Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 95

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Naar een gesloten mestkringloop in de biologische landbouw
  Kernebeek, H.R.J. van; Luesink, H.H. - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)feb. - ISSN 1383-6455
  biologische landbouw - dierlijke meststoffen - mest - gesloten systemen - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - mestverwerking - vollegrondsteelt - organic farming - animal manures - manures - closed systems - soil fertility - arable farming - manure treatment - outdoor cropping
  De biologische landbouw in Nederland voert in totaal per saldo netto ruim 500 ton stikstof uit dierlijke mest aan. Dit is 10% van wat de biologische veehouderij produceert Zowel de overheid als de biologische sector wil een 100% gesloten systeem van productie en gebruik van biologische mest realiseren. Daarbij wordt een knelpunt verwacht bij de afstemming tussen vraag en aanbod
  Nieuwe bemestingsnormen voor de biologische landbouw : naar 100% biologische meststoffen en grondgebonden veehouderij
  Prins, U. ; Berg, C. ter - \ 2009
  BioKennis bericht Bodemvruchtbaarheid 1 (2009). - 4 p.
  biologische landbouw - bodemvruchtbaarheid - kringlopen - mest - gesloten systemen - mineralenboekhouding - organic farming - soil fertility - cycling - manures - closed systems - nutrient accounting system
  In de biologische landbouw willen we naar 100% biologische mest. In een ideale situatie zijn de mineralenkringlopen gesloten en wordt voorkomen dat ongewenste stoffen op biologische bedrijven terecht komen. De ‘Werkgroep 100% biologische meststoffen’ heeft een praktisch voorstel gemaakt voor de toekomst. In dit Biokennisbericht wordt dit voorstel voorgelegd.
  Glastuinbouw: ondernemerschapscompetenties in semigesloten kassen
  Ruijs, M.N.A. - \ 2008
  Agri-monitor 2008 (2008)juni. - ISSN 1383-6455 - 3
  teeltsystemen - teelt onder bescherming - gesloten systemen - kassen - ondernemerschap - vaardigheden - agrarische bedrijfsvoering - besluitvorming - glastuinbouw - cropping systems - protected cultivation - closed systems - greenhouses - entrepreneurship - skills - farm management - decision making - greenhouse horticulture
  Aan de energie-innovatie 'semigesloten kassen' zijn hoge verwachtingen verbonden ten aanzien van energiebesparing en productieverbetering. De introductie van semigesloten kassen verloopt echter nog steeds aarzelend. Dit artikel bekijkt of het verbeteren van ondernemerschapscompetenties de introductie van semigesloten teelten kan versnellen.
  Kasza: Design of a closed water system for the greenhouse horticulture
  Velde, R.T. van der; Voogt, W. ; Pickhardt, P.W. - \ 2008
  Water Science and Technology 58 (2008)3. - ISSN 0273-1223 - p. 713 - 725.
  tuinbouw - irrigatie - irrigatiewater - watersystemen - gesloten systemen - omloop - omgekeerde osmose - oxidatie - ontzilting - hergebruik van water - ultraviolette straling - glastuinbouw - uv-lampen - horticulture - irrigation - irrigation water - water systems - closed systems - circulation - reverse osmosis - oxidation - desalination - water reuse - ultraviolet radiation - greenhouse horticulture - uv lamps
  The need for a closed and sustainable water system in greenhouse areas is stimulated by the implementation in the Netherlands of the European Framework Directive. The Dutch national project Kasza: Design of a Closed Water System for the Greenhouse Horticulture will provide information how the water system in a greenhouse horticulture area can be closed. In this paper the conceptual design of two systems to close the water cycle in a greenhouse area is described. The first system with reverse osmosis system can be used in areas where desalination is required in order to be able to use the recycle water for irrigation of all crops. The second system with advanced oxidation using UV and peroxide can be applied in areas with more salt tolerant crops and good (low sodium) water sources for irrigation. Both systems are financially feasible in new greenhouse areas with substantial available recycle water.
  Kringlopen sluiten
  Staps, S. ; Janmaat, L. - \ 2008
  Ekoland 28 (2008)5. - ISSN 0926-9142 - p. 33 - 33.
  biologische landbouw - bodemvruchtbaarheid - dierlijke meststoffen - gesloten systemen - kringlopen - organic farming - soil fertility - animal manures - closed systems - cycling
  De biologische landbouw is gestoeld op levende ecologische systemen en kringlopen, aldus de IFOAM standards. Nederland kent juist veel gespecialiseerde landbouw waarbij het ene bedrijf mest over heeft en het andere mest nodig. Uitwisselen ligt voor de hand, maar zo eenvoudig is dat niet. De themawerkgroep bodemvruchtbaarheid van Bioconnect verbindt de sectoren met elkaar en zoekt naar oplossingen die de biologische sector onafhankelijker maakt
  Geconditioneerd telen geeft een meer productie van 5 kg/m2; interview
  Arkesteijn, Marleen ; Dieleman, J.A. ; Gelder, A. de - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)10. - p. 26 - 27.
  kassen - gesloten systemen - proeven - tomaten - kooldioxide - koelen - gewasproductie - klimaatregeling - glastuinbouw - groenten - greenhouses - closed systems - trials - tomatoes - carbon dioxide - cooling - crop production - air conditioning - greenhouse horticulture - vegetables
  In 2008 ligt in Bleiswijk een grote proef in een gesloten, drie semi-gesloten en een open kasafdeling met tomaten. In de gesloten afdeling is de CO2-concentratie het hoogst en is er een grote verticale temperatuur gradiënt. In week 30 ligt de productie in de gesloten kas 5 kg hoger dan in de open afdeling. Daarna loopt de productiesnelheid terug door een combinatie van factoren. Uit de proeven blijkt dat aan het einde van de dag ventileren in plaats van koelen, geen effect op het gewas heeft. Dat is dus een goede manier om efficiënt de temperatuur te beheersen
  Sturing gewastemperatuur aan herziening toe
  Stanghellini, C. ; Heuvelink, E. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)34. - ISSN 0925-9694 - p. 18 - 19.
  kassen - gesloten systemen - teelt onder bescherming - klimaatregeling - kasgewassen - huidmondjes - luchttemperatuur - zonnestraling - convectie - vaporisatie - glastuinbouw - greenhouses - closed systems - protected cultivation - air conditioning - greenhouse crops - stomata - air temperature - solar radiation - convection - vaporization - greenhouse horticulture
  De temperatuur van een gewas hangt af van veel factoren. Een plant ontvangt niet alleen energie, maar geeft die ook af, tot er evenwicht ontstaat. Dat proces wordt gestuurd via de huidmondjes, maar ook een teler heeft mogelijkheden om de gewastemperatuur te sturen
  Op weg naar optimale sturing gewasverdamping
  Stanghellini, C. ; Heuvelink, E. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)33. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
  kassen - groenteteelt - solanum lycopersicum - tomaten - gesloten systemen - zonnestraling - vaporisatie - besturen - temperatuur - vochtigheid - productiviteit - kastechniek - glastuinbouw - greenhouses - vegetable growing - solanum lycopersicum - tomatoes - closed systems - solar radiation - vaporization - steering - temperature - humidity - productivity - greenhouse technology - greenhouse horticulture
  In de huidige semi-gesloten kassen valt veel meer te sturen dan in een traditionele kas, waar temperatuur en vochtigheid afzonderlijk te regelen zijn, kan dit niet in traditionele kassen niet. Dit maakt het mogelijk een gewas als tomaat optimaal te sturen, waardoor een sprong in productiviteit binnen handbereik ligt
  Roofmijten in de geïntegreerde bestrijding onder glas
  Linden, A. van der; Ramakers, P.M.J. - \ 2008
  Gewasbescherming 39 (2008)Special. - ISSN 0166-6495 - p. 41S(P - 8).
  gewasbescherming - gesloten systemen - roofmijten - natuurlijke vijanden - geïntegreerde plagenbestrijding - tomatenbronsvlekkenvirus - plantenziekten - tuinbouw - kassen - euseius - amblyseius swirskii - glastuinbouw - plant protection - closed systems - predatory mites - natural enemies - integrated pest management - tomato spotted wilt virus - plant diseases - horticulture - greenhouses - euseius - amblyseius swirskii - greenhouse horticulture
  Zonder stress uiterste uit plant halen in gesloten kas
  Visser, P. de; Weel, P.A. van - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)17. - ISSN 0925-9694 - p. 14 - 17.
  tuinbouw - kassen - teelt onder bescherming - kasgewassen - plantenfysiologie - gesloten systemen - koelen - ontvochtiging - bevochtigen - temperatuur - klimaatregeling - vernevelen - ventilatoren - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - protected cultivation - greenhouse crops - plant physiology - closed systems - cooling - dehumidification - wetting - temperature - air conditioning - fogging - ventilators - greenhouse horticulture
  Koelen, ontvochtigen, bevochtigen, lucht in beweging brengen, zijn teeltmaatregelen die met de opkomst van (semi-) gesloten kassen volop in de belangstelling staan. Onderzoeker Peter van Weel van Wageningen UR Glastuinbouw kijkt in dit artikel vanuit de plantfysiologie naar effecten van klimaatsturing op het gewas.
  Verticale klimaatverdeling eenvoudig te verbeteren (interview met o.a. Jan Bontsema)
  Boonekamp, G. ; Bontsema, J. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)13. - ISSN 0925-9694 - p. 16 - 19.
  kassen - klimaatregeling - gesloten systemen - ventilatoren - warmte - ontvochtiging - luchtstroming - glastuinbouw - greenhouses - air conditioning - closed systems - ventilators - heat - dehumidification - air flow - greenhouse horticulture
  De klimaatverdeling is een groot knelpunt bij (semi)-gesloten en belichte teelten. De warmte concentreerd zich bovenin de kas, terwijl onderin een flinke buistemperatuur voor de vochtafvoer moet zorgen. Diverse toeleveranciers ontwikkelen hun eigen systeem
  WUR schrijft handleiding voor geconditioneerde teelt
  Visser, P. ; Gieling, T.H. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)11. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
  teelt onder bescherming - cultuurmethoden - gesloten systemen - klimaatregeling - proefprojecten - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - energiebesparing - protected cultivation - cultural methods - closed systems - air conditioning - pilot projects - agricultural research - greenhouse horticulture - energy saving
  De semi-gesloten kas levert nog niet de meerproductie die aanvankelijk werd verwacht. Dat staat een snelle introductie in de weg. WUR Glastuinbouw gaat onderzoeken wat er kan verbeteren. Bij de gesloten tomatenkas van Prominent zijn al ervaringen opgedaan. Het blijkt moeilijk om een goede vochtbalans te vinden.
  "Ontvochtigen zonder extra verdamping"
  Visser, P. ; Gieling, T.H. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)11. - ISSN 0925-9694 - p. 24 - 27.
  tuinbouw - kassen - gesloten systemen - ontvochtiging - luchtstroming - evaporatie - meting - monitoring - proeven op proefstations - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - closed systems - dehumidification - air flow - evaporation - measurement - monitoring - station tests - greenhouse horticulture
  Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt hoe het teeltproces in semi-gesloten kassen beter is te beheersen. Achterblijvende producties werken nu vertragend op een snelle introductie van de veelbelovende techniek. Mede door uitgebreide metingen hopen onderzoekers knelpunten op te lossen
  Opbrengst en economie bij geconditioneerd telen
  Gelder, A. de; Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)9. - ISSN 0925-9694 - p. 30 - 31.
  kassen - teelt onder bescherming - capsicum annuum - teeltsystemen - gesloten systemen - energie - energiekosten - warmtepompen - ketels - opbrengsten - economie - paprika - kastechniek - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - greenhouses - protected cultivation - capsicum annuum - cropping systems - closed systems - energy - energy expenditure - heat pumps - boilers - yields - economics - sweet peppers - greenhouse technology - greenhouse horticulture - cogeneration
  In 2007 is in het Improvement Centre in Bleiswijk in opdracht van paprikatelers een geconditioneerde teelt van paprika vergeleken met een normale teelt. Een economische evaluatie van geconditioneerde kas, standaard kas met wkk en een standaard kas met ketel
  Door gesloten waterketen nul-emissie via het afvalwater (interview met Wim Voogt) - Water en nutriënten zo volledig mogelijk terugwinnen
  Bezemer, J. ; Voogt, W. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)2. - p. 76 - 77.
  tuinbouwbedrijven - watervoorziening - afvalwater - gesloten systemen - waterzuivering - milieubeheersing - glastuinbouw - market gardens - water supply - waste water - closed systems - water treatment - environmental control - greenhouse horticulture
  De eisen die de overheid aan afvalwater in de glastuinbouw stelt worden steeds strenger. In 2027 mogen tuinbouwbedrijven geen afvalstoffen meer lozen op boezem- of grondwater. Een gesloten waterketen, met terugwinning van nutriënten uit volledig gezuiverd afvalwater, is dan noodzakelijk. Samen met ingenieursbureau Witteveen-Bos en veel andere organisaties ontwikkelde WUR Glastuinbouw twee zuiveringsconcepten die een nul-emissie mogelijk maken. Het wachten is op subsidies voor een praktijkopstelling die de effecten op een cluster van tuinbouwbedrijven demonstreert
  Luchtmassa's van boven naar beneden en andersom (Verticaal ventileren in semi-gesloten kassen)
  Bezemer, J. ; Bontsema, J. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)1. - p. 4 - 5.
  kassen - gesloten systemen - luchttemperatuur - luchtstroming - ventilatie - ventilatoren - vermengen - stromingsconstanten - schermen - kosten-batenanalyse - kastechniek - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - closed systems - air temperature - air flow - ventilation - ventilators - blending - flow constants - blinds - cost benefit analysis - greenhouse technology - greenhouse horticulture - energy saving
  In een gesloten of semi-gesloten kas wordt meestal ingezet op een hogere temperatuur, een hogere concentratie CO2 en een hogere luchtvochtigheid. De nadelen van een hogere vochtigheid in stilstaande lucht moet een teler echter proberen te vermijden. De verticale ventilator Aircobreeze weet luchtmassa's bovenin en onderin de kas goed met elkaar te mengen. Dat leidt tot een beter kasklimaat en besparingen op energie, bij lage een input van energie. In een praktijkproef bij de gerberatelers Aad en Nelleke Zuiderwijk heeft WUR Glastuinbouw het hele bedrijf inmiddels uitgerust met deze ventilatoren
  SynergieKompas geeft snelle begroting voor gesloten teelten (met Feije de Zwart, een van de ontwikkelaars van het SynergieKompas)
  Kamminga, H. ; Zwart, H.F. de - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)4. - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
  kassen - teelt onder bescherming - gesloten systemen - cultuurmethoden - simulatiemodellen - milieubeheersing - glastuinbouw - beslissingsondersteunende systemen - greenhouses - protected cultivation - closed systems - cultural methods - simulation models - environmental control - greenhouse horticulture - decision support systems
  Het computersimulatiemodel SynergieKompas kan telers helpen om beslissingen te nemen op het gebied van (semi-) gesloten telen. Het laat de consequenties zien van investeringen in installaties of aanpassingen van de klimaatregeling. Het laat telers zien, welke productie, welk energiegebruik en welk economisch rendement zij in elke situatie kunnen verwachten
  Balans gezocht voor meerproductie in gesloten teelt (interviews met o.a. Filip van Noort en Leo Marcelis)
  Kamminga, H. ; Noort, F.R. van; Marcelis, L.F.M. - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)1. - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
  kassen - gesloten systemen - technologie - cultuurmethoden - optimalisatie - operationeel onderzoek - klimaatregeling - milieubeheersing - glastuinbouw - greenhouses - closed systems - technology - cultural methods - optimization - operations research - air conditioning - environmental control - greenhouse horticulture
  Een gesloten kas vergt hoge investeringen. Het is daarom niet voldoende dat er planten in kunnen groeien, ze moeten er ook beter in groeien. De vier klimaatfactoren licht, temepratuur, CO2 en vocht moeten in balans zijn voor een hogere productie in een gesloten kas. In theorie lijkt het te kunnen, maar het zoeken naar de optimale omstandigheden voor de praktijk zijn nog maar net begonnen.
  Beheersing wortelknobbelaaltjes in de biologische kasgroenteteelt
  Wurff, A.A.M. van der; Bonants, P.J.M. ; Wensveen, W. van; Slooten, M.A. van - \ 2007
  gewasbescherming - biologische landbouw - gesloten systemen - nematodenbestrijding - biologische bestrijding - meloidogyne - natuurlijke vijanden - pasteuria penetrans - wisselbouw - veldproeven - glasgroenten - plant protection - organic farming - closed systems - nematode control - biological control - meloidogyne - natural enemies - pasteuria penetrans - ley farming - field tests - greenhouse vegetables
  Wortelknobbelaaltjes zijn een hardnekkig probleem in de biologische kasgroenteteelt. De gebruikelijke bestrijdingsmethode is stomen, maar door de sterk gestegen gasprijs wordt stomen te duur. Er zijn geen middelen tegen wortelknobbelaaltjes beschikbaar. Onderzoek is daarom nodig om een afdoende middel te vinden. Resultaten zijn er inmiddels met natuurlijke vijanden, wisselteeltsystemen en worden er preparaten getest op hun bestrijdend effect tegen wortelknobbelaaltjes
  Plantgezondheid in innovatieve teeltsystemen
  Lans, C.J.M. van der - \ 2007
  gewasbescherming - gesloten systemen - teeltsystemen - innovaties - geïntegreerde bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - glastuinbouw - plant protection - closed systems - cropping systems - innovations - integrated control - sustainability - greenhouse horticulture
  Wijzigingen in het teeltsysteem hebben vaak gevolgen voor de gewasbeschermingstrategie van bedrijven. Daarom wordt onderzoek gedaan naar welke bedreigingen en kansen er zijn voor gewasbescherming en plantgezondheid bij (semi)gesloten en mobiele teelten
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.