Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Plants4Cosmetics : perspectives for plant ingredients in cosmetics
  Boeriu, C.G. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1603) - 38
  cosmetics - plants - flavonoids - phenols - pigments - plant pigments - polysaccharides - geranium - hyacinthus - chrysanthemum - orchidaceae - skin - hair - oil plants - medicinal plants - natural products - biobased chemicals - biobased economy - cosmetica - planten - flavonoïden - fenolen - pigmenten - plantenpigmenten - polysacchariden - geranium - hyacinthus - chrysanthemum - orchidaceae - huid - haar - olieleverende planten - medicinale planten - natuurlijke producten - chemicaliën uit biologische grondstoffen - biobased economy
  In opdracht van Bio Base Westland en de TKI Tuinbouw Koepel PPS Plantenstoffen, heeft Wageningen UR – Food & Biobased Research een exploratieve desktop studie uitgevoerd gericht op de identificatie van veelbelovende routes voor de valorisatie van plantinhoudstoffen - waaronder ook reststromen uit de tuinbouw - voor de cosmetische industrie. Een uitgebreide analyse van de beschikbare informatie werd uitgevoerd om de mogelijkheden voor de Nederlandse tuinbouwsector te bepalen. Er is gekeken naar marktkansen in de cosmetische industrie met inbegrip van natuurlijke en biologische ingrediënten.
  Setaria verticillata, Digitaria ischaemum and Geranium molle : biology and control, a review of literature
  Franke, A.C. ; Dijk, C.J. van; Riemens, M.M. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Note / Plant Research International 587) - 28
  onkruidbestrijding - onkruiden - setaria verticillata - digitaria ischaemum - geranium - duurzaamheid (sustainability) - biologische bestrijding - chemische bestrijding - mechanische bestrijding - weed control - weeds - setaria verticillata - digitaria ischaemum - geranium - sustainability - biological control - chemical control - mechanical control
  This report describes the results of the literature survey on the biology and control of Setaria verticillata, Digitaria ischaemum and Geranium molle.
  Chemische bestrijding van knopkruid, ooievaarsbek en reigersbek
  Zeeland, M.G. van - \ 2007
  Kennisakker.nl 2007 (2007)15 aug.
  gewasbescherming - onkruidbestrijding - geranium - erodium - galinsoga parviflora - chemische bestrijding - herbiciden - akkerbouw - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - plant protection - weed control - geranium - erodium - galinsoga parviflora - chemical control - herbicides - arable farming - field vegetables - outdoor cropping
  De onkruidsoorten knopkruid, ooievaarsbek en in mindere mate reigersbek veroorzaken in Nederland meer problemen in de teelt van allerlei akkerbouw- en vollegronds groentegewassen. Dat komt omdat deze onkruidsoorten met de huidige toegelaten middelen in een aantal gewassen niet of onvoldoende bestreden kunnen worden, waardoor ze zich in de loop van de tijd sterk hebben kunnen uitbreiden. In een deskstudie heeft het PPO nagegaan of er chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn waarmee de genoemde onkruidsoorten redelijk tot goed bestreden kunnen worden.
  Productiegegevens vaste planten
  Reuler, H. van - \ 2006
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR 10) - 2
  bloementeelt - overblijvende planten - plantenziekten - bodemvruchtbaarheid - meloidogyne hapla - aconitum - astrantia - geranium - phlox - trollius - zomerbloemen - floriculture - perennials - plant diseases - soil fertility - meloidogyne hapla - aconitum - astrantia - geranium - phlox - trollius - summer flowers
  In dit informatieblad van het innovatieproject Topsoil+ worden de productiegegevens van de teelt van vaste planten in de seizoenen 2005-2006 gegeven.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.