Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 78

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Helpt 'nudgen' bij een gezonde en duurzame keuze? : zes nudges en de keuze voor duurzaam of gezond voedsel
  Trijp, J.C.M. van - \ 2012
  Den Haag : Schuttelaar & Partners - 18
  voeding en gezondheid - duurzaamheid (sustainability) - gezondheidsbevordering - voedselconsumptie - consumentengedrag - nutrition and health - sustainability - health promotion - food consumption - consumer behaviour
  Hoe werken 'bewezen' nudges voor duurzaam en gezond voedsel? En in hoeverre zijn deze nudges ethisch verantwoord? Dat zijn de kernvragen in dit onderzoek. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat nudges kunnen bijdragen aan een duurzamere en gezondere productkeuze van de consument. Tegelijkertijd laat dit onderzoek ook zien dat niet elke vorm van nudgen altijd acceptabel is. Deze brochure laat op praktische en eenvoudige wijze zien welke nudges in het onderzoek getest zijn en in welke mate effect is gemeten.
  Project van SLIM naar SLIMMER
  Feskens, E.J.M. ; Duijzer, G. ; Blaak, E.E. ; Boer, A. de; Haveman-Nies, A. ; Oord-Jansen, S.J. van - \ 2012
  Voeding Nu 4/5 (2012). - ISSN 1389-7608 - p. 20 - 20.
  gezondheidsbevordering - diabetes type 2 - suikerziekte - levensstijl - voeding en gezondheid - ziektepreventie - health promotion - type 2 diabetes - diabetes - lifestyle - nutrition and health - disease prevention
  In 1998 is in Maastricht een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om het optreden van type 2 diabetes te voorkomen door middel van een gecombineerd leefstijlprogramma (SLIM). Dit programma was gebaseerd op de Finse Diabetes Prevention Study, en omvatte de richtlijnen Goede Voeding van destijds, en een beweegadvies annex sportprogramma. De interventie duurde maximaal 6 jaar. Onlangs zijn alle deelnemers opnieuw opgeroepen. Ook is het programma omgezet in draaiboeken voor de praktijk die op dit moment worden getest in de gemeente Apeldoorn. Dt project heet SLIMMER.
  Kijk naar de context : de alledaagse sociale omgeving als startpunt voor patiëntgebonden leefstijladvisering
  Bouwman, L.I. ; Koelen, M.A. ; Binsbergen, J.J. van; Dapper, T. - \ 2012
  Voeding Nu 14 (2012)6/7. - ISSN 1389-7608 - p. 18 - 20.
  gezondheidsbevordering - levensstijl - voeding en gezondheid - gedrag - patiënten - sociaal milieu - health promotion - lifestyle - nutrition and health - behaviour - patients - social environment
  Het verband tussen leefstijl en gezondheid is evident. De voordelen van een gezonde leefstijl zijn bekend, maar hoe begeleid je patiënten optimaal op hun pad richting die gezonde leefstijl? Deze intrigerende vraag, die speelt op zowel het gebied van beleid, wetenschap als in de huisartsenpraktijk, stond centraal tijdens een afscheidssymposium op 10 mei 2012 in Nijmegen.
  Een gedeelde passie voor gezonder leven. Evaluatieonderzoek naar netwerken rondom de beweegkuur en gecombineerde leefstijl interventies
  Hartog-van den Esker, F.G. den; Wagemakers, A. ; Vaandrager, L. ; Koelen, M. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen University - 69
  gezondheidsbevordering - gezondheidsbeleid - levensstijl - lichamelijke activiteit - lichaamsbeweging - voeding en gezondheid - overgewicht - netwerken - health promotion - health policy - lifestyle - physical activity - exercise - nutrition and health - overweight - networks
  NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen), projectleider van de BeweegKuur, is in 2010 gestart met het project 'Netwerken bouwen in de BeweegKuur'. In dit project gaat het om het opbouwen van regionale en lokale netwerken voor de afstemming tussen preventie, curatie en sport en voor de borging in gezondheidsbeleid. NISB heeft de Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van Wageningen University gevraagd onderzoek te doen naar de netwerkvorming rondom de BeweegKuur. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de factoren van belang voor duurzame netwerken, de resultaten die de netwerken boeken en de wijze waarop netwerken gefaciliteerd kunnen worden. Een tweede doel is het leveren van direct bruikbare kennis voor de netwerken.
  Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt. Een eerste verkenning van het begrip werkzame principes
  Wartna, J. ; Vaandrager, L. ; Wagemakers, A. ; Koelen, M. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen University - 31
  gezondheidsbevordering - levensstijl - interventie - gezondheidsbescherming - health promotion - lifestyle - intervention - health protection
  Sinds 2008 onderhoudt RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) het loketgezondleven.nl met een interventie database (I-database). In deze I-database zijn leefstijlinterventies opgenomen die geclassificeerd zijn als ‘theoretische goed onderbouwd’, als ‘waarschijnlijk effectief’ of als ‘bewezen effectief’. In de databank Effectieve Jeugdinterventies staan jeugdinterventies die op dezelfde manier geclassificeerd zijn evenals op de web portal het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Professionals kunnen een interventie indienen en ter beoordeling voorleggen aan de Erkenningscommissie Interventies. Werkzame principes zijn gekoppeld aan de doelen van een interventie en gaan over principes die het effect van een interventie tot stand brengen. Het is echter nog onduidelijk wat er precies bedoeld wordt met 'werkzame principes' en wat dit vervolgens betekent voor het erkenningstraject. De leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij is daarom gevraagd een beperkt literatuuronderzoek te doen en een aantal interviews uit te voeren met personen uit de praktijk van gezondheidsbevordering en de jeugdgezondheidszorg (december 2011- februari 2012). Doel van dit onderzoek is om meer helderheid te krijgen over het begrip werkzame principes zodat er een besluit kan worden genomen of het expliciteren van werkzame principes waardevol is voor het erkenningstraject.
  Evaluatie netwerken Amsterdam. Onderzoek naar netwerken rondom gecombineerde leefstijlinterventies in Amsterdam
  Hartog-van den Esker, F.G. den; Wagemakers, A. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 35
  gezondheidsbevordering - levensstijl - netwerken - gezondheidsbescherming - health promotion - lifestyle - networks - health protection
  Op verzoek van 1ste Lijn Amsterdam heeft Wageningen Universiteit (WUR) een evaluatieonderzoek gedaan naar de netwerken rondom gecombineerde leefstijlinterventies in Amsterdam. Het doel van het evaluatieonderzoek van de netwerken in Amsterdam was om inzicht te krijgen in de succes- en verbeterpunten van de netwerken, de doelen en beoogde resultaten van de netwerken, de resultaten die de netwerken boeken en factoren van belang voor het opbouwen van duurzame netwerken ofwel blijvende netwerkverbindingen.
  Zout, bloeddruk en hart- en vaatziekten
  Geleijnse, J.M. - \ 2011
  In: Hart- en vaatziekten in Nederland 2011 / Vaartjes, I., van Dis, I., Visseren, F.L.J., Bots, M.L., Den Haag : Hartstichting - ISBN 9789075131703 - p. 73 - 90.
  zout - reductie - hart- en vaatziekten - bloeddruk - hypertensie - natriumchloride - zoutgehalte - ziektepreventie - gezondheidsbevordering - salt - reduction - cardiovascular diseases - blood pressure - hypertension - sodium chloride - salinity - disease prevention - health promotion
  Dit hoofdstuk richt zich op het belang van zoutreductie in de Nederlandse bevolking, waarbij achtereenvolgens het verband met bloeddruk en hart- en vaatziekten, de dagelijkse zoutinname en bronnen van zout, de potentiële gezondheidswinst door zoutreductie en lopende initiatieven op het gebied van zoutreductie in de bevolking besproken worden.
  Evidence-based curative health promotion : a systems biology-orientated treatment of seasonal allergic rhinitis with Citrus/Cydonia comp.
  Baars, E.W. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Huub Savelkoul. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789461730947 - 245
  gezondheidsbevordering - zelfzorg - allergische rhinitis - stapsgewijze regressie - citrus - cydonia - antroposofie - health promotion - self care - allergic rhinitis - stepwise regression - citrus - cydonia - anthroposophy
  The prognosis of higher life expectancies of both men and women in the Netherlands, often related to chronic diseases and high healthcare costs, the changed role of patients into competent patients, and the increasing interest of patients in complementary medicine worldwide provides the scientific rationale to put more emphasis in healthcare on developing valid, effective, cost-effective and safe strategies that support and enable patients to actively contribute to their own health and disease status in order to promote their health in a preventive and/ or curative manner.
  Although much effort has been invested worldwide, a lot of scientific and practical work still has to be done to develop the health promotion approach into one that is evidenced-based and professional like the fighting disease approach. This thesis focuses on some of the conceptual, methodological and empirical issues of developing professional preventive and curative health promotion as a contribution to the further innovation of medicine and healthcare.
  Chapter 2 analyzed historic and current health concepts and developed and preliminarily validated the new concept of ‘health by self-regulation’ by means of analyzing its internal consistency, its accordance with other scientific concepts (e.g. the concepts of epigenetics, systems biology, and emergence) and its accordance with empirical facts. Finally, it demonstrated two examples of integration of the fighting disease and the health promotion approach and discussed the theoretical and practical implications of this new concept.
  In Chapter 3, the fundamental scientific discussion of holism versus reductionism was summarized. This chapter demonstrated that there are several arguments against the current reductionist point of view. This provides a scientific opening for a more holistic or systems biology-oriented concept of health and a more holistic or systems biology-oriented methodological approach.
  Chapter 4 described a new system’s biology-oriented methodological approach in developing immunological biomarkers for monitoring treatment effect in seasonal allergic rhinitis (hay fever) research. Using permuted stepwise regression, pattern variables that reflect immune system functioning on the systems level were computed and tested. Computation was based on a dataset (from a randomized controlled trial comparing two routes of administration) of allergen-specifically induced expression levels of cytokines (IL-1β, IL-5, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17, IFN-γ and TNF-α) and symptom severity scores from 22 seasonal allergic rhinitis (SAR) patients measured before and after six weeks of treatment with medicinal products containing Citrus and Cydonia. Further computation and biomarker validation with larger datasets, including data from healthy persons and SAR patients, is indicated.
  In Chapter 5, the experiences of 39 Dutch general practitioners with anthroposophic SAR treatment were examined. The results of this survey provide the first practice-based evidence of positive treatment results of Citrus/Cydonia comp. for SAR.
  Chapter 6 examined, in two in vitro studies, the immunological pathways of the effects of Citrus/Cydonia comp. from a healthy and an allergic donor, respectively. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated out of peripheral blood and analyzed in vitro after polyclonal stimulation of T-cells. The differentiation capacity and the influence regarding Th1 (IFN-γ) and Th2 (IL-5) cells were examined. Citrus/Cydonia comp. has a selective effect on the differentiation of Th-cells by producing relatively more IL-10 than IL-12. It also seems to have an effect on the induction of regulatory (IL-10 producing) T-cell subsets. It is in vitro capable of partly neutralizing the changes, characteristic to allergic rhinitis, regarding the maturation, differentiation, and activity of the immune system. Thus, it was concluded that Citrus/Cydonia comp. can potentially restore the disturbed immune state of rhinitis patients, which essentially could be sufficient to make allergic symptoms disappear permanently.
  Chapter 7 examined the effects of the combined product, Citrus e fructibus/Cydonia e fructibus (Citrus/Cydonia), and separate products of Citrus and Cydonia on the immuno-pathological pathways involved in seasonal allergic rhinitis (SAR). Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from five healthy and five grass pollen-allergic donors were isolated and analyzed in vitro after polyclonal and allergen-specific stimulation of T-cells in the presence of the three extracts. The analyses demonstrated acceptable cell survival with no signs of toxicity. Citrus mainly had a selective effect on reducing allergen-specific chronic inflammatory (TNF-a) and Th2 (IL-5) pathway activity; whereas both Cydonia and Citrus/Cydonia mainly affected the induction of the allergen-specific Th1 (IFN-g) pathway. Citrus and Cydonia demonstrated differential working mechanisms in the treatment of SAR, and the combination product did not demonstrate larger effects than the separate preparations. Hence, it was concluded that further effectiveness and efficacy studies comparing the effects of the products on SAR in vivo are required.
  Chapter 8 studied a small group of 13 patients with a mean history of hay fever with grass pollen allergy of 9 years’ duration, who in previous years used conventional hay fever medication because of the severity of their symptoms during the pollen season. Gencydo injections were administered to 12 patients before the onset of and during the grass pollen season, and in one patient during the grass pollen season only. Nasal and non-nasal hay fever symptom severity, use of rescue medication (antihistamines or corticosteroids), and the subjective experiences of patients were used as outcome measures. It was concluded that there are clear indications that Gencydo treatment is effective in a large subgroup of the research population.
  Chapter 9 compared the efficacy and safety of two routes of administration (subcutaneous injections (SI) versus nasal spray (NS)) in a national, randomized, comparative clinical trial with two parallel groups.  A total of 23 patients fulfilled the study requirements. After a one- or two-week wash-out period, twenty-three patients were randomized to a six-week treatment period. The outcomes assessed were immunological and symptom severity changes and safety. Immunologic outcome assessments were blinded to group assignment.It was concluded that both routes of administration are safe and demonstrate immunological and clinical effects, with larger inflammatory and innate immunological effects of the NS route and larger allergen-specific clinical effects in the SI group.
  Chapter 10 reported a study that was aiming to update the safety status of anthroposophic and homeopathic solutions for injection through a systematic evaluation of the reported adverse drug reactions (ADRs). ADRs were extracted from the pharmacovigilance databases of eight German anthroposophic and homeopathic manufacturers covering the period of 2000-2009. These eight manufacturers represent, in total, more than 94 percent of the sales of anthroposophic and homeopathic solutions for injection in Germany. Analyzed ADRs included reports in humans only, reports from post-marketing surveillance, literature cases and clinical/safety trials, and spontaneous reports from healthcare professionals and patients. The results suggest an excellent safety profile of solutions for injection as therapeutically applied in anthroposophic medicine and homeopathy, where the overall incidence of ADRs are very rare.
  Chapter 11 presented the major findings of this thesis, studying the concept of health, the methodology to monitor (changes in) health states, the effects and safety of Citrus/ Cydonia comp. on seasonal allergic rhinitis as an example of curative health promotion, and the cost-effectiveness of integrative medicine in the Netherlands. The theoretical and practical implications of the results of this thesis were discussed and reflected on the scientific fundament of anthroposophic medicine. Future perspectives were also described for the implementation of new research lines, the further development of professional preventive and curative health promotion as a contribution to the further innovation of medicine and healthcare, and the investment in CAM/IM/AM research.

  In the Appendix, a cost-effectiveness study is presented in which the possible contribution of integrative medicine to the reduction of healthcare costs was studied. This study compared the performance of general practitioners who have completed certified additional training in CAM after obtaining their conventional medical degree (GP-CAMs) with general practitioners who have not (GPs). Patients whose GP has completed additional CAM training have 0–30 percent lower healthcare costs and mortality rates, depending on age group and the type of CAM. The lower costs result from fewer hospital stays and fewer prescription drugs. Since the differences are obtained while controlling for confounders, including neighborhood-specific fixed effects at a highly detailed level, the lower costs and longer lives are unlikely to be related to differences in socioeconomic status. Possible explanations include selection (e.g. people with low interest in medical interventions might be more likely to choose CAM) and better practices (e.g. less overtreatment, more focus on preventive and curative health promotion) by GPs with knowledge of complementary medicine. More controlled studies (replication studies, research based on more comprehensive data, cost-effectiveness studies on CAM for specific diagnostic categories) are required. These findings highlight the fact that the health-promoting methods that are considered CAM today could be effective and might have significant cost-saving potential.

  With the example of Citrus/Cydonia comp. in SAR treatment, this thesis demonstrates the safety, moderate efficacy and specific immunological working mechanism of this medicine, underscoring that CAM could be effective and might have a significant cost-saving potential, and collectively, the validity of the concept of preventive and curative health promotion.  
  'Voedingsindustrie denkt nog onvoldoende na over gezondheid'
  Kok, F.J. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)okt. - p. 3 - 5.
  voeding en gezondheid - voedselindustrie - gezondheidsbevordering - overgewicht - gezondheidsvoedsel - voedselconsumptie - consumenten - lichamelijke activiteit - nutrition and health - food industry - health promotion - overweight - health foods - food consumption - consumers - physical activity
  We eten te zout, te zoet, te vet en vooral ook te veel. Al jaren horen we dat we gezond moeten eten en voldoende bewegen, maar toch wordt Nederland alsmaar dikker. Om echt een slag te maken, zouden voedingsmiddelenbedrijven meer hun best mogen doen hun producten gezonder te maken. 'Anders krijgen ze straks ongewild nog de schuld van de obesitasepidemie.'
  Preventieve aanpak diabetes getest
  Duijzer, G. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)okt. - p. 7 - 7.
  ziektepreventie - gezondheidsbevordering - diabetes type 2 - diabetes mellitus - voeding en gezondheid - disease prevention - health promotion - type 2 diabetes - diabetes mellitus - nutrition and health
  Bijna de helft van de gevallen van diabetes type 2 is in theorie te voorkomen. Mits mensen gezonder gaan eten en meer gaan bewegen. Wageningen University onderzoekt samen met de GGD Gelre-IJssel een preventieve aanpak van ouderdomssuiker in de reguliere zorg van huisarts, fysiotherapeut en diëtist.
  Gezonde voeding belangrijk voor ex-patiënt
  Kampman, E. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)okt. - p. 8 - 8.
  gezondheidsvoedsel - voeding en gezondheid - neoplasma's - gezondheidsbevordering - behandeling - health foods - nutrition and health - neoplasms - health promotion - treatment
  Dat er een relatie is tussen voeding en het ontstaan van kanker weten al veel mensen. Veel minder bekend is nog dat voeding ook tijdens en na behandeling van de ziekte invloed heeft op het herstel en de kwaliteit van leven. Ellen Kampman, hoogleraar aan Wageningen University en met financiering van de stichting Alpe d’HuZes ook aan de VU in Amsterdam, onderzoekt het.
  Towards salutogenichealth promotion : organizing healthy ageing programs at the local level
  Lezwijn, J. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum, co-promotor(en): Lenneke Vaandrager; Annemarie Wagemakers. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859864 - 200
  gezondheidsbevordering - voorzieningen tbv de gezondheid op regionaal niveau - gezondheidsprogramma's - ouderen - verouderen - health promotion - community health services - health programs - elderly - aging
  Als gevolg van landelijke wetgeving, zoals de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen ten aanzien van hun oudere populatie. Het onderzoek beschreven in het proefschrift ‘Towards salutogenic health promotion. Organizing healthy ageing programs at the local level’ moet bijdragen aan het opdoen van kennis over hoe lokale programma’s ten behoeve van gezond ouder worden te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Drie punten bleken belangrijk bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van gezondheidsprogramma’s voor gezond ouder worden. De perceptie van ouderen zelf: De ideeën die ouderen zelf hebben ten aanzien van gezond ouder worden zijn belangrijk. Een salutogene benadering biedt handvaten om de perceptie van ouderen ten aanzien van nieuwe gezondheidsprogramma’s te onderzoeken. Samenwerken voor gezond ouder worden. Samenwerken draagt bij aan het opbouwen van kennis nodig om gezondheidsprogramma’s te ontwikkelen. Samenwerking is echter niet vanzelfsprekend. Daarom zou samenwerking een expliciet onderdeel moeten zijn van gezondheidsprogramma’s. Combineren van bewijs. Door samenwerking met verschillende partijen is het mogelijk om verschillende vormen van bewijs te combineren. Een voorbeeld hiervan is het programma ‘Voor Elkaar in de Buurt’.
  Van vonkjes naar vuurtjes. Pilot evaluatie netwerkvorming rondom de BeweegKuur
  Wagemakers, A. ; Hartog-van den Esker, F.G. den; Vaandrager, L. - \ 2011
  Wageningen : Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij. Wageningen Universiteit. - 68
  gezondheidsbevordering - gezondheidsbescherming - lichamelijke activiteit - lichaamsbeweging - netwerken - levensstijl - voeding en gezondheid - health promotion - health protection - physical activity - exercise - networks - lifestyle - nutrition and health
  NISB heeft de leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van de Wageningen Universiteit gevraagd onderzoek te doen naar de netwerkvorming rondom de BeweegKuur. Het doel van het onderzoek is het evalueren van de lokale en regionale netwerkvorming rondom de BeweegKuur. Hiertoe is onderzocht hoe de netwerkvorming vorm is gegeven, wat de successen en knelpunten zijn en welke werkwijzen geschikt zijn voor het evalueren van de netwerkvorming. Dit verslag beschrijft het pilot onderzoek.
  Twenty years of capacity building. Evolution of Salutogenic Training: The ETC 'Healthy Learning' Process
  Pavlekovic, G. ; Pluemer, K.D. ; Vaandrager, L. - \ 2011
  Zagreb, Croatia : European Training Consortium in Public Health and Health Promotion (ETC-PHHP) and Andrija Štampar School of Public Health, School of Medicine, University of Zagreb - ISBN 9789536255474 - 172
  gezondheidsbevordering - gezondheidseducatie - volksgezondheid - opleiding - capaciteitsopbouw - europa - geschiedenis - health promotion - health education - public health - training - capacity building - europe - history
  Healthy aging in complex environments : exploring the benefits of systems thinking for health promotion practice
  Naaldenberg, J. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Maria Koelen; Cees Leeuwis, co-promotor(en): Lenneke Vaandrager. - S.l. : s.n. - ISBN 9789085859123 - 208
  verouderen - welzijn - gezondheidsbevordering - methodologie - efficiëntie - aging - well-being - health promotion - methodology - efficiency

  Background
  Many different stakeholders and contextual factors influence the success or failure of health promotion activities. Conventional approaches and evaluation designs underlying health
  promotion interventions, often explicitly take contextual variables out of consideration by
  controlling them. In doing so, relevant information about why a project was successful or
  failed to reach success remains invisible and ‘black boxed’. Next to this, in health promotion
  practice, control over contextual variables often is not possible.
  Aim
  Given the complexity of health promotion practice, research approaches often do not fit the realities of practice. As a result, health promotion activities are not always experienced as meaningful by all stakeholders involved. This thesis aims to appreciate the complex environment in which health promotion takes place by applying a systems
  thinking perspective to healthy aging in order to contribute to more robust strategies and
  interventions to support the aging population.
  Methods
  Systems thinking aims to include a diversity of viewpoints on an issue. Therefore, to be
  able to answer the research questions, multiple methods were required. A combination of
  literature review, semi-structured and open interviews, interactive workshops, case study
  and survey research was used. Different sources for data collection included the aging
  population, local and national stakeholders, and AGORA project members.
  Results
  Part I of this thesis concludes that a systems thinking approach strengthens health promotion by 1) including diverse stakeholder perspectives, 2) explicitly addressing contextual factors, and 3) co-creating solutions with all involved.
  Following this conclusion, Part II addressed the application of systems thinking at the local level by investigating different stakeholders perspectives on healthy aging. Results show how there is a discrepancy between the way aging individuals experience healthy aging as an integral part of everyday life and the way services and interventions are presented with a focus on isolated health themes. Local healthy aging strategies can benefit by taking into account an assets based approach that better matches aging persons’ perspectives. Next to this, collaboration between local stakeholders can be facilitated when shared issues are made visible and contextual preconditions are taken into account. Since the operationalization of systems thinking in health promotion can benefit from learning experiences with application in practice, findings from Part II were discussed in interactive presentations and workshop formats within participating municipalities. This resulted in the co-creation of a model to facilitate collaboration and the co-creation
  of an intervention through application of this model. The salutogenic concept Sense of
  Coherence was identified as a promising concept to operationalize systems approaches
  in health promotion practice. It was therefore expected that quantitative measurement of
  SOC could provide useful information for both the development and evaluation of health
  promotion. The OLQ-13 scale to measure Sense of Coherence was therefore investigated for its psychometric properties. Results indicate difficulties with the use of this scale in aging
  populations. Deleting two items from the original 13 items, improved the functioning of OLQ.
  Conclusion
  The importance of the fact that health issues and possible intervention strategies are perceived differently by involved actors was argued within this thesis. Research is one amongst many stakeholders and a systems thinking approach implies linking all kinds of
  actors in order to enable co-creation of projects. Consequently, the definition of health
  risks, health determinants, and possible intervention effects have to be verified in both
  scientific research and everyday practice.
  Strategies to improve health are context sensitive, and consequently, certain strategies may not work in some settings whereas they function perfectly well in others. Measurement of successes of interventions should therefore use multi-method evaluations combining
  the use of quantitative and qualitative approaches to gain insight in the ‘black box’ of why
  an intervention failed or was successful. If not, alternatives are overlooked and at the same
  time successes may go unnoticed.

  Ik eet gezond maar ik ben geen freak. Resultaten van consumentenonderzoek
  Bouwman, L.I. ; Molder, H.F.M. te; Koelen, M.A. ; Woerkum, C.M.J. van - \ 2010
  Voeding Nu 12 (2010)4. - ISSN 1389-7608 - p. 18 - 21.
  eetpatronen - consumentengedrag - consumentenonderzoeken - gezondheidsbevordering - dieetrichtlijnen - voedingsgedrag - voedselconsumptie - voeding en gezondheid - eating patterns - consumer behaviour - consumer surveys - health promotion - dietary guidelines - feeding behaviour - food consumption - nutrition and health
  De huidige voedingsrichtlijn voor gezond eten gaat uit van een focus op biomedische gezondheid. Nu zou het voor consumenten ook een vanzelfsprekende zaak (moeten) zijn dat voedingskeuze direct te linken is aan fysieke gezondheid. Andere, sociale, culturele en economische aspecten spelen echter ook een rol in de keuze voor bepaald voedsel. Hoe kan voedingscommunicatie worden ingezet om daadwerkelijk een gedragsverandering teweeg te brengen bij consumenten, inpasbaar in hun alledaagse leven?
  Actie-onderzoek vertelt over de successen. Wetenschappers, professionals en burgers werken samen. [Action research reports the successes. Scientists, practitioners and residents collaborate
  Geerts, A. ; Wagemakers, A. - \ 2010
  VoedingsMagazine 23 (2010)6. - ISSN 0922-8012 - p. 8 - 10.
  gezondheidsbevordering - buurtactie - sociale participatie - voeding en gezondheid - actieonderzoek - health promotion - community action - social participation - nutrition and health - action research
  In actie-onderzoek worden de resultaten teruggekoppeld naar de mensen om wie het gaat. 'Als er activiteiten zijn waarover men tevreden is, dan moet je dat vertellen. Het is belangrijk om de succesen te melden', zegt dr. ir. Annemarie Wegemakers. 'mensen zelf laten meedenken en meewerken is essentieel en leidt tot activiteiten en voorzieningen waar mensen werkelijk wat mee kunnen'.
  Samenwerkingsproject van RIVM, TNO en Wageningen Universiteit / Gezondheidseffecten van groenten en fruit
  Hendriks, H. ; Verhagen, H. ; Büchner, F. ; Duijnhoven, F.J.B. van; Witkamp, R.F. ; Peppelenbos, H. ; Woltering, E.J. - \ 2010
  Voeding Nu 12 (2010)3. - ISSN 1389-7608 - p. 26 - 28.
  voedselconsumptie - voedingsonderzoek bij de mens - groenten - fruit - gezondheidsbevordering - obesitas - samenwerking - onderzoeksinstituten - kennis - voeding en gezondheid - food consumption - human nutrition research - vegetables - fruit - health promotion - obesity - cooperation - research institutes - knowledge - nutrition and health
  In 2007 publiceerden Wageningen-UR, TNO en RIVM samen met ZonMW het rapport 'Wat gaan we eten?' Een van de aanbevelingen was om tot meer samenhang en afstemming in het onderzoek te komen. Sindsdien stemmen de drie kennisinstituten hun activiteiten voor de ministeries van VWS en LNV op elkaar af. Het parapluproject dat sindsdien is opgestart 'Gezondheidseffecten van groenten en fruit', heeft tot doel de kennisbehoefte van overheid, maatschappelijke praktijkgerichte organisaties en wetenschap in kaart te brengen. In dit geval met betrekking tot obesitas, een belangrijk probleem waarmee de maatschappij zich geconfronteerd ziet
  Samenwerking rondom de implementatie van een landelijke actie : De scholenactie ‘Ga voor gezond!’
  Wagemakers, A. ; Blok, M. ; Bon, S. ; Jansen, J. - \ 2010
  Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 88 (2010)7. - ISSN 1388-7491 - p. 358 - 361.
  gezondheidsbevordering - basisonderwijs - gezondheidsbescherming - basisscholen - voeding en gezondheid - health promotion - elementary education - health protection - elementary schools - nutrition and health
  De nationale scholenactie 'Ga voor gezond!' van het Gezondheidsinstituut NIGZ heeft tot doel om scholen op een laagdrempelige manier met thema's op het gebied van gezondheid en veiligheid in aanraking te laten komen. Dit artikel beschrijft Ga voor gezond!, de resultaten van het onderzoek en de factoren die van belang zijn bij de samenwerking en kennisuitwisseling rondom een landelijke actie.
  Consument op automatische piloot laat zich moeilijk verleiden
  Riet, J.P. van 't - \ 2010
  Kennis Online 7 (2010)okt. - p. 3 - 5.
  gezondheidsbevordering - consumentengedrag - levensstijl - voedselconsumptie - voeding en gezondheid - health promotion - consumer behaviour - lifestyle - food consumption - nutrition and health
  Mensen verleiden om gezond te leven is lastiger dan je denkt. Je maakt niet de hele dag rationele keuzes. En met eten alom aanwezig, val je al snel voor instant genot. Wat helpt zijn gezonde alternatieven en meer ruimte om te bewegen. Mensen leren om zichzelf te beheersen is misschien wel minstens zo effectief.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.