Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 51 - 74 / 74

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Werk aan de winkel voor konijnenhouderij : konijnenvlees moet ook 's zomers op het menu staan
  Stokkermans, P. ; Livestock Research, - \ 2006
  Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 2 (2006)22. - ISSN 1871-0948 - p. 6 - 7.
  dierhouderij - konijnen - vleesproductie - konijnenvlees - dierlijke productie - verse producten - marketing - marketingtechnieken - verkoopbevordering - animal husbandry - rabbits - meat production - rabbit meat - animal production - fresh products - marketing - marketing techniques - sales promotion
  Tijdens de workshop ketenaspecten in de konijnenhouderij, gehouden in Gilze-Rijen kwam naar voren dat konijnenvlees gedurende een langere periode als vers product in de schappen moet komen te liggen
  QUEST : Quality and Energy in Storage and Transport of agro-materials : final public report, september 2002-december 2005
  Boogaard, G.J.P.M. van den; Kramer, J.E. de - \ 2006
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Agrotechnology & Food Sciences Group 657) - ISBN 9789085850175 - 22
  verse producten - containertransport - gecontroleerde omgeving - gasbewaring - energiegebruik - kwaliteit - kwaliteitscontroles - containers - binnenklimaat - fresh products - container transport - controlled atmospheres - controlled atmosphere storage - energy consumption - quality - quality controls - containers - indoor climate
  Kenniscirculatie FrugiCom
  Coppens, L.W.C.A. ; Verdenius, F. - \ 2006
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport AFSG 756) - ISBN 9789085851356 - 9
  verse producten - gegevensanalyse - internet - informatiesystemen - computer software - ketenmanagement - fresh products - data analysis - internet - information systems - computer software - supply chain management
  Communicatieve verpakkingen in de strijd tegen derving
  Jeukens, D.M.E. ; Wienk, I.M. - \ 2006
  Voedingsmiddelentechnologie 39 (2006)20. - ISSN 0042-7934 - p. 34 - 35.
  voedselindustrie - verse producten - verpakkingen - opslagkwaliteit - transport - langeafstandstransport - temperatuur - temperatuurmeters - innovaties - tomaten - onderzoek - nanotechnologie - food industry - fresh products - wrappings - storage quality - transport - long distance transport - temperature - temperature gauges - innovations - tomatoes - research - nanotechnology
  De Agrotechnology and Food Science Group, onderdeel van Wageningen UR, doet binnen het onderzoeksproject 'Sustainpack' onderzoek naar toepassing van temperatuursensoren in kartonnen dozen. Dit blijkt interessant bij intercontinentaal containertransport van trostomaten. Economische haalbaarheid speelt een centrale rol
  Verslogistiek zet in op terugdringen derving : AIDC 2005 focust op houdbaarheid en out-of-stock
  Roessel, P. ; Scheer, F.P. - \ 2005
  DataCollect 2005 (2005)2. - ISSN 1871-4250 - p. 10 - 11.
  verse producten - identificatie - bederfelijke producten - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - voedselketens - verliezen - logistiek - ketenmanagement - fresh products - identification - perishable products - keeping quality - storage life - food chains - losses - logistics - supply chain management
  Tijdens AIDC 2005 op Papendal bij Arnhem ging een groot deel van de aandacht uit naar verslogistiek en de rol die automatische identificatie van verpakkingen en transporteenheden kan spelen. De derving van verse producten in de logistieke keten en wat daaraan is te doen werd onder de loep genomen door ir. Frans-Peter Scheer van Agrotechnology & Food Innovations (A&F) te Wageningen.
  Vruchtensappen kunnen fruit niet vervangen : kritiek op claims rond sapproducten
  Hentzepeter, V. ; Nieuw Amerongen, A.V. ; Sluis, A.A. van der - \ 2005
  Voedingsmiddelentechnologie 38 (2005)18/19. - ISSN 0042-7934 - p. 16 - 18.
  vruchtendranken - vruchtensappen - fruit - verse producten - voedingsstoffenbehoeften - tandcariës - bescherming van de consument - kinderen - fruit drinks - fruit juices - fruit - fresh products - nutrient requirements - dental caries - consumer protection - children
  Vruchtensappen zijn minder gezond dan gedacht. Sommige producten bevatten minder voedingsstoffen dan ze beloven, zijn slecht voor het gebit of zetten de consument met hun natuurlijke uitstraling op het verkeerde been. Vruchtensap is geen volwaardig alternatief voor vers fruit. Sommige sappen bevatten voornamelijk (vruchten)suikers en leveren slechts 'lege' calorieën
  Minder gesneden groente weggooien : model helpt bij kwaliteitsverbetering
  Rommelse, A. ; Vernede, R. - \ 2005
  Voedingsmiddelentechnologie 38 (2005)18/19. - ISSN 0042-7934 - p. 37 - 38.
  groenten - voorbereide voedingsmiddelen - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselkwaliteit - verse producten - gemodificeerde atmosfeer opslag - gasbewaring - modellen - onderzoek - vegetables - prepared foods - keeping quality - food quality - fresh products - modified atmosphere storage - controlled atmosphere storage - models - research
  De kwaliteit van verpakte gesneden groente gaat snel achteruit, waardoor supermarkten relatief veel weggooien. Onderzoek van Groentehof en Wageningen UR leert dat het temperatuurverloop in de keten een grotere invloed heeft op de zuurstofconcentratie in de verpakking dan gedacht. Experimenteren en het modelleren en optimaliseren van deze factoren leidt tot minder bederf
  Hoe lang blijft vers vers?
  Ede, J. van; Scheer, F.P. - \ 2005
  IT logistiek 9 (2005)4. - ISSN 1387-0068 - p. 10 - 13.
  verse producten - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - distributie - bederfelijke producten - computersimulatie - logistiek - fresh products - keeping quality - storage life - distribution - perishable products - computer simulation - logistics
  Bij verse producten wil de afnemer een zo groot mogelijke resterende houdbaarheid. Met behulp van sensoren kunnen zwakke plekken met relatief slechte bewaarcondities in de toeleverketen worden opgespoord. Een computersimulatie kan dan helder maken waar het beste geïnvesteerd kan worden.
  Dynamic control system voor verlengen kwaliteit
  Peppelenbos, H.W. - \ 2005
  Versmanagement 2 (2005)1. - ISSN 1572-798X - p. 46 - 47.
  aardappelen - verse producten - voedselbewaring - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - voedselkwaliteit - opslag - meting - potatoes - fresh products - food preservation - keeping quality - storage life - food quality - storage - measurement
  Op het instituut Agrotechnology & Food Innovations van de universiteit Wageningen wordt onderzoek gedaan naar de beste condities waarbij producten vers blijven. Bijvoorbeeld bij Nederlandse appels: ze hebben één oogstmoment maar zijn dankzij het uitgekiende bewaarsysteem Dynamic Control System toch het hele jaar leverbaar. Dr. Herman Peppelenbos, groepshoofd van Postharvest Quality of Fresh Products bij Agrotechnology & Food Innovations over dit systeem
  Vers verpakken en duurzaam distribueren is consumeren
  Dijke, I. van; Wienk, I.M. ; Scheer, F.P. ; Westra, E.H. ; Bolder, N.M. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (AKK ACD-03.039) - 13
  verse producten - vleeswaren - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - distributie - voedselveiligheid - voedselverpakking - logistiek - ketenmanagement - fresh products - meat products - keeping quality - storage life - distribution - food safety - food packaging - logistics - supply chain management
  Hendrix Meat Group (HMG), Laurus logistiek en Laurus (winkelfilialen) willen gezamenlijk de vers vlees keten optimaliseren. In dit project wordt beoogd om een vers en voedselveilig product aan de consument te leveren tegen minimale ketenkosten zodat de afzet van verse vleesproducten zal verbeteren. Binnen deze doelstelling worden twee hoofdactiviteiten onderscheiden: 1) houdbaarheid en verpakken en 2) logistiek
  RFID gaat belangrijke rol spelen
  Luitjes, H. - \ 2004
  Versmanagement 1 (2004)1. - ISSN 1572-798X - p. 36 - 39.
  verse producten - tracer technieken - radiogolven - identificatie - etiketteren van voedingsmiddelen - informatiesystemen - voedselketens - ketenmanagement - logistiek - fresh products - tracer techniques - radio waves - identification - nutrition labeling - information systems - food chains - supply chain management - logistics
  Radio Frequency Identification technology (RFID), de opvolger van de streepjescode, gaat in de verslogistiek een belangrijke rol spelen. Dat stelt dr. Henri Luitjes, hoofd van de afdeling verpakken, transport en logistiek van Wageningen UR. Ingegaan wordt op begrippen als shell life, derving, ketensamenwerking en de mogelijke rol van RFID bij verslogistiek
  Coalitievorming beperken derving van versproducten in de agroketen : enquête resultaten
  Pegge, S.M. ; Dijke, I. van; Timmermans, A.J.M. - \ 2004
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 285) - ISBN 9789067548502 - 20
  verse producten - bederfelijke producten - verliezen - schadepreventie - samenwerking - marketing voor de detailhandel - kosten - besparingen - ketenmanagement - fresh products - perishable products - losses - loss prevention - cooperation - retail marketing - costs - savings - supply chain management
  Kwaliteitsgerichte traceerbaarheid biedt voordelen
  Scheer, F.P. ; Vernede, R. - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 37 (2004)20. - ISSN 0042-7934 - p. 70 - 71.
  voedselindustrie - tracer technieken - identificatie - voedselveiligheid - kwaliteitscontroles - verse producten - houdbaarheid (kwaliteit) - agro-industriële ketens - productieprocessen - food industry - tracer techniques - identification - food safety - quality controls - fresh products - keeping quality - agro-industrial chains - production processes
  Kwaliteitsgerichte traceerbaarheid is een pro-actieve aanpak gericht op sturing van kwaliteit in voedselketens. Vooral bij versproducten levert dit verbetering op van kwaliteit, voedselveiligheid en service met vermindering van derving. Investeringen in traceerbaarheid worden zo sneller terugverdiend
  Training staff Seafood Industry Authority on QIM 3-6 November 2003, Hull. UK
  Schelvis-Smit, A.A.M. - \ 2003
  IJmuiden : RIVO (RIVO report 03.017) - 8
  visverwerkende industrie - vis - verse producten - kwaliteit - opleiding - fish industry - fish - fresh products - quality - training
  Matching performance, commitment and markets in fresh produce : an agenda for future research
  Vellema, S. ; Boselie, D.M. - \ 2003
  In: Cooperation and competence in global food chains : perspectives on food quality and safety / Vellema, S., Boselie, D., Maastricht : Shaker - p. 191 - 204.
  tuinbouw - verse producten - landbouwindustrie - voedselkwaliteit - markten - marktonderzoek - ketenmanagement - agro-industriële ketens - horticulture - fresh products - agribusiness - food quality - markets - market research - supply chain management - agro-industrial chains
  Concurrenten op versmarkt voorblijven
  Roestel, A.J.J. van; Wijnands, J.H.M. - \ 2002
  Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2002 (2002)1. - ISSN 1380-359X - p. 8 - 9.
  paddestoelen - eetbare paddestoelen - agaricus bisporus - verse producten - export - internationale handel - marketingkanalen - marktconcurrentie - landbouwproductie - mushrooms - edible fungi - agaricus bisporus - fresh products - exports - international trade - marketing channels - market competition - agricultural production
  Op basis van een sterkte-zwakteanalyse en marktonderzeok hebben LEI, Produktschap en PPO een lijst van aandachtspunten opgesteld, deze zijn in een tabel weergegeven
  Organisational efficiency in the fresh produce chain: the role of the marketing co-operative
  Bijman, J. ; Hendrikse, G.W.J. ; Trienekens, J.H. ; Omta, S.W.F. - \ 2002
  In: Paradoxes in food chains and networks : proceedings of the fifth international conference on chain and network management in agribusiness and the food industry (Noordwijk, 6-8 June 2002). - - p. 568 - 576.
  voedselindustrie - marketing - samenwerking - verse producten - ketenmanagement - food industry - cooperation - fresh products - supply chain management
  Witlof, aardbeien en golfkarton op de pijnbank : transportsimulatorexperimenten onder in de keten realistische omstandigheden
  Weert, K. van; Donkelaar, J. ten; Boogaard, G. van den - \ 2001
  Voedingsmiddelentechnologie 34 (2001)8. - ISSN 0042-7934 - p. 50 - 51.
  verpakkingsmaterialen - materialen - karton - papier - verse producten - fruit - groenten - vervoerskwaliteit - mechanische schade - verbetering - simulatie - packaging materials - materials - paperboard - paper - fresh products - fruit - vegetables - transporting quality - mechanical damage - improvement - simulation
  Het voorkomen van transportschade aan producten en verpakkingen door verbetering van verpakkingen en verpakkingsmaterialen
  Voorraad in beweging : kansen voor intermodaal transport van verse producten?
  Douma, S.R. - \ 2000
  Wageningen : ATO LEI (Rapport / ATO B486) - 46
  transport - verse producten - transport - fresh products
  Versheid van volkorenbrood
  Straat, R.J.M. van de; Cramwinckel, A.B. ; Herstel, H. - \ 1987
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.31) - 12
  brood - voedingsmiddelen - voedselkwaliteit - kwaliteitscontroles - verse producten - bread - foods - food quality - quality controls - fresh products
  Op verzoek van de Consumentenbond is nagegaan of het mogelijk is de versheid van volkorenbrood te bepalen. In het vooronderzoek zijn gesneden en ongesneden warme bakker en fabrieksbroden variërend van vers tot oud onderzocht. Tevens is diepvries volkorenbrood onderzocht. De twee geteste methoden zijn: een sensorische en een fysische methode.Uit het vooronderzoek is geconcludeerd dat de sensorische methode geschikt is om het hoofdonderzoek uit te voeren. In het hoofdonderzoek werden 50 willekeurig gekochte volkorenbroden sensorisch onderzocht op versheid. De belangrijkste beoordelingscriteria voor het panel waren, zoals verwacht, krokantheld en samenhang. Van de 50 broden werden 3 broden "vers noch oud" genoemd en 1 brood werd als "oud" beoordeeld.
  Method of analysis for the determination of lead and cadmium in fresh meat
  Ruig, W.G. de - \ 1980
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 80.14 (80G9))
  lood - cadmium - metaalelementen - zware metalen - overgangselementen - analytische methoden - vlees - verse producten - bepaling - voedselanalyse - atomaire absorptiespectrometrie - lead - cadmium - metallic elements - heavy metals - transition elements - analytical methods - meat - fresh products - determination - food analysis - atomic absorption spectrometry
  This report comprises the result of the RIKILT of an intercomparison on the determination of lead and cadmium in bovine liver and bovine kidney. The aim of this round robbin was to check a wet ashing procedure followed by a flame AAS determination as described too in EEC doc. 2266/VI/77. Special attention has been given to the latest version of this method, i.e. "Revision 3". In the tables 1a-3a and 1b-3b (a for Pb, b for Cd) all measuring data, including absorbances and blank values have been collected. In tables 4a (Pb) and 4b (Cd) the results of the various analyses have been given. The EEC Scientific Veterinary Commission needs a method of analysis for the determination of lead and cadmium in fresh meat, to control the Directive for import from third countries. In a meeting at 1979-10-18 the experts of the ad-hoc subgroup IV in principle have adopted two methods: a dry ashing method, doc. 3027/VI/79 and a wet ashing method. The wet ashing method was originating from the Netherlands National Institute of Public Health (Schuller, Vaessen), doc. 2266/VI/77. This method was redrafted by Andersen, doc. 2266/VI/77 Rev. 1 and Rev. 2. Recently at a meeting on 1980-05-08 Andersen, De Ruig, Schulier and Wolf redrafted the method again, doc. 2266/VI/77 Rev. 3. To check the method, in the meeting on 1979-10-18 the experts decided to a small intercomparison, with two samples: - bovine kidney (NIPH 71 601), - bovine liver (NIPH 74 228).
  Microscopisch onderzoek van enkele op verschillende wijzen behandelde sperciebonen
  Pinckaers, V.G.Z. ; Jong, W.J.H.J. de - \ 1980
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 80.70) - 5
  phaseolus vulgaris - diepvriesgroenten - peulvruchten (groente) - microbiologische technieken - blancheren - enzymactiviteit - katalasetest - verse producten - phaseolus vulgaris - frozen vegetables - vegetable legumes - microbiological techniques - parboiling - enzyme activity - catalase test - fresh products
  Door middel van microscopisch onderzoek werd nagegaan of er strukturele verschillen waar te nemen zijn tussen de op verschillende wijze voorbehandelde diepvries sperciebonen en verse sperciebonen. Aan de hand van coupes werd nagegaan of door het blancheerproces bij diepvriesgroenten verschillen in struktuur ontstaan die microscopisch waarneembaar zijn. Tevens werd aan de hand van preparaten en met behulp van een katalasebepaling nagegaan of door dit blancheerproces de enzymactiviteit wordt beïnvloed.
  Rapport over het onderzoek van verse en licht-geconserveerde vruchten in 1959 : (tevens verslag van Project van Onderzoek V 11)
  Gersons, L. - \ 1960
  Wageningen : Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten no. 1101) - 11
  fruit - verse producten - conserven - analyse - kwaliteitscontroles - jams - fruit - fresh products - preserves - analysis - quality controls - jams
  Rapport over het onderzoek van verse en licht-geconserveerde vruchten in 1955 : (tevens verslag van Project van Onderzoek V 11)
  Gersons, L. - \ 1956
  Wageningen : Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten no. 691) - 8
  fruit - verse producten - conserven - analyse - kwaliteitscontroles - jams - fruit - fresh products - preserves - analysis - quality controls - jams
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.