Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 41 - 60 / 112

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Protein and lipid accretion in body components of growing pigs : effects of body weight and nutrient intake
  Bikker, P. - \ 1994
  Agricultural University. Promotor(en): M.W.A. Verstegen; R.G. Campbell. - S.l. : Bikker - ISBN 9789054852599 - 203
  voer - samenstelling - varkens - groei - ontwikkeling - karkassamenstelling - slacht - karkaskwaliteit - eieren - eierproducten - feeds - composition - pigs - growth - development - carcass composition - slaughter - carcass quality - eggs - egg products

  In pig production, optimization of the conversion of animal feeding-stuffs into body components, especially lean meat, requires knowledge of the response relationships between nutrient intake and animal performance. In this study, the separate effects of protein and energy intake on rate and composition of body gain have been determined, in pigs with a high genetic capacity for lean tissue gain, from 20 to 45 kg. In addition, the response in body gain to energy intake has been investigated from 20 to 45 kg and from 45 to 85 kg, and the effects of body weight and previous nutrition on this response were examined. The relationship between protein intake and protein accretion was described well with a linear-plateau model, reflecting a protein and an energy dependent phase in protein deposition. The amino acid pattern of body protein was influenced by protein and energy intake. The optimal lysinelenergy ratio was not significantly affected by the level of feed intake. Protein and lipid accretion responded linearly to energy intake, both from 20 to 45 kg and from 45 to 85 kg. The increase in protein gain per unit increase in energy intake, decreased with increasing body weight. The ratio between lipid and protein deposition, and consequently body lipid content, responded curvilinearly to energy intake and increased with increasing body weight. The percentage of lean tissue decreased curvilinearly with increasing energy intake. Pigs which were restricted in energy intake from 20 to 45 kg, gained faster from 45 to 85 kg. However, this gain was largely explained by an increase in digestive tract contents and in organ gain. The percentage lean tissue at 85 kg was higher in these previously restricted pigs, but this was the result of their higher lean percentage at 45 kg, and not of a compensatory gain from 45 to 85 kg. Consequences of these results for defining an optimal feeding strategy have been discussed.

  Duistere toekomst vraagt ander varken. Keuzes van nu bepalen richting fokbeleid.
  Erp, A.J.M. van; Groen, A.F. ; Heuven, H.C.M. ; Kanis, E. - \ 1994
  Boerderij/Varkenshouderij 80 (1994)24. - ISSN 0169-0167 - p. 20 - 23.
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - ontwikkeling - voer - voedselbewaring - voedingsmiddelen - genetische variatie - genetica - groei - heritability - vee- en vleesindustrie - vleeswaren - voedingswaarde - varkens - selectie - slacht - animal products - carcass quality - development - feeds - food preservation - foods - genetic variation - genetics - growth - heritability - meat and livestock industry - meat products - nutritive value - pigs - selection - slaughter
  Het verbeteren van de efficientie van de produktie door het veranderen van de genetische aanleg van de varkens
  Koeling van varkenskarkassen = Chilling of pig carcasses
  Wal, P.G. van der; Engel, B. ; Beek, G. van - \ 1993
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-369) - 51
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - koelen - invriezen - vlees - varkens - behoud - verwerking - slacht - behandeling - animal products - carcass quality - cooling - freezing - meat - pigs - preservation - processing - slaughter - treatment
  De relatie classificatie en karkassamenstelling : een analyse van data afkomstig van groeiritmeonderzoek bij vleesstieren = The relationship between classification data and carcass composition : an analysis of data derived from research on growth patterns in young bulls
  Schneijdenberg, T.C.H.G.P. - \ 1993
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / DLO - Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" (IVO-DLO) B-382) - 83
  stieren (bulls) - karkaskwaliteit - ontwikkeling - groei - vleesproductie - slacht - bulls - carcass quality - development - growth - meat production - slaughter
  Het effect van toevoeging van lage doseringen microbieel fytase aan leghennenvoer op de technische resultaten en de skelet- en eischaalkwaliteit
  Simons, P.C.M. ; Versteegh, H.A.J. - \ 1993
  Beekbergen : COVP-DLO (Spelderholt uitgave no. 589) - 26
  pluimveevoeding - karkaskwaliteit - eikwaliteit - fytase - poultry feeding - carcass quality - egg quality - phytase
  Regressiecoefficienten voor de correctie van gewicht- en spekdiktegegevens bij varkens
  Buiting, G.A.J. ; Vries, A.G. de - \ 1993
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / DLO - Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" (IVO-DLO) B-395) - 20
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - ontwikkeling - groei - massa - varkensvlees - varkens - kwaliteit - slacht - gewicht - animal products - carcass quality - development - growth - mass - pigmeat - pigs - quality - slaughter - weight
  De invloed van voersamenstelling op de vleeskwaliteit van afgekalfde Piemontese x zwartbonte kruislingvaarzen = The effect of diet composition on meat quality of once-bred Piemontese x Friesian heifers
  Hoving-Bolink, A.H. ; Mateman, G. ; Walstra, P. - \ 1993
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / DLO - Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" (IVO-DLO) B-389) - 30
  vleesvee - karkaskwaliteit - samenstelling - voer - slacht - jonge dieren - beef cattle - carcass quality - composition - feeds - slaughter - young animals
  Relatieve groei en karkassamenstelling
  Bergstroem, P.L. - \ 1993
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / DLO-Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-397) - 306
  karkaskwaliteit - ontwikkeling - groei - vleesproductie - overzichten - slacht - carcass quality - development - growth - meat production - reviews - slaughter
  Ultrasone meting van spekdikte bij groeiende vleesvarkens en latere classificatieresultaten
  Zhang, W. ; Huiskes, J.H. ; Ramaekers, P.J.L. - \ 1993
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.104) - 20
  karkaskwaliteit - ontwikkeling - groei - varkens - slacht - microgolfstraling - carcass quality - development - growth - pigs - slaughter - microwave radiation
  De classificatie van varkenskarkassen nader bekeken
  Kints, C. van; Kanis, E. ; Huiskes, J. ; Walstra, P. ; Boer, Tj. de - \ 1993
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 7 (1993)3. - ISSN 1382-0346 - p. 23 - 27.
  dierlijke producten - karkassamenstelling - karkaskwaliteit - samenstelling - varkensvlees - varkens - eigenschappen - kwaliteit - slacht - malsheid - textuur - animal products - carcass composition - carcass quality - composition - pigmeat - pigs - properties - quality - slaughter - tenderness - texture
  Er is onderzoek gedaan naar trends in de classificatieresultaten van vleesvarkens over de periode na invoering van het classificatieapparaat tot de overgang op de nieuwe berekeningsformule voor het mager vleespercentage (1988-1991).
  Gevolgen van een nacht overliggen van varkens op de slachterij voor karkasgewicht en kwaliteit
  Huiskes, J. ; Binnendijk, G. ; Hertum, C. van; Lageveen, W. - \ 1993
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 7 (1993)1. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 16.
  karkassamenstelling - karkaskwaliteit - varkens - slacht - slachtgewicht - slachtuitrusting - carcass composition - carcass quality - pigs - slaughter - slaughter weight - slaughtering equipment
  Om na te gaan of er als gevolg van een nacht overliggen van varkens op de slachterij verlies onstaat aan warm geslacht gewicht is dit zogenaamd overliggen vergeleken met slachting op de dag van aanvoer. Aanvullend is ook gekeken naar kwaliteitskenmerken.
  Meer spieren en beter type; classificatie karkassen nader bekeken.
  Kints, Ch. van; Kanis, E. ; Huiskes, J. ; Walstra, P. ; Boer, Tj. de - \ 1993
  Boerderij/Varkenshouderij 78 (1993)20. - ISSN 0169-0167 - p. 24 - 25.
  karkassamenstelling - karkaskwaliteit - nederland - varkensvlees - slacht - carcass composition - carcass quality - netherlands - pigmeat - slaughter
  De classificatieresultaten van vleesvarkens over de jaren 1987-1992 zijn nader bekeken en onderling vergeleken
  Verkleinen van de spreiding in aflevergewicht van vleesvarkens = Decreasing the variation in delivery weight of fattening pigs
  Hoste, R. ; Baltussen, W.H.M. - \ 1992
  Rosmalen etc. : Proefstation voor de Varkenshouderij [etc.] (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P 1.87) - 20
  karkaskwaliteit - massa - varkens - slacht - slachtgewicht - gewicht - carcass quality - mass - pigs - slaughter - slaughter weight - weight
  Het effekt van toevoeging van microbieel fytase aan leghennenvoer op de technische resultaten en de skelet- en eischaalkwaliteit
  Simons, P.C.M. ; Versteegh, H.A.J. - \ 1992
  Beekbergen : COVP-DLO (Spelderholt uitgave no. 568) - 15
  pluimveevoeding - fytase - karkaskwaliteit - eikwaliteit - poultry feeding - phytase - carcass quality - egg quality
  Voorspelling van het EG-vleespercentage in het varkenskarkas en de belangrijkste karkasonderdelen op basis van meervoudige spekdiktemetingen met de Renco LM = Estimation of EC-lean meat percentage in pig carcasses and major cuts based on multiple measurements of fat thickness with the Renco LM
  Hulsegge, B. ; Sterrenburg, P. - \ 1992
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / DLO, Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-373) - 31
  analyse - dierlijke producten - karkaskwaliteit - controle - varkensvlees - varkens - slacht - testen - analysis - animal products - carcass quality - control - pigmeat - pigs - slaughter - testing
  Voorspelling van het EG-vleespercentage in het karkas en in de belangrijkste karkasonderdelen op basis van spekdiktemetingen met een ultrasonisch instrument
  Hulsegge, B. ; Sterrenburg, P. ; Merkus, G.S.M. - \ 1992
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-391) - 23
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - samenstelling - varkens - eigenschappen - slacht - microgolfstraling - animal products - carcass quality - composition - pigs - properties - slaughter - microwave radiation
  Meervoudige spek- en spierdiktemetingen met de Hennessy Grading Probe ter voorspelling van het EG-vleespercentage in de belangrijkste karkasonderdelen van varkens = Multiple fat and muscle thickness measurements with the Hennessy Grading Probe for estimation of the EC-lean meat percentage in the major cuts of pig carcasses
  Hulsegge, B. ; Sterrenburg, P. ; Merkus, G.S.M. - \ 1992
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-374) - 26
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - samenstelling - varkens - eigenschappen - slacht - animal products - carcass quality - composition - pigs - properties - slaughter
  De invloed van gezondheidsstoornissen bij gespeende biggen op de mesterijresultaten en slachtkwaliteit
  Kloosterman, A.A.M. ; Baeten, P.P.E. ; Huiskes, J.H. - \ 1992
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.80) - 27
  karkassamenstelling - karkaskwaliteit - ontwikkeling - groei - pathologie - biggen - slacht - diergeneeskunde - carcass composition - carcass quality - development - growth - pathology - piglets - slaughter - veterinary science
  De invloed van een graanrijk voer op de mesterijresultaten, slachtkwaliteit en vleeskwaliteit bij vleesvarkens
  Wahle, E.R. - \ 1992
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.79) - 24
  karkaskwaliteit - graansoorten - samenstelling - ontwikkeling - voer - groei - varkensvlees - varkens - slacht - carcass quality - cereals - composition - development - feeds - growth - pigmeat - pigs - slaughter
  Kwaliteit van vleesvarkens met een hoog aflevergewicht
  Elzen, P.J. van den; Huiskes, J.H. - \ 1992
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.76) - 28
  karkaskwaliteit - massa - varkens - slacht - gewicht - carcass quality - mass - pigs - slaughter - weight
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.