Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Genetische analyse van de Stabij
  Doekes, H.P. ; Oldenbroek, J.K. ; Windig, J.J. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)1. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
  zeldzame rassen - genetische analyse - hondenrassen - friese stabij - dierveredeling - rare breeds - genetic analysis - dog breeds - frisian stabyhoun - animal breeding
  De Stabij is een van de negen oorspronkelijke Nederlandse hondenrassen die een belangrijke rol vervullen in het Fairfok-programma van de Raad van Beheer voor de Kynologie. De SZH ondersteunt dat programma door de rasverenigingen van kennis en advies te voorzien en heeft met het CGN een genetische analyse gemaakt van het Stabijras.
  Nederlandse hondenrassen: van Stabij tot Markiesje
  Hoving, A.H. ; Cnossen, H.F. - \ 2009
  Zeldzaam huisdier 34 (2009)2. - ISSN 0929-905X - p. 14 - 15.
  honden - hondenrassen - rassen (dieren) - zeldzame rassen - wetterhoun - hollandse herder - kooikerhondje - friese stabij - dogs - dog breeds - breeds - rare breeds - wetterhoun - dutch shepherd - kooiker dog - frisian stabyhoun
  De Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland kent negen Nederlandse hondenrassen: de Hollandse herder, het Kooikerhondje, de Drentsche patrijshond, de Stabij, de Wetterhoun, de Hollandse smoushond, de Nederlandse schapendoes, de Saarlooswolfhond en het Markiesje. Daarnaast kent Nederland de (niet erkende) Boerenfox. Welke rassen kunnen we met recht toevoegen aan de lijst zeldzame Nederlandse huisdierrassen? In dit artikel geven we u een overzicht van de populatiegrootte van de Nederlandse hondenrassen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.