Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 112

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gedeeltelijk spenen van eerste- en tweedeworpszeugen te overwegen
  Vesseur, P. ; Binnendijk, G. ; Hoofs, A. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)5. - ISSN 1382-0346 - p. 20 - 21.
  zeugen - biggen - diervoedering - jonge dieren - spenen - gewicht - karkaskwaliteit - voortplanting - sows - piglets - animal feeding - young animals - weaning - weight - carcass quality - reproduction
  Het gedeeltelijk spenen van eerste- en tweedeworpszeugen gedurende de laatste week van de zoogperiode heeft een positief effect op de reproductieresultaten. Dit positieve effect is er met name bij de tweedeworpszeugen. Het afbigpercentage van deze zeugen neemt duidelijk toe.
  Post-mortem changes in chicken muscle : some key biochemical processes involved in the conversion of muscle to meat
  Schreurs, F.J.G. - \ 1999
  Agricultural University. Promotor(en): D. van der Heide; W. de Wit. - S.l. : S.n. - ISBN 9789054859710 - 173
  kippen - pluimvee - spieren - postmortemveranderingen - conversie - biochemie - kippenvlees - vleeskwaliteit - karkaskwaliteit - stamverschillen - groeitempo - bedwelmen - eiwitten - eiwitmetabolisme - energiemetabolisme - fowls - poultry - muscles - postmortem changes - conversion - biochemistry - chicken meat - meat quality - carcass quality - strain differences - growth rate - stunning - proteins - protein metabolism - energy metabolism

  The post mortem changes taking place in poultry muscular tissue and the resulting meat quality, until the moment of consumption of the meat by the consumer are described. Modern broiler chickens grow 'at the edge of what is metabolically possible'. This hypothesis is derived from the fact that muscle, and thus protein, accretion is accomplished through a dynamic equilibrium between synthesis and degradation. The cell reaches a certain maximum synthesis capacity. To grow beyond this maximum synthesis capacity the cell has to decrease it degradation. This in its turn is of great influence for meat aging.

  The chromatographic properties of a class of proteïnases, important for meat aging, called calpains as well as the development of a method for the quantification of the activity of these enzymes is described.

  Furthermore, a number of endogenous proteïnase and inhibitor activities, important for meat aging, was measured in four chicken selection lines differing in both growth rate and protein efficiency. Differences between lines were observed, the fastest growing lines showing the lowest proteolytic capacities of the calpain/calpastatin system while the slower growing animals showed higher proteolytic potentials in their breast muscles.

  The highly protein efficient line showed high proteïnase capacity of cathepsin H. Studies on the post mortem course of both the protein and the energy metabolism in the above mentioned selectionlines are described. The slowest growing lines showed the fastest post mortem meat tenderization while the faster growing lines showed slower tenderization, which was not yet completed within 48 hours post mortem. This suggests that increasing growth speed, which is aimed at by the poultry production industry, may at the end lead to meat aging problems and an unacceptable poultry meat quality, especially since the retail sector strives for shorter periods between slaughter and presentation to the customer, based on microbiological considerations.

  The development of methods to measure the post mortem proteolytic degradation of the cytoskeletal proteins titin, nebulin, desmin and vinculin using SDS-PAGE and 'Western blotting' are described. Possible candidate fragments of the different cytoskeletal proteins were identified to serve as markers for monitoring the course of meat aging.

  Net iets betere resultaten bij intermitterend licht : vier schema's vergeleken
  Harn, J. van; Middelkoop, J.H. van - \ 1998
  De Pluimveehouderij 28 (1998)42. - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 23.
  vleeskuikens - lichtregiem - karkassamenstelling - karkasgewicht - karkaskwaliteit - productiviteit - broilers - light regime - carcass composition - carcass weight - carcass quality - productivity
  PP heeft gedurende twee ronden onderzoek gedaan naar de invloed van een lichtschema op de technische resultaten en het slachtrendement bij vleeskuikens. Er zijn vier schema's vergeleken.
  Kwaliteitskosten door niet nuchter afleveren van vleesvarkens
  Huiskes, J. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)5. - ISSN 1382-0346 - p. 16 - 17.
  varkens - diervoedering - voedingsrantsoenen - karkassamenstelling - karkaskwaliteit - kostenbeheersing - pigs - animal feeding - feed rations - carcass composition - carcass quality - cost control
  Voor het maken en verkopen van kwaliteitsham moet de vleeskwaliteit van het karkas na het slachten goed zijn. De vleesvarkenshouder speelt een belangrijke rol in het vormen van de juiste omstandigheden voor het verkrijgen van de gewenste vleeskwaliteit.
  Vleeskwaliteit moeilijk te voorspellen vlak na slacht.
  Fels, B. van der; Huiskes, J. ; Kanis, E. ; Walstra, P. ; Hulsegge, I. - \ 1998
  Boerderij/Varkenshouderij 83 (1998)4. - ISSN 0169-0167 - p. 32VA - 33VA..
  karkassamenstelling - varkensvlees - slacht - karkaskwaliteit - carcass composition - pigmeat - slaughter - carcass quality
  Uit vleeskwaliteitsmetingen blijkt dat het niet goed mogelijk is om met lichtreflectie- en pH-metingen al na 45 minuten na het slachten te voorspellen wat de uiteindelijke vleeskwaliteit van varkens zal zijn
  Voorspelling en beoordeling vleeskwaliteit van koppels vleesvarkens
  Fels, J.B. van der; Huiskes, J.H. ; Kanis, E. ; Walstra, P. ; Hulsegge, B. - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.181) - 52
  varkens - vleeskwaliteit - vleeseigenschappen - slacht - karkaskwaliteit - pigs - meat quality - meat characteristics - slaughter - carcass quality
  Voorspelling vleeskwaliteit van koppels vleesvarkens
  Fels, B. van der; Huiskes, J. ; Kanis, E. ; Walstra, P. ; Hulsegge, I. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)5. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 16.
  slacht - karkaskwaliteit - varkens - varkensvlees - dierlijke producten - kwaliteit - karkassamenstelling - slaughter - carcass quality - pigs - pigmeat - animal products - quality - carcass composition
  Afwijkende vleeskwaliteit blijkt, zowel op dierniveau als op koppelniveau, niet of nauwelijks in de slachtlijn te kunnen worden gesignaleerd. Voor selectie- en evaluatiedoeleinden lijkt het belangrijker om de vleeskwaliteit de dag na slachten vast te leggen en deze te koppelen met herkomstinformatie
  Voorspelling en evaluatie van vleeskwaliteit
  Fels, B. van der; Huiskes, J. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)2. - ISSN 1382-0346 - p. 13 - 13.
  karkassamenstelling - karkaskwaliteit - varkens - slacht - carcass composition - carcass quality - pigs - slaughter
  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij onderzoekt in samenwerking met een slachterij en het ID-DLO de mogelijkheden om de uiteindelijke vleeskwaliteit van koppels vleesvarkens te voorspellen en te evalueren.
  Zoeken naar een betrouwbare graadmeter : Vaststelling voeronthoudingstij bij vleeskuikens
  Reimert, H.G.M. ; Goedhart, H.A. ; Wal, P.G. van der - \ 1997
  De Pluimveehouderij 27 (1997)22. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 21.
  slacht - karkaskwaliteit - vleeskuikens - diervoedering - lever - metabolisme - voer - slaughter - carcass quality - broilers - animal feeding - liver - metabolism - feeds
  Slachterijen willen om hygienische redenen nuchtere kuikens slachten. Daarvoor moet een nuchtertijd van ongeveer acht uur worden aangehouden. De pH-waarde in de lever lijkt een aanknopingspunt te bieden
  Procedure for assessment of the lean meat percentage as a consequence of the new EU reference dissection method in pig carcass classification : based on discussion in the EU Management Committee on Pig Meat and based on discussions with dissection experts during a meeting on May 18-19, 1994 at Zeist, NL
  Walstra, P. ; Merkus, G.S.M. - \ 1996
  Lelystad : ID-DLO (Report / ID-DLO 96.014) - 22
  varkensvlees - karkaskwaliteit - vleeslappen - slachting - pigmeat - carcass quality - meat cuts - butchering
  Kan een lagere bezetting bij vleeskuikens uit?
  Harn, J. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)1. - ISSN 0924-9087 - p. 13 - 16.
  vleeskuikens - karkaskwaliteit - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - slacht - bezettingsdichtheid - broilers - carcass quality - farm results - profitability - slaughter - stocking density
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft inmiddels 2 ronden onderzoek afgesloten, waarbij het effect van de bezettingsdichtheid op de technische resultaten en slachtrendementen bij vleeskuikens werd onderzocht.
  Vleeskwaliteit in relatie tot classificatiegegevens en uitsnijrendement bij kruislingstieren = Relationship of meat quality with EUROP - classification and meat yield for crossbred young bulls
  Schneijdenberg, T.C.H.G.P. ; Hoving - Bolink, A.H. ; Vries, A.W. de - \ 1994
  Zeist : ID-DLO, Vestiging Zeist (IVO - rapport B-383) - 30
  dierlijke producten - aroma - rundvlees - karkaskwaliteit - geur en smaak - slacht - smaak - malsheid - textuur - kalfsvlees - animal products - aroma - beef - carcass quality - flavour - slaughter - taste - tenderness - texture - veal
  keuze van een spier voor kleurclassificatie van slachtwarme runderkarkassen = Choice of a reference muscle for assessment of the colour of beef carcasses at classification
  Hulsegge, B. ; Merkus, G.S.M. - \ 1994
  Zeist : ID-DLO, Vestiging Zeist (IVO - rapport B-400) - 20
  dierlijke producten - rundvlees - karkaskwaliteit - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - slacht - malsheid - textuur - kalfsvlees - animal products - beef - carcass quality - meat characteristics - meat quality - slaughter - tenderness - texture - veal
  Gescheiden mesten van borgen en zeugen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. - \ 1994
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.107) - 24
  kooien - karkaskwaliteit - ontwikkeling - bedrijfsresultaten in de landbouw - groei - vleesproductie - varkens - rentabiliteit - slacht - cages - carcass quality - development - farm results - growth - meat production - pigs - profitability - slaughter
  Voederadditieven voor vleesstieren
  Plomp, M. - \ 1994
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 90) - 16
  toevoegingen - rundvlees - stieren (bulls) - karkaskwaliteit - ontwikkeling - bedrijfsresultaten in de landbouw - voedersupplementen - groei - vleesproductie - rentabiliteit - slacht - kalfsvlees - additives - beef - bulls - carcass quality - development - farm results - feed supplements - growth - meat production - profitability - slaughter - veal
  De effecten van Monensin-natrium, Flavomycine, een dode gistcultuur (Diamond V XP) en een levende gistcultuur (Yes-Sacc) op groei, voeropname en slachtkwaliteit van 180 Piemontese-kruislingstieren zijn onderzocht. Het rantsoen bestond uit een mengsel van gemiddeld 42% snijmaos, 41% natte aardappelzetmeel, 16% sojaschroot en een premix met vitaminen en mineralen.
  Rantsoenen bij vleeskalveren
  Schans, F.C. van der - \ 1994
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 89) - 21
  kalveren - karkaskwaliteit - ontwikkeling - bedrijfsresultaten in de landbouw - groei - vleesproductie - rentabiliteit - slacht - voedersystemen - calves - carcass quality - development - farm results - growth - meat production - profitability - slaughter - feeding systems
  De effecten van het aandeel krachtvoer en het energie- en eiwitgehalte van het rantsoen op de voeropname, groei en slachtkwaliteit van zwartbonte stierkalveren en kruislingvaarskalveren voor de productie van alternatief kalfsvlees zijn onderzocht. De proef startte op een leeftijd van 15 weken, de kalveren zijn geslacht op een leef- tijd van 32 weken.
  Mogelijkheden tot productie van beertjes
  Scholten, R. ; Huiskes, J. - \ 1994
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)6. - ISSN 1382-0346 - p. 11 - 13.
  analyse - dierlijke producten - aroma - beren (varkens) - karkaskwaliteit - controle - geur en smaak - marketing - marketingkanalen - markten - biggen - varkensvlees - slacht - smaak - testen - omzet - analysis - animal products - aroma - boars - carcass quality - control - flavour - marketing - marketing channels - markets - piglets - pigmeat - slaughter - taste - testing - turnover
  In opdracht van het Produktschap Vee en Vlees is het project Mogelijkheden tot productie van vleesbeertjes en afzet van vlees en vleesproducten hiervan uitgevoerd. De afzetmogelijkheden voor vlees van beertjes zijn en blijven vooralsnog minimaal
  Invloed toevoeging Panaxin aan voer op resultaten vleeskuikens
  Middelkoop, J.H. van - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)4. - ISSN 0924-9087 - p. 12 - 13.
  toevoegingen - voedersupplementen - vleeskuikens - voer - samenstelling - groei - ontwikkeling - slacht - karkaskwaliteit - additives - feed supplements - broilers - feeds - composition - growth - development - slaughter - carcass quality
  Regelmatig verschijnen er nieuwe toevoegmiddelen op de markt, waarvan door de producenten wordt aangegeven dat zij een positieve invloed hebben op de groei- en/of kwaliteit van de vleeskuikens. In de praktijk vraagt men zich vaak af in hoeverre dergelijke middelen inderdaad van invloed zijn op de resultaten.
  Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens
  Harn, J. van - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)2. - ISSN 0924-9087 - p. 14 - 18.
  vleeskuikens - karkaskwaliteit - samenstelling - kostenanalyse - slacht - triticum aestivum - tarwe - dierhouderij - productiviteit - rentabiliteit - broilers - carcass quality - composition - cost analysis - slaughter - triticum aestivum - wheat - animal husbandry - productivity - profitability
  In Periodiek 94/1 is het tarwe bijvoeren aan vleeskuikens reeds uitgebreid aan de orde geweest. Toen reeds kwam naar voren dat tarwe bijvoeren (financieel) aantrekkelijk is. De derde en de vierde proef bevestigen dit nog eens.
  Het bijvoeren van tarwe perspectiefvol
  Harn, J. van - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)1. - ISSN 0924-9087 - p. 21 - 25.
  dierhouderij - karkaskwaliteit - spijsvertering - groenvoeders - productiviteit - rentabiliteit - slacht - triticum aestivum - tarwe - animal husbandry - carcass quality - digestion - green fodders - productivity - profitability - slaughter - triticum aestivum - wheat
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij heeft gedurende 2 ronden het effect van het tarwe bijvoeren aan vleeskuikens onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat het voor de vleeskuikenhouder (financieel) aantrekkelijk is tarwe bij te voeren.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.