Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 100 / 153

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Systeemstap naar minimaal energieverbruik Alstroemeria : metingen op praktijkbedrijven en een energiezuinige teeltconcept
  Garcia Victoria, N. ; Zwart, Feije de; Weel, Peter van; Steenhuizen, Johan ; Groot, Marco de - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1372) - 66
  kasgewassen - glastuinbouw - kastechniek - kassen - alstroemeria - energiebehoeften - energiebesparing - verwarming - aanvullend licht - kunstlicht - simulatiemodellen - isolatie (insulation) - evaporatie - greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouse technology - greenhouses - alstroemeria - energy requirements - energy saving - heating - supplementary light - artificial light - simulation models - insulation - evaporation
  Alstroemeria cultivation in The Netherlands requires energy for heating, supplementary light and root cooling. For the program “Greenhouse as Source of Energy” we calculated to which extent the energy demand for growing this crop can be reduced with existing energy saving innovations. Some innovations were tested in practice, others were calculated by means of the greenhouse climate simulation model Kaspro. Results showed that it is possible to save up to 34% energy for heating compared to the reference situation. 40% energy can be saved on electricity for supplementary light and root cooling. However, this strategy leads to a reduced amount of PAR-light in the winter, and 4% less flowers in comparison with the reference. The greatest impact can be achieved by increasing the insulation of the greenhouse by using double screens, reducing the evaporation from the soil, improving the crop hygiene to avoid extra evaporation from crop debris and reduce pest pressure, and implementing controlled dehumidification of the greenhouse air.
  Indampen van dunne mestfracties in combinatie met een luchtwasser
  Hoeksma, P. ; Hol, A. ; Verheijen, R. ; Verdoes, N. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1014) - 25
  vloeibare meststoffen - drijfmest - evaporatie - reinigers - ammoniakemissie - varkenshouderij - liquid manures - slurries - evaporation - scrubbers - ammonia emission - pig farming
  The effect of an evaporator/air-scrubber combination on the reduction of ammonia and odour was evaluated and the evaporation capacity was assessed. It was concluded that at pig farms substantial reduction (one third) of the slurry volume can cost effectively be achieved while maintaining ammonia and odour reduction effiency.
  Snijbloemen telen bij hoge RV met behoud van kwaliteit : Literatuuronderzoek in opdracht van Kas als Energiebron
  Garcia Victoria, Nieves ; Slootweg, Casper ; Marissen, Nollie - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1410) - 58
  snijbloemen - glastuinbouw - kasgewassen - kassen - relatieve vochtigheid - evaporatie - vaasleven - huidmondjes - literatuuroverzichten - cut flowers - greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouses - relative humidity - evaporation - vase life - stomata - literature reviews
  Om CO2 voor de fotosynthese naar het blad te leiden, hebben planten huidmondjes. Via de open huidmondjes verdampt water. De plant reguleert de opening en sluiting van huidmondjes, en dus haar waterhuishouding, aan de hand van prikkels uit de omgeving (water, CO2, licht). Snijbloemen verliezen na de oogst water door verdamping wat weer aangevuld moet worden via de steel met het vaaswater. Bij goed functionerende huidmondjes is die verdamping beperkt, maar de huidmondjes van snijbloemen die geteeld zijn bij aanhoudend hoge RV zijn anatomisch en fysiologisch anders: ze zijn ongevoelig voor sluitingsprikkels, waardoor ze in de vaas sterk door blijven verdampen. Dit leidt tot een korter vaasleven omdat de wateropname door de afgesneden steel beperkend wordt. Het ontbreken van een donkerperiode tijdens de teelt leidt ook tot niet-functionele huidmondjes. Als er gedurende de ontwikkeling regelmatig een sluitings-prikkel wordt gegeven, blijven huidmondjes functioneel. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door het hanteren van een donker-periode in combinatie met een voldoende lage RV, periodieke verlagingen van de RV tijdens de teelt, de teelttemperatuur ’s nachts verhogen (waarmee de RV daalt), of een sterke luchtbeweging (kortstondig ingezet). Groen (LED) licht aan het begin van de nachtperiode en het gebruik van schermen tegen uitstraling kunnen wellicht ook de huidmondjes functionaliteit positief beïnvloeden, maar daar is nog onvoldoende over bekend. Het Nieuwe Telen is er sterk op gericht om de huidmondjes open te houden voor maximale fotosynthese en productie door, onder andere, het handhaven van een hoge RV. Bij producten die geen last hebben van waterverlies na de oogst, zoals vruchtgroenten leidt het tot zeer goede productie en kwaliteit met weinig inzet van energie. Het Nieuwe Telen is sterk in ontwikkeling. Bij het vertalen van Het Nieuwe Telen naar bladhoudende snijbloemen dient er ruimte te worden gemaakt voor een regelmatig terugkomende trigger om de huidmondjes te laten sluiten wil het succesvol toegepast kunnen worden.
  Een nieuwe en handzame lysimeter: eerste stap naar een nationaal netwerk voor de werkelijke verdamping?
  Voortman, Bernard ; Witte, J.P. ; Rheenen, Hans van; Bosveld, F. ; Elbers, J.A. ; Bolt, F.J.E. van der; Heijkers, J. ; Hoogendoorn, Jan ; Bolman, A. ; Spek, T. ; Voogt, M. - \ 2016
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 22 (2016)2. - ISSN 1382-6069 - p. 49 - 63.
  hydrologie - neerslag - waterbalans - grondwater - lysimeters - evaporatie - hydrology - precipitation - water balance - groundwater - lysimeters - evaporation
  Vrijwel overal op aarde verdampt meer dan de helft van het neerslagwater, ook in Nederland. Toch wordt deze grote verliespost in ons land slechts sporadisch gemeten. Door inspanningen van kennisinstituten, bedrijven en overheid is daarom een lysimeter ontwikkeld. Metingen in 2014 en 2015 op twee locaties vertonen opvallende verschillen, maar ook grote overeenkomsten, met eddy-correlatiemetingen. Schattingen van de verdamping via satellietdata zijn hoger dan de metingen. Tijd daarom, om metingen in het veld te combineren met modellen en waarnemingen vanuit de ruimte
  Telen met gestuurde vochtafvoer : komkommers in de Venlow Energy kas
  Gelder, A. de - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1408)
  teelt onder bescherming - kasgewassen - glasgroenten - glastuinbouw - dubbele beglazing - komkommers - cucumis sativus - evaporatie - ventilatie - vochtigheid - protected cultivation - greenhouse crops - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture - double glazing - cucumbers - cucumis sativus - evaporation - ventilation - humidity
  Funded by Kas als Energiebron, Wageningen UR Greenhouse Horticulture conducted an experiment witth cucumber in the Venlow Energy greenhouse with a high-wire system. The objective was to achieve a minimal evaporation during cultivation under double glazing and a film screen. In the night the evaporation fell to 15-25 g. m-2.hour-1. This was enough to grow cucumbers without deficiency symptoms. Only in March, some degree of “bolblad” occurred, but after a few sunny days the crop well recovered. The film screen was kept closed until 2 hours after sunset and one hour before sundown closed. This provided no problems for cultivation. In the night the humidity could rise above 95% without Mycosphearella problems. For the new cultivation strategy this means if other factors such as horizontal uniformity of the climate are good that cultivation in high humidity and with minimal ventilation is possible. For the Venlow Energy greenhouse ventilation rate was 0.37 and this delivers in winter conditions a sufficient degree of natural ventilation and moisture management.
  Deep frying : from mechanisms to product quality
  Koerten, K.N. van - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Maarten Schutyser, co-promotor(en): Remko Boom. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576476 - 119
  deep fat frying - quality - chips (french fries) - evaporation - crusts - moisture meters - fried foods - crisps - frituren - kwaliteit - patates frites - evaporatie - korsten - vochtmeters - gebakken voedsel - aardappelchips

  Deep frying is one of the most used methods in the food processing industry. Though practically any food can be fried, French fries are probably the most well-known deep fried products. The popularity of French fries stems from their unique taste and texture, a crispy outside with a mealy soft interior, but also because of the ease and speed of preparation. However, despite being a practical and easy method, the fundamental phenomena that occur during frying are very complex. This thesis aimed at gaining a deeper understanding of the frying of French fries. This was done at the product level, with regards to heat transfer, moisture loss, oil uptake and crust formation, and at the process level, which encompasses the oil movement in a frying unit and the consequent oil-fry interactions.

  Firstly a numerical model was developed to describe the water evaporation during frying (Chapter 2). Though various models exist for describing moisture loss, they all use constant values for the heat transfer coefficient. However, the heat transfer coefficient actually varies greatly due to the varying degrees of turbulence, induced by the vapour bubbles escaping from the fry surface. Therefore, the model in this thesis incorporated an evaporation rate dependent heat transfer coefficient. Other than the varying heat transfer coefficient, the model was heat transfer dependent, with a sharp moving evaporation boundary and Darcy flow describing the flow of water vapour through the crust. The model was successfully validated against experimental results for moisture loss and temperature profiles in the fry.

  For oil uptake during frying, a pore inactivation model from membrane technology was adopted (Chapter 3). In membranes, pores will inactivate when the transmembrane pressure becomes too low. In fries, this can be translated as pores in the crust inactivating when the evaporation rate becomes too low. As pores stop expelling water vapour, oil can migrate into the fry. The model also took into account the lengthening of the pores with increasing crust thickness, allowing for more oil uptake in inactivated pores. The model fitted well with experimental data for oil uptake during frying. Also, the pore inactivation model better described oil uptake during the initial stages of frying, where the evaporation rate is still relatively high, compared to the linear relation between oil uptake and moisture content, which is usually assumed in literature.

  Both the influences of frying temperature and moisture content on crust structure and consequent textural properties were studied (Chapter 4). The crust structure was visualized and quantified using X-ray tomography (XRT), which uses multiple 2D X-ray pictures of a rotated sample to reconstruct a 3D density map. Textural properties, like hardness and crispness, were quantified using force deformation curves from a texture analyser. Moisture loss was shown to greatly increase porosity and pore size in fries. More crispy behaviour was also shown for higher moisture loss, though not significantly at moisture contents close to the initial moisture content. Though increased frying temperatures also showed an increased porosity and pore size, there was no significantly observed increase in crispness. This is most likely because the texture analysis was not sensitive enough to discern any increased crispness for porosities below a certain degree. Strikingly, for frying temperature around 195 °C, a decrease in crispness was observed. These samples visually also showed more plastic behavior. The most likely cause for this is degradation of sucrose, which happens around 186 °C, and consequent caramelization of glucose, thus increasing the glass transition temperature.

  At the process level, oil flow and fry quality distribution were investigated using a pilot scale cross-flow fryer (Chapter 5). Oil circulation velocities were varied to observe the initial fluidization behavior of the fry bed through an observation window. This fluidization behavior was well described by the Ergun equation, modified for non-spherical particles. The distribution in moisture content of the fries was used as an indicator for quality distribution. Though increased oil circulation initially increased the homogeneity of the moisture content, upon fluidization the homogeneity actually decreased. Image analysis of fries before and after frying showed local packing of fries around their fluidization point. This was due to the non-spherical shape of the fries, making them more sensitive to channelling.

  The results obtained in this thesis were finally discussed, together with the possibility to also model the process scale of the frying process (Chapter 6). The possibility of modelling the oil flow through a packed bed of fries, and the free-convective heat transfer during frying, using a CFD software package (STARCCM+) was shown. Additionally, the possibility of linking oil flows computed using CFD to the general models developed in this thesis was discussed. Modelling the momentum transfer of the expelled vapour bubbles to the oil, but also the movement of the fries themselves is still a faraway goal. However, a multiphase model that can describe both the entire frying setup as the consequent individual fry parameters would be invaluable.

  Hoeveel water verdampt de stad?
  Jacobs, C.M.J. ; Elbers, J.A. ; Moors, E.J. ; Hove, L.W.A. van - \ 2015
  Water Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition (2015)oktober. - p. 34 - 37.
  evaporatie - waterbeheer - stedelijke gebieden - stedelijke samenleving - waterbehoefte - klimaatverandering - zoet water - evaporation - water management - urban areas - urban society - water requirements - climatic change - fresh water
  Hoeveel water verliest een stad door verdamping? Wat betekent dat? En is dat proces van verdamping te beïnvloeden? Onderzoek van Alterra Wageningen UR levert inzichten op die voor de steden steeds belangrijker zullen worden.
  Beheerst vocht afvoeren zorg voor energiebesparing : energiebalans toont aan waar de verliezen zitten
  Velden, P. van; Raaphorst, M.G.M. ; Zwart, H.F. de - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)6/7. - p. 40 - 41.
  glastuinbouw - kastechniek - kassen - ontvochtiging - energiebesparing - ventilatie - evaporatie - energiebalans - schermen - modellen - greenhouse horticulture - greenhouse technology - greenhouses - dehumidification - energy saving - ventilation - evaporation - energy balance - blinds - models
  Met een model van de energiebalans van een kas lukt het om in één oogopslag de kwetsbare kanten van energieverliezen zichtbaar te maken. Verdamping gebruikt kostbare energie en die vervliegt via de luchtramen als een teler de RV wil verlagen. Dat kan anders, vinden onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw. Hoe gelijkmatiger het kasklimaat, des te hoger mag de relatieve luchtvochtigheid oplopen.
  Assessment of evaporative water loss from Dutch cities
  Jacobs, C.M.J. ; Elbers, J.A. ; Brolsma, R. ; Hartogensis, O.K. ; Moors, E.J. ; Rodríguez-CarreteroMárquez, M.T. ; Hove, B. van - \ 2015
  Building and Environment 83 (2015). - ISSN 0360-1323 - p. 27 - 38.
  klimaatverandering - temperatuur - stedelijke gebieden - evaporatie - waterbudget - rotterdam - veluwe - climatic change - temperature - urban areas - evaporation - water budget - rotterdam - veluwe - urban heat-island - energy-balance - large-aperture - evapotranspiration - exchange - surface - scintillometers - requirements - environments - manchester
  Reliable estimates of evaporative water loss are required to assess the urban water budget in support of division of water resources among various needs, including heat mitigation measures in cities relying on evaporative cooling. We report on urban evaporative water loss from Arnhem and Rotterdam in the Netherlands, using eddy covariance, scintillometer and sapflow observations. Evaporation is assessed at daily to seasonal and annual timescale. For the summer half-year (April–September), observations from Arnhem and Rotterdam are consistent regarding magnitude and variability of evaporation that typically varies between 0.5 and 1.0 mm of evaporation per day. The mean daily evaporative cooling rate was 20–25 Wm-2, 11–14% of the average incoming solar radiation. Evaporation by trees related to sapflow was found to be a small term on the water budget at the city or neighbourhood scale. However, locally the contribution may be significant, given observed maxima of daily sap flows up to 170 l per tree. In Arnhem, evaporation is strongly linked with precipitation, possibly owing to building style. During the summer season, 60% of the precipitation evaporated again. In Rotterdam, the link between evaporation and precipitation is much weaker. An analysis of meteorological observations shows that estimation of urban evaporation from routine weather data using the concept of reference evaporation would be a particularly challenging task. City-scale evaporation may not scale with reference evaporation and the urban fabric results in strong microweather variability. Observations like the ones presented here can be used to evaluate and improve methods for routine urban evaporation estimates.
  Unsaturated hydraulic properties of xerophilous mosses: towards implementation of moss covered soils in hydrological models
  Voortman, B.R. ; Bartholomeus, R.P. ; Bodegom, P.M. van; Gooren, H.P.A. ; Zee, S.E.A.T.M. van der; Witte, J.P.M. - \ 2014
  Hydrological Processes 28 (2014)26. - ISSN 0885-6087 - p. 6251 - 6264.
  evaporatie - bryophyta - hydraulisch geleidingsvermogen - korstmossen - mossen - hydrologie - waterbalans - bodemwaterretentie - modelleren - evaporation - bryophyta - hydraulic conductivity - lichens - mosses - hydrology - water balance - soil water retention - modeling - sphagnum moss - water - conductivity - bryophytes - desiccation - ecosystems - tolerance
  Evaporation from mosses and lichens can form a major component of the water balance, especially in ecosystems where mosses and lichens often grow abundantly, such as tundra, deserts and bogs. To facilitate moss representation in hydrological models, we parameterized the unsaturated hydraulic properties of mosses and lichens such that the capillary water flow through moss and lichen material during evaporation could be assessed. We derived the Mualem-van Genuchten parameters of the drying retention and the hydraulic conductivity functions of four xerophilous moss species and one lichen species. The shape parameters of the retention functions (2.17¿
  A climate robust integrated modelling framework for regional impact assessment of climate change
  Janssen, G. ; Bakker, A. ; Ek, R. van; Groot, A.M.E. ; Kroes, J.G. ; Kuiper, M. ; Schipper, P.N.M. ; Walsum, P.E.V. van; Wamelink, W. ; Mol, J. - \ 2013
  klimaatverandering - grondwaterstand - gewasgroeimodellen - evaporatie - grondwater - modellen - climatic change - groundwater level - crop growth models - evaporation - groundwater - models
  Decision making towards climate proofing the water management of regional catchments can benefit greatly from the availability of a climate robust integrated modelling framework, capable of a consistent assessment of climate change impacts on the various interests present in the catchments. In the Netherlands, much effort has been devoted to developing state-of-the-art regional dynamic groundwater models with a very high spatial resolution (25x25 m2). Still, these models are not completely satisfactory to decision makers because the modelling concepts do not take into account feedbacks between meteorology, vegetation/ crop growth, and hydrology. This introduces uncertainties in forecasting the effects of climate change on groundwater, surface water, agricultural yields, and development of groundwater dependent terrestrial ecosystems. These uncertainties add to the uncertainties about the predictions on climate change itself. In order to create an integrated, climate robust modelling framework, we coupled existing model codes on hydrology, agriculture and nature that are currently in use at the different research institutes in the Netherlands. The modelling framework consists of the model codes MODFLOW (groundwater flow), MetaSWAP (vadose zone), WOFOST (crop growth), SMART2-SUMO2 (soil-vegetation) and NTM3 (nature valuation). MODFLOW, MetaSWAP and WOFOST are coupled online (i.e. exchange information on time step basis). Thus, changes in meteorology and CO2-concentrations affect crop growth and feedbacks between crop growth, vadose zone water movement and groundwater recharge are accounted for. The model chain WOFOST-MetaSWAP-MODFLOW generates hydrological input for the ecological prediction model combination SMART2-SUMO2-NTM3. The modelling framework was used to support the regional water management decision making process in the 267 km2 Baakse Beek-Veengoot catchment in the east of the Netherlands. Computations were performed for regionalized 30-year climate change scenarios developed by KNMI for precipitation and reference evapotranspiration according to Penman-Monteith. Special focus in the project was on the role of uncertainty. How valid is the information that is generated by this modelling framework? What are the most important uncertainties of the input data, how do they affect the results of the model chain and how can the uncertainties of the data, results, and model concepts be quantified and communicated? Besides these technical issues, an important part of the study was devoted to the perception of stakeholders. Stakeholder analysis and additional working sessions yielded insight into how the models, their results and the uncertainties are perceived, how the modelling framework and results connect to the stakeholders’ information demands and what kind of additional information is needed for adequate support on decision making.
  Atmospheric effects of irrigation in monsoon climate: the Indian subcontinent
  Tuinenburg, O.A. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Pavel Kabat, co-promotor(en): Ronald Hutjes. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461734990 - 166
  irrigatie - atmosfeer - moesson - evaporatie - waterbudget - india - irrigation - atmosphere - monsoon - evaporation - water budget - india

  During the 20th century, an increasing population increased the demand for food. As a consequence, agricultural activity has expanded and become more intense. A part of this intensification is the use of irrigation systems to water crops. Due to this irrigation, dams and channeling systems, water can be made available for agriculture in places or during seasons with limited precipitation. In monsoon climates, such as India, the majority of the precipitation falls in one season. During the rest of the year, water that is stored in dammed reservoirs can be made available to spread the water availability more evenly over the year. Previous studies with large scale hydrological models have shown that as a consequence of human influences (such as dams and irrigation systems), the river flow decreases during the wet monsoon months, but the evaporation of water into the atmosphere increases during the dry months. However, these large scale hydrological models did not take into account the atmospheric effects of a changed land surface. This PhD research studies these atmospheric effects of large scale irrigation in India. Three perspectives are taken to determined the influence of irrigation: (1) the local effects of a moister land-surface on the triggering of precipitation (i.e. does the change in land surface wetness lead to a different amount of precipitation?), (2) the atmospheric fate of evaporation due to irrigation (i.e. where does the evaporation lead to (down-wind) precipitation?), and (3) the effects of a moister land-surface on the large scale (monsoon) moisture transport patterns (i.e. do the monsoon flows change significantly due to large scale irrigation?) In the first part (the first perspective), several land-atmosphere diagnostics are tested globally. The goal of these diagnostics is to determine the influence of the land surface on precipitation, based on surface and atmospheric conditions. Of these diagnostics, the CTP-HIlow framework (Convective Triggering Potential and Humidity Index of the LOWer atmosphere) of Findell and Eltahir (2003a) performed well globally and over the Indian region. The summertime atmospheric conditions were diagnosed using this framework and the presence of a land-atmosphere coupling hot-spot in the Indian peninsula, proposed by previous studies (Koster et al. (2004)), is confirmed. Secondly, the local perspective is taken in the Indian subcontinent. The CTP- HIlow framework is tested in India, using an atmospheric slab model (a simple, one- dimensional model of the atmosphere) combined with atmospheric soundings (balloon measurements of temperature and moisture of an atmospheric profile of up to 30 km). This model is run twice; once with a wet land surface and once with a dry land surface. The results of these model runs can have two outcomes; the land surface does not have an influence on precipitation or it does have an influence. The CTP-HIlow framework proves to be useful to classify the potential influence of the land surface. When the atmosphere is very wet (low values of HIlow ), precipitation will occur regardless of the land surface, when the atmosphere is very dry (high HIlow values) no precipitation will occur, regardless of the land surface. However, for intermediate HIlow values, the effect of the land surface depends on the stability or the amount of convective energy (CTP) in the atmosphere. The stability of the atmosphere is related to how fast a particle will ascend in the atmosphere, which depends mostly on the temperature profile. For positive, but low convective potentials (0200 J/kg), a dry land surface will produce more precipitation. For India, a small adaptation of the framework improved the performance in predicting the influence of the land surface on precipitation triggering. For India, the effect of the land surface on precipitation is seasonal. During the periods two months before the monsoon onset and after the monsoon retreat, precipitation triggering was found to be sensitive to land surface wetness. During those periods, a wet land surface is expected to increase precipitation. The atmospheric conditions under which a wet land surface is expected to decreases precipitation do not occur frequently in India. During the dry winter season, the atmosphere is too dry for the land surface to have an influence on precipitation. During the monsoon period, the atmosphere is too wet for the land surface to have an influence on precipitation, it will occur regardless of the land surface conditions. In the third part of the study, the moisture recycling perspective was taken and the atmospheric moisture budget of the Ganges basin is studied. A three-dimensional moisture tracing model is used to release moisture parcels from the Ganges basin, similarly to a class of school children releasing helium-filled balloons with their address on it. These parcels were transported along the wind patterns. During the trajectory of the parcel through the atmosphere, some moisture will precipitate out of it and contribute to the precipitation at that location. For each location, many parcels were released for every time step of 6 hours. Similar to the balloons of the school children that are hopefully sent back to them, the fate of the released moisture was accounted. The fraction of the evaporated moisture that subsequently falls as precipitation (recycles) within the Ganges basin shows a strong seasonality. During the winter months, practically all evaporation parcels were transported towards the Indian ocean and were lost for the Ganges basin. During the pre-monsoon months, the recycled fraction increased and was between 30-40%. During the monsoon months, the recycling peaks at up to 60%, after which it drops off again. The importance of recycled evaporation to the total precipitation peaks during the pre-monsoon and post-monsoon periods, when it contributes up to 15% of the precipitation. In the last part of the study, the effects from the local and moisture recycling perspectives are compared to those from the large scale perspective. Four atmospheric models were run with and without irrigation to test the large scale effects of irrigation on the Ganges basin atmospheric water budget and the influence on large scale atmospheric moisture transport. The local effects on precipitation were minimal and not uniform across the models. The Ganges river basin evaporation increased, as well as the amount of evaporation recycled within the river basin. However, the large scale wind patterns showed an uniform change across the models. Due to an increased flow in the direction of north-west India, the precipitation in east-India decreased while it increased in north-west India and Pakistan. Therefore, the Ganges basin precipitation decreased slightly. The conclusion of the work is that from the local perspective and the moisture recycling perspective, irrigation will lead to more precipitation in India. A wetter land surface will trigger some additional precipitation (especially just before and after the monsoon season) and a significant fraction of the evaporation will return to the same river basin as precipitation. However, from the large scale perspective, large scale irrigation will shift the wind patterns due to changes in the land-sea temperature contrast; precipitation will decrease slightly in the Ganges basin and be shifted towards the Indus basin and north-west India. The effects of irrigation on precipitation is small compared to the hydrological response of human influences simulated by the large scale hydrological models. Moreover, the spread in response across these hydrological models is large compared to the simulated effects of irrigation by the atmospheric models. Therefore, it is recommended to improve the large scale hydrological models and reduce their uncertainty before including the feedbacks of land use changes on their precipitation input.

  Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen
  Heinen, Marius ; Assinck, F.B.T. ; Voogt, W. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Balendonck, J. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2369) - 74
  glastuinbouw - chrysanten - chrysanthemum - emissie - simulatiemodellen - lysimeters - stikstof - uitspoelen - evaporatie - greenhouse horticulture - chrysanthemums - chrysanthemum - emission - simulation models - lysimeters - nitrogen - leaching - evaporation
  In het project Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden is een emissiemanagementsysteem ontwikkeld voor de grondgebonden teelt in de glastuinbouw, bestaande uit: 1) een lysimeter en drainmeter, 2) bodemvochtsensoren, 3) modellen, en daarnaast 4) een toetsing in de praktijk. Dit achtergrondrapport gaat nader in op het onderdeel modellen. Op basis van metingen in de kas is de verdamping geschat met een bestaand verdampingsmodel. De berekende verdamping en gemeten irrigatie werden vervolgens doorgegeven aan een bodemmodel waarmee de vochttoestand in de bodem en de drainage onder in de lysimeter werden nagebootst. Deze werden vervolgens vergeleken met de gemeten watergehalten en drainage in de lysimeter. Verschillen in gemeten en gesimuleerde drainage worden toegeschreven aan de onzekerheid in de berekende verdamping. Daarom is de verdamping ook geschat uit de waterbalans over een lange periode. Hieruit zijn correctiefactoren voor het verdampingsmodel afgeleid. Voor de chrysantenteelt bleek dat de verdamping op de bedrijven in dit project met een factor 0.9 moet worden verlaagd.
  Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen
  Heinen, Marius ; Assinck, F.B.T. ; Voogt, W. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Balendonck, J. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1192) - 70
  vollegrondsteelt - glastuinbouw - lysimeters - emissie - vochtgehalte - evaporatie - modellen - drainage - sensors - outdoor cropping - greenhouse horticulture - lysimeters - emission - moisture content - evaporation - models - drainage - sensors
  In het project ‘Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden’ is een emissiemanagementsysteem ontwikkeld voor de grondgebonden teelt in de glastuinbouw, bestaande uit: 1) lysimeter en drainmeter, 2) bodemvochtsensoren, 3) modellen, en daarnaast 4) een toetsing in de praktijk. Dit achtergrondrapport gaat nader in op het onderdeel modellen. Op basis van metingen in de kas werd de verdamping geschat met behulp van een bestaand verdampingsmodel. De berekende verdamping en gemeten irrigatie werden vervolgens doorgegeven aan een bodemmodel waarmee de vochttoestand in de bodem en de drainage onder in de lysimeter werden gesimuleerd. Deze werden vervolgens vergeleken met de gemeten watergehaltes en drainage in de lysimeter. Verschillen in gemeten en gesimuleerde drainage werden toegeschreven aan de onzekerheid in de berekende verdamping. Daarom is de verdamping ook geschat uit de waterbalans over een lange periode. Hieruit zijn correctiefactoren voor het verdampingsmodel afgeleid
  Water use of forests in the Netherlands
  Moors, E.J. - \ 2012
  Amsterdam : Vrije Universiteit (Alterra scientific contributions 41) - 290
  bossen - bostypen - evaporatie - grondwaterspiegel - droogte - watergebruik - peilbeheer - forests - forest types - evaporation - water table - drought - water use - water level management
  Forests are complex ecosystems with a large variability in the horizontal as well as in the vertical space. To study the dissimilarities in water use for different forest types, the water and energy balance of five forest stands in the Netherlands were observed during periods varying from two years to more than 15 years. The main tree species of the stands were: Scots pine, poplar, oak, larch and at one site a mixture of pine, birch, beech and oak
  Normering van de belastingsituatie droogte : een gestandaardiseerde methode om periodes van droogte en natheid weer te geven
  Oostindie, K. ; Wesseling, J.G. ; Ritsema, C.J. - \ 2011
  Amersfoort : Stowa (Stowa rapporten ork 2011-w05) - ISBN 9789057735271 - 43
  dijken - neerslag - evaporatie - modellen - berekening - veiligheid - testen - droogte - belasting (loads) - dykes - precipitation - evaporation - models - calculation - safety - testing - drought - loads
  Deze studie naar het normeren van de situatie ‘langdurige droogte’ is uitgevoerd als onderdeel van de samenstelling van het Addendum op de Leidraad Toets op Veiligheid Regionale Waterkeringen betreffende de boezemkaden.
  Simulation of low flows and drought events in WATCH test basins: impact of climate forcing datasets
  Huijgevoort, M.H.J. van; Loon, A.F. van; Hanel, M. ; Haddeland, I. ; Horvát, O. ; Koutroulis, A. ; Machlica, A. ; Weedon, G.P. ; Fendeková, M. ; Tsanis, I. ; Lanen, H.A.J. van - \ 2011
  2011 : European Commission (Technical report / WATCH no. 44) - 19
  geohydrologie - gegevensanalyse - resolutie - aardoppervlak - afvloeiingswater - bodemwater - klimatologie - evaporatie - geohydrology - data analysis - resolution - land surface - runoff water - soil water - climatology - evaporation
  The impact of both spatial and temporal resolution on the components of the terrestrial hydrological cycle are investigated using the WATCH forcing dataset (WFD) and the JULES (Joint UK Land Environment Simulator) land surface model. The various spatial resolutions are achieved by degrading the native half degree latitude/longitude resolution WATCH dataset to both one degree and two degrees. The temporal resolutions are created by degrading the native three hourly WATCH forcing dataset to six hourly and using the WATCH interpolator to derive a one hour forcing dataset. There is little difference in the moisture stores of soil water and canopy water in the long term mean from the various resolutions, so the analysis presented is for the changes in evaporation and runoff. The evaporation is further analysed into its various components for the spatial resolution. Results suggest that there is little impact from spatial resolution, but the interpolation method for temporal resolution can have a significant effect on the total mean evaporation/runoff balance.
  Soil moisture and root water uptake in climate models. Research Programme Climate Changes Spatial Planning
  Dam, J.C. van; Metselaar, K. ; Wipfler, E.L. ; Feddes, R.A. ; Meijgaard, E. van; Hurk, B. van den - \ 2011
  WUR + Royal Netherlands Meteorological Institute - ISBN 9789088150128 - 62
  bodemwater - bodem-plant relaties - waterbalans - evaporatie - ecohydrologie - klimaatverandering - modellen - soil water - soil plant relationships - water balance - evaporation - ecohydrology - climatic change - models
  More accurate simulation of the energy and water balance near the Earth surface is important to improve the performance of regional climate models. We used a detailed ecohydrological model to rank the importance of vegetation and soil factors with respect to evapotranspiration modeling. The results show that type of lower boundary condition, root zone depth, and temporal course of leaf area index have the strongest effect on yearly and monthly evapotranspiration. Soil texture data from the WISE database in combination with HYPRESS pedotransferfunctions can be used to derive more accurate Mualem-van Genuchten type soil moisture retention and hydraulic conductivity functions. We added recent literature data on root densities of agricultural crops to the root data base of Schenk and Jackson. We tested the HTESSEL land routine of the regional climate model RACMO for Western Hungary, which shows systematically too low evapotranspiration and too high air temperatures in many numerical regional climate studies. Satellite remote sensing data, in combination with the SEBAL algorithm, were used to derive evapotranspiration fluxes at a 1x1 km grid for the year 2005. Compared to satellite data, HTESSEL somewhat underestimated evapotranspiration fluxes. This underestimation occurred mainly in regions with irrigation and shallow groundwater, factors which are not included in HTESSEL. Tests with other reduction functions for root water uptake, more realistic soil depth, and a concept for groundwater influence did not yield more accurate spatially distributed evapotranspiration fluxes for Western Hungary.
  Lysimeters Castricum : waterbalans lysimeter-1 : ontmaskering van meet- en aanvullingsfouten en het vaststellen van correcties
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-6) - 57 p.
  watervoorziening - grondwaterwinning - grondwaterstand - evaporatie - monitoring - hydrologische gegevens - correctiefactoren - lysimeters - waterbalans - duingebieden - kennemerland - water supply - groundwater extraction - groundwater level - evaporation - monitoring - hydrological data - correction factors - lysimeters - water balance - duneland - kennemerland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben in de vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten. Nadat de invoer van de belangrijkste gegevens aan kant was en daar tevens de jacht op fouten eroverheen gegaan was, was duidelijk dat de bestanden daarmee nog geenszins volledig homogeen behoefden te zijn. Het verwijderen van die inhomogeniteiten is het onderwerp van dit rapport.
  Beweging der wateren boven, op, in en onder de aarde : berekening Makking-verdamping vanuit temperatuurextremen
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-4) - 23 p.
  lysimeters - evaporatie - berekening - hydrologie - grondwaterwinning - duingebieden - kennemerland - lysimeters - evaporation - calculation - hydrology - groundwater extraction - duneland - kennemerland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten
  Surface evaporation and water vapor transport in the convective boundary layer
  Heerwaarden, C.C. van - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Bert Holtslag, co-promotor(en): J. Vila -Guerau de Arellano. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789085859130 - 156
  evaporatie - aardoppervlak - atmosfeer - grenslaag - evaporation - land surface - atmosphere - boundary layer - cum laude
  cum laude graduation (with distinction)
  Invloed koelen op verdamping van een gewas: Tomaat in geconditioneerd systeem verdampt aanzienlijk minder
  Kierkels, T. ; Stanghellini, C. ; Dieleman, J.A. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)2. - p. 22 - 23.
  glastuinbouw - tomaten - semi-gesloten kassen - evaporatie - kastechniek - klimaatregeling - geconditioneerde teelt - watersystemen - groenten - greenhouse horticulture - tomatoes - semi-closed greenhouses - evaporation - greenhouse technology - air conditioning - conditioned cultivation - water systems - vegetables
  Gemeten actuele verdamping voor twaalf locaties in Nederland
  Elbers, J.A. ; Moors, E.J. ; Jacobs, C.M.J. - \ 2010
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA nr. 2010-36) - ISBN 9789057734892 - 24
  evaporatie - monitoring - onzekerheidsanalyse - evaporation - monitoring - uncertainty analysis
  Stowa heeft Alterra de opdracht gegeven jaarreeksen van actuele dagelijkse verdamping af te leiden voor twaalf meetlocaties in Nederland. Daarbij is gebruik gemaakt van bestaande (micro)meteorologische meetgegevens. De meetgegevens zijn gecontroleerd op kwaliteit en continuïteit en ontbrekende dagtotalen zijn aangevuld met door een Artificieel Neuraal Netwerk gesimuleerde gegevens. De onzekerheid in de jaartotalen van de bepaalde actuele verdamping ligt tussen de 10 en 15%.
  Gemeten actuele verdamping voor twaalf locaties in Nederland
  Elbers, J.A. ; Moors, E.J. ; Jacobs, C.M.J. - \ 2009
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra 1920) - 35
  evaporatie - hydrologische gegevens - meteorologische waarnemingen - monitoring - evaporation - hydrological data - meteorological observations - monitoring
  In opdracht van STOWA zijn jaarreeksen van dagelijkse verdamping gecreëerd voor twaalf meetlocaties in Nederland. Hiervoor is gebruik gemaakt van bestaande (micro)meteorologische meetgegevens. De meetgegevens zijn gecontroleerd op kwaliteit en continuïteit en ontbrekende dagtotalen zijn aangevuld met door een Artificieel Neuraal Netwerk gesimuleerde gegevens. De gecreëerde reeksen van dagelijkse verdamping zijn beschikbaar via STOWA.
  Koelen in semi-gesloten kas geeft een meerproductie van 5 tot 6 kg (interview met Arie de Gelder en Anja Dieleman)
  Arkesteijn, M. ; Gelder, A. de; Dieleman, J.A. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)12. - p. 38 - 39.
  koelen - tomaten - fotosynthese - evaporatie - klimaatregeling - kastechniek - glastuinbouw - productiegroei - groenten - cooling - tomatoes - photosynthesis - evaporation - air conditioning - greenhouse technology - greenhouse horticulture - production growth - vegetables
  In 2009 is in proeven het effect van onderdoor en bovendoor koelen èn van het ‘uitgesteld luchten’ bekeken. Bovendoor koelen geeft een meerproductie van 5 kg, onderdoor van 6 kg/m2. De verdamping bij bovendoor koelen ligt 15 - 20% lager dan bij onderdoor koelen, maar nog steeds hoog genoeg voor een goede nutriëntenopname. De temperatuur mag bij het uitgesteld luchten twee graden oplopen zonder effect op de productie. Dat biedt perspectief voor de aanschaf van een systeem met een lagere koelcapaciteit
  Prospects for Gulf Region with closed greenhouse
  Campen, J.B. - \ 2009
  FlowerTECH 12 (2009)6. - ISSN 1388-8439 - p. 20 - 21.
  tuinbouwbedrijven - grondwater - hydrologie - evaporatie - irrigatie - waterbeheer - waterbehoefte - hydrocultuur - koelen - tuinbouw - saoedi-arabië - verenigde arabische emiraten - glastuinbouw - market gardens - groundwater - hydrology - evaporation - irrigation - water management - water requirements - hydroponics - cooling - horticulture - saudi arabia - united arab emirates - greenhouse horticulture
  In countries such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates, water is scarce as rainfall is minimal. Growers in the Gulf Region rely on groundwater for evaporative cooling and irrigation. This source of water is running out and growers are deciding to end production. The governments of the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates want to create new possibilities for horticulture in the region by developing more sustainable and water-efficient techniques
  Effecten van materialen die Nabij-Infrarode straling aan het kasdek tegenhouden
  Weel, P.A. van - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 267) - 44
  tuinbouwbedrijven - kassen - beschermende lagen - evaporatie - zonne-instraling - glastuinbouw - nabij infrarood spectroscopie - market gardens - greenhouses - protective coatings - evaporation - insolation - greenhouse horticulture - near infrared spectroscopy
  Het aan het kasdek tegenhouden van nabij-infra-rood straling (NIR) heeft als doel overmatige opwarming van de kas en het gewas te voorkomen. Er bestaan diverse coatings die als tijdelijke laag kunnen worden aangebracht op het kasdek of op een beweegbaar scherm. De vraag is wat het aanbrengen van dit soort filters verandert aan het klimaat in de kas. Op basis van literatuuronderzoek en de theorie van de 'wet van behoud energie' blijkt dat daar geen eenduidig antwoord op te geven valt. Vermindering van de instraling door een NIR filter levert potentieel een vermindering op van de verdamping
  Vochtregulatie en verdamping : wat kunnen we bereiken?
  Stanghellini, C. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 274)
  tuinbouwbedrijven - evaporatie - watergebruik - kassen - automatische irrigatiesystemen - klimaatregeling - glastuinbouw - market gardens - evaporation - water use - greenhouses - automatic irrigation systems - air conditioning - greenhouse horticulture
  Bij een van de voorgangers van Wageningen UR Glastuinbouw werd een reeks experimenten uitgevoerd waarbij een ‘verdampingsregeling’ was ontworpen die, met succes, de verdamping van een tomaatgewas terug kon brengen tot 65% van de verdamping in een referentiekas. Stuurfactoren waren de ventilatie, de verwarming en hogedruk bevochtiging.In geen enkele van de 8 experimenten is een lagere productie gemeten dan in de referentieafdeling. Aangezien het potentieel voor energiebesparing van sturing op een lagere verdamping dan het gangbare, en de behoefte aan nieuwe richtlijnen voor de sturing van bevochtiging in semigesloten teelten groot is, is de toen ontworpen regeling onder de loep genomen. Doelstelling was om uit het toenmaligeonderzoek gereedschap, niet bedoeld voor implementatie in praktijkregelingen, een aantal simpele ‘regels’ te distilleren die wel implementeerbaar zijn in de huidige klimaatregelaars
  Verdamping uit ligbodems van vrijloopstallen : oriënterende modelberekeningen = Water evaporation from bedding in dairy cattle freestall barns : model approach
  Smits, M.C.J. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2009
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 230) - 13
  evaporatie - compostering - strooisel - melkveehouderij - melkvee - stallen - mest - loopstallen - evaporation - composting - litter (plant) - dairy farming - dairy cattle - stalls - manures - loose housing
  Water evaporation from bedding in freestall dairy cattle houses was modeled. Calculated water evaporations from excreta in composting and non composting beddings were much lower in Holland than in Israel. A model approach to study the drying potential of bedding materials in freestall dairy cow barns under Dutch climate conditions was performed. Water evaporation from bedding in freestall dairy cattle houses was modeled. This was done as part of a feasibility study of freestall barns with different beddings under Dutch meteorological conditions. The beddings are made up of mixtures of soft composting, or non composting materials and animal excreta. Two available models on composting and drying were combined. The estimated water flux from urine and feces that is excreted on the bedding was integrated in the model approach. Model calculations were performed to compare the order of magnitude of evaporation from the bedding area under Dutch, Israeli and Minnesotan climate conditions and at 18 versus 9 m2 of bedding area per animal. Calculated water evaporations from excreta in composting and non composting beddings were much lower under Dutch weather conditions than under Israeli conditions. The calculated evaporation under cold Minnesotan winter conditions was lower and in hot Minnesotan summer was higher than under Dutch conditions. The calculated evaporation from a bedding that is composting was higher than from a non composting bedding. The calculated rate of composting was strongly dependent on the heat flux that results from conversion of organic matter and the heat loss from the bedding. The heat flux is strongly influenced by the air velocity above the bedding. High air velocities result in a large heat loss that may slow down or even inhibit the thermophylic composting process. The lower evaporation rate of inorganic beddings may be compensated to some extend by increasing the air velocity above the bedding. To keep the top layer of the bedding sufficiently dry it may also be searched for a bedding with a high fluid infiltrating capacity. By adding fresh bedding material or controlled drying of part of the bedding material outside the barn problems during adverse climate conditions may also be tackled. On farm pilot experiments with bedding materials and management are needed to test whether or not it is possible to keep the top layer of the bedding at an acceptable level of dryness under cold and moist Dutch weather conditions
  Een goede productie bij 11% minder verdamping : Effect van beweegbaar folie die NIR-strling reflecteert en PAR-licht doorlaat
  Arkesteijn, Marleen ; Kempkes, F.L.K. ; Stanghellini, C. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)5. - p. 56 - 57.
  tuinbouw - kassen - rozen - folie - straling - schermen - belichting - watergebruik - evaporatie - glastuinbouw - snijbloemen - horticulture - greenhouses - roses - foil - radiation - blinds - illumination - water use - evaporation - greenhouse horticulture - cut flowers
  Het afgelopen jaar bekeken de onderzoekers Frank Kempkes en Cecilia Stanghellini de effecten van een scherm dat de NIR-straling voor 40% tegenhoudt en de gewenste PAR-straling zo veel mogelijk doorlaat. De warmtebelasting wordt met gemiddeld 12% verminderd. De verdamping van de planten gaat met gemiddeld 11% omlaag. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de productie. Onderzoek naar de grenzen zou een toegevoegde waarde kunnen hebben, want onnodige verdamping is verspilde energie en verspild water
  Effect verneveling op productie tomaat nihil
  Dieleman, J.A. ; Eveleens, B.A. - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)18. - ISSN 0925-9694 - p. 18 - 19.
  proeven op proefstations - kassen - vernevelen - teelt onder bescherming - tomaten - evaporatie - vochtigheid - glastuinbouw - semi-gesloten kassen - station tests - greenhouses - fogging - protected cultivation - tomatoes - evaporation - humidity - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses
  Bij een teelt in geconditioneerde kassen is het klimaat beter te sturen dan in traditionele open kassen door het gebruik van koeling en verneveling. Vocht vernevelen is een goede manier om warmte af te voeren. Het voorkomt ziekten en heeft voor de productie geen negatieve gevolgen
  Daksproeiers kunnen veel beter : Met daksproeiers is temperatuur in de kas tot 11oC te verlagen
  Weel, P.A. van - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)1. - p. 84 - 85.
  tuinbouw - kassen - kooldioxide - beregening met sproeiers - evaporatie - temperatuur - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - carbon dioxide - sprinkler irrigation - evaporation - temperature - greenhouse horticulture
  Op basis van een onderzoek met drie verschillende sproeiers blijkt dat een sproeier met een grove druppel, die het meeste water netjes op het glas verdeelt, de voorkeur verdient. Die sproeiers moeten zo dicht mogelijk boven het glas zijn aangebracht zodat er geen kans is op inregenen of op wegwaaien. Dakberegening heeft praktisch nut om het in te zetten als instrument om de luchtramen meer gesloten te houden en daarmee een hogere CO2-concentratie in de kas te realiseren of in de avond de kastemperatuur snel omlaag te brengen
  Op weg naar optimale sturing gewasverdamping
  Stanghellini, C. ; Heuvelink, E. - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)49. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
  tuinbouw - vochtigheid - evaporatie - gewasproductie - gewaskwaliteit - klimaatregeling - semi-gesloten kassen - horticulture - humidity - evaporation - crop production - crop quality - air conditioning - semi-closed greenhouses
  In een traditionele kas bestaan weinig mogelijkheden om de verdamping te sturen. In semi-gesloten kassen zou dat veel makkelijker moeten gaan, als bekend zou zijn waarop gestuurd moet worden. Daarover wordt binnenkort meer bekend in een project van LNV en PT
  Verslag onderzoek verdampingsremmers bij peer in 2006 en 2007 : resultaten van een proef ter verbetering van de vruchtgroei en vruchtschilkwaliteit met verdampingsremmers en gibberellinen bij peer in 2 proefjaren
  Maas, F.M. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Kanne, H.J. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-18) - 19
  pyrus communis - peren - evaporatie - gibberellinen - vruchten - groei - nederland - pyrus communis - pears - evaporation - gibberellins - fruits - growth - netherlands
  De vruchtmaat van peren is bepalend voor de prijsvorming. Een goede verzorging, groeibeheersing en optimaal drachtniveau zijn basisvoorwaarden voor de juiste peermaat. De diktegroei wordt sterk beïnvloed door waterstress. Eerder onderzoek gaf aan de dat de vruchtgroei beter is als de verdamping van de bomen laag is. Remming van de verdamping zou de vruchtgroei kunnen stimuleren en grotere vruchten kunnen geven. Het effect van de middelen Surround, Vapor Gard(R), GA 4/7 en Platina getoets op de vruchtmaat en verruwing (brondskleuring) van de peren. De resultaten geven aan dat een goede regulatie van de vruchtdracht door tijdig dunnen meer perspectief biedt om grotere peren te oogsten dan het inzetten van middelen als Vapor Gard(R), Surround, GA 4/7 of Platina.
  Veel aandacht en tijd maken sensoren tot nuttig hulpmiddel - de platende plant rukt op
  Marcelis, L.F.M. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)9. - p. 24 - 25.
  kassen - teelt onder bescherming - vruchtgroenten - sensors - meting - temperatuur - fotosynthese - evaporatie - glastuinbouw - groenten - greenhouses - protected cultivation - fruit vegetables - sensors - measurement - temperature - photosynthesis - evaporation - greenhouse horticulture - vegetables
  Gebruik van sensoren is alleen aan te bevelen als de teler er veel aandacht en tijd aan besteedt. Ook de 'gewone' meetbox vergt onderhoud, anders lopen vergelijkingen met collega's spaak. Bij sensoren komt dit nog veel nauwer. Er zijn veel sensoren die van alles kunnen meten. Uit de meting komt een getal. Om dat juist te kunnen intepreteren, moet je het ergens mee vergelijken: met een model, uitkomsten van vorig jaar of collega's. En vervolgens is nog steeds het telersverstand nodig om te bepalen hoe het beter kan
  Actualisatie hydrologie voor STONE 2.3 : aanpassing randvoorwaarden en parameters, koppeling tussen NAGROM en SWAP, en plausibiliteitstoets
  Bakel, P.J.T. van; Massop, H.T.L. ; Kroes, J.G. ; Hoogewoud, J. ; Pastoors, M.J.H. ; Kroon, T. - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 57) - 108
  hydrologie - irrigatie - grondwaterspiegel - kwel - landgebruik - evaporatie - waterbalans - drainage door leidingen - simulatiemodellen - modellen - hydrology - irrigation - water table - seepage - land use - evaporation - water balance - pipe drainage - simulation models - models
  Voor evaluaties van het Mestbeleid is de hydrologie van het STONE-instrumentarium geactualiseerd. Het betreft aanpassing van de volgende invoerparameters: meteorologische gegevens, bodemfysische parameters, landgebruik, verdampings-eigenschappen, lekweerstanden en ontwateringsbasis. De koppeling tussen de 6405, met SWAP gemodelleerde, plotmodellen en het met NAGROM gemodelleerd regionaal grondwatersysteem is in STONE 2.3 sterk verbeterd. De resultaten zijn geanalyseerd en vergeleken met de hydrologie voor STONE 2.1, en met metingen. Trefwoorden: beregening, buisdrainage, drooglegging, grondwaterstanden, kwel, landgebruik, lekweerstanden, verdamping, waterbalans, wegzijging
  Swap version 3.2 : theory description and user manual
  Kroes, J.G. ; Dam, J.C. van; Groenendijk, P. ; Hendriks, R.F.A. ; Jacobs, C.M.J. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1649) - 262
  bodemwater - simulatiemodellen - bodemwaterbeweging - waterstroming - transportprocessen - evaporatie - verzilting - numerieke methoden - agrohydrologie - soil water - simulation models - soil water movement - water flow - transport processes - evaporation - salinization - numerical methods - agrohydrology
  SWAP 3.2 simulates transport of water, solutes and heat in the vadose zone. It describes a domain from the top of canopy into the groundwater which may be in interaction with a surface water system. The program has been developed by Alterra and Wageningen University, and is designed to simulate transport processes at field scale and during whole growing seasons. This is a new release with special emphasis on numerical stability, macro pore flow, and options for detailed meteorological input and linkage to other models. This manual describes the theoretical background, model use, input requirements and output tables
  "Ontvochtigen zonder extra verdamping"
  Visser, P. ; Gieling, T.H. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)11. - ISSN 0925-9694 - p. 24 - 27.
  tuinbouw - kassen - gesloten systemen - ontvochtiging - luchtstroming - evaporatie - meting - monitoring - proeven op proefstations - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - closed systems - dehumidification - air flow - evaporation - measurement - monitoring - station tests - greenhouse horticulture
  Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt hoe het teeltproces in semi-gesloten kassen beter is te beheersen. Achterblijvende producties werken nu vertragend op een snelle introductie van de veelbelovende techniek. Mede door uitgebreide metingen hopen onderzoekers knelpunten op te lossen
  Hydrometeorological application of microwave links : measurement of evaporation and precipitation
  Leijnse, H. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Remko Uijlenhoet, co-promotor(en): J.N.M. Stricker. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085047759 - 139
  evaporatie - neerslag - meting - hydrologie - meteorologie - microgolfstraling - meettechnieken - scintillometrie - evaporation - precipitation - measurement - hydrology - meteorology - microwave radiation - measurement techniques - scintillometry
  Metingen van neerslag boven land zijn van groot belang voor het voorspellen van het weer, en voor het begrip van de uitwisseling van water tussen het landoppervlak en de atmosfeer. Deze uitwisseling is weer zeer belangrijk in klimaatmodellen. Het is mogelijk om regen te meten met de bestaande infrastructuur voor de communicatie tussen mobiele telefoons. Dit concludeert Hidde Leijnse in zijn proefschrift 'Hydrometeorologische toepassingen van microgolf straalverbindingen: meting van verdamping en neerslag'. Verder is onderzocht welke theoretische onzekerheden er horen bij de regenschattingen met verschillende systemen
  Vocht, verdamping en productie: waarheid, fabels en witte vlekken: een verkenning in het kader van het energieprogramma kennisinteractie
  Stanghellini, C. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 486) - 28
  kasgewassen - teelt onder bescherming - vochtigheid - evaporatie - gewasproductie - nederland - greenhouse crops - protected cultivation - humidity - evaporation - crop production - netherlands
  Klimaatregelen vanuit de plant meer dan eens noodzakelijk
  Jansen, M. ; Weel, P.A. van - \ 2007
  Nieuwe oogst / Magazine tuinbouw 3 (2007)9. - ISSN 1871-0921 - p. 16 - 17.
  siergewassen - cultuurmethoden - klimaatregeling - evaporatie - vaporisatie - ornamental crops - cultural methods - air conditioning - evaporation - vaporization
  Teelt onder optimale omstandigheden verhoogt de productie met tientallen procenten. Met de nodige investeringen kan een teler zijn gewas onder elke gewenste conditie laten groeien. Deze 'geconditioneerde' omstandigheden, leveren een duidelijke meerproductie op
  Afdekmateriaal beïnvloedt de verdamping niet de groei
  Aendekerk, T.G.L. - \ 2006
  De Boomkwekerij 2006 (2006)4. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  bedekkingsmaterialen - afdeklagen - mulches - evaporatie - verdampingsonderdrukkers - voedingsstoffentekorten - containerplanten - potplanten - toegepast onderzoek - teelt onder bescherming - kassen - viburnum tinus - glastuinbouw - covers - coatings - mulches - evaporation - evaporation suppressants - nutrient deficiencies - container grown plants - pot plants - applied research - protected cultivation - greenhouses - viburnum tinus - greenhouse horticulture
  In de praktijk wordt verondersteld, dat gebruik van afdekmaterialen de groei vermindert van containerplanten. PPO startte een onderzoek om na te gaan wat er gebeurt bij het afdekken van potten en containers. De uitkomst is opvallend.
  Op zoek naar de "ware" neerslag en verdamping; toetsing van de met het STONE 2.1-instrumentarium berekende verdamping aan literatuurgegevens en aan regionale waterbalansen, en de gevoeligheid van het neerslagoverschot op de uitspoeling van nutriënten
  Massop, H.T.L. ; Bakel, P.J.T. van; Kroon, T. ; Kroes, J.G. ; Tiktak, A. ; Werkman, W. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1158) - 108
  lysimetrie - stikstof - fosfor - uitspoelen - neerslag - evaporatie - overschotten - waterbalans - lysimetry - nitrogen - phosphorus - leaching - precipitation - evaporation - surpluses - water balance
  Het neerslagoverschot is van grote invloed op de door het STONE-instrumentarium berekende N- en P-belasting van grond- en oppervlaktewater. Naar de hiervoor meest bepalende processen neerslag en verdamping, zoals die voor STONE 2.1 als randvoorwaarden worden opgelegd of worden berekend, is een beperkte gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Daaruit volgt dat het niveau van de potentiële verdamping van grasland systematisch te hoog wordt berekend. De vergelijking met de verdampingsreducties volgens de HELP-tabel indiceren een te geringe berekende reductie voor droogtegevoelige zandgronden. Ook is een vergelijking gemaakt met gegevens uit de literatuur en met de verdamping als restpost van de waterbalansen van een aantal gebieden. Voor het Holocene deel van Nederland is er een goede overeenkomst; voor het Pleistocene deel van Nederland is de verdamping als restpost van de waterbalans enigszins lager dan de door STONE 2.1 berekende verdamping. Door het gedateerd zijn van historische gegevens en door de onbetrouwbaarheid van de waterbalansen zijn dit geen harde conclusies
  Energy and water flow through the soil - vegetation - atmosphere system: the fiction of measurements and the reality of models
  Menenti, M. ; Jia, L. ; Bastiaanssen, W.G.M. - \ 2004
  In: Unsaturated-zone modeling; Progress, challenges and applications / Feddes, R.A., de Rooij, G.H., van Dam, J.C., - p. 211 - 229.
  bodemwaterbeweging - plant-water relaties - energiebalans - evaporatie - modellen - soil water movement - plant water relations - energy balance - evaporation - models
  This paper summarizes basic concepts and definitions in models of the SVA system and then emphasizes inconsistencies between model variables and observations for the soil, vegetation and atmosphere elements. This is done first in a qualitative sense, then analytically for the observations of the radiometric temperature of vegetation canopies
  Verbetering van de modellering van de efecten van vochttekort op de vegetatieontwikkeling in SUMO en de Natuurplanner
  Wamelink, G.W.W. ; Wegman, R.M.A. ; Dobben, H.F. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 910) - 43
  vegetatie - evaporatie - bodemwaterbalans - simulatiemodellen - grondwaterstand - bodemwater - evapotranspiratie - nederland - plant-water relaties - vegetation - evaporation - soil water balance - simulation models - groundwater level - soil water - evapotranspiration - netherlands - plant water relations
  In dit onderzoek is de modellering van de effecten van vochttekort op de biomassaontwikkeling door SUMO2 verbeterd. De modellering is veranderd van een statistische beschrijving in een procesbeschrijving. SMART2, het bodemmodel gekoppeld aan SUMO2, simuleert de actuele verdamping van de vegetatie op basis van de door SUMO gesimuleerde aanwezige biomassa. De actuele verdamping wordt vergeleken met de maximale verdamping van de vegetatie onder ideale omstandigheden. Bij een vochttekort wordt de groei van de vegetatie gereduceerd. Testruns laten zien dat de reductiefactor op de groei op kan lopen tot 0,6. Literatuurwaarden wijzen op een maximale groeireductie tot een factor 0,4 (in Nederland). Er zijn ook duidelijk verschillen zichtbaar voor verschillende bodemtypen. Het effect van grondwaterstand op de reductiefactor is nog zeer gering, doordat de vochtmodellering in SMART2 nog niet afgerond is.
  Kinetics and evaporation of water drops in air
  Holterman, H.J. - \ 2003
  Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2003-12) - ISBN 9789054062349 - 67
  gesimuleerde drift van de spuitvloeistof - kinetica - evaporatie - druppels - spuitvloeistoffen - druppelstudies - wiskundige modellen - simulated spray drift - kinetics - evaporation - droplets - sprays - droplet studies - mathematical models
  Strategieverkenning verdamping
  Stanghellini, C. ; Blok, C. ; Esmeijer, M.H. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2003
  Wageningen : IMAG (IMAG rapport P2003-2) - 36
  evaporatie - kasgewassen - temperatuur - glastuinbouw - energiebesparing - evaporation - greenhouse crops - temperature - greenhouse horticulture - energy saving
  Verslag van een onderszoek naar strategieverkenning waarbij de mogelijke middelen om gewasverdamping te verlagen zou worden geëvalueerd t.a.v. de effectiviteit, energiebesparing en potentieel voor implementatie.
  Waterplan voor de boomteeltbedrijven. Telen met toekomst
  Pronk, A.A. ; Groenwold, J. - \ 2003
  Wageningen : Plant Research International (Interne publicatie / Telen met toekomst BOWP) - 16
  waterbeheer - boomkwekerijen - verdroging - boomteelt - regen - evaporatie - evapotranspiratie - irrigatie - opslag - waterkwaliteit - houtachtige planten als sierplanten - nederland - water management - forest nurseries - desiccation - arboriculture - rain - evaporation - evapotranspiration - irrigation - storage - water quality - ornamental woody plants - netherlands
  Waterplan voor de vollegrondsgroentebedrijven
  Pronk, A.A. ; Groenwold, K. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International [etc.] - 16
  groenteteelt - waterbeheer - verdroging - regen - evaporatie - evapotranspiratie - irrigatie - opslag - waterkwaliteit - nederland - vollegrondsteelt - vegetable growing - water management - desiccation - rain - evaporation - evapotranspiration - irrigation - storage - water quality - netherlands - outdoor cropping
  Waterplan voor de akkerbouwbedrijven
  Pronk, A.A. ; Groenwold, K. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International - 16
  waterbeheer - akkerbouw - verdroging - regen - evaporatie - evapotranspiratie - irrigatie - waterkwaliteit - nederland - water management - arable farming - desiccation - rain - evaporation - evapotranspiration - irrigation - water quality - netherlands
  Estimation of evaporative fractions by the use of vegetation and soil component temperature determined by means of dual-looking remote sensing
  Rauwerda, J. ; Roerink, G.J. ; Su, Z. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 580) - 147
  evaporatie - schatting - remote sensing - bodemtemperatuur - temperatuur - vegetatie - aardoppervlak - energiebalans - geo-informatie - verdamping - verdroging - Europa - Azië - Nederland - Spanje - evaporation - estimation - remote sensing - soil temperature - temperature - vegetation - China
  Knowledge of evaporation on local scale is a prerequisite for the prediction of drought. The Surface Energy Balance System (SEBS) provides the means to do this. Input data of SEBS are satellite data and a limited set of ground measurements. By using the dual-looking viewing capabilities of the ATSR sensor on board the ERS-II it is possible to determine vegetation and soil temperature separately. These two temperatures can be used in SEBS - the dual source SEBS - in order to gain more insight into theevaporation process and to improve the physical basis of the algorithm. Testing and validation of single and dual source SEBS has been carried out with the use of existing data sets of the Netherlands and Spain. The algorithm sensitivity towards input variables is established. Air and surface temperatures and wind speed have a large impact on the results. Two input variables proof to be very hard or impossible to measure, i.e. the roughness length for momentum and the roughness length for heat transfer.The existing methods and models do not give satisfactory results. Validation is carried out with ground fluxes, measured by eddy devices and scintillometers.
  Onderzoek naar kwaliteitsvebetering van Natuurplanbureaumodellen met behulp van remote sensing : begroeiingstypen, biomassa en verdamping als case studies
  Hazeu, G.W. ; Sanders, M.E. ; Nieuwenhuis, G.J.A. ; Roerink, G.J. ; Su, Z. ; Clement, J. ; Schmidt, A.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (CGI-report 9 / Alterra-rapport 511) - 103
  modellen - remote sensing - biomassa - vegetatie - evaporatie - vegetatietypen - toepassingen - natuur - geo-informatie - simulatiemodellen - verdamping - vegetation - vegetation types - evaporation - models - remote sensing - biomass - applications - nature
  Drie case studies worden besproken waarin remote sensing een bijdrage kan leveren aan Natuurplanbureau modellen. Voor de modellen LARCH, SUMO en SMART zijn toepassingen van remote sensing verkend met betrekking tot het aanleveren van data als input en/of validatie voor deze modellen. Voor de modellen LARCH en SUMO is gekeken of remote sensing actuele data kan leveren ten aanzien van de begroeiingstypen moeras en bos. Ten tweede is de via SUMO berekende biomassa vergeleken met de via remote sensing verkregen data. Tenslotte is gekeken of verdamping bepaald met remote sensing kan dienen als input voor het model SMART.
  FUSSIM2 version 5; new features and updated user's guide
  Heinen, M. ; Willigen, P. de - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 363) - 164
  wortels - wateropname (planten) - groei - voedingsstoffenopname (planten) - evaporatie - simulatiemodellen - bodemtemperatuur - waterstroming - bodemfysica - milieu - nutriënten - fosfaat - simulatiemodel - stikstof - roots - water uptake - growth - nutrient uptake - evaporation - simulation models - soil temperature - water flow
  FUSSIM2 is a two-dimensional simulation model for describing movement of water, solute transport and root uptake of water and nutrients in partially saturated porous media. It was documented in 1998. Since then new features have been included that aredescribed in the current report. The new features include: extension to the van Genuchten-Mualem description of the physical properties of the porous medium, reduction of evaporation of water at the soil surface, runoff, the Vimoke drain concept, phosphate adsorption and phosphate fixation, non-zero sink nutrient uptake, root growth described as a diffusion process, nitrification and denitrification, and soil temperature. Furthermore, a version in cylindrical coordinates is available, FUSSIM2 is coupledwith the organic-matter model MOTOR, and an expo-lineair growth and demand module is included in FUSSIM2 for special situations. This report includes an updated users' guide.
  Estimation of regional evaporation under different weather conditions from satellite and meteorological data: a case study in the Naivasha Basin, Kenya
  Farah, H.O. - \ 2001
  Wageningen University. Promotor(en): R.A. Feddes; W.G.M. Bastiaanssen. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058083319 - 170
  meteorologie - remote sensing - kenya - weerpatronen - evaporatie - evaporation - meteorology - weather patterns - remote sensing - kenya

  Existing remote sensing algorithms used to estimate evaporation from remotely sensed data differ in the way they describe the spatial variations of input parameters. An evaluation of the impact of spatially varying input parameters on distributed surface fluxes showed that the vertical near surface air temperature difference and frictional velocity were the most critical parameters. Most remote sensing algorithms treat air temperature as spatially constant indicating that they are less suitable for the calculation of distributed evaporation in heterogeneous catchments.

  The temporal variability of the evaporative fractionΛat the daily and seasonal time frames was investigated with field data obtained at two experimental sites. For general weather conditions the values of the midday (12.00 to 13.00 hrs) evaporative fractionΛ mid compared well with the averaged day time evaporative fractionΛ day . A good relationship was obtained between daytime evaporation estimated fromΛ mid and evaporation measured by the Bowen ratio surface energy balance method. Less satisfactory evaporation results were obtained using morning (9.00 to 10.00 hrs) evaporation fractionΛ mor . The seasonal evolution ofΛ day was observed to be gradual. To capture the seasonal evolution ofΛ day it would be sufficient to measureΛ day approximately every 10 days. Moreover, it was shown that the inter-annual variability of the 10-day averageΛcould be reliably estimated from standard weather data.

  To monitor the temporal evolution of daily evaporation over a season, evaporation has to be estimated between consecutive clear days with satellite images being available. Two methods to predict daily evaporation on days without satellite images due to cloud cover are presented. Field data acquired at two sites were used to test these methods. The first method consists of the application of the Penman-Monteith equation and Jarvis-Stewart model with standard weather data and the assumption of gradual soil moisture changes between consecutive clear days. With this method evaporation could be accurately predicted for up-to 5 continuous days with no satellite images. The second method is a simplified approach involving the use of a constantΛbetween cloud free days with measured evaporation. This approach did not give satisfactory results in predicting evaporation on individual days. However, the total evaporation of a 7-day time span was equally good for both methods.

  Five NOAA AVHRR satellite images were used to produce daily evaporation maps of the Naivasha basin for 15 continuous days with intermittent cloud cover by using the Penman-Monteith equation coupled with the Jarvis-Stewart model as well as the evaporative fraction method. The evaporation maps were validated with field data and overall good agreement was obtained. This demonstrated that remote sensing methods can be extended for practical use under all weather conditions to map both the spatial patterns as well as the temporal evolution of evaporation in catchments and river basins. The methods of predicting evaporation can be applied at different time scales. Users can select the appropriate time scales depending on their needs. The implementation of the Penman-Monteith equation and Jarvis-Stewart model requires a land cover classification of the catchment to assign land cover dependent coefficients in the Jarvis-Stewart model. At each land cover type standard weather data has to be measured.

  Occurrence of soil water repellency in arid and humid climates
  Jaramillo, D.F. ; Dekker, L.W. ; Ritsema, C.J. ; Hendrickx, J.M.H. - \ 2000
  Journal of Hydrology 231/232 (2000). - ISSN 0022-1694 - p. 105 - 111.
  bodemwater - hydratatie - afstoting - dehydratie - evaporatie - humide klimaatzones - soil water - hydration - repellency - dehydration - evaporation - humid zones
  Numerical simulation of infiltration, evaporation and shallow groundwater levels with the Richards equation
  Dam, J.C. van; Feddes, R.A. - \ 2000
  Journal of Hydrology 233 (2000). - ISSN 0022-1694 - p. 72 - 85.
  infiltratie - evaporatie - meting - modellen - waterstand - infiltration - evaporation - measurement - models - water level
  Analysis of water and solute movement in unsaturated-saturated soil systems would greatly benefit from an accurate and efficient numerical solution of the Richards equation. Recently the mass balance problem has been solved by proper evaluation of the water capacity term. However, the Darcy fluxes as calculated by various numerical schemes still deviate significantly due to differences in nodal spacing and spatial averaging of the hydraulic conductivity K. This paper discusses a versatile, implicit, backward finite difference scheme which is relatively easy to implement. Special attention is given to the selection of a head or flux controlled top boundary condition during the iterative solution of the Richards equation. The stability of the scheme is shown for extreme events of infiltration, evaporation and rapidly fluctuating, shallow groundwater levels in case of two strongly non-linear soils. For nodal distances of 5cm, arithmetic means of K overestimate the soil water fluxes, while geometric means of K underestimate these fluxes. At smaller nodal distances, arithmetic means of K converge faster to the theoretical solution than geometric means. In case of nodal distances of 1cm and arithmetic averages of K, errors due to numerical discretization are small compared to errors due to hysteresis and horizontal spatial variability of the soil hydraulic functions.
  Waterverdamping uit dunne mest; resultaten van modelberekeningen
  Wagenberg, A.V. van; Verdoes, N. ; Vranken, E. ; Berckmans, D. - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.234) - 32
  varkenshouderij - varkensdrijfmest - evaporatie - water - wiskundige modellen - ontwerpberekeningen - klimaatregeling - pig farming - pig slurry - evaporation - water - mathematical models - design calculations - air conditioning
  In een geïntegreerd luchtbehandelingsysteem kunnen technische oplossingen voor de emissieproblematiek (ammoniak, geur) en de mestproblematiek worden gecombineerd. Door ventilatielucht uit de stal intensief in contact te brengen met mest kan water uit de mest verdampen. Daardoor droogt de mest. Het contactoppervlak tussen de mest en de lucht kan worden gecreëerd in een wasser. Het vulmateriaal bepaalt mede de grootte en de vorm van het contactoppervlak in de wasser en daarmee de mate van efficiëntie van de uitwisseling van stoffen tussen de lucht en de mest. In dit onderzoek is alleen het verdampingsproces bestudeerd. Om in te schatten wat de mogelijke verdamping kan zijn en hoe een geïntegreerd luchtbehandelingsysteem eruit zou kunnen zien is een simulatiemodel ontwikkeld
  Waterverdamping uit dunne mest met behulp van ventilatielucht
  Wagenberg, V. van; Verdoes, N. ; Vranken, E. ; Berckmans, D. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)6. - ISSN 1382-0346 - p. 21 - 23.
  varkens - varkensmest - varkensdrijfmest - ventilatie - heteluchtbehandeling - concentreren - evaporatie - simulatiemodellen - mestverwerking - mestoverschotten - pigs - pig manure - pig slurry - ventilation - hot air treatment - concentrating - evaporation - simulation models - manure treatment - manure surpluses
  De warmte in de uitgaande ventilatielucht kan worden gebruikt om water te verdampen uit mest. Met een simulatiemodel is berekend hoeveel water op deze manier verdampt kan worden.
  Use of integrated modelling for experimental design; final report
  Kabat, P. ; Dolman, A.J. ; Ashby, M. ; Gash, J.C. ; Wright, I. ; Culf, A. ; Calvet, J.C. ; Delire, C. ; Noilhan, J. ; Jochum, A. ; Silva Dias, M.A. ; Fisch, G.A. ; Santos Alvala, R.C. ; Nobre, C.A. ; Prince, S.D. ; Steininger, M. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centre - 210
  tropische regenbossen - microklimaat - vegetatie - atmosfeer - evaporatie - modellen - amazonas - brazilië - tropical rain forests - microclimate - vegetation - atmosphere - evaporation - models - amazonas - brazil
  Verdamping van kale grond in de winter
  Dolman, A.J. ; Moors, E.J. ; Elbers, J.A. - \ 1999
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 5 (1999)3. - ISSN 1382-6069 - p. 23 - 34.
  evaporatie - land - oppervlakten - modellen - winter - evaporation - land - surfaces - models - winter
  Traditioneel is door hydrologen en micrometeorologen aan verdamping in de zomer meer aandacht gegeven dan aan verdamping in de winter. Dit is te verklaren uit het grote belang dat de landbouw heeft bij het juist voorspellen van vochttekorten in de zomer in verband met mogelijke opbrengstdalingen. De winter is echter de belangrijkste periode voor aanvulling van grondwater. Bovendien bepaalt de hydrologische balans van de winter in hoge mate de voorjaarsgrondwaterstand, die weer grote invloed heeft op het mogelijke voorkomen van plantensoorten in de natuur. Daarnaast geven berekeningen met regionale hydrologische modellen in de winter vaak een te hoge afvoer te zien. Een van de mogelijke redenen hiervoor is dat de verdamping tijdens de winterperiode onderschat wordt
  Exchange processes between a coniferous forest and the atmosphere
  Bosveld, F.C. - \ 1999
  Agricultural University. Promotor(en): A.A.M. Holtslag; W. Bouten. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058081117 - 181
  bossen - naaldbossen - kroondak - lagenstructuur - oppervlakteruwheid - transpiratie - evaporatie - atmosfeer - nederland - energie-uitwisseling - straling - warmteuitwisseling - forests - coniferous forests - canopy - layer structure - surface roughness - transpiration - evaporation - atmosphere - netherlands - energy exchange - radiation - heat exchange

  This thesis deals with the research question: which processes are relevant in controlling the exchange fluxes between the forest and the atmosphere and how can this control be quantified? Answering this question is relevant for research in the fields of air pollution, weather and climate and remote sensing. To answer this question a measurement program has been performed over and in a dense Douglas fir forest (Speulderbos), near the village of Garderen, the Netherlands. Variables were monitored related to, the state of the atmosphere, the state of soil water and the state of the trees. Forest response was determined by measuring outgoing radiation fluxes and the surface fluxes of momentum, sensible and latent heat. Well-known concepts from micro-meteorology and hydrology were used for the interpretation of the measurement. At times, these concepts had to be adapted for the specific forest situation. One concept is surface layer similarity theory, which enables to categorise observations in a convenient way. A second concept, related to surface layer similarity, is on resistances relating spatial differences in variables to their corresponding fluxes. A third concept is the Penman-Monteith equation, which enables the discrimination between atmospheric control and plant control on transpiration.

  Turbulent exchange within the roughness sublayer is investigated. The importance of terrain inhomogeneity is studied with footprint analysis and with an inhomogeneous surface layer model. A windspeed dependence of roughness length for momentum and displacement height is found. Surface layer similarity theory is extended to describe the roughness-sublayer influence. This involves the introduction of an additional length scale related to the geometry of the forest. It is found that well- defined flux profile relations exist for momentum and sensible heat in the roughness layer of the current forest. In the roughness layer the exchange of temperature is more efficient than the exchange of momentum. This is in contrast to results for the surface layer, but in concord with previous findings for dense forests.

  The scalar excess resistance, which describes the difference between momentum transport and scalar transport at the surface/atmosphere interface, is investigated by using measurements of infrared surface temperature. Surface radiation temperature and aerodynamic surface temperature, obtained by extrapolating the air-temperature profile to the surface, are not necessarily equal. By assuming equality between the two, it is shown that a consistent description of the relation between sensible heat flux and temperature difference between the surface and the atmosphere is obtained, at least for daytime cases. The excess resistance for the current forest is much smaller than values found for low vegetation. It is shown that the enhanced exchange efficiency of heat, relative to momentum, in the roughness sublayer attributes to this low value. An alternative analysis is presented to separate this roughness layer effect from the transfer resistance at the forest/atmosphere interface. The value found for this alternative excess resistance, is more in line with low vegetation values. For neutral cases the two methods give the same results for temperature differences between the surface and the surface layer. It is shown that stability effects give rise to a discrepancy between the two methods. The observations show some evidence in favour of the alternative method. The difference between forest interior air temperature and air temperature at canopy height is related to storage heat flux and sensible heat flux by applying the concepts of gust penetration and surface renewal. The analysis suggests that the renewal of interior air caused by gust penetration is slow due to the presence of a very dense crown layer.

  For night-time cases, the equality between aerodynamic and radiation surface temperature breaks down when wind speeds are low and longwave cooling is high. The analysis shows that forest air becomes decoupled from the air aloft. Longwave cooling at the crown layer triggers canopy convection which transports cooled air from the crown layer to the forest interior. The existence of a convective surface temperature in the crown layer is deduced from the measurements. A two-layer radiation/energy balance model is constructed. The model explains the difference between radiation- and aerodynamic surface temperature in terms of the distribution of storage heat and sensible heat over the two model layers.

  Transpiration for dry conditions is investigated by using the Penman-Monteith equation with a Jarvis type of formulation for the surface resistance. First the closure of the surface energy balance is checked. Overall closure is within the range of estimated measurement error. However, at times deviations occur which can be attributed to wind direction. With respect to transpiration it is found that surface resistance reacts strongly to water vapour deficit changes. This is related to the good aerodynamic coupling of the rough forest to the atmosphere. In spring, a clear increase in transpiration is observed after shoot growth. Soil water response is clearly present before mid summer, after that the forest seems less susceptible to draught. Probably the root system adapts to the dry situation. An analysis of residuals between observed and modelled transpiration shows that deviations occurred at the same wind direction where the energy balance closure broke down. The variance in the residuals appears to be two times larger than estimated from atmospheric statistics.

  Important contributions to this variance are correlated over periods of one day. This suggests that standard statistical techniques lead to an underestimation of the confidence intervals of estimated model parameters. Two other models are evaluated. A new formulation suggested by Monteith, where stomatal response to moisture deficit is replaced by a response to transpiration itself, is investigated. This formulation appears to be equivalent to the Jarvis formulation with an atmospheric moisture deficit response. The Priestley-Taylor formula is adapted to include soil water response. It performs reasonably well given the simple nature of the formulation.

  Interception measurements and xylem sapflow measurements are exploited to investigate the interaction between evaporation and transpiration in a partially wet forest. The Penman-Monteith equation is generalised to describe this interaction. Explicit expressions are obtained for evaporation and transpiration. After optimisation the model is capable of describing both evaporation and transpiration reduction fairly well. Due to parameter interdependency, error bounds on individual parameter estimates, related to evaporation, are large. Independent estimates of the parameters, although crude, are shown to be within the confidence region of the optimisation results. It is shown that evaporation rates are smaller than the frequently used formula: wet fraction times potential evaporation. Most of the transpiration reduction comes from energy consumption by the process of evaporation and the impact of the humidity conditions close to the needles. Only a small amount of stomatal blocking due to intercepted water is needed to explain the remaining reduction. This is in concord with the observation that stomata of the Douglas fir are at the lower side of the needle, which is only partially wetted during rain.

  The response of the forest to external forcings can be described by a number of parameters related to model descriptions of various processes. The results for the current dense Douglas-fir forest are compared with other forest studies. A good agreement is found for the relation between the geometric parameters, canopy height, displacement height and roughness length for momentum. The exchange coefficients in the roughness layer for momentum and heat agree qualitatively with typical values found for other dense forests. Quantitatively significant and as yet unexplained differences remain. The very small scalar excess resistance found for the current forest is in agreement with the only other comparable dense forest study, which appeared recently in the literature. Transpiration rates as a function of external conditions are broadly in line with results found at other forest sites in the temperate climate.

  New in this thesis are the results on; the estimation of displacement height; the difference between aerodynamic surface temperature and radiation surface temperature at night time; night time convection; changing transpiration response to soil water stress during the season; and the interaction between evaporation and transpiration reduction during wet conditions.

  Verdamping van water uit dierlijke mest met behulp van zonne-energie
  Huijben, J.J.H. ; Wagenberg, A.V. van - \ 1998
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.213) - 28
  varkens - drijfmest - evaporatie - water - zonne-energie - pigs - slurries - evaporation - water - solar energy
  Verdamping van water uit dierlijke mest met zonne-energie
  Huijben, J. ; Wagenberg, V. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)6. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 10.
  varkens - rundveedrijfmest - varkensmest - opslagloodsen - stalmest - drogen - evaporatie - zonne-energie - mestverwerking - pigs - cattle slurry - pig manure - stores - farmyard manure - drying - evaporation - solar energy - manure treatment
  Uit een praktijkproef blijkt dat in een mestbassin met een gesloten lichtdoorlatende overkapping in één jaar 26 I liter water per m2 mestoppervlak kan worden verdampt. Bij toepassing van een drijfdek op de mest is de verdamping 304 I/m2.
  Evaporation and surface conductane of three temperate forests in the Netherlands
  Dolman, A.J. ; Moors, E.J. ; Elbers, J.A. ; Snijders, W. - \ 1998
  Annales des sciences forestieres 55 (1998)1/2. - ISSN 0003-4312 - p. 255 - 270.
  evaporatie - bosbouw - bodemwater - evaporation - forestry - soil water
  A remote sensing surface energy balance algorithm for land (SEBAL); 1 formulation
  Bastiaanssen, W.G.M. ; Menenti, M. ; Feddes, R.A. ; Holtslag, A.A.M. - \ 1998
  Journal of Hydrology 212/213 (1998)1/4. - ISSN 0022-1694 - p. 198 - 212.
  land - oppervlakten - energiebalans - evaporatie - remote sensing - algoritmen - land - surfaces - energy balance - evaporation - remote sensing - algorithms
  A remote sensing surface energy balance algorithm for land (SEBAL); 2 validation
  Bastiaanssen, W.G.M. ; Pelgrum, H. ; Wang, J. ; Ma, Y. ; Moreno, J.F. ; Roerink, G.J. ; Wal, T. van der - \ 1998
  Journal of Hydrology 212-213 (1998)1-4. - ISSN 0022-1694 - p. 213 - 229.
  land - oppervlakten - energiebalans - evaporatie - remote sensing - algoritmen - land - surfaces - energy balance - evaporation - remote sensing - algorithms
  Ventilatie en koeling in de zomerperiode
  Ellen, H.H. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)2. - ISSN 0924-9087 - p. 24 - 29.
  milieubeheersing - gebouwen - verwarming - ventilatie - verlichting - vochtigheid - vleeskuikens - pluimveehokken - thermodynamica - warmte - warmteoverdracht - thermische geleiding - transmissie - meteorologie - evaporatie - evapotranspiratie - environmental control - buildings - heating - ventilation - lighting - humidity - broilers - poultry housing - thermodynamics - heat - heat transfer - thermal conductivity - transmission - meteorology - evaporation - evapotranspiration
  Na twee zomers met hoge buitentemperaturen over lange(re) periodes is er veel aandacht voor koelinstallaties in de vleeskuikensector. Deze installaties maken gebruik van het koelende effect van het verdampen van water door het water te vernevelen in de stal. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden van deze apparatuur, de voor- en nadelen en de aandachtspunten bij gebruik. Voor een goed inzicht in het gebruik is ook informatie opgenomen over theoretische achtergronden van het verdampen van water in lucht.
  Soil evaporation from sparse natural vegetation estimated from Sherwood numbers.
  Jacobs, A.F.G. ; Verhoef, A. - \ 1997
  Journal of Hydrology 188/189 (1997). - ISSN 0022-1694 - p. 443 - 452.
  bodem - evaporatie - bodemwater - grondanalyse - soil - evaporation - soil water - soil analysis
  Dynamics of water and nutrients in closed, recirculating cropping systems in glasshouse horticulture : with special attention to lettuce grown in irrigated sand beds
  Heinen, M. - \ 1997
  Agricultural University. Promotor(en): R.A. Feddes; P.A.C> Raats. - S.l. : S.n. - ISBN 9789054856672 - 270
  slasoorten - tuinbouw - teelt onder bescherming - teeltsystemen - voedingsstoffen - water - evaporatie - glastuinbouw - lettuces - horticulture - protected cultivation - cropping systems - nutrients - water - evaporation - greenhouse horticulture

  Due to the high leaching fractions commonly practised in glasshouse horticulture, environmental pollution is clearly a major concern. Switching from soil-based to closed, recirculating substrate-based cropping systems potentially offers a good solution to this problem. As an alternative to the usual trial-and-error method in designing these new systems and optimizing fertigation strategies, this thesis uses the approach of modelling processes in the root zone supported with some detailed experiments. For this purpose a two-dimensional simulation model is developed.

  Water movement is described by the mixed volumetric water content-pressure head Richards equation, which is solved numerically using the control volume finite element method. When the entire flow domain is unsaturated, the solution is obtained by the alternating direction implicit method. Otherwise, the incomplete Cholesky conjugate gradient method is used. Nutrient transport occurs by convection, dispersion and diffusion. Water and nutrient uptakes by the roots are described by scaled-up versions of microscopic steady-rate solutions for uptake by a single root.

  As a test case, large bedding cropping systems filled with coarse sand (median diameter 0.6 mm) were used. The hydraulic properties of the sand were determined by the equilibrium hanging water column and transient multi-step outflow methods. Hysteresis was taken into account. The main validation data were volumetric water content measured by the TDR method, pressure head, and drainage outflow. Water use, transpiration, root length density distribution and root radius were obtained in experiments as well, while other parameters were obtained from the literature. Additionally, data on lettuce growth and nutrient uptake are presented and in some cases compared with data obtained in nutrient film technique experiments and from the literature. Dry matter productions in the two systems were comparable, but nutrient uptake differed.

  A reasonable agreement between simulated and measured data was obtained. The model was applied in some case studies. Coarse porous media usually have enough water available for long periods of evapotranspiration. However, high solute concentrations may develop near the surface of the substrate since solutes are left behind when water evaporates and the flow through these regions is limited. Therefore, it is advised to schedule fertigation based on salinity control rather than on water supply control. Saturated conditions at the bottom occur only for short periods, and aeration problems in coarse porous media are unlikely.

  Veluwe-modelberekeningen op basis van nieuwe bosverdampinggegevens
  Gehrels, J.C. ; Dolman, A.J. - \ 1996
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 29 (1996)25. - ISSN 0166-8439 - p. 753 - 746.
  evaporatie - bosbouw - grondwaterstroming - vochtigheid - modellen - monocultuur - nederland - neerslag - transpiratie - vegetatie - grondwaterspiegel - evaporation - forestry - groundwater flow - humidity - models - monoculture - netherlands - precipitation - transpiration - vegetation - water table
  De verdamping van bossen
  Moors, E.J. ; Dolman, A.J. ; Bouten, W. ; Veen, A.W.L. - \ 1996
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 29 (1996)16. - ISSN 0166-8439 - p. 462 - 466.
  analogen - evaporatie - evapotranspiratie - bosbouw - vochtigheid - hydrologie - modellen - onderzoek - temperatuur - transpiratie - analogues - evaporation - evapotranspiration - forestry - humidity - hydrology - models - research - temperature - transpiration
  Als de verdamping van bossen wordt geschat met de tabel van de Studiecommissie Water Natuur Bos Landschap, kan er een relatieve fout in het neerslagoverschot optreden van 100 ten opzichte van een goed gekalibreerd model. Ook als de verdamping wordt berekend met een voor de interceptie aangepaste formulering van de verdamping volgens Makkink, geeft dat een grote onnauwkeurigheid. Aanbevolen wordt om de verdamping van bossen te berekenen met modellen, zoals het weerstandsmodel van Penman-Monteith.
  De waterbalans van grove den op de Veluwe 1995
  Dolman, A.J. ; Moors, E.J. ; Elbers, J.A. ; Snijders, W. - \ 1996
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 29 (1996)16. - ISSN 0166-8439 - p. 467 - 468.
  soortenkeuze - evaporatie - bosbouw - vochtigheid - bodemwaterbalans - temperatuur - transpiratie - bomen - grondwaterspiegel - gelderland - veluwe - choice of species - evaporation - forestry - humidity - soil water balance - temperature - transpiration - trees - water table - gelderland - veluwe
  De interceptiepercentages van douglasspar zijn twee keer zo hoog als in 1995 voor grove den is gemeten. De transpiratie voor grove den is 100 mm lager dan die berekend voor douglasspar. Verlovingsscenarios voor de Veluwe, waarbij de totale oppervlaktewordt verondersteld uit douglasspar te bestaan, geven dus een vertekend beeld van de regionale waterbalans. Het verdampingsverlies van grove den komt meer overeen met dat van eikenbos. De verdamping van drie opstanden populieren, grove den en lariks verschilt nauwelijks in de winter van 1995. In de hydrologisch belangrijke winterperiode zal er weinig verschil in de grondwatertoelevering van deze drie opstanden bestaan.
  Heat and water transfer in bare topsoil and the lower atmosphere
  Berge, H.F.M. ten - \ 1996
  Wageningen : Pudoc (Simulation monographs 33) - ISBN 9789022009611 - 207
  luchttemperatuur - analogen - atmosfeer - computersimulatie - energiebalans - milieu - evaporatie - fluctuaties - hydrologie - land - methodologie - modellen - onderzoek - simulatie - simulatiemodellen - bodem - bodemtemperatuur - thermische bodemeigenschappen - bodemwater - oppervlakten - thermische geleiding - grenslaag - aardoppervlak - air temperature - analogues - atmosphere - computer simulation - energy balance - environment - evaporation - fluctuations - hydrology - land - methodology - models - research - simulation - simulation models - soil - soil temperature - soil thermal properties - soil water - surfaces - thermal conductivity - boundary layer - land surface
  This book describes an analysis of processes and factors that affect the energy balance of bare soil, and the associated exchange of heat and moisture at the surface. After a brief treatment of basic transport theory, the processes of soil-atmosphere interaction are expressed in a simulation algorithm. This algorithm provides an instrument to study the 'conditioning' effect of soil on the lower atmosphere, and vice versa. Examples of sensitivity analysis are presented, with emphasis on the behaviour of surface temperature. In remote sensing practice, surface temperature is estimated from thermal imagery; simulation algorithms can assist in its interpretation. Field data of fluxes, state variables and soil properties are extensively discussed and are used to validate appropriate sections of the model
  Oorzaak en preventie van schade aan wegen door vochtonttrekking door bomen
  Bakker, J.W. ; Akker, J.J.H. van den; Cornelissen, P. - \ 1995
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 318) - 103
  bosbouw - vochtigheid - temperatuur - evaporatie - transpiratie - wegbeplantingen - wegbermplanten - wegen - bestrating - funderingen - reologie - bodem - deformatie - invloeden - forestry - humidity - temperature - evaporation - transpiration - roadside plantations - roadside plants - roads - pavements - foundations - rheology - soil - deformation - influences
  In droge jaren vertonen plattelandswegen nabij de boombeplantingen scheuren en verzakkingen. Dit wordt veroorzaakt doordat veen en (zware) klei krimpen door vochtonttrekking door bomen in de berm. In dit rapport wordt het krimp- en rijpingsproces beschreven en worden berekeningsmethoden voor de zakking gegeven. Bij vijf meetlocaties zijn uitgebreide hoogtemetingen gedaan en is het verloop van slootpeilen en grondwaterstanden gemeten. Bij drie meetlocaties is een profielkuil dwars door de weg gegraven. Grondsoort, grondwaterstand, aanwezigheid van diepe watervoerende sloten en de doorlatendheid van de grond blijken een grote invloed te hebben op de schadekans. Een juiste keuze van de boomsoort kan schade voorkomen of beperken.
  Indampen van varkensmest op boerderijniveau
  Verdoes, N. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)6. - ISSN 1382-0346 - p. 5 - 5.
  dierlijke meststoffen - rundveedrijfmest - evaporatie - vloeibare meststoffen - mest - varkens - drijfmest - opslagloodsen - mestoverschotten - mestverwerking - animal manures - cattle slurry - evaporation - liquid manures - manures - pigs - slurries - stores - manure surpluses - manure treatment
  Er zijn inmiddels al vele pogingen aangewend om het mestvolumeprobleem op te lossen. Voor alles geldt dat een lagere mestproductie per dier economisch gezien een hele goede optie is.
  Regionalization and parameterization of exchange processes at the land surface-atmosphere interface
  Kabat, P. ; Dolman, A.J. ; Bastiaanssen, W.G.M. ; Ogink-Hendriks, M.J. ; Elbers, J.A. - \ 1995
  In: Climate change research : evaluation and policy implications : proceedings of the international climate change research conference, Maastricht, The Netherlands, 6 - 9 December 1994 / Zwerver, S., - p. 421 - 424.
  toepassingen - evaporatie - land - remote sensing - bodem - oppervlakten - applications - evaporation - land - remote sensing - soil - surfaces
  Regionalization of local-scale modelling concepts is of paramount importance to realistically predicting climate by global climate models and to improving accuracy in regional hydrological modelling. A series of land surface experiments provides a methodology and a unique data set to develop and test regionalization algorithms. Most of these data are successfully used in analysis of local-scale phenomena and the physical interpretation of remote sensing data. SC-DLO integrates these results into regional atmospheric and hydrological models.
  Modelling surface conductance and transpiration of an oak forest in The Netherlands
  Ogink-Hendriks, M.J. - \ 1995
  Agricultural and Forest Meteorology 74 (1995)1/2. - ISSN 0168-1923 - p. 99 - 118.
  grenzen - evaporatie - bosbouw - vochtigheid - microklimaat - modellen - planten - onderzoek - temperatuur - transpiratie - boundaries - evaporation - forestry - humidity - microclimate - models - plants - research - temperature - transpiration
  The surface conductance of an oak forest was modelled as a non-linear function of solar radiation, temperature, specific humidity deficit, soil moisture deficit and leaf area index. Two Jarvis-Stewart type models were used, differing only in the formulation of the specific humidity function. Both yielded good predictions of average hourly surface conductance and transpiration. Simulation with parameter values obtained in pine forests in England and France gave poorer results, indicating the empiricism of the model. In comparing parameter values obtained from different data sets, it is essential that exactly the same algebraic formulation should be used.
  De boom: een lust voor het oog, een last voor de weg?
  Akker, J.J.H. van den; Putten, T.H. van - \ 1995
  Landinrichting 35 (1995)8. - ISSN 0922-6419 - p. 8 - 12.
  deformatie - evaporatie - bosbouw - funderingen - vochtigheid - bestrating - reologie - wegen - wegbeplantingen - wegbermplanten - bodem - temperatuur - transpiratie - invloeden - deformation - evaporation - forestry - foundations - humidity - pavements - rheology - roads - roadside plantations - roadside plants - soil - temperature - transpiration - influences
  Veen en klei onder wegen krimpen en rijpen doordat bomen vocht eraan onttrekken. Dit veroorzaakt ongelijkmatige zakkingen, waardoor de weg scheurt. Het ongemak en gevaar voor de weggebruiker en de herstelkosten zijn voor wegbeheerders reden de bomen te kappen en aanplant langs andere wegen te weren. Dit staat haaks op het algemeen beleid om meer bomen langs wegen te planten. Het artikel geeft aan hoe groot de kans op schade is en hoe die is te voorkomen door een juiste boomkeuze en door rekening te houden met de grondsoort en hydrologische toestand. Een kaart van Nederland met schaderisico's is gegeven en een methodiek om deze per locatie vast te stellen.
  Verdamping door stadsbomen; resultaten van een studie uit Nederland met aanbevelingen voor de praktijk
  Schuring, W. ; Hulsteijn, K. ; Kornet, J.G. - \ 1995
  Groencontact 21 (1995)6. - ISSN 0250-7706 - p. 33 - 40.
  evaporatie - evapotranspiratie - bosbouw - vochtigheid - houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - temperatuur - transpiratie - evaporation - evapotranspiration - forestry - humidity - ornamental woody plants - street trees - temperature - transpiration
  Waterverbruik en watervoorziening van stadsbomen
  Kopinga, J. - \ 1995
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 51 (1995)3. - ISSN 0166-3534 - p. 22 - 27.
  evaporatie - bosbouw - vochtigheid - houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - temperatuur - transpiratie - evaporation - forestry - humidity - ornamental woody plants - street trees - temperature - transpiration
  Regionalization of surface flux densities and moisture indicators in composite terrain : a remote sensing approach under clear skies in Mediterranean climates
  Bastiaanssen, W.G.M. - \ 1995
  Agricultural University. Promotor(en): R.A. Feddes; M. Menenti. - Wageningen : SC-DLO - ISBN 9789054854654 - 273
  bodemwatergehalte - evaporatie - land - oppervlakten - fysische bodemeigenschappen - microklimatologie - remote sensing - toepassingen - modellen - onderzoek - soil water content - evaporation - land - surfaces - soil physical properties - microclimatology - remote sensing - applications - models - research

  The growing concern about environment has increased the number of land surface processes studies. Computer simulation models of land surface processes have been developed for a range of scales and with different levels of physical complexity. Because the interactions between soil, vegetation and atmosphere vary both spatially and temporally, regional evaporation in heterogeneous natural landscapes is difficult to predict by means of computer simulation models. Remote sensing measurements of land surface radiative properties offer however a means to indirectly measure land surface state conditions at a range of scales. A straightforward estimation of evaporation from radiative properties of the land surface is hampered by the fact that only a very few parameters of the classical flux-profile relationships can be estimated directly from remote sensing measurements. Moreover, the accuracy of surface temperature measurements necessary to solve flux-profile relationships is still poor. Inclusion of ground measurements is a possible solution, but the absence of such data on large scales and for heterogeneous land surfaces where these parameters are not measured, forms an immediate obstacle for the implementation of remote sensing algorithms.

  A Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) has been developed in a way that the need for collateral measurements is partly eliminated, a very accurate surface temperature map is no longer required (although it should be as good as possible) and a land use classification to relate surface temperature to evaporation is not needed. Each pixel is characterized by a surface hemisherical reflectance, surface temperature and a vegetation index. The methodology composes of multiple flux-profile relationships for small sub-areas. Although the concept has a physical basis, the parameters are estimated by empirical relationships, for instance a relationship between near-surface vertical air temperature difference and surface temperature forms an essential component in the estimation of the sensible heat flux density.

  The absolute surface energy balance terms are estimated on an instantaneous time basis. Temporal integration of instantaneous surface flux densities is feasible using the evaporative fraction (latent heat flux density/net available energy): The evaporative fraction remains fairly constant during daytime hours for both homogeneous and heterogeneous areas. A physical explanation for this is given. A bulk surface resistance of a heterogeneous landscape has been related analytically to canopy and bare soil evaporation resistances. Measurements in central Spain have shown that the evaporative fraction and bulk surface resistance are suitable indicators to describe areal patterns of near-surface soil water content. Although the bulk surface resistance has a distinct diurnal variation, it is much less affected by changes in net available energy and therefore preferred to describe the energy partitioning for longer time series (weeks, months).

  SEBAL has been validated with data available from regional evaporation projects in Egypt and Spain. The error of high resolution evaporative fraction estimations decreases from 20% to 10% at a scale of 1 km to 5 km respectively, The error of low resolution evaporative fraction images at a scale of 100 km is approximately 1 to 5 %. Hence, the error averages out if a larger set of pixels is considered. It is concluded that the uncertainty of evaporation in regional water balances and model studies can be substantially reduced by estimating evaporation with remote sensing measurements using the proposed SEBAL technique.

  De verdamping van stadsbomen : verdamping in relatie tot bladeigenschappen : aanbeveling voor de praktijk
  Schuring, W. ; Boekestein, A. ; Hulsteijn, K. - \ 1994
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 089) - 48
  evaporatie - evapotranspiratie - bosbouw - vochtigheid - houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - temperatuur - transpiratie - evaporation - evapotranspiration - forestry - humidity - ornamental woody plants - street trees - temperature - transpiration
  Gebruik van MUST bij het berekenen van de evapotranspiratie van bos
  Dam, O. van; Hendriks, C.M.A. - \ 1994
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 353) - 77
  bosbouw - vochtigheid - temperatuur - evaporatie - transpiratie - omloop - absorptie - oplossingen - vloeistoffen (liquids) - evapotranspiratie - bossen - bosproducten - computer software - toepassingen - forestry - humidity - temperature - evaporation - transpiration - circulation - absorption - solutions - liquids - evapotranspiration - forests - forest products - computer software - applications
  A methodology for the assessment of surface resistance and soil water storage variability a mesoscale based on remote sensing measurements. A case study with HAPEX-EFEDA data.
  Bastiaanssen, W.G.M. ; Hoekman, D.H. ; Roebeling, R.A. - \ 1994
  Wallingford : IAHS - ISBN 9780947571931 - 66
  toepassingen - woestijnen - evaporatie - land - remote sensing - bodem - bodemwatergehalte - oppervlakten - aride klimaatzones - applications - deserts - evaporation - land - remote sensing - soil - soil water content - surfaces - arid zones
  Geur- en ammoniakemissie tijdens het indampen van mest bij de HEPAQ - milieustal
  Hoeksma, P. ; Berg, A.J. van den - \ 1993
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 93-35) - 27
  luchtverontreiniging - ammoniak - rundveedrijfmest - emissie - evaporatie - schadelijke dampen - gezondheidsbescherming - vloeibare meststoffen - mest - varkensstallen - vervluchtiging - ? - mestoverschotten - mestverwerking - air pollution - ammonia - cattle slurry - emission - evaporation - fumes - health protection - liquid manures - manures - odours - pig housing - volatilization - manure surpluses - manure treatment
  Is large-scale inverse modelling of unsaturated flow with areal average evaporation and surface soil moisture as estimated from remote sensing feasible?
  Feddes, R.A. ; Menenti, M. ; Kabat, P. ; Bastiaanssen, W.G.M. - \ 1993
  Journal of Hydrology 143 (1993). - ISSN 0022-1694 - p. 125 - 152.
  toepassingen - evaporatie - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - land - modellen - remote sensing - onderzoek - kwel - bodemwatergehalte - oppervlakten - applications - evaporation - hydraulic conductivity - infiltration - land - models - remote sensing - research - seepage - soil water content - surfaces
  Exchange processes at the land surface of a range of space and time scales. Proceedings international symposium, Yokohama, Japan. IAHS/IAMAP/UNESCO.
  Bolle, H.J. ; Feddes, R.A. ; Kalma, J.D. - \ 1993
  Wallingford : IAHS - ISBN 9780947571535 - 626
  klimaatverandering - drainage - evaporatie - hydrologie - paleoklimatologie - rivieren - bodemwaterbalans - stroomgebieden - geostatistiek - climatic change - drainage - evaporation - hydrology - palaeoclimatology - rivers - soil water balance - watersheds - geostatistics
  A methodology for the assessment of surface resistance and soil water storage variability at mesoscale based on remote sensing measurements. A case study with HAPEX-EFEDA data.
  Bastiaanssen, W.G.M. ; Hoekman, D.H. ; Roebeling, R.A. - \ 1993
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 38) - 71
  toepassingen - evaporatie - land - remote sensing - bodem - bodemwatergehalte - spanje - oppervlakten - applications - evaporation - land - remote sensing - soil - soil water content - spain - surfaces
  The soil water balance module SAWAH: description and users guide.
  Berge, H.F.M. ten; Jansen, D.M. ; Rappoldt, C. ; Stol, W. - \ 1992
  Wageningen : CABO-DLO (Simulation reports CABO-TT 22) - 77
  computersimulatie - evaporatie - hydrologie - modellen - onderzoek - simulatie - simulatiemodellen - grondanalyse - bodemwater - bodemwaterbalans - computer simulation - evaporation - hydrology - models - research - simulation - simulation models - soil analysis - soil water - soil water balance
  Onderzoek naar de verdamping van een loofbos : meetresultaten en enkele modelberekeningen
  Hendriks, M.J. ; Kabat, P. ; Homma, F. - \ 1990
  Wageningen : Staring Centrum (SWNBL-rapport 7c) - 95
  evaporatie - experimenten - bosbouw - vochtigheid - meting - simulatie - statistiek - temperatuur - transpiratie - bomen - nederland - gelderland - veluwe - evaporation - experiments - forestry - humidity - measurement - simulation - statistics - temperature - transpiration - trees - netherlands - gelderland - veluwe
  In situ field measurements of ammonia volatilization from urea and calcium ammonium nitrate applied to grassland
  Velthof, G.L. ; Oenema, O. ; Postmus, J. ; Prins, W.H. - \ 1990
  Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization 1 (1990)2. - ISSN 0169-2267 - p. 41 - 45.
  lucht - luchtverontreiniging - ammoniak - ammoniumnitraat - concentreren - distillatie - evaporatie - kunstmeststoffen - hygiëne - verliezen - resteffecten - ureum - ureummeststoffen - vervluchtiging - air - air pollution - ammonia - ammonium nitrate - concentrating - distillation - evaporation - fertilizers - hygiene - losses - residual effects - urea - urea fertilizers - volatilization
  Ammonia (NH3) volatilization from urea and calcium ammonium nitrate (CAN) broadcast to permanent grassland on a clay soil was measured in-situ, using a system of wind-tunnels. When CAN was applied virtually no NH3 volatilized. More than half of the 1
  A new simulation model of bare soil evaporation in arid regions (EVADES)
  Bastiaanssen, W.G.M. ; Kabat, P. ; Menenti, M. - \ 1989
  Wageningen : ICW (ICW note 1938) - 74
  woestijnen - evaporatie - land - modellen - onderzoek - oppervlakten - aride klimaatzones - deserts - evaporation - land - models - research - surfaces - arid zones
  Mapping evaporation from playa's in the Western Desert : approach and practical examples
  Abd El Karim, M.H. - \ 1989
  Wageningen : ICW (ICW nota 1972) - 39
  toepassingen - watervoerende lagen - woestijnen - egypte - evaporatie - hydrologie - remote sensing - aride klimaatzones - applications - aquifers - deserts - egypt - evaporation - hydrology - remote sensing - arid zones
  Onderzoek naar de grootte van de opbrengstdepressies door wateroverlast en vochttekort in een aantal L.E.I. - landbouwgebieden
  Holst, A.F. van; Soesbergen, G.A. van - \ 1988
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1986) - 33
  oogstschade - beschadigingen door droogte - evaporatie - inundatie - nederland - bodem - bodemwater - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - ecohydrologie - crop damage - drought injury - evaporation - flooding - netherlands - soil - soil water - yield increases - yield losses - yields - ecohydrology
  Role of meteorology in agriculture
  Feddes, R.A. - \ 1988
  Wageningen : ICW (Report / Institute for Land and Water Management Research 18) - 13
  agrometeorologie - weersgegevens - meteorologische waarnemingen - bemonsteren - bodem - evaporatie - meteorologie - evapotranspiratie - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - computersimulatie - simulatie - simulatiemodellen - bodemwatergehalte - agricultural meteorology - weather data - meteorological observations - sampling - soil - evaporation - meteorology - evapotranspiration - yield increases - yield losses - yields - computer simulation - simulation - simulation models - soil water content
  Bepaling van droogtegevoeligheid met behulp van remote sensing en het hydrologische model SWATRE
  Brouwer, H. de - \ 1988
  Wageningen : ICW (ICW nota 1908) - 51
  toepassingen - evaporatie - modellen - remote sensing - onderzoek - bodem - bodemwaterbalans - applications - evaporation - models - remote sensing - research - soil - soil water balance
  Preliminary results of first field experiments in the Quattara depression, Western Desert of Egypt
  Bastiaanssen, W.G.M. ; Menenti, M. - \ 1987
  Wageningen : ICW (ICW nota 1831) - 33
  toepassingen - droge gronden - egypte - evaporatie - grondwater - hydrologie - multispectrale beelden - remote sensing - scannen - bodem - geohydrologie - hydrogeologie - applications - arid soils - egypt - evaporation - groundwater - hydrology - multispectral imagery - remote sensing - scanning - soil - geohydrology - hydrogeology
  Sensitivity of surface variables to change in physical soil properties: limitations to thermal remote sensing of bare soils.
  Berge, H.F.M. ten; Stroosnijder, L. - \ 1987
  IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 25 (1987). - ISSN 0196-2892 - p. 702 - 708.
  toepassingen - evaporatie - evapotranspiratie - hydrologie - land - remote sensing - bodemtemperatuur - thermische bodemeigenschappen - bodemwater - oppervlakten - thermische geleiding - applications - evaporation - evapotranspiration - hydrology - land - remote sensing - soil temperature - soil thermal properties - soil water - surfaces - thermal conductivity
  Evaporation and cracking of a heavy clay soil
  Bronswijk, J.J.B. - \ 1986
  Wageningen : ICW (Report / Institute for Land and Water Management Research no. 14) - 15
  bodem - evaporatie - scheurvorming - opzwellen - krimp - zware kleigronden - soil - evaporation - cracking - swelling - shrinkage - clay soils
  Hydrologisch onderzoek in het Zuidelijk Peelgebied
  Wit, K.E. - \ 1986
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1691) - 44
  drainage - evaporatie - hydrologie - bodemwater - kaarten - de peel - drainage - evaporation - hydrology - soil water - netherlands - de peel
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.