Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  S(up)port your future! : A salutogenic perspective on youth development through sport
  Super, Sabina - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): M.A. Koelen, co-promotor(en): K.T. Verkooijen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436489 - 284
  sport - youth - quality of life - disadvantaged youth - health promotion - community health - coaching - child development - sport - jeugd - kwaliteit van het leven - minder bevoorrechte jongeren - gezondheidsbevordering - gezondheid op regionaal niveau - coachen - kinderontwikkeling

  Background

  Sport is often recognised as an avenue for the positive development of young people. In line with this, policymakers and health professionals in the Netherlands, and elsewhere in the world, encourage socially vulnerable youth to participate in sport. Socially vulnerable youth are characterised as having an accumulated amount of negative experiences with the societal institutions in their lives, leading to distorted relationships with those institutions and, eventually, to feelings of isolation and low self-esteem. As socially vulnerable youth participate less in sport than their non-vulnerable peers, encouraging them to participate may support these youths in leading a healthy and productive life. However, to date, our understanding of the role of sport in positive youth development has been primarily based on research conducted in non-vulnerable populations and very little research has been conducted among socially vulnerable youth. The research that has been conducted for this thesis has been inspired by the salutogenic model of health, allowing us to examine the underlying mechanisms and processes of sports participation in alleviating social vulnerability.

  Aim

  The overall aim of this thesis is to unravel the value of sports participation for socially vulnerable youth. Four research objectives were formulated:

  To provide insights into the mechanisms underlying people’s capacity to cope with stressors (sense of coherence) to underpin health promotion activities that aim to strengthen this coping capacity.

  To provide insights into the relation between sports participation and youth development for socially vulnerable youth;

  To examine if and how community sports coaches can create optimal conditions for the personal development of socially vulnerable youth;

  To explore how socially vulnerable youth experience their participation in sport and the value they derive from sports participation in a socially vulnerable childhood.

  Methods

  This study has adopted a mixed-methods research design. More specifically, this study has used literature review (objective 1 and 2), questionnaire research (objective 2), semi-structured interviews (objective 3), and narrative interviews and life-course interviews (objective 4).

  Results

  The findings provide insights into the mechanisms underlying sense of coherence which reflects people’s capacity to deal with stressors in a health promoting way ( i.e., research objective 1). Sense of coherence consists of three components: the extent to which people experience the world as consistent and structured (comprehensibility); the extent to which people feel that there are resources available to meet the demands of everyday life (manageability); and the extent to which people feel that dealing with the stressors of everyday life is worthy of investment and engagement (meaningfulness). Based on a literature review of the salutogenic model of health, two opportunities for strengthening this sense of coherence in health promotion activities were identified: the behavioural mechanism and the perceptual mechanism. Both empowerment and reflection processes are important for the development of sense of coherence and can strengthen the healthy development of individuals.

  The findings provide insights into the relation between sports participation and youth development for socially vulnerable youth (i.e., research objective 2). In the systematic review, it was demonstrated that relatively few studies have been conducted regarding the life skill development of socially vulnerable youth in sports programs and that the evidence that is available is inconclusive regarding the benefits of sports. In the quantitative study, a positive relation was found between sports participation and several youth developmental outcomes (i.e., pro-social behaviour, subjective health, well-being, school performance and sense of coherence) but not with problem behaviour and the self-regulation skills. However, no conclusions can be drawn about a causal relationship between sports participation and youth development based on these data.

  The findings also demonstrated the crucial role of the sports coach in reaching optimal social conditions for life skill development and transferability (i.e., research objective 3). The community sports coaches mainly adopted an implicit approach to life skill transferability, meaning that they did not employ explicit strategies to stimulate the transfer of life skills from the sports setting to other societal domains. Nonetheless, the sports coaches believed that socially vulnerable youth could develop life skills in the sports setting that could also be used in school, the family or in the community. Coaching actions were directed at creating meaningful, comprehensible, and manageable sports experiences for socially vulnerable youth.

  Finally, the findings shed a light on how socially vulnerable youth experience their participation in sport and the role that sports participation could play in a socially vulnerable childhood (i.e., research objective 4). The youths’ positive and negative sports experiences rested on an intricate balance of the extent to which they experienced visibility of their skills, the extent to which they felt confident while playing their sport, and the extent to which they felt sport was a nice challenge that they liked to take on. The roles that sports participation could play in a socially vulnerable childhood are diverse: sport as a safe place, sport as a learning experience, sport as an instrument to reach goals, and sport as a purpose in life. As the challenges that socially vulnerable youth face in the sports setting can resemble some of the struggles they find in everyday life, their negative sports experiences could also potentially increase feelings of vulnerability.

  Conclusion

  Sports participation can support socially vulnerable youth in their personal development, but we also have to remain critical towards to use of sport as a means to reach positive youth development. The results from this thesis provide a deeper understanding of the conditions under which sport can contribute to positive youth development and offers recommendations for professionals in the field.

  De Waardewerken bedrijfscoach : studie naar de haalbaarheid en opzet van een structuur voor de Waardewerken bedrijfscoach : waardewerkers die ervaren of startende ondernemers coachen
  Dekking, A.J.G. ; Holster, H.C. ; Migchels, G. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 694) - 29
  multifunctionele landbouw - ondernemerschap - coachen - kennisoverdracht - professionaliteit - multifunctional agriculture - entrepreneurship - coaching - knowledge transfer - professionalism
  Professionele MFL ondernemers (netwerk Waardewerkers) kunnen als bedrijfscoach individueel bijdragen aan de ontwikkeling van de MFL landbouwsector.
  Rol van zzp-ers in de groene zorg : Verkenning van de bijdrage van wandelcoaches en tuintherapeuten aan welbevinden en herstel van mensen met psychische klachten
  Langers, F. ; Boer, A. De - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2490) - 54
  geestelijke gezondheid - landschapsbeleving - natuur - lopen - coachen - effectvoorspelling - mental health - landscape experience - nature - walking - coaching - impact prediction
  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) is de wereld van zzp-ers in de groene zorg onder de loep genomen. Het blijkt dat de bijdrage van wandelcoaches en tuintherapeuten aan herstel van psychische klachten op dit moment gering is. Het marktaandeel wordt geschat op ca. 1,5%. De potentiële doelgroep bestaat echter uit 1,4 miljoen mensen met psychische klachten. Uit gesprekken met cliënten blijkt dat zij baat hebben bij wandelcoaching en tuintherapie. Door gebruik van metaforen uit de natuur wordt het inzicht in eigen handelen vergroot. Volgens sleutelorganisaties heeft groen zorgaanbod momenteel een plek in de alternatieve hoek. Wil het als een volwaardige medische behandeling gezien worden, dan is methodiekbeschrijving, certificering en onderzoek naar effecten noodzakelijk. Wetenschappelijk bewijs en -publiceren zijn ook nodig om opgenomen te worden in de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het ministerie van EZ kan een bewustwordingsproces bij de reguliere medische sector op gang brengen door gericht te agenderen. Nu komen (sleutel)organisaties vaak alleen toevallig in aanraking met groene zorg.
  Naar coaching op maat : project ‘Persoonlijkheidskenmerken en competentieontwikkeling van leerlingen’
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
  In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 6 - 7.
  agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - vaardigheden - persoonlijkheid - leerlingen - coachen - persoonlijke ontwikkeling - docenten - agricultural education - competency based education - skills - personality - pupils - coaching - personal development - teachers
  Welke relaties bestaan er tussen persoonlijkheidskenmerken van leerlingen en de mate van ontwikkeling van bepaalde competenties die relevant zijn voor hun opleiding? En hoe kunnen docenten hier bij de coaching van leerlingen rekening mee houden? Dit project wil een stap zetten naar coaching op maat.
  Toepassing digitale communicatie systemen in en voor het groene onderwijs
  Holster, H.C. ; Heijman, T. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 618) - 34
  agrarisch onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - computerondersteund onderwijs - docenten - coachen - kennisoverdracht - internet - communities of practice - agricultural education - intermediate vocational training - computer assisted instruction - teachers - coaching - knowledge transfer - internet - communities of practice
  Schools in Green (agricultural based) education are looking for new ways of offering education by the digital way. This is a specific issue for small educational institutes. Communication goals, resources and digital systems are put side by side. Considerations for choices to be made are discussed and recommendations are given.
  Groeikansen voor netwerkbegeleiders. Een gereedschapskist vol ervaring
  Leeuwen, M.A.E. van; Schepers, R. ; Holster, H.C. ; Vijn, M.P. - \ 2012
  Wageningen UR, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek
  ondernemerschap - netwerken - netwerken (activiteit) - innovaties - samenwerking - opleiding - coachen - entrepreneurship - networks - networking - innovations - cooperation - training - coaching
  Deze gereedschapskist biedt de netwerkbegeleider handvaten om zich te ontwikkelen in het begeleiden van ondernemersnetwerken.
  Strengthening entrepreneurship through coaching and developing competencies
  Beldman, A.C.G. - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)summer. - p. 24 - 27.
  ondernemerschap - duurzame landbouw - strategisch management - vaardigheidsonderwijs - coachen - agrarische bedrijfsplanning - bedrijfsmanagement - entrepreneurship - sustainable agriculture - strategic management - competency based education - coaching - farm planning - business management
  Strengthening entrepreneurship is an important strategy for stimulating the transition to sustainable agriculture. But how is that done? One example is the Interactive Strategic Management method, which supports entrepreneurs in the creation and execution of future-focused strategies.
  BO-06 plantgezondheid : resultaten 2008
  Boonekamp, P.M. ; Ende, J.E. van den - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR - 108
  tuinbouw - gewasteelt - cultuurmethoden - ziektebestrijding - plagenbestrijding - teelt onder bescherming - agrarisch onderwijs - coachen - team teaching - glastuinbouw - horticulture - crop management - cultural methods - disease control - pest control - protected cultivation - agricultural education - coaching - team teaching - greenhouse horticulture
  MBO-docenten hebben vaak weinig tijd en mogelijkheden om op hun vakgebied bij te blijven. Op verzoek van de Stuurgroep gewasbescherming van de AOCRaad organiseert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) jaarlijks scholingsdagen en excursies voor docenten gewasbescherming uit het groen onderwijs (mbo en hbo). Onderzoekers van Wageningen UR verzorgen de scholingsdagen, cursussen en excursies, samen met docenten
  Veterinary advice to entrepreneur-like dairy farmers
  Noordhuizen, J.P.T.M. ; Egmond, R. ; Dellen, D.K.H. ; Jorritsma, R. ; Hogeveen, H. ; Werven, T. van; Vos, P.L.A.M. ; Lievaart, J.J. - \ 2006
  Capelle a/d IJssel : Pfizer Animal Health - 34
  dierenartsen - veterinaire diensten - boeren - melkveebedrijven - ondernemerschap - attitudes - vaardigheden - communicatie - consulenten - coachen - veterinarians - veterinary services - farmers - dairy farms - entrepreneurship - attitudes - skills - communication - consultants - coaching
  De dierenarts van morgen : veterinair loonwerker of veterinair bedrijfsadviseur?
  Egmond, M.J. van; Jorritsma, R. ; Vos, P.L.A.M. ; Werven, T. van; Lievaart, J.J. ; Dellen, D.K.H. ; Noordhuizen, J.P.T.M. ; Hogeveen, H. - \ 2006
  Capelle a/d Ijssel : Pfizer Animal Health - 41
  dierenartsen - veterinaire diensten - boeren - melkveebedrijven - ondernemerschap - attitudes - vaardigheden - communicatie - consulenten - coachen - veterinarians - veterinary services - farmers - dairy farms - entrepreneurship - attitudes - skills - communication - consultants - coaching
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.