Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Dikbillen in de Nederlandse rundveehouderij
  Oostendorp, D. ; Bergström, P.L. - \ 1985
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 37) - 28
  vleesvee - rundvee - karakteristieken - dubbele musculatuur - spierhypertrofie - nederland - diergeneeskunde - beef cattle - cattle - characteristics - double muscling - muscular hypertrophy - netherlands - veterinary science
  In Nederland zijn dikbillen vrij zeldzaam en is onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan en naar de economische waarde van deze dieren zeer beperkt. Daarentegen wordt in België, Frankrijk en Italië op vrij grote schaal gebruik gemaakt van dikbillenen daar is er ook wel onderzoek aan verricht.
  Het dikbilfenomeen bij het rund : literatuuroverzicht met commentaar = The double-muscling phenomenon in cattle : survey of literature
  Bergstrom, P.L. ; Oostendorp, D. - \ 1985
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 98) - 96
  vleesvee - rundvee - karakteristieken - dubbele musculatuur - spierhypertrofie - diergeneeskunde - beef cattle - cattle - characteristics - double muscling - muscular hypertrophy - veterinary science
  Dikbilrunderen en de dikbilfokkerij
  Anonymous, - \ 1980
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (Pudoc) no. 4438)
  bibliografieën - rundvee - ontwikkeling - dubbele musculatuur - groei - vleesproductie - spierfysiologie - spierhypertrofie - diergeneeskunde - bibliographies - cattle - development - double muscling - growth - meat production - muscle physiology - muscular hypertrophy - veterinary science
  Dikbilrunderen : literatuuroverzicht
  Bergstroem, P.L. - \ 1970
  Zeist : I.V.O. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord" no. C 146) - 33
  vleesvee - rundvee - dubbele musculatuur - spierhypertrofie - diergeneeskunde - wereld - zoölogie - beef cattle - cattle - double muscling - muscular hypertrophy - veterinary science - world - zoology
  De betekenis van de dikbileigenschap bij het Piemontsaras voor de vleesproduktie : Verslag studiebezoek 1 - 3 oktober 1966
  Bergstroem, P.L. ; Boer, H. de - \ 1966
  Zeist : I.V.O. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord" no. B-88) - 4
  vleesvee - rundvee - dubbele musculatuur - italië - spierhypertrofie - diergeneeskunde - beef cattle - cattle - double muscling - italy - muscular hypertrophy - veterinary science
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.