Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Heldere herleidbaarheid in de visketen
  Asselt, E.D. van; Roest, J.G. van der; Staats, M. ; Kok, E.J. ; Cuijpers, H.J.J. ; Ruth, S.M. van - \ 2015
  RIKILT Wageningen UR (RIKILT-rapport 2015.013) - 39
  technologie - visproducten - analytische methoden - naspeurbaarheid - vis - visverwerking - diepvriesvis - schaaldieren - garnalen - kabeljauw - verse producten - technology - fish products - analytical methods - traceability - fish - fish processing - frozen fish - shellfish - shrimps - cod - fresh products
  Heldere herleidbaarheid betekent dat kenmerken die bij verkoop worden toegekend aan visproducten terug te herleiden zijn in de keten. Het gaat daarbij om aspecten als de vissoort, maar ook de geografische oorsprong en de processing van de vis. Om de consument volledig inzicht te bieden in productinformatie is de etiketteringswetgeving ((EU) 1169/2011) recent aangescherpt en dienen dergelijke aspecten op het etiket vermeld te worden. In dit project is onderzocht welke administratieve en analytische methoden gebruikt kunnen worden om de voorgeschiedenis van visproducten aan te tonen. Er is gewerkt aan vier deelprojecten die door de projectpartners als prioriteit werden aangemerkt: administratieve traceerbaarheid in de kabeljauwketen, aantonen van watergehaltes in garnalen, vaststellen van geografische oorsprong van witpootgarnalen en onderscheid tussen verse en ontdooide vis. De resultaten van deze vier onderzoeken zijn in dit rapport beschreven.
  The Bangladeshi seafood sector : a value chain analysis
  Pijl, W. van der; Duijn, A.P. van - \ 2012
  The Hague : LEI Wageningen UR
  visproducten - vis - kweekvis - diepvriesvis - garnalen - visserij - aquacultuur - export - bangladesh - fish products - fish - farmed fish - frozen fish - shrimps - fisheries - aquaculture - exports - bangladesh
  The Asian region is a major supplier of fish products to the EU market. Over the period 2005-2010 in particular, the aquaculture sector in some Asian countries became an important producer as well as exporter of whitefish and shrimps. Within the Asian region CBI is currently studying the possibilities of developing integrated programmes for the seafood sector for specific countries. For the development of these programmes, a good understanding of the current situation in the supply and demand side of the industry is essential.
  Diepvriesvis ICT : tracking & tracing middels automatische identificatietechnieken
  Aalberts, C.H.J. ; Thors, M. - \ 2003
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations no. 024) - ISBN 9789067547406 - 34
  diepvriesvis - informatiesystemen - consumenteninformatie - kwaliteitscontroles - marketingkanalen - etiketteren - ketenmanagement - frozen fish - information systems - consumer information - quality controls - marketing channels - labelling - supply chain management
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.