Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 35 / 35

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De rol van pathogene schimmels bij het afsterven van zomereik in Nederland ; eindverslag van het mycologisch onderzoek
  Kam, M. de; Dam, B.C. van; Versteegen, C.M. - \ 1990
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 578) - 38
  bosbouw - bomen - helotiales - agaricales - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - nederland - forestry - trees - helotiales - agaricales - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - forest decline - viability - netherlands
  Ectomycorrhiza en de vitaliteit van het Nederlandse bos.
  Kuyper, Th.W. ; Termorshuizen, A.J. ; Boswijk, W.P.T. - \ 1990
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 62 (1990)10/11. - ISSN 0028-2057 - p. 334 - 338.
  achteruitgang, bossen - bosbouw - mycorrhizae - nederland - levensvatbaarheid - forest decline - forestry - mycorrhizas - netherlands - viability
  De invloed van fosforbemesting en bekalking op de groei na 30 jaar van een fijnsparopstand in de boswachterij Smilde, vak 12
  Burg, J. van den; Zielhorst, A.J.M. ; Boersma, F. - \ 1989
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 560) - 86
  bosbouw - kunstmeststoffen - behoeften - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - nederland - bosopstanden - bemesting - drenthe - forestry - fertilizers - requirements - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - minerals - ash - plants - mineral content - forest decline - viability - netherlands - forest stands - fertilizer application - drenthe
  Veebezetting en de naaldsamenstelling van groveden, douglas en Corsicaanse den in het Peelgebied in de periode 1956 t/m 1988 : een onderzoek naar de betekenis van de veebezetting voor het optreden van bosschade
  Burg, J. van den; Kiewiet, H.P. - \ 1989
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 559) - 77
  bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - intensieve landbouw - nederland - noord-brabant - de peel - forestry - trees - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - intensive farming - netherlands - noord-brabant - de peel
  Effect intensieve veehouderij op bosbouw in de Peel
  De vitaliteit en minerale - voedingstoestand van zomereiken op arme en rijke gronden
  Oosterbaan, A. ; Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 529) - 54
  bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - waterrelaties - bodem - wortels - quercus robur - forestry - trees - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - water relations - soil - roots - quercus robur
  Voorlopige resultaten van de waarnemingsreeks van gezondheidsproblemen bij de zomer- en wintereik in Nederland in 1986 en 1987
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 508) - 42
  bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - nederland - quercus robur - quercus petraea - forestry - trees - forest decline - viability - netherlands - quercus robur - quercus petraea
  De conditie en de minerale - voedingstoestand van opstanden van groveden (Pinus sylvestris) en Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima) in de Peel en op de Zuidoostelijke Veluwe
  Burg, J. van den; Evers, P.W. ; Martakis, G.F.P. ; Relou, J.P.M. ; Werf, D.C. van der - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" No. 519) - 66
  bosbouw - bomen - deuteromycotina - beschadigingen - knoppen - bladeren - scheuten - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bosschade - luchtverontreiniging - gassen - stikstof - nederland - sphaeropsidales - noord-brabant - veluwe - gelderland - de peel - forestry - trees - deuteromycotina - injuries - buds - leaves - shoots - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - forest damage - air pollution - gases - nitrogen - netherlands - sphaeropsidales - noord-brabant - veluwe - gelderland - de peel
  Onderzoek naar de samenhang tussen het optreden van scheut- en kroonsterfte in opstanden van groveden en Corsicaanse den, de minerale voedingstoestand en het verhoogde optreden van chemische "stress" indicatoren in de hormonenbalans
  De teelt van douglas en de zure regen
  Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport /Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 520) - 52
  bosbouw - bomen - bosschade - zure regen - neerslag - zure depositie - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - ecologie - bossen - verontreiniging - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - pseudotsuga menziesii - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - forest damage - acid rain - precipitation - acid deposition - forest decline - viability - ecology - forests - pollution - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - pseudotsuga menziesii - forest stands - fertilizer application
  Qualitative and quantitative research on the relation between ectomycorrhiza of Pseudotsuga menziesii, vitality of the host and acid rain.
  Jansen, A.E. ; Vries, F.W. de - \ 1988
  Wageningen [etc.] : Agricultural University [etc.] - 73
  bosbouw - bomen - bosschade - chemische precipitatie - luchtverontreiniging - zouten - depositie - mycorrhizae - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - pseudotsuga menziesii - ectomycorrhiza - zure regen - nederland - forestry - trees - forest damage - chemical precipitation - air pollution - salts - deposition - mycorrhizas - forest decline - viability - pseudotsuga menziesii - ectomycorrhizas - acid rain - netherlands
  Een vitaliteitsbeoordeling met behulp van kleuren - infrarood luchtfoto's (schaal 1:2500) van twee percelen douglas
  Ancker, J.A.M. van den - \ 1987
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 492) - 78
  bosbouw - bomen - remote sensing - luchtkarteringen - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - infraroodfotografie - fotointerpretatie - luchtfotografie - pseudotsuga menziesii - bosbescherming - bospathologie - forestry - trees - remote sensing - aerial surveys - site class assessment - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - infrared photography - photointerpretation - aerial photography - pseudotsuga menziesii - protection of forests - forest pathology
  De indirecte effecten van atmosferische depositie op de vitaliteit van Nederlandse bossen
  Kleijn, C.E. ; Oterdoom, J.H. ; Vries, W. de; Zuidema, G. ; Reurslag, A. ; Burg, J. van den - \ 1987
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 2010,2050)
  bosschade - zure regen - bosbouw - bodemwater - permeabiliteit - absorptie - hygroscopiciteit - bomen - nederland - computersimulatie - simulatiemodellen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - bodemfysica - mineralen - meting - stikstof - pseudotsuga menziesii - gelderland - utrecht - forest damage - acid rain - forestry - soil water - permeability - absorption - hygroscopicity - trees - netherlands - computer simulation - simulation models - forest decline - viability - soil physics - minerals - measurement - nitrogen - pseudotsuga menziesii - gelderland - utrecht
  Bosdegradatie in Nederland en de tropen: de mondiale relatie.
  Wiersum, K.F. - \ 1986
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 58 (1986)1/2. - ISSN 0028-2057 - p. 40 - 41.
  afsterving - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - nederland - tropen - bosbescherming - bospathologie - dieback - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - netherlands - tropics - protection of forests - forest pathology
  Reactie op het artikel van Nas over Luchtverontreiniging en bos in nr. 10/11, 1985 van dit tijdschrift.
  Heksenbezem in populieren?
  Meer, F.A. van der - \ 1980
  Populier 17 (1980)2. - ISSN 0166-7491 - p. 42 - 43.
  afsterving - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - bomen - populus - bosbescherming - bospathologie - dieback - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - trees - populus - protection of forests - forest pathology
  Insekten schadelijk voor iepesoorten en hun bestrijding
  Doorn, J. van; Maslow, A.D. - \ 1980
  Antwerpen : Doorn - 264
  bosbouw - bomen - bosschade - insecten - insectenplagen - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - bosbescherming - bospathologie - forestry - trees - forest damage - insects - insect pests - forest pests - forest decline - dieback - protection of forests - forest pathology
  Anatomical aspects of sandal plants affected with spike disease
  Dijkstra, J. ; Want, J.P.H. van der - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 66) - 5
  afsterving - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - bomen - santalum album - bosbescherming - bospathologie - dieback - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - trees - santalum album - protection of forests - forest pathology
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.