Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 153

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Surface evaporation and water vapor transport in the convective boundary layer
  Heerwaarden, C.C. van - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Bert Holtslag, co-promotor(en): J. Vila -Guerau de Arellano. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789085859130 - 156
  evaporatie - aardoppervlak - atmosfeer - grenslaag - evaporation - land surface - atmosphere - boundary layer - cum laude
  cum laude graduation (with distinction)
  Invloed koelen op verdamping van een gewas: Tomaat in geconditioneerd systeem verdampt aanzienlijk minder
  Kierkels, T. ; Stanghellini, C. ; Dieleman, J.A. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)2. - p. 22 - 23.
  glastuinbouw - tomaten - semi-gesloten kassen - evaporatie - kastechniek - klimaatregeling - geconditioneerde teelt - watersystemen - groenten - greenhouse horticulture - tomatoes - semi-closed greenhouses - evaporation - greenhouse technology - air conditioning - conditioned cultivation - water systems - vegetables
  Gemeten actuele verdamping voor twaalf locaties in Nederland
  Elbers, J.A. ; Moors, E.J. ; Jacobs, C.M.J. - \ 2010
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA nr. 2010-36) - ISBN 9789057734892 - 24
  evaporatie - monitoring - onzekerheidsanalyse - evaporation - monitoring - uncertainty analysis
  Stowa heeft Alterra de opdracht gegeven jaarreeksen van actuele dagelijkse verdamping af te leiden voor twaalf meetlocaties in Nederland. Daarbij is gebruik gemaakt van bestaande (micro)meteorologische meetgegevens. De meetgegevens zijn gecontroleerd op kwaliteit en continuïteit en ontbrekende dagtotalen zijn aangevuld met door een Artificieel Neuraal Netwerk gesimuleerde gegevens. De onzekerheid in de jaartotalen van de bepaalde actuele verdamping ligt tussen de 10 en 15%.
  Gemeten actuele verdamping voor twaalf locaties in Nederland
  Elbers, J.A. ; Moors, E.J. ; Jacobs, C.M.J. - \ 2009
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra 1920) - 35
  evaporatie - hydrologische gegevens - meteorologische waarnemingen - monitoring - evaporation - hydrological data - meteorological observations - monitoring
  In opdracht van STOWA zijn jaarreeksen van dagelijkse verdamping gecreëerd voor twaalf meetlocaties in Nederland. Hiervoor is gebruik gemaakt van bestaande (micro)meteorologische meetgegevens. De meetgegevens zijn gecontroleerd op kwaliteit en continuïteit en ontbrekende dagtotalen zijn aangevuld met door een Artificieel Neuraal Netwerk gesimuleerde gegevens. De gecreëerde reeksen van dagelijkse verdamping zijn beschikbaar via STOWA.
  Koelen in semi-gesloten kas geeft een meerproductie van 5 tot 6 kg (interview met Arie de Gelder en Anja Dieleman)
  Arkesteijn, M. ; Gelder, A. de; Dieleman, J.A. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)12. - p. 38 - 39.
  koelen - tomaten - fotosynthese - evaporatie - klimaatregeling - kastechniek - glastuinbouw - productiegroei - groenten - cooling - tomatoes - photosynthesis - evaporation - air conditioning - greenhouse technology - greenhouse horticulture - production growth - vegetables
  In 2009 is in proeven het effect van onderdoor en bovendoor koelen èn van het ‘uitgesteld luchten’ bekeken. Bovendoor koelen geeft een meerproductie van 5 kg, onderdoor van 6 kg/m2. De verdamping bij bovendoor koelen ligt 15 - 20% lager dan bij onderdoor koelen, maar nog steeds hoog genoeg voor een goede nutriëntenopname. De temperatuur mag bij het uitgesteld luchten twee graden oplopen zonder effect op de productie. Dat biedt perspectief voor de aanschaf van een systeem met een lagere koelcapaciteit
  Prospects for Gulf Region with closed greenhouse
  Campen, J.B. - \ 2009
  FlowerTECH 12 (2009)6. - ISSN 1388-8439 - p. 20 - 21.
  tuinbouwbedrijven - grondwater - hydrologie - evaporatie - irrigatie - waterbeheer - waterbehoefte - hydrocultuur - koelen - tuinbouw - saoedi-arabië - verenigde arabische emiraten - glastuinbouw - market gardens - groundwater - hydrology - evaporation - irrigation - water management - water requirements - hydroponics - cooling - horticulture - saudi arabia - united arab emirates - greenhouse horticulture
  In countries such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates, water is scarce as rainfall is minimal. Growers in the Gulf Region rely on groundwater for evaporative cooling and irrigation. This source of water is running out and growers are deciding to end production. The governments of the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates want to create new possibilities for horticulture in the region by developing more sustainable and water-efficient techniques
  Effecten van materialen die Nabij-Infrarode straling aan het kasdek tegenhouden
  Weel, P.A. van - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 267) - 44
  tuinbouwbedrijven - kassen - beschermende lagen - evaporatie - zonne-instraling - glastuinbouw - nabij infrarood spectroscopie - market gardens - greenhouses - protective coatings - evaporation - insolation - greenhouse horticulture - near infrared spectroscopy
  Het aan het kasdek tegenhouden van nabij-infra-rood straling (NIR) heeft als doel overmatige opwarming van de kas en het gewas te voorkomen. Er bestaan diverse coatings die als tijdelijke laag kunnen worden aangebracht op het kasdek of op een beweegbaar scherm. De vraag is wat het aanbrengen van dit soort filters verandert aan het klimaat in de kas. Op basis van literatuuronderzoek en de theorie van de 'wet van behoud energie' blijkt dat daar geen eenduidig antwoord op te geven valt. Vermindering van de instraling door een NIR filter levert potentieel een vermindering op van de verdamping
  Vochtregulatie en verdamping : wat kunnen we bereiken?
  Stanghellini, C. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 274)
  tuinbouwbedrijven - evaporatie - watergebruik - kassen - automatische irrigatiesystemen - klimaatregeling - glastuinbouw - market gardens - evaporation - water use - greenhouses - automatic irrigation systems - air conditioning - greenhouse horticulture
  Bij een van de voorgangers van Wageningen UR Glastuinbouw werd een reeks experimenten uitgevoerd waarbij een ‘verdampingsregeling’ was ontworpen die, met succes, de verdamping van een tomaatgewas terug kon brengen tot 65% van de verdamping in een referentiekas. Stuurfactoren waren de ventilatie, de verwarming en hogedruk bevochtiging.In geen enkele van de 8 experimenten is een lagere productie gemeten dan in de referentieafdeling. Aangezien het potentieel voor energiebesparing van sturing op een lagere verdamping dan het gangbare, en de behoefte aan nieuwe richtlijnen voor de sturing van bevochtiging in semigesloten teelten groot is, is de toen ontworpen regeling onder de loep genomen. Doelstelling was om uit het toenmaligeonderzoek gereedschap, niet bedoeld voor implementatie in praktijkregelingen, een aantal simpele ‘regels’ te distilleren die wel implementeerbaar zijn in de huidige klimaatregelaars
  Verdamping uit ligbodems van vrijloopstallen : oriënterende modelberekeningen = Water evaporation from bedding in dairy cattle freestall barns : model approach
  Smits, M.C.J. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2009
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 230) - 13
  evaporatie - compostering - strooisel - melkveehouderij - melkvee - stallen - mest - loopstallen - evaporation - composting - litter (plant) - dairy farming - dairy cattle - stalls - manures - loose housing
  Water evaporation from bedding in freestall dairy cattle houses was modeled. Calculated water evaporations from excreta in composting and non composting beddings were much lower in Holland than in Israel. A model approach to study the drying potential of bedding materials in freestall dairy cow barns under Dutch climate conditions was performed. Water evaporation from bedding in freestall dairy cattle houses was modeled. This was done as part of a feasibility study of freestall barns with different beddings under Dutch meteorological conditions. The beddings are made up of mixtures of soft composting, or non composting materials and animal excreta. Two available models on composting and drying were combined. The estimated water flux from urine and feces that is excreted on the bedding was integrated in the model approach. Model calculations were performed to compare the order of magnitude of evaporation from the bedding area under Dutch, Israeli and Minnesotan climate conditions and at 18 versus 9 m2 of bedding area per animal. Calculated water evaporations from excreta in composting and non composting beddings were much lower under Dutch weather conditions than under Israeli conditions. The calculated evaporation under cold Minnesotan winter conditions was lower and in hot Minnesotan summer was higher than under Dutch conditions. The calculated evaporation from a bedding that is composting was higher than from a non composting bedding. The calculated rate of composting was strongly dependent on the heat flux that results from conversion of organic matter and the heat loss from the bedding. The heat flux is strongly influenced by the air velocity above the bedding. High air velocities result in a large heat loss that may slow down or even inhibit the thermophylic composting process. The lower evaporation rate of inorganic beddings may be compensated to some extend by increasing the air velocity above the bedding. To keep the top layer of the bedding sufficiently dry it may also be searched for a bedding with a high fluid infiltrating capacity. By adding fresh bedding material or controlled drying of part of the bedding material outside the barn problems during adverse climate conditions may also be tackled. On farm pilot experiments with bedding materials and management are needed to test whether or not it is possible to keep the top layer of the bedding at an acceptable level of dryness under cold and moist Dutch weather conditions
  Een goede productie bij 11% minder verdamping : Effect van beweegbaar folie die NIR-strling reflecteert en PAR-licht doorlaat
  Arkesteijn, Marleen ; Kempkes, F.L.K. ; Stanghellini, C. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)5. - p. 56 - 57.
  tuinbouw - kassen - rozen - folie - straling - schermen - belichting - watergebruik - evaporatie - glastuinbouw - snijbloemen - horticulture - greenhouses - roses - foil - radiation - blinds - illumination - water use - evaporation - greenhouse horticulture - cut flowers
  Het afgelopen jaar bekeken de onderzoekers Frank Kempkes en Cecilia Stanghellini de effecten van een scherm dat de NIR-straling voor 40% tegenhoudt en de gewenste PAR-straling zo veel mogelijk doorlaat. De warmtebelasting wordt met gemiddeld 12% verminderd. De verdamping van de planten gaat met gemiddeld 11% omlaag. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de productie. Onderzoek naar de grenzen zou een toegevoegde waarde kunnen hebben, want onnodige verdamping is verspilde energie en verspild water
  Effect verneveling op productie tomaat nihil
  Dieleman, J.A. ; Eveleens, B.A. - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)18. - ISSN 0925-9694 - p. 18 - 19.
  proeven op proefstations - kassen - vernevelen - teelt onder bescherming - tomaten - evaporatie - vochtigheid - glastuinbouw - semi-gesloten kassen - station tests - greenhouses - fogging - protected cultivation - tomatoes - evaporation - humidity - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses
  Bij een teelt in geconditioneerde kassen is het klimaat beter te sturen dan in traditionele open kassen door het gebruik van koeling en verneveling. Vocht vernevelen is een goede manier om warmte af te voeren. Het voorkomt ziekten en heeft voor de productie geen negatieve gevolgen
  Daksproeiers kunnen veel beter : Met daksproeiers is temperatuur in de kas tot 11oC te verlagen
  Weel, P.A. van - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)1. - p. 84 - 85.
  tuinbouw - kassen - kooldioxide - beregening met sproeiers - evaporatie - temperatuur - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - carbon dioxide - sprinkler irrigation - evaporation - temperature - greenhouse horticulture
  Op basis van een onderzoek met drie verschillende sproeiers blijkt dat een sproeier met een grove druppel, die het meeste water netjes op het glas verdeelt, de voorkeur verdient. Die sproeiers moeten zo dicht mogelijk boven het glas zijn aangebracht zodat er geen kans is op inregenen of op wegwaaien. Dakberegening heeft praktisch nut om het in te zetten als instrument om de luchtramen meer gesloten te houden en daarmee een hogere CO2-concentratie in de kas te realiseren of in de avond de kastemperatuur snel omlaag te brengen
  Op weg naar optimale sturing gewasverdamping
  Stanghellini, C. ; Heuvelink, E. - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)49. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
  tuinbouw - vochtigheid - evaporatie - gewasproductie - gewaskwaliteit - klimaatregeling - semi-gesloten kassen - horticulture - humidity - evaporation - crop production - crop quality - air conditioning - semi-closed greenhouses
  In een traditionele kas bestaan weinig mogelijkheden om de verdamping te sturen. In semi-gesloten kassen zou dat veel makkelijker moeten gaan, als bekend zou zijn waarop gestuurd moet worden. Daarover wordt binnenkort meer bekend in een project van LNV en PT
  Verslag onderzoek verdampingsremmers bij peer in 2006 en 2007 : resultaten van een proef ter verbetering van de vruchtgroei en vruchtschilkwaliteit met verdampingsremmers en gibberellinen bij peer in 2 proefjaren
  Maas, F.M. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Kanne, H.J. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-18) - 19
  pyrus communis - peren - evaporatie - gibberellinen - vruchten - groei - nederland - pyrus communis - pears - evaporation - gibberellins - fruits - growth - netherlands
  De vruchtmaat van peren is bepalend voor de prijsvorming. Een goede verzorging, groeibeheersing en optimaal drachtniveau zijn basisvoorwaarden voor de juiste peermaat. De diktegroei wordt sterk beïnvloed door waterstress. Eerder onderzoek gaf aan de dat de vruchtgroei beter is als de verdamping van de bomen laag is. Remming van de verdamping zou de vruchtgroei kunnen stimuleren en grotere vruchten kunnen geven. Het effect van de middelen Surround, Vapor Gard(R), GA 4/7 en Platina getoets op de vruchtmaat en verruwing (brondskleuring) van de peren. De resultaten geven aan dat een goede regulatie van de vruchtdracht door tijdig dunnen meer perspectief biedt om grotere peren te oogsten dan het inzetten van middelen als Vapor Gard(R), Surround, GA 4/7 of Platina.
  Veel aandacht en tijd maken sensoren tot nuttig hulpmiddel - de platende plant rukt op
  Marcelis, L.F.M. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)9. - p. 24 - 25.
  kassen - teelt onder bescherming - vruchtgroenten - sensors - meting - temperatuur - fotosynthese - evaporatie - glastuinbouw - groenten - greenhouses - protected cultivation - fruit vegetables - sensors - measurement - temperature - photosynthesis - evaporation - greenhouse horticulture - vegetables
  Gebruik van sensoren is alleen aan te bevelen als de teler er veel aandacht en tijd aan besteedt. Ook de 'gewone' meetbox vergt onderhoud, anders lopen vergelijkingen met collega's spaak. Bij sensoren komt dit nog veel nauwer. Er zijn veel sensoren die van alles kunnen meten. Uit de meting komt een getal. Om dat juist te kunnen intepreteren, moet je het ergens mee vergelijken: met een model, uitkomsten van vorig jaar of collega's. En vervolgens is nog steeds het telersverstand nodig om te bepalen hoe het beter kan
  Actualisatie hydrologie voor STONE 2.3 : aanpassing randvoorwaarden en parameters, koppeling tussen NAGROM en SWAP, en plausibiliteitstoets
  Bakel, P.J.T. van; Massop, H.T.L. ; Kroes, J.G. ; Hoogewoud, J. ; Pastoors, M.J.H. ; Kroon, T. - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 57) - 108
  hydrologie - irrigatie - grondwaterspiegel - kwel - landgebruik - evaporatie - waterbalans - drainage door leidingen - simulatiemodellen - modellen - hydrology - irrigation - water table - seepage - land use - evaporation - water balance - pipe drainage - simulation models - models
  Voor evaluaties van het Mestbeleid is de hydrologie van het STONE-instrumentarium geactualiseerd. Het betreft aanpassing van de volgende invoerparameters: meteorologische gegevens, bodemfysische parameters, landgebruik, verdampings-eigenschappen, lekweerstanden en ontwateringsbasis. De koppeling tussen de 6405, met SWAP gemodelleerde, plotmodellen en het met NAGROM gemodelleerd regionaal grondwatersysteem is in STONE 2.3 sterk verbeterd. De resultaten zijn geanalyseerd en vergeleken met de hydrologie voor STONE 2.1, en met metingen. Trefwoorden: beregening, buisdrainage, drooglegging, grondwaterstanden, kwel, landgebruik, lekweerstanden, verdamping, waterbalans, wegzijging
  Swap version 3.2 : theory description and user manual
  Kroes, J.G. ; Dam, J.C. van; Groenendijk, P. ; Hendriks, R.F.A. ; Jacobs, C.M.J. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1649) - 262
  bodemwater - simulatiemodellen - bodemwaterbeweging - waterstroming - transportprocessen - evaporatie - verzilting - numerieke methoden - agrohydrologie - soil water - simulation models - soil water movement - water flow - transport processes - evaporation - salinization - numerical methods - agrohydrology
  SWAP 3.2 simulates transport of water, solutes and heat in the vadose zone. It describes a domain from the top of canopy into the groundwater which may be in interaction with a surface water system. The program has been developed by Alterra and Wageningen University, and is designed to simulate transport processes at field scale and during whole growing seasons. This is a new release with special emphasis on numerical stability, macro pore flow, and options for detailed meteorological input and linkage to other models. This manual describes the theoretical background, model use, input requirements and output tables
  "Ontvochtigen zonder extra verdamping"
  Visser, P. ; Gieling, T.H. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)11. - ISSN 0925-9694 - p. 24 - 27.
  tuinbouw - kassen - gesloten systemen - ontvochtiging - luchtstroming - evaporatie - meting - monitoring - proeven op proefstations - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - closed systems - dehumidification - air flow - evaporation - measurement - monitoring - station tests - greenhouse horticulture
  Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt hoe het teeltproces in semi-gesloten kassen beter is te beheersen. Achterblijvende producties werken nu vertragend op een snelle introductie van de veelbelovende techniek. Mede door uitgebreide metingen hopen onderzoekers knelpunten op te lossen
  Hydrometeorological application of microwave links : measurement of evaporation and precipitation
  Leijnse, H. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Remko Uijlenhoet, co-promotor(en): J.N.M. Stricker. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085047759 - 139
  evaporatie - neerslag - meting - hydrologie - meteorologie - microgolfstraling - meettechnieken - scintillometrie - evaporation - precipitation - measurement - hydrology - meteorology - microwave radiation - measurement techniques - scintillometry
  Metingen van neerslag boven land zijn van groot belang voor het voorspellen van het weer, en voor het begrip van de uitwisseling van water tussen het landoppervlak en de atmosfeer. Deze uitwisseling is weer zeer belangrijk in klimaatmodellen. Het is mogelijk om regen te meten met de bestaande infrastructuur voor de communicatie tussen mobiele telefoons. Dit concludeert Hidde Leijnse in zijn proefschrift 'Hydrometeorologische toepassingen van microgolf straalverbindingen: meting van verdamping en neerslag'. Verder is onderzocht welke theoretische onzekerheden er horen bij de regenschattingen met verschillende systemen
  Vocht, verdamping en productie: waarheid, fabels en witte vlekken: een verkenning in het kader van het energieprogramma kennisinteractie
  Stanghellini, C. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 486) - 28
  kasgewassen - teelt onder bescherming - vochtigheid - evaporatie - gewasproductie - nederland - greenhouse crops - protected cultivation - humidity - evaporation - crop production - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.