Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 46

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Dorstige glastuinbouw moet op elke druppel water letten (interview met Wim Voogt)
  Bezemer, J. ; Voogt, W. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)3. - p. 22 - 23.
  tuinbouwbedrijven - oppervlaktewater - waterkwaliteit - regenwateropvang - waterbeheer - watervoorraden - watergebruik - omgekeerde osmose - lozing - brakwater - oppervlaktewaterkwaliteit - glastuinbouw - maatschappelijk verantwoord ondernemen - market gardens - surface water - water quality - water harvesting - water management - water resources - water use - reverse osmosis - disposal - brackish water - surface water quality - greenhouse horticulture - corporate social responsibility
  Hoge kwaliteit water wordt schaarser. Dat dwingt de glastuinbouw zorgvuldig met de teeltfactor water om te gaan en minder afhankelijk van oppervlaktewater te worden. Hemelwater blijft de belangrijkste bron maar 100% dekking is te duur. Omgekeerde osmose blijft de meest aantrekkelijke techniek om aanvullend gietwater te realiseren. Voorwaarde is dat er oplossingen komen voor de brijnlozingen.
  Duurproef zuivering recirculatiewater roos 2010
  Maas, A.A. van der; Os, E.A. van; Blok, C. ; Meijer, R.J.M. - \ 2010
  rozen - bloementeelt - drainagewater - productie - groeiremmers - lozing - pesticiden - roses - floriculture - drainage water - production - growth inhibitors - disposal - pesticides
  Poster over een duurproef zuivering circulatiewater bij de rozenteelt. Focus lag hierbij op opheffen groeiremming, op productie en op vermindering lozing drainwater
  'Bewustwording is het toverwoord' (interview met Ellen Beerling)
  Houweling, P. van; Beerling, E.A.M. - \ 2010
  Nieuwe oogst / Magazine tuinbouw 6 (2010)2. - ISSN 1871-0921 - p. 6 - 6.
  tuinbouwbedrijven - oppervlaktewater - voedingsstoffen - pesticiden - lozing - brakwater - waterzuivering - waterkwaliteit - hergebruik van water - regenwateropvang - oppervlaktewaterkwaliteit - glastuinbouw - market gardens - surface water - nutrients - pesticides - disposal - brackish water - water treatment - water quality - water reuse - water harvesting - surface water quality - greenhouse horticulture
  Binnen de glastuinbouw zijn diverse initiatieven om het verlies van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te beperken. Hetzelfde geldt voor het lozen van brijn. In 2009 ging de meeste aandacht uit naar nutrienten. Maar sindsdien komt de emissie van gewasbeschermingsmiddelen steeds meer in de schijnwerpers te staan
  Nieuwe methode voor de beoordeling van het milieurisico van koelwaterlozingen
  Vries, P. de; Tamis, J.E. ; Murk, A.J. ; Karman, C.C. - \ 2009
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)21. - ISSN 0166-8439 - p. 38 - 40.
  water - afvalwater - lozing - oppervlaktewater - beoordeling - thermische eigenschappen - risicoschatting - koelwater - kaderrichtlijn water - water - waste water - disposal - surface water - assessment - thermal properties - risk assessment - cooling water - water framework directive
  De Kaderrichtlijn Water brengt een aantal beleidsmatige veranderingen: de beoordeling van oppervlaktewaterkwaliteit wordt meer locatiespecifiek en de principes voor de bescherming en het duurzaam gebruik van water moeten worden geintegreerd. Dit geldt ook voor thermische verontreinigingen, niet alleen qua ruimtelijke verspreiding maar ook middels het resulterende effect. Momenteel wordt het effect van toegevoegde warmte veelal met behulp van generieke milieunormen beoordeeld. Het Institute for Marine Resource and Ecosystem Studies (IMARES) ontwikkelde een nieuwe methode om de effecten van thermische verontreiniging locatiespecifiek te kunnen beoordelen. Met deze methode is het bovendien mogelijk om het risico van verschillende stressoren (thermische effecten, toxiciteit, zuurstofloosheid, etc.) te integreren tot één risico-indicatie
  Resultaten van een inventarisatie van de waterkwaliteit : nog teveel gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
  Staaij, M. van der - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)3. - p. 76 - 77.
  kassen - afvloeiingswater - pesticiden - waterkwaliteit - normen - pesticidenresiduen - oppervlaktewater - lozing - glastuinbouw - oppervlaktewaterkwaliteit - waterschappen - nutriëntenuitspoeling - greenhouses - runoff water - pesticides - water quality - standards - pesticide residues - surface water - disposal - greenhouse horticulture - surface water quality - polder boards - nutrient leaching
  In alle waterstromen in een kas zijn gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Als norm voor de waterstromen binnen de kas is de MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) voor oppervlaktewater genomen. Wanneer water met een concentratie aan middel boven de MTR wordt geloosd kan dit een probleem zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Recirculeren is de beste oplossing, maar telers zijn dan afhankelijk van de kwaliteit van het water waarmee ze starten
  Nieuw etiket crime voor telers
  Vries, M. de; Blok, J.J. de; Brouwer, J. - \ 2008
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 2008 (2008)27-9-2009. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 5.
  plantenkwekerijen - overblijvende planten - boomteelt - onkruidbestrijding - etiketteren - lozing - nurseries - perennials - arboriculture - weed control - labelling - disposal
  Meer spuitdoppen erkend binnen Lozingenbesluit
  Wenneker, M. - \ 2007
  De Fruitteelt 97 (2007)15. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - spuiten - spuitdoppen - spuitvoorzorgsmaatregelen - drift - oppervlaktewater - verontreinigingsbeheersing - lozing - waterbescherming - milieuwetgeving - regelingen - gewasbescherming - fruit growing - spraying - fan nozzles - spraying precautions - surface water - pollution control - disposal - water conservation - environmental legislation - regulations - plant protection
  In 2007 worden nieuwe maatregelen ingevoerd voor het Lozingenbesluit Open Teelten en Veehouderij. Om aan de doelstelling van dit Lozingenbesluit te kunnen voldoen, namelijk 90% vermindering van de spuitdrift naar het oppervlaktewater, zijn nieuwe maatregelen voor de fruitteelt ingesteld. Uitgangspunt is een teeltvrije zone van 9 meter
  Voorkom emissie bij schonen groente
  Zeeland, M.G. van; Schans, D.A. van der - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)36. - ISSN 0925-9694 - p. 36 - 37.
  groenteteelt - groenten - schoonmaken - waterkwaliteit - emissie - pesticiden - residuen - oppervlaktewater - lozing - vollegrondsteelt - vegetable growing - vegetables - cleaning - water quality - emission - pesticides - residues - surface water - disposal - outdoor cropping
  Spoelwater van groente lozen op het oppervlaktewater kan te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in dat water veroorzaken. Een kritische kijk op middelgebruik, een effectieve schoningslijn en spoelwater over het perceel uitrijden zijn mogelijkheden om de emissie naar oppervlaktewater terug te dringen
  Cost Evaluation of CO2 Sequestration by Aqueous Mineral Carbonation
  Huijgen, W.J.J. ; Comans, R.N.J. ; Witkamp, G.J. - \ 2007
  Energy Conversion and Management 48 (2007)7. - ISSN 0196-8904 - p. 1923 - 1935.
  dioxide - disposal
  A cost evaluation of CO2 sequestration by aqueous mineral carbonation has been made using either wollastonite (CaSiO3) or steel slag as feedstock. First, the process was simulated to determine the properties of the streams as well as the power and heat consumption of the process equipment. Second, a basic design was made for the major process equipment, and total investment costs were estimated with the help of the publicly available literature and a factorial cost estimation method. Finally, the sequestration costs were determined on the basis of the depreciation of investments and variable and fixed operating costs. Estimated costs are 102 and 77 Euro/ton CO2 net avoided for wollastonite and steel slag, respectively. For wollastonite, the major costs are associated with the feedstock and the electricity consumption for grinding and compression (54 and 26 Euro/ton CO2 avoided, respectively). A sensitivity analysis showed that additional influential parameters in the sequestration costs include the liquid-to-solid ratio in the carbonation reactor and the possible value of the carbonated product. The sequestration costs for steel slag are significantly lower due to the absence of costs for the feedstock. Although various options for potential cost reduction have been identified, CO2 sequestration by current aqueous carbonation processes seems expensive relative to other CO2 storage technologies. The permanent and inherently safe sequestration of CO2 by mineral carbonation may justify higher costs, but further cost reductions are required, particularly in view of (current) prices of CO2 emission rights. Niche applications of mineral carbonation with a solid residue such as steel slag as feedstock and/or a useful carbonated product hold the best prospects for an economically feasible CO2 sequestration process. (c) 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
  Pas op voor emissie van carbendazim
  Lans, A.M. van der - \ 2006
  De Boomkwekerij 2006 (2006)48. - ISSN 0923-2443 - p. 9 - 9.
  pesticiden - emissie - oppervlaktewater - verontreinigd water - lozing - waterschappen - vollegrondsteelt - pesticides - emission - surface water - polluted water - disposal - polder boards - outdoor cropping
  Waterschappen treffen al jaren diverse bestrijdingsmiddelen aan in het oppervlaktewater. Carbendazim is een van de boosdoeners. Uit onderzoek blijkt dat een deel van het middel na een bespuiting van het gewas af kan spoelen. Dit kan problemen veroorzaken wanneer op het oppervlaktewater geloosd wordt.
  Energy Consumption and Net CO2 Sequestration of Aqueous Mineral Carbonation
  Huijgen, W.J.J. ; Comans, R.N.J. ; Witkamp, G.J. ; Ruijg, G.J. - \ 2006
  Industrial & Engineering Chemistry Research 45 (2006)26. - ISSN 0888-5885 - p. 9184 - 9194.
  steel slag - dioxide - mechanisms - disposal - products
  Aqueous mineral carbonation is a potentially attractive sequestration technology to reduce CO2 emissions. The energy consumption of this technology, however, reduces the net amount of CO2 sequestered. Therefore, the energetic CO2 sequestration efficiency of aqueous mineral carbonation was studied in dependence of various process variables using either wollastonite (CaSiO3) or steel slag as feedstock. For wollastonite, the maximum energetic CO2 sequestration efficiency within the ranges of process conditions studied was 75% at 200 C, 20 bar CO2, and a particle size of
  Mechanisms of aqueous wollastonite carbonation as a possible CO2 sequestration process
  Huijgen, W.J.J. ; Witkamp, G.J. ; Comans, R.N.J. - \ 2006
  Chemical Engineering Science 61 (2006)13. - ISSN 0009-2509 - p. 4242 - 4251.
  dioxide - disposal
  The mechanisms of aqueous wollastonite carbonation as a possible carbon dioxide sequestration process were investigated experimentally by systematic variation of the reaction temperature, CO2 pressure, particle size, reaction time, liquid to solid ratio and agitation power. The carbonation reaction was observed to occur via the aqueous phase in two steps: (1) Ca leaching from the CaSiO3 matrix and (2) CaCO3 nucleation and growth. Leaching is hindered by a Ca-depleted silicate rim resulting from incongruent Ca-dissolution. Two temperature regimes were identified in the overall carbonation process. At temperatures below an optimum reaction temperature, the overall reaction rate is probably limited by the leaching rate of Ca. At higher temperatures, nucleation and growth of calcium carbonate are probably limiting the conversion, due to a reduced (bi)carbonate activity. The mechanisms for the aqueous carbonation of wollastonite were shown to be similar to those reported previously for an industrial residue and a Mg-silicate. The carbonation of wollastonite proceeds rapidly relative to Mg¿silicates, with a maximum conversion in 15 min of 70% at , 20 bar CO2 partial pressure and particle size of . The obtained insight in the reaction mechanisms enables the energetic and economic assessment of CO2 sequestration by wollastonite carbonation, which forms an essential next step in its further development.
  Mineral CO2 sequestration by steel slag carbonation
  Huijgen, W.J.J. ; Comans, R.N.J. - \ 2005
  Environmental Science and Technology 39 (2005)24. - ISSN 0013-936X - p. 9676 - 9682.
  solid-wastes - ash - disposal - mobility
  Mineral CO2 sequestration, i.e., carbonation of alkaline silicate Ca/Mg minerals, analogous to natural weathering processes, is a possible technology for the reduction of carbon dioxide emissions to the atmosphere. In this paper, alkaline Ca-rich industrial residues are presented as a possible feedstock for mineral CO2 sequestration. These materials are cheap, available near large point sources of CO2, and tend to react relatively rapidly with CO2 due to their chemical instability. Ground steel slag was carbonated in aqueous suspensions to study its reaction mechanisms. Process variables, such as particle size, temperature, carbon dioxide pressure, and reaction time, were systematically varied, and their influence on the carbonation rate was investigated. The maximum carbonation degree reached was 74% of the Ca content in 30 min at 19 bar CO2 pressure, 100 °C, and a particle size of
  The environmental impact and recovery at two dumping sites for dredged material in the North Sea
  Stronkhorst, J. ; Ariese, F. ; Hattum, B. van; Postma, J.F. ; Kluijver, M. de; Besten, P. den; Bergman, M.J.N. ; Daan, R. ; Murk, A.J. ; Vethaak, A.D. - \ 2003
  Environmental Pollution 124 (2003). - ISSN 0269-7491 - p. 17 - 31.
  fresh-water isopods - dutch coastal zone - in-vitro bioassay - asterias-rubens l - polychlorinated-biphenyls - monooxygenase system - sediments - metals - toxicity - disposal
  The environmental impact and recovery associated with the long and uninterrupted disposal of large volumes of moderately contaminated dredged material from the port of Rotterdam was studied at nearby dumping sites in the North Sea. Observations were made on sediment contamination, ecotoxicity, biomarker responses and benthic community changes shortly after dumping at the 'North' site had ceased and at the start of disposal at the new dumping site 'Northwest'. During the period of dumping, very few benthic invertebrates were found at the North site. Concentrations of cadmium, mercury, polychlorinated biphenyls (PCBs), polyaromatic hydrocarbons (PAHs) and tributyltin (TBT) in the fine sediment fraction (<63 mum) from this site were 2-3 times higher than at the reference site. In four different bioassays with marine invertebrates the sediments showed no acute toxic effects. In tissue (pyloric caeca) of resident starfish Asterias rubens, residual levels of mercury, zinc, PCBs and dioxin-like activity were never more than twice those at the reference site. Four different biomarkers (DNA integrity, cytochrome P450 content, benzo[a]pyrene hydroxylase activity and acetylcholinesterase inhibition) were used on the starfish tissues, but no significant differences were found between North and the reference site. Minor pathological effects were observed in resident dab Limanda limanda. One year after dumping had ceased at the North site, a significant increase in the species richness and abundance of benthic invertebrates and a concomitant decrease in the fine sediment fraction of the seabed were observed. After 8.2 million m(3) of moderately contaminated dredged material had been dumped at the new dumping site Northwest, the species richness and abundance of benthic invertebrates declined over an area extending about 1-2 km eastwards. This correlated with a shift in sediment texture from sand to silt. The contamination of the fine sediment fraction at the Northwest location doubled. It is concluded that marine benthic resources at and around the dumping sites have been adversely affected by physical disturbance (burial, smothering). However, no causal link could be established with sediment-associated contaminants from the dredged spoils. (C) 2003 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.
  Weight-based pricing in the collection of household waste: the Oostzaan case
  Linderhof, V.G.M. ; Kooreman, P. ; Allers, M. ; Wiersma, D. - \ 2001
  Resource and Energy Economics 23 (2001)4. - ISSN 0928-7655 - p. 359 - 371.
  economic-analysis - solid-waste - management - disposal - garbage
  This paper provides an empirical analysis of the effects of weight-based pricing in the collection of household waste. Using a comprehensive panel data set on all households in a Dutch municipality we estimate short-run as well as long-run price effects for the amounts of both compostable and non-recyclable household waste. We find significant and sizeable price effects, with the elasticity for compostable waste being four times as large as the elasticity for non-recyclable waste. Long-run elasticities are about 30% larger than short-run elasticities
  Behandeling van stedelijk afvalwater met het Drie-slibsoortensysteem
  Temmink, B.G. ; Klapwijk, A. ; Rulkens, W.H. - \ 2001
  Stowa - ISBN 9789057731549 - 51
  rioolwater - afvalwaterbehandeling - geactiveerd slib - biofilms - fosfor - lozing - nitrificatie - denitrificatie - sewage - waste water treatment - activated sludge - biofilms - phosphorus - disposal - nitrification - denitrification
  Zware metalen en mestverwerking: 2. lozing en afzet van mestproducten
  Melse, R. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)5. - ISSN 1382-0346 - p. 12 - 14.
  varkenshouderij - varkensmest - samenstelling - zware metalen - dierlijke meststoffen - varkens - marketing - lozing - normen - mestverwerking - pig farming - pig manure - composition - heavy metals - animal manures - pigs - marketing - disposal - standards - manure treatment
  In varkensmest bevinden zich zware metalen. Wanneer de mest wordt bewerkt komen deze metalen in de verschillende mestfracties of rnestproducten terecht. De concentratie van zware metalen in deze producten kan een bepalende factor zijn voor het verkrijgen van een lozingsvergunning of het vinden van een afzetmarkt.
  Respirometry in control of the activated sludge process : principles
  Spanjers, H. ; Vanrolleghem, P.A. ; Olsson, G. ; Dold, P.L. - \ 1998
  London : IAWQ (Scientific and technical report / International Association on Water Quality 7) - ISBN 9781900222044 - 48
  afvalwaterbehandeling - waterzuivering - biologische behandeling - biologische vaste-film systemen - biofilms - rioolslib - slib - lozing - drijfmest - verwerking - bewerking - waste water treatment - water treatment - biological treatment - biological fixed-film systems - biofilms - sewage sludge - sludges - disposal - slurries - processing - handling
  The report describes the principles of measurement of respiration rate, the transformation of measurement data into other types of information, and the application of the obtained information in process control strategies. Some fundamental concepts on biological respiration and process control are provided to assist the reader with understanding the principles. A structured overview comprises some eighty control strategies in which respirometry plays a role. An extensive literature list of over 500 references is included and classified into themes. Contents: * Fundamentals of respiration; * Measuring principles; * Measured and deduced variables ; * Elementary control concepts; * Respirometry in control of the activated sludge process; * Summary and perspectives
  Bactericidal effect of long chain fatty acids in anaerobic digestion.
  Rinzema, A. ; Boone, M. ; Knippenberg, K. van; Lettinga, G. - \ 1994
  Water Environment Research 66 (1994). - ISSN 1061-4303 - p. 40 - 49.
  lozing - bewerking - verwerking - rioolslib - slib - drijfmest - disposal - handling - processing - sewage sludge - sludges - slurries
  Resultaat van een vergelijkend onderzoek naar herbebossingssystemen
  Leek, N.A. - \ 1989
  Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 554) - 23
  bosbouw - plantmateriaal - beplanten - kapafval - lozing - gereedschappen - machines - forestry - planting stock - planting - slash - disposal - tools - machines
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.