Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 212

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Evaluatie rapportage over karperuitzet in Nederland
  Couperus, A.S. ; Keeken, O.A. van - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C020/15) - 39
  visstand - sportvissen - karper - visserijbeheer - waterkwaliteit - onderzoek - vergelijkingen - fish stocks - game fishes - carp - fishery management - water quality - research - comparisons
  De afgelopen jaren zijn vier rapporten verschenen over de ecologische impact van karper (Cyprinus carpio) in relatie tot de uitzet van deze soort in Nederlandse wateren. De vier rapporten geven verschillende weergaven van het effect van karper op de waterkwaliteit en ook hoeveel karper per hectare in Nederlandse wateren kan worden uitgezet. Het doel van deze desk-studie is om te bepalen waar verschillen tussen conclusies over het uitzetten van karper in de vier rapporten door kunnen worden verklaard. De vastgestelde verschillen in dit rapport zullen als uitgangspunt dienen voor een bijeenkomst met de betrokken partijen om tot een consensus te komen.
  Report on the eel stock and fishery in the Netherlands 2013
  Graaf, M. de; Deerenberg, C.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C003/15) - 55
  palingen - anguillidae - visserij - nederland - viskwekerijen - vissers - visvangsten - methodologie - visstand - eels - anguillidae - fisheries - netherlands - fish farms - fishermen - fish catches - methodology - fish stocks
  This report covers among others time-series data, fishing capacity, fishing effort, catches and landings concerning eels in the Netherlands. During the development of the current models for the evaluation of the eel management plan in the Netherlands, the main weaknesses of the current methodology surfaced quickly. The main recommendations to improve the quality of the assessment before the next evaluation in 2015 are listed.
  Hydrography and Jack mackerel stock in the South Pacific - Final report
  Hintzen, N.T. ; Corten, A.A.H.M. ; Gerlotto, F. ; Habasque, J. ; Bertrand, A. ; Lehodey, P. ; Brunel, T.P.A. ; Dragon, A.C. ; Senina, I. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C176/14) - 65
  trachurus trachurus - zuidelijke stille oceaan - hydrografie - visserijbeheer - visserijbeleid - visstand - duurzaamheid (sustainability) - makrelen - trachurus trachurus - south pacific - hydrography - fishery management - fishery policy - fish stocks - sustainability - mackerels
  This study aims (i) to identify the most likely population structure hypotheses of Jack mackerel, (ii) to identify management objectives for Jack mackerel, and (iii) to evaluate sustainable management strategies to achieve these objectives. These three elements were considered through literature review, statistical and population dynamics modelling. Two different conclusions were drawn: a conclusion towards most likely population structure and a conclusion towards most likely stock structure.
  Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: Werksafspraken en werkplan 2015
  Verver, S.W. - \ 2014
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 14.006)
  visserijbeleid - visserij - zeevisserij - kustwateren - aquacultuur - binnenwateren - visserijbeheer - visstand - bijvangst - statistiek - monitoring - onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - recreatieactiviteiten - palingen - schaaldieren - fishery policy - fisheries - marine fisheries - coastal water - aquaculture - inland waters - fishery management - fish stocks - bycatch - statistics - monitoring - research - sustainability - recreational activities - eels - shellfish
  Dit rapport beschrijft het werkplan voor 2015 van cluster WOT-05 Visserijonderzoek van Wageningen UR. Wageningen UR voert voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal programma’s met Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) uit. Binnen WOT-05 worden Wettelijke Onderzoek Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en de aquacultuur. Het werkplan is een uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst tussen het Ministerie van EZ en de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), onderdeel van Wageningen UR, voor diensten vanwege wettelijke taken op het terrein van visserijonderzoek voor de periode 2011-2015. Bij deze uitvoerings-overeenkomst zijn voor deze periode werkafspraken gemaakt welke de basis vormen voor de jaarlijkse werkplannen. Daarnaast zijn in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de KennisBasis (KBWOT) die specifiek aan dit programma is gekoppeld.
  Intrek van glasaal in Nederland stuk beter: pieken bij Bath en Nieuw-Statenzijl (interview met Martin de Graaf)
  Graaf, M. de - \ 2014
  Visserijnieuws 34 (2014)42. - ISSN 1380-5061 - p. 5 - 5.
  european eels - visstand - vismigratie - monitoring - european eels - fish stocks - fish migration - monitoring
  De glasaalintrek in 2014 in Nederland is net als in 2013 stukken beter. Dat blijkt uit gegevens van IMARES.
  Hoe lang kunnen we nog vissen?
  Hoog, A. van 't; Steins, N.A. ; Turenhout, M.N.J. - \ 2014
  WageningenWorld (2014)3. - ISSN 2210-7908 - p. 26 - 29.
  visserij - visvangsten - visbestand - visstand - visserijbeheer - fisheries - fish catches - fishery resources - fish stocks - fishery management
  Jaar in jaar uit berichten kranten over overbevissing. The Washington Post voorspelde dat de oceanen al in 2050 leeggevist zullen zijn. Aan de andere kant staan de haring en de schol er goed voor. Zes vragen aan visserijdeskundigen van binnen en buiten Wageningen UR.
  Boomkorvisserij: hoe voedselweb-interacties op de zeebodem het succes van visserijmaatregelen kunnen bepalen
  Kooten, T. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C127/14) - 12
  visserij - visserij-ecologie - boomkorvisserij - onderwatergronden - bodemecologie - benthos - mariene gebieden - visserijbeheer - noordzee - voedselwebben - visbestand - visstand - aquatische ecosystemen - natuurbeheer - fisheries - fisheries ecology - beam trawling - subaqueous soils - soil ecology - benthos - marine areas - fishery management - north sea - food webs - fishery resources - fish stocks - aquatic ecosystems - nature management
  Dit document is een samenvatting, met daarbij de beleidsrelevantie, van de wetenschappelijke publicatie ‘When does fishing lead to more fish? Community consequences of bottom trawl fisheries in demersal food webs ’ geschreven door Daniel van Denderen, Tobias van Kooten en Adriaan Rijnsdorp, gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B, vol. 280, no. 20131883 op 4 september 2013. Het doel van deze Nederlandstalige samenvatting is het ontsluiten van de conclusies uit deze publicatie voor een breder publiek, en het schetsen van de consequenties daarvan voor het Nederlandse visserij- en natuurbeheer.
  Klimaatverandering: Risico's en kansen voor de Nederlandse visserij- en aquacultuursector
  Rijnsdorp, A.D. ; Buisman, E. ; Beukers, R. ; Deerenberg, C.M. ; Graaf, M. de; Kamermans, P. ; Poelman, M. ; Teal, L.R. ; Turenhout, M.N.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C096/14) - 69
  visserij - visstand - aquatische ecologie - klimaatverandering - inventarisaties - noordzee - binnenwateren - fisheries - fish stocks - aquatic ecology - climatic change - inventories - north sea - inland waters
  Dit rapport presenteert de resultaten van een studie naar de effecten van klimaatveranderingen voor de Nederlandse vissector tot 2050. De studie is gebaseerd op beschikbare literatuur en getoetst in een bijeenkomst met stakeholders. Het rapport behandelt achtereenvolgens de visserij op wilde bestanden (pelagische visserij, kottervisserij, schelpdiervisserij, binnenvisserij en recreatieve visserij), de aquacultuur (schelpdieren, vis) en visconsumptie. De risico’s en kansen worden primair bepaald door de effecten van klimaatverandering op de productiviteit van de visbestanden. Operationele aspecten spelen een rol bij de ruimtelijke inperking van de visserijmogelijkheden door het toenemend ruimtebeslag van windmolenparken, en mogelijk door het risico op stormschade.
  UK 45 en OD 1 doen weer onderzoek op zee: bedrijfssurvey gaat vierde jaar in (interview met Karin van der Reijden)
  Reijden, Karin van der - \ 2014
  fish stocks - estimates - fish catches - dover soles - plaice
  Reisverslag IBTS-Q1 2014
  Hal, R. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C087/14) - 37
  zeevissen - visstand - visbestand - karteringen - noordzee - marine fishes - fish stocks - fishery resources - surveys - north sea
  Het primaire doel van de International Bottom Trawl Survey (IBTS) is het verkrijgen van recruitmentindices van kabeljauw, schelvis, wijting, kever, makreel, koolvis, haring en sprot in de Noordzee, Skagerrak en Kattegat. Daarnaast worden de gegevens gebruikt als “tuning-series” voor de bestandsschattingen van de commerciële soorten.
  Feasibility of a Dutch Nephrops survey - KBWOT 2013 Get the picture
  Marlen, B. van; Haan, D. de - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C203/13) - 61
  nephrops norvegicus - karteringen - visserijbeheer - visstand - monitoring - bemonsteren - nephrops norvegicus - surveys - fishery management - fish stocks - monitoring - sampling
  The wish was expressed in the Netherlands to set up a Nephrops survey. Such surveys are carried out in other ICES member countries, e.g. the UK, Ireland, Denmark. Contacts were made with experts from these countries and IMARES participated in ICES WGNEPS in 2013 to retrieve information on the procedures and instrumentation used. A standard technique is to use a UWTV-sledge with cameras to count Nephrops burrows and estimate abundance. A UWTV-survey is preferred over a survey using a headline unit on commercial fishing gears. It will supply a fisheries independent abundance estimate, and has developed into a standard method within ICES. Aspects of methodology and technology are reviewed in the report.
  Data evaluation of data limited stocks: Horse mackerel, Seabass, Greater Silver Smelt, Turbot and Brill
  Hammen, T. van der; Poos, J.J. ; Overzee, H.M.J. van; Heessen, H.J.L. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C166/13) - 84
  trachurus trachurus - osmerus - zeebaars - tarbot - scophthalmus rhombus - visbestand - pleuronectiformes - visstand - visserij - trachurus trachurus - osmerus - sea bass - turbot - scophthalmus rhombus - fishery resources - pleuronectiformes - fish stocks - fisheries
  Several commercially important fish stocks are classified by ICES (International Council for the Exploration of the Sea) as “data limited” stocks, which are stocks for which the data are insufficient to perform a full analytical assessment and forecast. In this report available data and literature on North Sea horse mackerel, greater silver smelt, seabass, turbot and brill are analysed. The data in this report may be used in future for catch advice by ICES.
  Reisverslag BTS 2013
  Boois, I.J. de; Teal, L.R. ; Os-Koomen, E. van; Pasterkamp, T.L. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR 13.017) - 38
  boomkorvisserij - visstand - visbestand - schol - tong (vis) - karteringen - beam trawling - fish stocks - fishery resources - plaice - dover soles - surveys
  In 2013, the beam trawl survey (BTS) was carried out by Tridens II and Isis. The survey is part of the EU Data Collection Framework (DCF). This report describes the results and contains the cruise reports of the trips. The results for sole and plaice in the BTS are used by the ICES assessment working group. Furthermore, the BTS data are used for research concerning the North Sea ecosystem. In 2013 representatives of the fisheries sector were on board of RV Tridens as observers. The observers reported in Visserijnieuws.
  Evaluatie Nederlands ITQ-systeem naar aanleiding van de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
  Hoefnagel, E.W.J. ; Buisman, F.C. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 357) - 69
  visserij - pelagische visserij - visserijbeleid - quota's - bijvangst - discards - visbestand - visstand - fisheries - pelagic fishery - fishery policy - quotas - bycatch - discards - fishery resources - fish stocks
  Dit onderzoek heeft betrekking op de aanname in het voorstel om het Gemeenschappelijk Visserijbeleid te herzien dat een systeem van overdraagbare visserijconcessies positieve uitwerking kan hebben op de vangstcapaciteit en rentabiliteit van de Europese vissector. In Nederland bestaat al ruim 30 jaar een ITQ-systeem (Individual Transferrable Quota), een systeem van overdraagbare visserijconcessies. Het Nederlandse ITQ-systeem is geëvalueerd op de effecten van ITQ’s op de vlootcapaciteit en vlootrentabiliteit. Deze evaluatie maakt ook inzichtelijk welke andere sociale, economische en biologische effecten een systeem van overdraagbare visserijconcessies kan hebben. De evaluatie wijst onder andere uit dat er een afname is van de capaciteit in de kottersector, terwijl binnen de pelagische vloot de capaciteit niet is afgenomen. Voorts is er geen toename van de rentabiliteit in beide sectoren opgetreden. De economische, sociale en beleidsgevolgen van de instelling van een EU-breed systeem van overdraagbare visserijconcessies voor de Nederlandse visserijsector is onderzocht middels een aantal toekomstscenario’s/ beleidsopties
  Onderzoek beschikbaarheid glasaal bij RWZI's t.b.v. herstel aalstand en uitzet binnenvisserij
  Kroon, J.W. ; Wijk, B. van; Winter, H.V. - \ 2013
  Groot-Ammers : Visserij Service Nederland (Rapport / Visserij Service Nederland 2013.01) - 52
  visstand - monitoring - fauna - aquatische ecologie - european eels - afvoerwater - fish stocks - monitoring - fauna - aquatic ecology - european eels - effluents
  Uit een literatuurstudie blijkt dat het zeer aannemelijk is dat RWZI-effluent een aantrekkende werking heeft op glasaal. In de maanden april en mei 2013 heeft Visserij Service Nederland bij vier lozingspunten van effluent van rioolwaterzuiveringen verspreid door Nederland onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezigheid en vangbaarheid van glasaal. De doelstelling van het project is het ontwikkelen van een methode voor het economisch rendabel vangen van glasaal bij RWZI's, wat ten goede komt aan het herstel van de aalstand en de visserij in de Nederlandse binnenwateren.
  Inspannings- en monitoringsadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer
  Tien, N.S.H. ; Miller, D.C.M. ; Griffioen, A.B. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C202/13) - 39
  visstand - vissen - aquatische ecologie - visserijbeleid - natuurbeheer - ijsselmeer - fish stocks - fishes - aquatic ecology - fishery policy - nature management - lake ijssel
  Het ministerie van Economische Zaken wil voor de bestanden van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer komen tot wetenschappelijk onderbouwd beheer. In een hieraan voorafgaand rapport (Tien en Miller 2013) zijn potentiële vangstadviezen gegeven voor de vier visbestanden. Op basis van deze informatie is het ministerie van Economische Zaken gekomen tot definitieve vangstadviezen. Met de doelstelling om binnen drie jaar verdere achteruitgang in de bestanden te voorkomen is het advies om drie jaar lang de vangsten terug te brengen naar maximaal 37% voor snoekbaars, 69% voor baars, 12% voor brasem en 53% voor blankvoorn van de vangsten van 2012.
  Ansjovis wachtte op een warmere Noordzee (interview met Kristina Raab)
  Raab, K.E. - \ 2013
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2013)5. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  visbestand - visstand - populatiebiologie - ansjovissen - noordzee - fishery resources - fish stocks - population biology - anchovies - north sea
  Rond de eeuwwisseling zat er plots weer volop ansjovis in de Noordzee. Daar was geen Brussels overleg of een visquotum aan te pas gekomen. Net een beetje warmer zeewater was voldoende om het visje over het dooie punt heen te helpen, denkt Kristina Raab. Op 10 oktober promoveert ze op onderzoek naar deze ansjovis-explosie, dat ze uitvoerde bij IMARES en de leerstoelgroep Aquacultuur en visserij. Haar onderzoek past binnen de internationale wetenschappelijke interesse voor de grote populatieschommelingen bij ansjovis.
  Economic repercussions of fisheries-induced evolution
  Eikeset, A.M. ; Richter, A.P. ; Dunlop, E.S. ; Dieckmann, U. ; Stenseth, N.C. - \ 2013
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110 (2013)30. - ISSN 0027-8424 - p. 12259 - 12264.
  northeast arctic cod - life-history evolution - natural mortality - reference points - gadus-morhua - fish stocks - consequences - population - management - size
  Fish stocks experiencing high fishing mortality show a tendency to mature earlier and at a smaller size, which may have a genetic component and therefore long-lasting economic and biological effects. To date, the economic effects of such ecoevolutionary dynamics have not been empirically investigated. Using 70 y of data, we develop a bioeconomic model for Northeast Arctic cod to compare the economic yield in a model in which life-history traits can vary only through phenotypic plasticity with a model in which, in addition, genetic changes can occur. We find that evolutionary changes toward faster growth and earlier maturation occur consistently even if a stock is optimally managed. However, if a stock is managed optimally, the evolutionary changes actually increase economic yield because faster growth and earlier maturation raise the stock’s productivity. The optimal fishing mortality is almost identical for the evolutionary and nonevolutionary model and substantially lower than what it has been historically. Therefore, the costs of ignoring evolution under optimal management regimes are negligible. However, if fishing mortality is as high as it has been historically, evolutionary changes may result in economic losses, but only if the fishery is selecting for medium-sized individuals. Because evolution facilitates growth, the fish are younger and still immature when they are susceptible to getting caught, which outweighs the increase in productivity due to fish spawning at an earlier age.
  Decision making under uncertainty in fisheries management: capital adjustment, fishermen behavior and stochasticity in fish stocks
  Dijk, D. van - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland, co-promotor(en): Rolf Groeneveld; Rene Haijema; Eligius Hendrix. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461737304 - 103
  visserijbeheer - visserij - visserijbeleid - bedrijfsinformatiesystemen - besluitvorming - investeringsbeslissingen - onzekerheid - economisch gedrag - vissers - visstand - quota - stochastische modellen - fishery management - fisheries - fishery policy - management information systems - decision making - investment decisions - uncertainty - economic behaviour - fishermen - fish stocks - quotas - stochastic models
  The world’s marine fisheries are characterized by declining global catch, an increasing number of overexploited stocks and high natural variability in fish stocks. Policy makers are becoming more aware that effective management systems have to be implemented to rebuild overexploited fish stocks. The success of a management system is specified in terms of biological, economic, social and political objectives of policy makers and the fishing industry. However, the combination of these objectives makes the implementation of policies one of the main challenges in fisheries management. To prevent overfishing, different measures have been applied that limit catch and/or fleet capacity. Yet, the same management systems and economic behavior of fishermen may lead to an increase in investments in the fleet capacity, causing overcapacity. Decisions of policy makers and fishermen are made under uncertainty, such as uncertainty about fish stock dynamics and/or fish prices, and this can affect optimal management, investment decisions, healthy and productive fish stocks and resource rents. The objective of this thesis is to study the impact of different fisheries management systems on resource rents from the fishery, investment in the fleet capacity and fish stock under uncertainty about fish stock growth and the ex-vessel price of fish. Bi-level stochastic dynamic programming is used to model the interaction between the quota decision of a policy maker and fishermen behavior. The fisheries management systems of multiannual quota and a quota adjustment restriction are introduced and analyzed in terms of resource rents, overcapacity and fish stock. Real Options theory is used to determine for a fisheries management system of limited entry at what ex-vessel prices it is optimal for fishermen to make investment and disinvestment decisions.
  Don’t put all your eggs in one basket! : reproductive strategies and fecundity regulation in temperate marine teleosts
  Damme, C.J.G. van - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Adriaan Rijnsdorp, co-promotor(en): O.S. Kjesbu; Mark Dickey-Collas. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461736253 - 183
  teleostei - zeevissen - voortplanting - voortplantingspotentieel - oöcytrijping - kuitschieten - biomassa - eierproductie - visstand - visserijbiologie - visserijbeheer - teleostei - marine fishes - reproduction - fecundity - oocyte maturation - spawning - biomass - egg production - fish stocks - fishery biology - fishery management

  In fisheries management the spawning stock biomass (SSB) is an important indicator of the status of exploited fish stocks. Knowledge on the reproductive biology is essential to estimate SSB. A large variety of reproductive strategies is found. In marine fish two extreme strategies are known, capital spawners which have a determinate fecundity (no de novo oocyte recruitment during spawning), and income spawners which have an indeterminate fecundity (de novo oocyte recruitment during spawning). In this thesis fecundity regulating mechanisms are studied in commercial fish species with contrasting life history.

  In capital spawning plaice Pleuronectes platessa and herring Clupea harengus , which spawn in autumn and/or winter, oocyte maturation starts around April when daylight length increases. Both species recruit a high number of oocytes which are down-regulated in the course of time in relation to the available energy. After the summer feeding period, when energy levels are highest, plaice shows a second recruitment phase. In herring, no difference was observed in the oocyte development between autumn and winter spawners, although winter spawners continue developing oocytes and spawn fewer but larger eggs. The income breeding horse mackerel Trachurus trachurus utilises food resources during spawning although the first batch of spawned eggs is developed on stored energy.

  Food availability, through the body condition, is the most important factor regulating fecundity. In situations where food is available during the spawning season traditional determinate spawners may switch to a pseudo-indeterminate fecundity style. In conclusion this thesis shows that fecundity type of marine fish females is not fixed at the species level but represents a plastic response to the environment through food availability and energy allocation.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.