Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 112

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Oplegstrategie gespeende biggen beïnvloedt slachtlijnbevindingen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G. - \ 2011
  Biokennis
  varkens - biggen - spenen - dierverzorging - huisvesting, dieren - karkaskwaliteit - diergezondheid - pigs - piglets - weaning - care of animals - animal housing - carcass quality - animal health
  De slachtkwaliteit en slachtlijnbevindingen zoals pleuritis, aangetaste/afgekeurde levers en aangetaste longen bij vleesvarkens worden beïnvloed door factoren tijdens de vermeerderingsfase. Vooral de oplegstrategie van de gespeende biggen speelt een belangrijke rol.
  Minder eiwit in biologisch vleesvarkensvoer in de winter = Less protein in diets for organic finishing pigs in the winter
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Jongbloed, A.W. - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 266) - 21
  varkenshouderij - varkensvlees - varkensvoeding - dierlijke meststoffen - dierlijke productie - karkaskwaliteit - biologische landbouw - voersamenstelling - stikstof - eiwitgehalte - varkensmest - pig farming - pigmeat - pig feeding - animal manures - animal production - carcass quality - organic farming - feed formulation - nitrogen - protein content - pig manure
  Performance and slaughter quality are similar whereas the nitrogen excretion and feeding costs per delivered growing-finishing pig are lower in growing-finishing pigs that are fed an organic diet containing less protein in the winter compared to pigs that are fed a standard organic diet
  Biologisch voedingsonderzoek
  Peet-Schwering, Carola van der - \ 2008
  organic farming - pig farming - animal nutrition - biological production - carcass quality - research projects
  Groepsgrootte en technische resultaten van biologische vleesvarkens = Group size and performance of organic growing-finishing pigs
  Binnendijk, G.P. ; Mul, M.F. ; Vermeer, H.M. - \ 2007
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 92) - 16
  varkenshouderij - varkens - slachtdieren - biologische landbouw - karkaskwaliteit - groepsgrootte - diergezondheid - dierhouderij - pig farming - pigs - meat animals - organic farming - carcass quality - group size - animal health - animal husbandry
  Gegevens van biologisch gehouden vleesvarkens in groepen van 15 of 30 dieren van één bedrijf in de periode 2004 – 2007 zijn verzameld. Tussen beide groepsgrootten zijn geen verschillen in technische resultaten, slachtkwaliteit en saldo aangetoond, en nagenoeg geen verschillen in gezondheid
  Effect van temperatuur tijdens de opfok op de slachtkwaliteit van biologisch gehouden vleesvarkens
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Henniphof, C.J. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 60) - 33
  biologische productie - biggen - karkaskwaliteit - temperatuur - groeisnelheid (slachtvee) - dierhouderij - rundvee - varkens - dierlijke productie - biological production - piglets - carcass quality - temperature - liveweight gain - animal husbandry - cattle - pigs - animal production
  Advantages of maintaining piglets at a low temperature during the suckling and weaning period are the higher feed intake and daily gain of the piglets during the suckling and weaning period and the higher yield of the piglets. Besides, the use of energy is lower. Disadvantages of maintaining piglets at a low temperature during the suckling and weaning period are the higher number of crushed piglets by the sow and the higher backfat thickness, lower meat percentage and lower yield of the growing and finishing pigs.
  Optimalisatie performance van vleeskuikens bij mobiel voer- en drinksysteem (scanFeeder) op praktijkbedrijf
  Harn, J. van; Veldkamp, T. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group, Wageningen UR 31) - 33
  mobiele voederapparaten - pluimveehouderij - pluimveevoeding - aanhoudingspercentage - strooisel - vleeskuikenresultaten - vleeskuikens - karkaskwaliteit - mobile feeders - poultry farming - poultry feeding - dressing percentage - litter (plant) - broiler performance - broilers - carcass quality
  Het gebruik van de Ridder ScanFeeder, een mobiel voer- en drinksysteem met strooiselbeluchting voor vleeskuikens, geeft een betere strooiselkwaliteit (ruller en droger strooisel) en minder voetzoolaandoeningen. De technische resultaten bij dit systeem blijven echter achter bij die van een traditioneel ingerichte stal. Wil het systeem zijn opgang naar de praktijk vinden, dan is het van belang dat de technische resultaten van dit systeem verbeteren en minimaal op een zelfde of liefst een hoger niveau komen dan een traditioneel ingerichte stal
  Opleg gespeende biggen beïnvloedt slachtlijnbevindingen
  Binnendijk, G.P. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2006
  BioKennis bericht Varkensvlees 1 (2006). - 4
  varkenshouderij - vleesvee - groeisnelheid (slachtvee) - karkaskwaliteit - spenen - agrarische bedrijfsvoering - diergezondheid - pig farming - beef cattle - liveweight gain - carcass quality - weaning - farm management - animal health
  De slachtkwaliteit en slachtlijnbevindingen, zoals pleuritis, aangetaste/ afgekeurde levers en aangetaste longen, bij vleesvarkens worden beïnvloed door factoren tijdens de vermeerderingsfase. Vooral de oplegstrategie van de gespeende biggen speelt een belangrijke rol. Dit blijkt uit een inventarisatie op 18 biologische varkensbedrijven
  Invloed van de omgevingstemperatuur op de slachtkwaliteit van biologisch gehouden varkensd
  Gosselink, J.M.J. ; Jongbloed, A.W. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group nr. 06/I01038) - 14
  biologische landbouw - varkenshouderij - karkaskwaliteit - rugspek - organic farming - pig farming - carcass quality - backfat
  Er is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd om oorzaken voor de slechtere spekdikte en vleespercentage bij biologische varkens te achterhalen, waarbij de aandacht geconcentreerd werd op de omgevingstemperatuur. De slachtkwaliteit is afhankelijk van veel factoren die de aanzet van eiwit en vet beïnvloeden. Naast de omgevingstemperatuur, seizoen en het gebruik van meer of minder strooisel en ook het soort strooisel in de stal, spelen het voerniveau, gewichtstraject, ras of kruising, sekse, beweging en mogelijk groepsgrootte een rol. Ook zou het soort voer (veel of weinig fermenteerbare non-starch polysacchariden) nog een rol kunnen spelen. De slachtkwaliteit wordt mogelijk al beïnvloed in de zoogperiode: bij een lage omgevingstemperatuur (
  Effect van bijproducten op de slacht- en vleeskwaliteit van vleesvarkens = Effect of food waste products on slaughter and meat quality of growing finishing pigs
  Krimpen, M.M. van; Rommers, J.M. ; Binnendijk, G.P. ; Gerrish, P.J. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij : Varkens ) - 31
  karkaskwaliteit - vleeskwaliteit - varkens - slachtdieren - dierlijk vet - bijproducten - brijvoedering - droogvoer - varkensvoeding - carcass quality - meat quality - pigs - meat animals - animal fat - byproducts - wet feeding - dry feeds - pig feeding
  Uit literatuuronderzoek en uit deze praktijkmonitoring blijkt dat het verstrekken van gangbare bijproducten de slacht-, vlees- en vetkwaliteit niet negatief beïnvloeden. De vleeskwaliteit van de varkens die brijvoer kregen is in veel opzichten juist beter dan die van de varkens die droogvoer kregen. Zeer opvallend is het lager dripverlies (1,1 %) en een tendens tot een lager kookverlies (0,6%) bij de brijvoergroep, mogelijk als gevolg van de hogere zoutgehalten in het brijvoer
  Mogelijkheden ter verbetering van de resultaten van biologische vleesvarkens = Possibilities of improving performance of organic growing-finishing pigs
  Binnendijk, G.P. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij : Varkens 50) - 31
  varkenshouderij - varkens - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - prestatie van apparatuur - karkaskwaliteit - pig farming - pigs - organic farming - farm management - equipment performance - carcass quality
  By surveying organic pig farms, data were collected concerning management, housing, feed and care on the one hand, and technical performance, slaughter quality and health problems on the other. The analysis revealed that different farm and management aspects in the multiplying and the growing-finishing stages were related to the performance of organic growing-finishing pigs.
  Welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen bij vleesstieren
  Heutinck, L.F.M. ; Delen, J. van; Dooren, H.J.C. van; Blanken, K. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 43
  huisvesting van rundvee - vleesstieren - dierenwelzijn - diergezondheid - klauwen - karkaskwaliteit - rundveemest - compostering - vleesvee - huisvesting, dieren - vleesveerassen - blonde d'aquitaine - belgisch witblauw - cattle housing - beef bulls - animal welfare - animal health - claws - carcass quality - cattle manure - composting - beef cattle - animal housing - beef breeds - blonde d'aquitaine - belgian blue
  This report describes the effect of type of breed, type of soft bedding material, group size and area per animal on the welfare and technical performance of beef bulls. The focus is on behaviour, claw wear, lesions in the carpal joint, health, weight gain, feed intake and slaughter quality. The quality of the solid manure from the deep litter and the composting process was also studied
  Zomereenden met wintergroei
  Krimpen, M.M. van; Buisonjé, F.E. de; Hoekman, J.J. - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)8. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  eendenvoeding - eenden - voersamenstelling - voederconversie - aminozuren - groei - omgevingstemperatuur - energieopname - slachtdieren - karkaskwaliteit - duck feeding - ducks - feed formulation - feed conversion - amino acids - growth - environmental temperature - energy intake - meat animals - carcass quality
  In de zomerperiode, bij hoge omgevingstemperaturen, blijft de energieopname en de groei van vleeseenden achter. Is dat met meer energie en meer aminozuren in het voer te verbeteren, zonder dat de slachtkwaliteit verslechtert? Het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR in Lelystad heeft dit onderzocht
  Is er voor biologische uitstootkoeien een markt te winnen?
  Delen, J. van - \ 2004
  Praktijkkompas. Rundvee 18 (2004)3. - ISSN 1570-8586 - p. 9 - 9.
  vleeskoeien - rundvleeskwaliteit - biologische voedingsmiddelen - karkaskwaliteit - ketenmanagement - beef cows - beef quality - organic foods - carcass quality - supply chain management
  In samenwerking met De Groene Weg, Natuurweide en LEI werkt Praktijkonderzoek aan een project om de verwaarding van biologische uitstootkoeien door ketensamenwerking te verbeteren. Transparantie in de biologische rundvleesketen moet veehouders meer duidelijkheid geven over kwaliteitseisen, aansluiting van vraag en aanbod en meer duidelijkheid over de invloed van slachtkwaliteit op het uitbetaalschema. Een betere ketensamenwerking kan vervolgens ontstaan als veehouders meer koeien afleveren die voldoen aan de kwaliteitseisen. Slachterijen kunnen hiermee beter uit de voeten, wat weer economisch voordeel oplevert voor veehouders.
  Invloed bijproducten op slacht-, vlees- en vetkwaliteit nog onbekend
  Krimpen, M.M. van - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)6. - ISSN 1570-8578 - p. 9 - 9.
  varkenshouderij - varkens - slachtdieren - varkensvoeding - bijproducten - voer - voersamenstelling - varkensvlees - vleeskwaliteit - karkaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - pig farming - pigs - meat animals - pig feeding - byproducts - feeds - feed formulation - pigmeat - meat quality - carcass quality - agricultural research
  Vochtrijke bijproducten worden op steeds meer bedrijven gebruikt omdat ze de kostprijs van varkensvlees verlagen. Ze hebben echter veelal een variabele samenstelling en de herkomst is zeer divers. Op dit moment is niet bekend welk effect het voeren ervan aan vleesvarkens heeft op de slacht-, vlees- en vetkwaliteit van het eindproduct. Praktijkonderzoek start daarom een onderzoek.
  Sturen op karkaskwaliteit in biologische 'mini'keten
  Enting, I. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)3. - ISSN 1570-8578 - p. 23 - 23.
  varkenshouderij - varkens - slachtdieren - biologische landbouw - karkaskwaliteit - karkassamenstelling - mestresultaten - prestatieniveau - prestatie-onderzoek - landbouwkundig onderzoek - dierveredeling - varkensvoeding - ketenmanagement - varkensfokkerij - pig farming - pigs - meat animals - organic farming - carcass quality - carcass composition - fattening performance - performance - performance testing - agricultural research - animal breeding - pig feeding - supply chain management - pig breeding
  Het ideale biologische vleesvarken heeft, net als het gangbare varken, een geslacht gewicht van minimaal 90 kg en een magervleespercentage van minimaal 55 %. Op het Praktijkcentrum voor de biologische varkenshouderij in Raalte onderzoeken we de invloed van de keuze van de eindbeer en de kracht- en ruwvoeropname op de vlees/vet-verhouding in het karkas van biologische varkens
  Welzijnskuiken valt zeker 10 tot 15 procent duurder uit : langzaam groeiende kuikens (3)
  Horne, P.L.M. van; Harn, J. van - \ 2002
  De Pluimveehouderij 32 (2002)27. - ISSN 0166-8250 - p. 18 - 19.
  vleeskuikens - dierenwelzijn - diergedrag - dierhouderij - huisdierenverzorging - productiekosten - prijsvorming - karkasopbrengst - marketing - karkaskwaliteit - kwaliteit voor voedselverwerking - prijsbepalende factoren - broilers - animal welfare - animal behaviour - animal husbandry - pet care - production costs - price formation - carcass yield - marketing - carcass quality - food processing quality - price determining factors
  Een tussenproduct met toekomst? : langzaam groeiende kuikens (1)
  Harn, J. van; Middelkoop, J.H. van; Horne, P.L.M. van - \ 2002
  De Pluimveehouderij 32 (2002)27. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 16.
  vleeskuikens - pluimveevlees - kippenvlees - toegepast onderzoek - karkaskwaliteit - rendement - kosten-batenanalyse - productiekosten - prestatieniveau - vleeskuikenresultaten - smaak - marktverkenningen - broilers - poultry meat - chicken meat - applied research - carcass quality - returns - cost benefit analysis - production costs - performance - broiler performance - taste - market surveys
  Vleeskuikens die minder vergaand gefokt zijn op hoge groei en lage voederconversie. Een kuiken met meer welzijnskwaliteiten dan het huidige vleeskuiken maar minder vergaand dan het biologische vleeskuiken.
  Ruwvoerverstrekking en watergift bij witvleeskalveren
  Ruis-Heutinck, L.F.M. ; Reenen, C.G. van; Heeres-van der Tol, J.J. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport. Rundvee, paarden, schapen, geiten / Praktijkonderzoek Veehouderij 2) - 28
  vleeskalveren - kalveren - ruwvoer (roughage) - kalvervoeding - drinkwater - melk - groei - karkaskwaliteit - vleeskwaliteit - diergedrag - abnormaal gedrag - diergezondheid - dierpathologie - dierenwelzijn - veal calves - calves - roughage - calf feeding - drinking water - milk - growth - carcass quality - meat quality - animal behaviour - abnormal behaviour - animal health - animal pathology - animal welfare
  In dit eerste PraktijkRapport vindt u de resultaten van vier jaar onderzoek naar het effect van het verstrekken van ruwvoer op het gedrag van witvleeskalveren, hun diergezondheid en technische prestaties en de kwaliteit van kalfsvlees. Daarnaast is nagegaan in hoeverre het kalf, wanneer het ruwvoer krijgt, nog behoefte heeft aan extra water boven de waterverstrekking via de melk
  Nederland kiest voor voordelen van visionsysteem: classificatiesystemen en toekomstige ontwikkelingen
  Walstra, P. ; Lambooij, E. - \ 2002
  Vleesindustrie 8 (2002)10. - ISSN 1385-7312 - p. 26 - 29.
  classificatie - karkassen - karkassamenstelling - karkasbeoordeling - karkaskwaliteit - computertechnieken - afbeelden - beeldverwerkers - machine vision - classificatiesystemen - classification - carcasses - carcass composition - carcass grading - carcass quality - computer techniques - imagery - image processors - machine vision - classification systems
  Visiontechnieken zijn de meest recente apparatuur om varkenskarakassen te classificeren en volledig automatisch te beoordelen
  Witvleesproductie en ruwvoeropname gaan goed samen
  Ruis-Heutinck, L. ; Rhenen, K. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)2. - ISSN 1386-8470 - p. 32 - 35.
  kalveren - vleesproductie - ruwvoer (roughage) - voeropname - vleesvee - afmesten - dierenwelzijn - karkaskwaliteit - kalfsvlees - calves - meat production - roughage - feed intake - beef cattle - finishing - animal welfare - carcass quality - veal
  Ter verbetering van het welzijn moeten witvleeskalveren naast melk aanvullend ruwvoer kunnen opnemen. Maar zijn alle voeders hiervoor geschikt? In een eerste proef werd gekeken naar de invloed van het soort ruwvoer, de hoeveelheid en de deeltjesgrootte. In dit artikel worden de technische resultaten gepresenteerd.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.