Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Rapportage onderzoek aantasting van de bast bij laanbomen
  Lammeren, A.A.M. van; Ruiter, N.C.A. ; Kieft, H. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Plantencelbiologie
  straatbomen - afwijkingen, planten - deformiteiten - knobbelvorming - schors - korstmossen - schimmels - landbouwkundig onderzoek - boomverzorging - openbaar groen - street trees - plant disorders - deformities - nodulation - cortex - lichens - fungi - agricultural research - tree care - public green areas
  In dit verslag zijn aantastingen op de stam onderzocht van Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’, Fagus sylvatica “ Atropurpurea”, Fraxinus excelsior ‘Atlas’, Quercus palustris, Quercus robur, Sorbus latifolia “Henk Vink” en Ulmus ‘Clusius’ Daarbij is aandacht besteed aan het voorkomen en de aard en ontwikkeling van bastknobbels, baststrepen, bastscheuren, verkleuringen en het effect van epifyten zoals schimmels en korstmossen
  Rapportage onderzoek aan bastknobbels en aantasting van bast door korstmossen aantasting van bast door korstmossen
  Lammeren, A.A.M. van; Kieft, H. ; Donkers, J. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit en Research Centrum
  bomen - fraxinus - afwijkingen - deformiteiten - korstmossen - knobbelvorming - schors, bomen - cedrus - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - boomkwekerijen - gemeenten - openbaar groen - trees - fraxinus - abnormalities - deformities - lichens - nodulation - bark - cedrus - street trees - agricultural research - forest nurseries - municipalities - public green areas
  In het hier beschreven onderzoek is nagegaan wat de aard en oorzaak is van het pokdalig uiterlijk van de stam van de es, wat het effect is van korstmosbegroeiing op de essenbast en hoe de reeds eerder beschreven bastknobbels ontstaan. Het is een voortgangsrapportage van een grotere studie naar oorzaak en gevolg van boomaantastingen. Hier worden verschijnselen beschreven maar er is vooralsnog geen uitspraak over hoe de aantastingen zoals bastknobbels zijn veroorzaakt
  Oriënterend onderzoek naar de oorzaak van het ontstaan van bastknobbels in laanbomen op de kwekerij
  Doorn, J. van; Sluis, B.J. van der - \ 2008
  [S.l.] : PPO Bomen - 5
  straatbomen - afwijkingen, planten - deformiteiten - knobbelvorming - schors, bomen - boomkwekerijen - boomverzorging - openbaar groen - street trees - plant disorders - deformities - nodulation - bark - forest nurseries - tree care - public green areas
  Bastknobbels op de stam van laanbomen komen niet alleen in het stedelijk groen voor, maar ook op de boomkwekerij in jongere bomen. In een consultancy opdracht is gekeken in hoeverre er een relatie kan worden gevonden met een infectie van fytoplasma’s. Dit is in 30 gevallen onderzocht bij Fagus, Fraxinus, Aesculus en Tilia met behulp van PCR technieken. Er konden geen fytoplasma’s worden aangetoond. De oorzaak van bastknobbels blijft vooralsnog onduidelijk
  Bastknobbels op bomen trekken aandacht
  Lammeren, A. van; Kuik, A.J. van - \ 2007
  Tuin en Landschap 29 (2007)7. - ISSN 0165-3350 - p. 38 - 39.
  straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - afwijkingen - deformiteiten - knobbelvorming - fraxinus - gleditsia - acer - street trees - ornamental woody plants - abnormalities - deformities - nodulation - fraxinus - gleditsia - acer
  In Alphen aan den Rijn ontwikkelen zich in rap tempo opmerkelijke knobbels op de stammen van diverse soorten straatbomen. Op verzoek van de gemeenten doen PPO en Wageningen Universiteit onderzoek. Gekeken is naar de opbouw van de uitwassen. Wat de gevolgen zijn voor de bomen, die op het oog vitaal zijn, is nog een open vraag
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.