Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Blootstelling van de toepasser aan methylisothiocyanaat tijdens de grondontsmetting van bloembollenpercelen met metam-natrium
  Rooij, M. de; Dijksterhuis, A. ; Aartrijk, J. van - \ 1993
  Lisse : LBO (Rapport / Laboratorium voor Bloembollenonderzoek nr. 82) - 45
  beroepskwalen - grondsterilisatie - bodemfumigatie - desinfecteren - egaliseermachines - grondverzetmaterieel - pesticiden - nadelige gevolgen - veiligheid op het werk - bloembollen - methylisocyanaat - metam - bedrijfshygiëne - occupational disorders - soil sterilization - soil fumigation - disinfestation - land levellers - earth moving equipment - pesticides - adverse effects - safety at work - ornamental bulbs - methyl isocyanate - metam - industrial hygiene
  Rekenmodel en produktienormen voor grondtransport met getrokken en zelfrijdende dumpers
  Wilde, J.G.S. de - \ 1985
  Wageningen : ICW (Rapporten / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding ) - 27
  grondverzetmaterieel - arbeid (werk) - egaliseermachines - grondsterilisatie - tijd - arbeidskunde - grondverzet - earth moving equipment - labour - land levellers - soil sterilization - time - work study - earth moving
  Analyse, model en produktienormen voor grondtransport met knikbestuurde zelfrijdende dumpers
  Wilde, J.G.S. de - \ 1984
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1541) - 89
  grondverzetmaterieel - arbeid (werk) - egaliseermachines - grondsterilisatie - tijd - arbeidskunde - grondverzet - earth moving equipment - labour - land levellers - soil sterilization - time - work study - earth moving
  Onderzoek naar capaciteitsnormen voor diepploegen, bulldozers en hydraulische graafmachines
  Sprik, J.B. ; Horst, G.H. - \ 1982
  Wageningen : I.C.W. (Rapporten / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding ) - 111
  toepassingen - bulldozers - capaciteit - diepploegen - diepe grondbewerking - grondverzetmaterieel - graafmachines - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - arbeid (werk) - egaliseermachines - benodigde machines - power shovels - betrouwbaarheid - ondergrondwoelers - tijd - arbeidskunde - grondverzet - applications - bulldozers - capacity - deep ploughing - deep tillage - earth moving equipment - excavators - farm equipment - farm machinery - labour - land levellers - machinery requirements - power shovels - reliability - subsoilers - time - work study - earth moving
  Slootdemping en egalisatie met bovengeploegde ondergrond door bulldozers (resultaten 1979)
  Boogaard, W.C.A.M. van den; Sprik, J.B. - \ 1980
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1196) - 31
  bulldozers - grondverzetmaterieel - arbeid (werk) - tijd - arbeidskunde - grondverzet - bulldozers - earth moving equipment - labour - time - work study - earth moving
  Merkenonderzoek begrondingsmachine Epoke SK 15
  Anonymous, - \ 1978
  Wageningen : I.M.A.G. (Bulletin / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 723) - 5
  grondverzetmaterieel - egaliseermachines - grondsterilisatie - earth moving equipment - land levellers - soil sterilization
  De prestaties van bulldozers
  Anonymous, - \ 1961
  Wageningen : [s.n.] (Gestencilde mededelingen / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 1961, no. 10) - 5
  bulldozers - cultivators - grondverzetmaterieel - uitrusting - grondbewerking - gereedschappen - arbeidskunde - grondverzet - machines - bulldozers - cultivators - earth moving equipment - equipment - tillage - tools - work study - earth moving - machines
  bezanden met de ondergrondvijzel van Dr. Rathjens in de rvk. "Haerst Genne"; Kavelinrichtingswerkzaamheden in de rvk. "de Zuidpolder"; Kavelinrichtingswerkzaamheden in de vrijwillige rvk. "Geereweg"; aanbrengen van betuining en stapelwerk in de rvk. "De Zuidpolder"
  Anonymous, - \ 1961
  Wageningen : ILR (Gestencilde mededelingen / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 1961, no. 11) - 23
  grondverzetmaterieel - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - ruilverkaveling - landinrichting - egaliseermachines - landgebruik - earth moving equipment - farm equipment - farm machinery - land consolidation - land development - land levellers - land use
  Het dempen van sloten in de ringpolder
  Anonymous, - \ 1960
  Wageningen : ILR (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 1960, no. 1) - 5
  kanalen - kanalen, klein - sloten - drainage - grondverzetmaterieel - egaliseermachines - polders - ontginning - grondsterilisatie - arbeidskunde - nederland - oppervlaktedrainage - noord-holland - canals - channels - ditches - drainage - earth moving equipment - land levellers - polders - reclamation - soil sterilization - work study - netherlands - surface drainage - noord-holland
  Egaliseren en stobben rooien door schuiftrekkers en sleepgravers in de ruilverkaveling Rossummerveld
  Anonymous, - \ 1960
  Wageningen : ILR (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 1960, no. 9) - 7
  bulldozers - kanalen - kanalen, klein - cultivators - sloten - drainage - grondverzetmaterieel - uitrusting - graafmachines - landontginning - egaliseermachines - power shovels - worteloogstmachines - scheurploegen - verwijdering van stobben - grondbewerking - gereedschappen - arbeidskunde - nederland - oppervlaktedrainage - betuwe - grondverzet - gelderland - machines - bulldozers - canals - channels - cultivators - ditches - drainage - earth moving equipment - equipment - excavators - land clearance - land levellers - power shovels - root harvesters - scarifiers - stump removal - tillage - tools - work study - netherlands - surface drainage - betuwe - earth moving - gelderland - machines
  prestaties van sleepgravers bij het graven en verruimen van leidingen en kavelsloten; prestaties van vervoermiddelen bij het grondtransport
  Anonymous, - \ 1960
  Wageningen : ILR (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 1960, no. 11)
  bulldozers - kanalen - kanalen, klein - sloten - drainage - grondverzetmaterieel - graafmachines - egaliseermachines - power shovels - grondsterilisatie - transport - transportvoertuigen - arbeidskunde - oppervlaktedrainage - grondverzet - bulldozers - canals - channels - ditches - drainage - earth moving equipment - excavators - land levellers - power shovels - soil sterilization - transport - transporters - work study - surface drainage - earth moving
  dempen van sloten en het aanbrengen van zand in wegcunetten door middel van zandzuigers in de ruilverkavelingen "Hensbroek" en "De Ringpolder"; verruimen van de Nieuwe Wetering in het land van Maas en Waal
  Anonymous, - \ 1960
  Wageningen : [s.n.] (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 1960, no. 12)
  kanalen - kanalen, klein - sloten - drainage - grondverzetmaterieel - egaliseermachines - polders - ontginning - grondsterilisatie - arbeidskunde - nederland - oppervlaktedrainage - land van maas en waal - gelderland - noord-holland - canals - channels - ditches - drainage - earth moving equipment - land levellers - polders - reclamation - soil sterilization - work study - netherlands - surface drainage - land van maas en waal - gelderland - noord-holland
  Technische gegevens van schuiftrekkers en sleepgravers, 1960
  Anonymous, - \ 1960
  Wageningen : ILR (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 1960, no. 13) - 7
  bulldozers - kanalen - kanalen, klein - cultivators - sloten - drainage - grondverzetmaterieel - uitrusting - graafmachines - egaliseermachines - power shovels - grondbewerking - gereedschappen - arbeidskunde - oppervlaktedrainage - grondverzet - machines - bulldozers - canals - channels - cultivators - ditches - drainage - earth moving equipment - equipment - excavators - land levellers - power shovels - tillage - tools - work study - surface drainage - earth moving - machines
  Vergelijkende proeven met de Menck SR 53 scraper - dozer en de Caterpillar D 8 bulldozer op zandgrond in de ruilverkaveling Beltrum; Vergelijkende proeven met de Menck in de Ringpolder; Vergelijkende proeven met de Menck in de Wilreit; Proeven met verschillende werkmethoden in de ruilverkaveling Godlinze
  Anonymous, - \ 1959
  Wageningen : ILR (Gestencilde mededelingen / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 1959, no. 9) - 50
  bulldozers - grondverzetmaterieel - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - land - landinrichting - ontginning - arbeidskunde - bulldozers - earth moving equipment - farm equipment - farm machinery - land - land development - reclamation - work study
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.