Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 25 / 25

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bepalen van chlooramphenicol in vlees met behulp van vloeistofchromatografie (HPLC methode)
  Beek, W.M.J. ; Buizer, F.G. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.54) - 8
  vlees - antibioticumresiduen - vloeistofchromatografie - hplc - chlooramfenicol - voedselanalyse - analytische methoden - meat - antibiotic residues - liquid chromatography - hplc - chloramphenicol - food analysis - analytical methods
  Ontwikkelen van een kwantitatieve bepaling van chlooramphenicol in vlees op residu-niveau met behulp van vloeistofchromatografie met UV-detektie. Er is een bepalingsmethode ontwikkeld voor de bepaling van chlooramphenicol in vlees op residu-niveau. Met de methode werden diverse soorten vlees onderzocht waarbij ontwikkelde zuiveringsstappen werden toegepast. Door enzymatische omzetting van het glucuronide van chlooramphenicol in chlooramphenicol kon ook deze mee worden bepaald.
  Bepaling van chlooramfenicol in melk met reduktieve LCEC
  Hooijerink, H. ; Ruig, W.G. de; Buizer, F.G. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.69) - 5
  chlooramfenicol - vloeistofchromatografie - antibiotica - emulsies - elektroanalytische analyse - melk - analytische scheikunde - chloramphenicol - liquid chromatography - antibiotics - emulsions - electroanalytical analysis - milk - analytical chemistry
  Doel van dit onderzoek is: Ontwikkelen van een kwantitatieve bepaling van chlooramfenicol in melk op het ug/1 niveau met behulp van reduktieve LCEC. Het is bekend dat bij het extraheren van lichaamsvloeistoffen, zoals urine en melk, zeer snel emulsies optreden. Door gebruik te maken van Extrelut kolommen is het emulsieprobleem opgelost. Om het eventueel aanwezige vet te verwijderen volgt nog een vloeistof/vloeistof extraktie. Uiteindelijk vindt reduktieve elektrochemische detektie plaats na een vloeistofchromatografische scheiding.
  Bepaling van chlooramphenicol in eieren
  Beek, W.M.J. ; Buizer, F.G. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.76) - 5
  eieren - antibiotica - antibioticumresiduen - chlooramfenicol - hplc - voedselanalyse - analytische methoden - eggs - antibiotics - antibiotic residues - chloramphenicol - hplc - food analysis - analytical methods
  Er is een bepalingsmethode ontwikkeld voor de bepaling van chlooramphenicol in kippe-eieren op residu-niveau. Met de methode kan zowel chlooramphenicol als ook het glucuronide door enzymatische omzetting worden bepaald.
  Bepaling van chlooramphenicol in urine, gal, lever etc.
  Beek, W.M.J. ; Buizer, F.G. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.81) - 3
  chlooramfenicol - bloedplasma - bloedserum - hplc - analytische methoden - vloeistofchromatografie - organen - urine - chloramphenicol - blood plasma - blood serum - hplc - analytical methods - liquid chromatography - organs - urine
  Het bepalen van chlooramphenicol in monsters urine, gal, nier etc , welke afkomstig zijn van de Vleeskeuringsdient Nijmegen, met behulp van Interne Analysemethoden. De monsters werden onderzocht volgens intern analysevoorschrift nr. Dgm 26: Bepaling van chlooramphenicol in bloed, plasma, serum etc. door middel van HPLC. Met enige wijzigingen konden ook hiermede vlees, lever etc. onderzocht worden.
  Bepaling van chlooramfenicol in diervoeders met polarografie en LCEC
  Hooyerink, H. ; Struijs, T.D.B. van der; Ruig, W.G. de; Buizer, F.G. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.85) - 4
  diervoedering - chlooramfenicol - antibiotica - animal feeding - chloramphenicol - antibiotics
  Er is een bepalingsmethode ontwikkeld voor de bepaling van chlooramfenicol in diervoeders. In eerste instantie werd er een polarografische methode ontwikkeld, maar na aanschaf van een reductieve elektrochemische doorstroomcel is de bepalingsmethode aangepast.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.