
  Zeist : IVO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek Schoonoord B-367) - 43
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - varkensvlees - varkens - kwaliteit - slacht - animal products - carcass quality - pigmeat - pigs - quality - slaughter
  Vermindering van de uitscheiding aan stikstof en fosfor bij fokzeugen door het gebruik van twee verschillende voeders voor dracht en lactatie : resultaten van balans-metingen en vergelijkende slachtproef = Reduction of nitrogen and phosphorus excretion by breeding sows using two different feeds for pregnancy and lactation : results of balance trials and comparative slaughtering
  Everts, H. ; Dekker, R.A. - \ 1991
  Lelystad : IVVO-DLO (Rapport IVVO-DLO no. 230) - 110
  dierlijke meststoffen - karkaskwaliteit - samenstelling - ontwikkeling - voer - groei - stikstof - fosfor - slacht - drijfmest - zeugen - animal manures - carcass quality - composition - development - feeds - growth - nitrogen - phosphorus - slaughter - slurries - sows
  Herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van instrumentele meetmethoden van de kalfsvleeskleur op het tijdstip van classificatie = Repeatability and reproducibility of instrumental assessment of veal coulour at classification
  Hoving - Bolink, A.H. ; Eikelenboom, G. ; Sterrenburg, P. - \ 1991
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / IV-DLO B371) - 22
  analyse - dierlijke producten - rundvlees - kalveren - karkaskwaliteit - controle - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - slacht - testen - kalfsvlees - analysis - animal products - beef - calves - carcass quality - control - meat characteristics - meat quality - slaughter - testing - veal
  Effect van voermethode en lagere mineralengehalten in het voer op de mineralenuitscheiding en technische resultaten bij vleesvarkens : fase 1 voeren naar de geschatte behoefte aan fosfor met multif␁asenvoedering = Effect of feeding method and decreased mineral content in the diet on mineral excretion and performance of growing pigs : phase 1 feeding to the requirement os phosphorus with ...
  Beers, S. ; Kemme, P.A. ; Peet - Schwering, C.M.C. van der - \ 1991
  Lelystad : IVVO-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Veevoedingsonderzoek no. 231) - 52
  dierlijke meststoffen - karkaskwaliteit - voer - massa - mineralen - varkens - slacht - drijfmest - gewicht - animal manures - carcass quality - feeds - mass - minerals - pigs - slaughter - slurries - weight
  Het effect van het broeien van varkens op de vlees- en zwoerdkwaliteit = The effect of scalding pigs on meat and rind quality
  Wal, P.G. van der; Biert, M. van; Stekelenburg, F.K. - \ 1991
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / DLO, Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-375) - 38
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - varkensvlees - varkens - kwaliteit - slacht - animal products - carcass quality - meat characteristics - meat quality - pigmeat - pigs - quality - slaughter
  De invloed van voerbeperking in het gewichtstraject van 45 tot 65 kg op de technische resultaten van vleesvarkens
  Wahle, E.R. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 1991
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.1) - 8
  dierhouderij - karkaskwaliteit - ontwikkeling - groei - varkens - productiviteit - rentabiliteit - gerantsoeneerde voeding - slacht - animal husbandry - carcass quality - development - growth - pigs - productivity - profitability - restricted feeding - slaughter
  Een voermethode is het beperkt voeren van de varkens in een kort gewichtstraject. Daarvoor en daarna worden de varkens onbeperkt gevoerd. In de periode na het beperkt voeren kan er een inhaaleffect optreden
  Vleesproduktie met Piemontese x zwartbonte kruislingvaarzen : verslag van 3 ronden ROC De Vlierd = Beef production with Piemontese x Friesian crossbred heifers : report of three series at De Vlierd ROC
  Hanekamp, W.J.A. - \ 1991
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 131) - 59
  kruisingsfokkerij - vleesvee - groei - ontwikkeling - slacht - karkaskwaliteit - crossbreeding - beef cattle - growth - development - slaughter - carcass quality
  Vleesproduktie met Piemontese x zwartbont kruislingvaarzen
  Hanekamp, W.J.A. - \ 1991
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 69) - 23
  vleesvee - karkaskwaliteit - kruisingsfokkerij - ontwikkeling - groei - slacht - beef cattle - carcass quality - crossbreeding - development - growth - slaughter
  Uit literatuur en modelberekeningen blijkt dat het éénmaal laten afkalven van kruislingvaarzen en deze daarna snel te slachten een aantrekkelijke tweede tak voor de melkveehouderij kan zijn. Voor onderzoek naar de praktische haalbaarheid van dit systeem is er een uitgebreide proef met Pie-montese X zwartbonte kruislingvaarzen gedaan.
  Het gebruik van klembeugels
  Niekerk, Th. van - \ 1991
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 2 (1991)4. - ISSN 0924-9087 - p. 6 - 8.
  vangen van dieren - karkaskwaliteit - hennen - slacht - veevervoer - arbeidsplaatsen - arbeidsomstandigheden - capture of animals - carcass quality - hens - slaughter - transport of animals - work places - working conditions
  Bij het uithalen van leghennen wordt wel gebruik gemaakt van zg. klembeugels. Het transporteren van de hennen uit de stal naar de kratten zou met behulp van karretjes met deze klembeugels niet alleen sneller kunnen gebeuren, maar ook zou het aantal botbreuken bij de uitgelegde hennen minder zijn. In een proef op 'Het Spelderholt' is ervaring opgedaan met de klembeugels.
  De vleeskwaliteit van met kracht- en ruwvoer gemeste vleeskalveren = Meat quality of veal calves fattened with roughage and concentrates
  Dijkstra, M. ; Bergstroem, P.L. ; Bolink, A.H. - \ 1990
  Zeist : IVO "Schoonoord" (IVO-rapport B-350) - 36
  dierlijke producten - rundvlees - vleesvee - karkaskwaliteit - voer - kwaliteit - slacht - kalfsvlees - animal products - beef - beef cattle - carcass quality - feeds - quality - slaughter - veal
  Vergelijking van de vleeskwaliteit bij kalveren gemest met krachtvoer + snijmais; kunstmelk en kunstmelk + krachtvoer + snijmais. Daarnaast is de kwaliteit met die van stierevlees vergeleken
  Voorspelling van het EG - vleespercentage in de belangrijkste technische delen van een varkenskarkas aan de hand van de in Nederland toegepaste spek- en spierdiktemeting met de Hennesy Grading Probe
  Hulsegge, B. ; Sterrenburg, P. ; Engel, B. - \ 1990
  Zeist : IVO (IVO-rapport B-346) - 18
  karkassamenstelling - karkaskwaliteit - varkens - prognose - slacht - uitwendige kenmerken - carcass composition - carcass quality - pigs - prognosis - slaughter - external traits
  De invloed van enkele verhittingstemperaturen op de instrumenteel gemeten malsheid bij koeien
  Eikelenboom, G. ; Bolink, A.H. - \ 1990
  Zeist : IVO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-331) - 16
  dierlijke producten - rundvlees - vleesvee - karkaskwaliteit - vlees - behoud - verwerking - slacht - malsheid - textuur - behandeling - kalfsvlees - animal products - beef - beef cattle - carcass quality - meat - preservation - processing - slaughter - tenderness - texture - treatment - veal
  Gevolgen voor het HGP - vleespercentage bij onjuiste uitvoering van de prikmeting
  Mateman, G. ; Walstra, P. - \ 1990
  Zeist : IVO (Rapport / Institut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-358) - 27
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - experimenten - varkensvlees - varkens - kwaliteit - slacht - animal products - carcass quality - experiments - pigmeat - pigs - quality - slaughter
  De invloed van genotype, gewicht en leeftijd op de kwaliteit van lamsvlees
  Bolink, A.H. ; Visscher, A.H. ; Vries, A.W. de - \ 1990
  Zeist : IVO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-364) - 51
  dierlijke producten - karkassamenstelling - karkaskwaliteit - lammeren - schaapsvlees - kwaliteit - schapenvlees - slacht - animal products - carcass composition - carcass quality - lambs - mutton - quality - sheepmeat - slaughter
  Onderzoek naar de mogelijkheid tot voorspelling van de kwaliteit van varkensvlees met behulp van de HGP-4
  Wal, P.G. van der; Walstra, P. ; Mateman, G. - \ 1990
  Zeist : IVO (IVO - rapport B-360) - 22
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - experimenten - varkensvlees - varkens - kwaliteit - slacht - animal products - carcass quality - experiments - pigmeat - pigs - quality - slaughter
  Gecorreleerde effecten van selectie op interval spenen - bronst voor mest- en slachtkenmerken
  Buiting, G.A.J. ; Vries, A.G. de; Merks, J.W.M. - \ 1990
  Zeist : IVO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-365) - 43
  dierhouderij - karkaskwaliteit - vruchtbaarheid - bevruchting - infertiliteit - productiviteit - rentabiliteit - selectie - slacht - zeugen - animal husbandry - carcass quality - fertility - fertilization - infertility - productivity - profitability - selection - slaughter - sows
  Keuze van verlichting voor kleurclassificatie van vleeskalveren = Choice of light source for colour classification of veal
  Sterrenburg, P. ; Hulsegge, B. - \ 1990
  Zeist : IVO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-362) - 18
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - rundvee - kwaliteit - slacht - animal products - carcass quality - cattle - quality - slaughter
  De invloed van relatieve vochtigheid en temperatuur op de uitwendige kwaliteit van kalkoenen
  Veldkamp, T. - \ 1990
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 1 (1990)2. - ISSN 0924-9087 - p. 10 - 11.
  klimaatregeling - gebouwen - karkassamenstelling - karkaskwaliteit - milieubeheersing - vochtigheid - regulatie - slacht - kalkoenen - uitwendige kenmerken - air conditioning - buildings - carcass composition - carcass quality - environmental control - humidity - regulation - slaughter - turkeys - external traits
  Gelijktijdig met proeven in Maarheeze op het gebied van de uitwendige kwaliteit is een proef op 'Het Spelderhoit' uitgevoerd. Uit deze proef blijkt dat naast de strooiselconditie ook de klimaatomstandigheden van invloed zijn op de uitwendige kwaliteitvan kalkoenen.
  Invloed van voeding van biggen en vleesvarkens op groei en karkaskwaliteit = Influence of feeding of piglets and slaughter pigs on performance and carcass quality
  Huiskes, J.H. ; Peet - Schwering, C.M.C. van der; Mateman, G. - \ 1989
  Rosmalen etc. : Proefstation voor de Varkenshouderij [etc.] (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P 1.34B) - 44
  diervoedering - dierlijke producten - karkaskwaliteit - ontwikkeling - voer - groei - biggen - varkensvlees - varkens - kwaliteit - slacht - animal feeding - animal products - carcass quality - development - feeds - growth - piglets - pigmeat - pigs - quality - slaughter
  Het gebruik van de classificatie op Nederlandse rundveeslachterijen nu en in de toekomst : een bespreking = The use of classification at Dutch slaughter-houses for cattle at present and in the future : a discussion
  Schneijdenberg, T.C.H.G.P. - \ 1989
  Zeist : IVO (IVO-rapport B-327) - 28
  dierlijke producten - rundvlees - vleesvee - karkaskwaliteit - nederland - kwaliteit - slacht - kalfsvlees - animal products - beef - beef cattle - carcass quality - netherlands - quality - slaughter - veal
  Het doel van dit rapport is een indruk te geven van de gebruiksmogelijkheden van classificatiegegevens in de praktijk en de huidige mate van benutting ervan, alsmede om de runderclassificatie in haar vorm te bespreken, terwijl ook een blik op de toekomst wordt gericht. Het is o.a. tot stand gekomen via interviews met bedrijfsleiders van een aantal grote rundveeslachterijen
  Karkassamenstelling en vleeskwaliteit van scharrelvarkens vergeleken met die van genetisch gelijkwaardige dieren gehouden in een intensief systeem
  Wal, P.G. van der; Huiskes, J.H. ; Mateman, G. - \ 1989
  Zeist etc. : IVO [etc.] (IVO - rapport B-322) - 23
  huisvesting, dieren - dierlijke producten - dierenwelzijn - karkaskwaliteit - vergelijkingen - nederland - varkensvlees - varkens - kwaliteit - slacht - animal housing - animal products - animal welfare - carcass quality - comparisons - netherlands - pigmeat - pigs - quality - slaughter
  De voorspelling van de samenstelling van geslachte vleesstieren uit geclassificeerde en gemeten karkaseigenschappen = The prediction of the composition of slaughtered young bulls from classified and measured carcass characteristics
  Peet, G.F.V. van der - \ 1989
  Zeist : IVO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-252) - 66
  vleesvee - karkassamenstelling - karkaskwaliteit - prognose - slacht - beef cattle - carcass composition - carcass quality - prognosis - slaughter
  Nagegaan werd wat de waarde en de nauwkeurigheid van de visuele classificatie is als voorspeller van de samenstelling van het runderkarkas. Verder werd getracht een eventuele beinvloeding van de classificatie nader te kwantificeren. Eveneens werd bekeken in hoeverre met geclassificeerde karkaskenmerken, al dan niet in combinatie met de karkasmetingen, een schatting kan worden verkregen van de karkassamenstelling ongeacht de herkomst (genotype of milieu) van het dier
  Rugspekdikte als voorspeller van het EG-vleespercentage in het varkenskarkas, in relatie met enkele uitwendige karkasmaten = Backfat thickness as predictor of EC meat percentage in the pig carcass in relation to some exterior carcass measures
  Sterrenburg, P. - \ 1989
  Zeist : IVO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-315) - 23
  karkassamenstelling - karkaskwaliteit - varkens - prognose - slacht - uitwendige kenmerken - carcass composition - carcass quality - pigs - prognosis - slaughter - external traits
  Onderzoek bij 100 varkens die uitgezocht zijn op basis van hun SEUROP-classificatie en wel zo dat de resultaten van deze varkens nauw aansloten op de classificatieresultaten in heel Nederland. Bij deze varkens zijn de normale spek- en spierdiktemetingen verricht m.b.v. de Hennessy Grading Probe (HGP). Na uitsnijding volgens de IVO-standaardmethode zijn op basis van de uitkomsten hiervan de EG-vleespercentages berekend
  Effect van het zoutgehalte in mestvarkensvoer op de wateropname en mestresultaten = The effect of dietary salt level on water intake and performance of growing pigs
  Diepen, J.T.M. van; Lenis, N.P. - \ 1989
  Lelystad etc. : IVVO (Rapport / IVVO no. 208) - 30
  voer - samenstelling - varkens - voedsel - voedingsmiddelen - mineralen - zouten - drinken - drinkwater - slacht - karkaskwaliteit - feeds - composition - pigs - food - foods - minerals - salts - drinking - drinking water - slaughter - carcass quality
  In deze proef met 264 gemengd- en groepsgehuisveste mestvarkens, borgen en zeugen is het effect van 3 niveaux zouttoevoegingen (1 g, 2 g en 4 g per kg voer) aan mestvarkensvoer op de wateropname, mesterijresultaten en slachtkwaliteit onderzocht. De belangrijkste doelstelling van het onderzoek was na te gaan of door vermindering van de zouttoevoeging de wateropname van de dieren en daarmee de mestproduktie verlaagd kan worden. Uit de resultaten blijkt dat door verlaging van de zouttoevoeging van de gebruikelijke 3 g naar 1 g zout per kg voer de drijfmestproduktie per mestvarken substantieel verlaagd kan worden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de mesterijresultaten en de slachtkwaliteit
  Inventarisatie van het slachtaanbod van lammeren en overhouders volgens het EUROP-classificatiesysteem
  Dingemans, E.C.F.M. ; Visscher, A.H. - \ 1989
  Zeist : I.V.O. (I.V.O.-rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-343) - 112
  analyse - dierlijke producten - karkaskwaliteit - controle - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - bedrijfssystemen - landbouwbedrijven - schaapsvlees - kwaliteit - schapen - schapenvlees - slacht - testen - analysis - animal products - carcass quality - control - farm management - farm planning - farming systems - farms - mutton - quality - sheep - sheepmeat - slaughter - testing
  Na een literatuurstudie over de situatie betreffende de toegepaste systemen in Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannie, Ierland, Duitsland en Frankrijk zijn op 4 slachterijen in Nederland steekproefsgewijs lammeren geclassificeerd volgens het EUROP-classificatiesysteem, om te kijken hoe het Nederlandse slachtaanbod er uit ziet. Omdat niet bij voorbaat vaststaat dat het in de levende export om dezelfde gewichtsklassen en kwaliteiten gaat, is de inventarisatie in een later stadium uitgebreid met enkele bedrijven die levende dieren exporteren
  De invloed van enkele alternatieve voersystemen op de vleeskleur van vleeskalveren
  Dijkstra, M. ; Bergstroem, P.L. - \ 1989
  Zeist : I.V.O. (I.V.O.-rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-344) - 28
  dierlijke producten - rundvlees - kalveren - karkaskwaliteit - kwaliteit - slacht - kalfsvlees - voedersystemen - animal products - beef - calves - carcass quality - quality - slaughter - veal - feeding systems
  In dit vervolgonderzoek met voedering van alleen kunstmelk of in combinatie met strobrok of een mengsel van krachtvoer en snijmais is gekeken naar de kleur van het vlees en de voerkosten
  Invloed van voeding van biggen en vleesvarkens op groei en karkaskwaliteit
  Huiskes, J.H. - \ 1989
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.34) - 78
  diervoedering - varkensvoeding - biggen - slachtdieren - groei - vervetting - voersamenstelling - energieopname - afmesten - karkaskwaliteit - onderzoek - animal feeding - pig feeding - piglets - meat animals - growth - fatty degeneration - feed formulation - energy intake - finishing - carcass quality - research
  Het hier beschreven onderzoek is opgezet om inzicht te verkrijgen in de invloed van de voeding van biggen en vleesvarkens op groei en karkas-kwaliteit. Hierbij gold als kernvraag de relatie tussen de opname aan energiewaarde (EW) per dag en de vetbedekking van de borstholte en vetaanwas in de buik
  De invloed van de tijdsduur van voederbeperking en de leeftijd van het dier tijdens deze beperking, op de groei en de slachtkwaliteit van vleesstieren = The effect of duration of feed restriction and of animals'age, on growth and carcass quality of beef bulls
  Dijkstra, M. ; Bergstroem, P.L. - \ 1988
  Zeist : IVO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-326) - 39
  vleesvee - karkaskwaliteit - ontwikkeling - voedingsrantsoenen - groei - slacht - beef cattle - carcass quality - development - feed rations - growth - slaughter
  Het is aantrekkelijk om in de beginperiode voor de dieren een lager voerniveau aan te houden en later over te schakelen op een 15% hoger voerniveau. De dieren vertonen dan nl. inhaalgroei of groeicompensatie, hetgeen een gunstig effect heeft op de voederconversie en daardoor op het rendement. Echter niet in alle gevallen werd een dergelijke groeicompensatie waargenomen. Wellicht speelt de lengte van de laag-voerniveau-periode en/of de leeftijd van het dier tijdens deze periode een rol bij het optreden van groeicompensatie. Daarom is de hier beschreven proef uitgevoerd, waarin de lengte van de periode op het lager voerniveau varieerde (3 of 6 maanden). Bovendien werd per proefgroep de periode op het lage voerniveau op een oudere leeftijd gegeven
  The effect of feed withdrawal before slaughter on carcass and meat quality in pigs = Het effect van voeronthouding voor slachting op de karkas- en vleeskwaliteit van varkens
  Toffah, I. - \ 1988
  Zeist : I.V.O. (I.V.O.-rapport B-319) - 82
  diervoedering - dierlijke producten - karkaskwaliteit - vlees - vleeswaren - varkens - kwaliteit - slacht - animal feeding - animal products - carcass quality - meat - meat products - pigs - quality - slaughter
  Het voorspellend vermogen van ham + karbonadepercentage voor het vleespercentage van varkenskarkassen = The prediction of the meat percentage in pig carcasse from their joints
  Hulsegge, B. ; Merks, J.W.M. - \ 1988
  Zeist : Schoonoord (I.V.O.-rapport B-317) - 24
  karkaskwaliteit - schatting - varkensvlees - varkens - slacht - carcass quality - estimation - pigmeat - pigs - slaughter
  De invloed van ras en voerniveau op de karkassamenstelling bij vleesstiertjes = Influence of breed and feeding level on the carcass composition of young bulls
  Bergstroem, P.L. ; Dijkstra, M. - \ 1987
  Zeist : IVO (I.V.O.-rapport B-296) - 70
  diervoedering - vleesvee - rassen (dieren) - stieren (bulls) - karkassamenstelling - karkaskwaliteit - slacht - animal feeding - beef cattle - breeds - bulls - carcass composition - carcass quality - slaughter
  Om de eventuele invloeden van de groeiintensiteit op de karkassamenstelling bij jonge vleesstieren na te gaan, werd een proef uitgevoerd bij 90 FH- en 90 MRIJ-stierkalveren, die bij vrij sterk uiteenlopende voerniveaus werden gemest. Na een gelijke opfok tot ca. 3 maanden vond een verdeling over 3 voerniveaus plaats, nl. onbeperkte krachtvoeropname en 80 en 60 % van de onbeperkte krachtvoeropname op basis van het levend gewicht. Er traden tussen de voerniveaus belangrijke verschillen op in toename per dag en ook verschillen in bevleesdheid en vetheid
  Automatisch lokaliseren van sonderingsplaatsen voor het schatten van het vleespercentage in varkenskarkassen = Automatic localization of probing locations of estimation of the meat percentage in pork carcasses
  Sterrenburg, P. ; Merkus, G. ; Nijeboer, H. - \ 1986
  Zeist : I.V.O. (I.V.O.-rapport B-287) - 36
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - varkensvlees - kwaliteit - slacht - animal products - carcass quality - pigmeat - quality - slaughter
  In een serie experimenten met in totaal 498 aselect gekozen varkenskarkassen is nagegaan of het mogelijk is de sonderingshandeling, die verricht wordt voor de schatting van het vleespercentage in het karkas, te automatiseren
  Lezingen gehouden tijdens kontaktdag Verwerkende industrie 6 november 1986
  Anonymous, - \ 1986
  Beekbergen : Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (COVP-uitgave 014) - ISBN 9789071463136 - 143
  voedselindustrie - pluimvee - pluimveevlees - kippenvlees - eendenvlees - vlees - verpakken - slachthuizen - slacht - slachtuitrusting - karkaskwaliteit - food industry - poultry - poultry meat - chicken meat - duck meat - meat - packing - abattoirs - slaughter - slaughtering equipment - carcass quality
  Faktoren die de lichaams- en karkassamenstelling beinvloeden : collegedictaat "Vleeskunde" aan de Landbouwhogeschool, Wageningen
  Bergstroem, P.L. - \ 1985
  Zeist : IVO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" no. B-258) - 52
  karkaskwaliteit - slacht - carcass quality - slaughter
  Vlees van jonge stieren (baby-beef)
  Harmsen, H.E. ; Seignette, A. - \ 1985
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 31) - 28
  rundvlees - vleesvee - stieren (bulls) - karkaskwaliteit - afmesten - mannelijke dieren - nederland - slacht - kalfsvlees - jonge dieren - beef - beef cattle - bulls - carcass quality - finishing - male animals - netherlands - slaughter - veal - young animals
  In 1983 werd door het PR, Wolff-Vlees B.V. en Denkavit B.V. een aantal proeven uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de technische en economische aspecten van de vleesproductie met jonge stieren. De proeven werden uitgevoerd met zwartbonte stierkalveren met een mestperiode van 40 tot 58 weken.
  Skeletvariatie bij rundvee i.v.m. classificatie = Aspects of the skeleton with relation to beef carcass classification
  Peet, G.F.V. van der - \ 1984
  Zeist : I.V.O. (I.V.O.-rapport no. B-246) - 43
  karkaskwaliteit - rundvee - karakteristieken - slacht - carcass quality - cattle - characteristics - slaughter
  Uit een onderzoek naar de invloed van de skeletvariatie van vleesstieren van verschillend ras, voerniveau en eindgewicht op de klassifikatie werd een schattingsformule opgesteld waarin karkaslengte, nauwste omvang van de voorschenkel en leeftijd zijn opgenomen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.