Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Benutting van najaarsgras in de geitenhouderij
  Eekeren, N.J.M. van - \ 2010
  Biokennis
  biologische landbouw - geitenhouderij - herfst - graskuilvoer - hooi - grasbrokken - eiwit - voersamenstelling - organic farming - goat keeping - autumn - grass silage - hay - grass pellets - protein - feed formulation
  Door weersomstandigheden is najaargras vaak moeilijk in te kuilen. Aan de andere kant bevat najaarsgras, door het hogere klaveraandeel, juist het eiwit wat de geiten in het rantsoen hard nodig hebben. Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) is vaak een knelpunt op melkproducerende biologische bedrijven. Door gras kunstmatig te laten drogen, kan het eiwit in grasklaver als DVE benut worden. In dit dossier leest u meer over verschillende afwegingen om najaarsgras in te kuilen of kunstmatig te laten drogen, en eventueel in brok te laten persen.
  Benutting van najaarsgras
  Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W. ; Wit, J. de - \ 2009
  BioKennis bericht Geiten 5 (2009). - 4
  biologische landbouw - geitenhouderij - diervoeding - klaverkuilvoer - melkveehouderij - voederwaardering - voedertabellen - grasbrokken - geiten - grasklaver - organic farming - goat keeping - animal nutrition - clover silage - dairy farming - feed evaluation - feed composition tables - grass pellets - goats - grass-clover swards
  Door weersomstandigheden is najaargras vaak moeilijk in te kuilen. Aan de andere kant bevat najaarsgras, door het hoger klaveraandeel, juist het eiwit wat de geiten in het rantsoen hard nodig hebben. Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) is vaak een knelpunt op melkproducerende biologische bedrijven. Door gras kunstmatig te laten drogen kan het eiwit in grasklaver als DVE benut worden. In dit Biokennisbericht schetsen onderzoekers van het Louis Bolk Instituut de verschillende afwegingen om najaarsgras in te kuilen of kunstmatig te laten drogen en eventueel in brok te laten persen
  Bepaling van het gehalte aan toegevoegd bindmiddel op basis van melasse
  Frijns, L.M.H. ; Muuse, B.G. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.07) - 3
  melasse - glucose - fructose - sucrose - luzernebrokken - grasbrokken - korrelvoer - molasses - glucose - fructose - sucrose - lucerne pellets - grass pellets - pelleted feeds
  In 10 melasses en luzernemelen, grasmelen en mengsels van beide werd het gehalte bepaald aan glucose, fructose en saccharose. Ook werd nagegaan of in melasse het gehalte aan raffinose als kenmerk gebruikt zou kunnen worden. Tevens werd in de monsters melasse het vochtgehalte bepaald.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.