Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 52

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Krapper bemesten gras : celwandvertering punt van zorg
  Sebek, L.B.J. ; Bannink, A. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)3. - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 27.
  melkveehouderij - melkvee - mest - graskuilvoer - diervoedering - diervoeding - bemesting - dairy farming - dairy cattle - manures - grass silage - animal feeding - animal nutrition - fertilizer application
  Uitvoering van de mestwetgeving kan tot gevolg hebben dat grasproducten minder goed door de koe benut worden. Dat blijkt uit resultaten van proefbedrijf De Marke (V-focus februari 2009). Om vermindering van de melkproductie te voorkomen zal in de praktijk het rantsoen aangevuld worden met aangekocht (kracht)voer. Het is echter de vraag of dat een goede keuze is bij een toenemende druk om de bemesting te verminderen en om de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen te verminderen. Logischer lijkt het om onder die omstandigheden te kiezen voor het beter benutten van het zelfgeteelde gras.
  Mineralen nodig voor goede vruchtbaarheid
  Smolders, E.A.A. - \ 2009
  BioKennis bericht Zuivel & rundvlees 14 (2009).
  biologische landbouw - koeien - melkveehouderij - vruchtbaarheid - diervoeding - mineralen - sporenelementen - ruwvoer (forage) - graskuilvoer - selenium - zink - koper - organic farming - cows - dairy farming - fertility - animal nutrition - minerals - trace elements - forage - grass silage - selenium - zinc - copper
  Alle mineralen, spoorelementen en vitaminen zijn belangrijk voor het goed functioneren van de koe. Hoe beter mineralen en spoorelementen in balans zijn in het rantsoen, hoe beter de benutting door het vee zal zijn. Er is echter een aantal elementen dat direct van belang is voor de vruchtbaarheid. In dit BioKennisbericht komen die elementen aan de orde. Daarbij leest u wat de kans dat er onvoldoende (of teveel) in het rantsoen aanwezig is en hoe problemen opgelost kunnen worden
  Voer en voederwinning op eigen wijze
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  S.l. : Bioveem
  kuilvoer - graskuilvoer - stro - voedingsrantsoenen - biologische landbouw - melkveehouderij - silage - grass silage - straw - feed rations - organic farming - dairy farming
  André Mulder heeft een eigen manier waarop hij zijn voederwinning rondzet. Ook gebruikt hij krachtvoer en mineralen op een geheel eigen wijze.
  Can herbage nitrogen fractionation in Lolium perenne be improved by herbage management?
  Hoekstra, N.J. ; Struik, P.C. ; Lantinga, E.A. ; Amburgh, M.E. van; Schulte, R.P.O. - \ 2008
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)2. - ISSN 1573-5214 - p. 167 - 180.
  lolium perenne - stikstofgehalte - stikstof - eiwitanalyse - eiwitopname - graskuilvoer - grasmaaisel - afsnijhoogte - oogsttijdstip - lolium perenne - nitrogen content - nitrogen - protein analysis - protein uptake - grass silage - grass clippings - cutting height - harvesting date - water-soluble carbohydrate - neutral detergent fiber - in-sacco degradation - grazing dairy-cows - organic-matter - chemical-composition - animal nutrition - crude protein - grass - system
  The high degradability of grass protein is an important factor in the low nitrogen (N) utilization of grazing bovines in intensive European grassland systems. We tested the hypothesis that protein degradability as measured by the Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS) protein fractionation scheme, can be manipulated by herbage management tools, with the aim to reduce N loss to the environment. A field experiment comprising the factorial combinations of three fertilizer N application rates, three regrowth periods, two perennial ryegrass, Lolium perenne, cultivars and two cutting heights was conducted. The plots were sampled during four seasons and protein fractions were determined in both sheath and lamina material. The protein was highly soluble and on average 19% and 28% of total N was in the form of non-protein N, 16% and 19% in the form of buffer-soluble protein, 52% and 40% in the form of buffer-insoluble protein, and 12% and 13% in the form of potentially available cell wall N for lamina and sheath material, respectively. In both materials only 0.9% of total N was present as unavailable cell wall N. In general the herbage management tools investigated did not have much effect on protein fractionation. The effects of regrowth period, cultivar and cutting height were small and inconsistent. High N application rates significantly increased protein degradability, especially during late season. This is relevant, as it has been shown that enhanced protein degradation increases the potential N loss through urine excretion at a time when urine-N excreted onto pasture is prone to leaching. However, the effect was most evident for sheath material, which forms only a small proportion of the animals¿ intake. It was concluded that there appears to be little scope for manipulating the herbage-N fractionation through herbage management. The consequences for modelling herbage quality could be positive as there does not seem to be a need to model the individual N fractions; in most cases the N fractions can be expressed as a fixed proportion of total N instead
  Eiwitwaarde vers gras = Protein evaluation fresh gras
  Klop, A. ; Jonge, L.H. de; Brandsma, G.G. - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 124) - 11
  begrazing - graskuilvoer - graslanden, conditie - gewaskwaliteit - eiwitgehalte - chemische samenstelling - voedingswaarde - eiwitverteerbaarheid - grazing - grass silage - grassland condition - crop quality - protein content - chemical composition - nutritive value - protein digestibility
  Het CVB van het Productschap Diervoeder heeft het eiwitwaarderingsysteem uit 1991 in 2007 herzien. Daarvoor zijn van diverse voedermiddelen aanvullende analyses gedaan om tot betrouwbare rekenregels te komen. Voor vers gras is aanvullend onderzoek gedaan naar de oplosbare en uitwasbare fractie van ruw eiwit. In het DVE/OEB- 2007 systeem worden die gegevens gebruikt om te komen tot een betrouwbare schatting van de hoeveelheid darmverteerbaar bestendig eiwit en microbieel eiwit. Het CVB heeft de onderzoeksgegevens toegepast in de nieuwe rekenregels van het DVE/OEB-2007 systeem. Voor zowel de uitwasbare als de oplosbare eiwitfractie wordt een vaste waarde gehanteerd van 5,7%. Met het verbeterde systeem wordt de DVE waarde van vers gras gemiddeld 7% lager gewaardeerd dan voorheen. De OEB waarde stijgt met gemiddeld 7%. De verandering is niet alleen het gevolg van de uit dit onderzoek verkregen resultaten maar vooral ook met gewijzigde rekenregels voor Fermenteerbare Organische Stof en daarmee voor de hoeveelheid darmverteerbaar microbieel eiwit (DVME)
  'Vertrouw op weerstand van de koe' : Gerard Keurentjes gebruikt al vijf jaar geen antibiotica meer bij zijn koeien
  Keurentjes, G. - \ 2007
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost 3 (2007)6. - ISSN 1871-0891 - p. 16 - 16.
  melkveehouderij - melkvee - diergezondheid - weerstand - ziekteresistentie - celgetal - graskuilvoer - kuilvoer - droge stof - suikergehalte - diervoeding - dairy farming - dairy cattle - animal health - resistance - disease resistance - somatic cell count - grass silage - silage - dry matter - sugar content - animal nutrition
  Gerard Keurentjes houdt zijn koeien gezond met veel aandacht voor de bodem en de weerstand van zijn vee
  Voeding van natuurgras aan melkvee met een zelfsturend voeradvies = Feeding of nature grass to dairy cattle with an adaptive feed advice
  Remmelink, G.J. ; Andre, G. ; Bleumer, E.J.B. ; Houwelingen, K.M. van; Schooten, H.A. van - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 76) - 24
  melkveehouderij - melkvee - melkproductie - ruwvoer (forage) - voeropname - krachtvoeding - graskuilvoer - kosten - melkveevoeding - dairy farming - dairy cattle - milk production - forage - feed intake - force feeding - grass silage - costs - dairy cattle nutrition
  Dit rapport beschrijft het effect van vervanging van gangbaar ruwvoer door natuurgraskuil op basis van het saldo melkopbrengst minus voerkosten door evaluatie met het dynamisch of zelfsturend voeradvies. Een beperkt aandeel natuurgras in het rantsoen blijkt economisch voordelig te zijn
  Dichtheidsbepaling maïs- en graskuilen met boormonsters = Defining density of maize and grass silages through core samples
  Schooten, H.A. van; Dongen, C.A. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 64) - 23
  maïskuilvoer - graskuilvoer - dichtheid - kernmonstertrekkers - dierhouderij - maize silage - grass silage - density - core samplers - animal husbandry
  In 2006 is onderzoek gedaan naar de dichtheid van 13 maïs- en 9 graskuilen. Bijstelling naar boven van de oude dichtheidsnormen van maïs- en graskuilen met resp. 20 en 10% lijkt gerechtvaardigd. In de praktijk is bij de meeste maïs- en graskuilen niet mogelijk is om met een beperkt aantal boringen de dichtheid te voorspellen
  Bemesting en kwaliteit graskuil : Koeien & Kansen, 1997-2003
  Boer, D.J. den; Bakker, R.F. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Koeien & kansen rapport 25) - 43 p.
  melkveebedrijven - graslandbeheer - stikstofmeststoffen - ruwvoer (roughage) - graskuilvoer - kuilvoerkwaliteit - mineraalgehalte - gewasopbrengst - bemesting - mineralenboekhouding - dairy farms - grassland management - nitrogen fertilizers - roughage - grass silage - silage quality - mineral content - crop yield - fertilizer application - nutrient accounting system
  Een daling van de stikstofbemesting heeft invloed op de opbrengst en op de kwaliteit van het gewonnen ruwvoer. In dit rapport is het effect van de dalende bemesting en van een gewijzigd graslandmanagement op de kuilkwaliteit en op de minerale samenstelling van de graskuilen beschreven
  Afnemende bemesting en toch hoge voederwaarde en goede kuilkwaliteit
  Boer, D.J. den; Bakker, R. - \ 2005
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2005 (2005)18. - p. 3 - 3.
  melkveehouderij - graslandbeheer - stikstofmeststoffen - ruwvoer (roughage) - graskuilvoer - kuilvoerkwaliteit - mineraalgehalte - gewasopbrengst - bemesting - mineralenboekhouding - dairy farming - grassland management - nitrogen fertilizers - roughage - grass silage - silage quality - mineral content - crop yield - fertilizer application - nutrient accounting system
  De stikstofgift op grasland is, als gevolg van MINAS, in de periode 1999–2003 sterk verminderd. Hierdoor daalde het ruweiwitgehalte in graskuil. Ondanks deze daling zijn de deelnemers van Koeien & Kansen erin geslaagd kuilen te winnen van goede kwaliteit met een hoge voederwaarde. Hoe hebben ze dit aangepakt en hoe is dit nog verder te verbeteren? En hoe staat het met de voorziening met mineralen en spoorelementen?
  Sporen van boterzuurbacteriën; plaaggeest van kuil tot kaas
  Schooten, H.A. van; Slaghuis, B.A. ; Wemmenhove, H. ; Vissers, M. - \ 2005
  Wageningen : Animal Sciences Group - 31
  melkveehouderij - rauwe melk - melkkwaliteit - boterzuurbacteriën - hygiëne - kuilvoerbereiding - kuilvoerkwaliteit - graskuilvoer - maïskuilvoer - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - raw milk - milk quality - butyric acid bacteria - hygiene - silage making - silage quality - grass silage - maize silage - farm management
  In deze brochure wordt ingegaan op factoren die van invloed zijn op de besmetting van rauwe melk met sporen van boterzuurbacteriën. Daarbij is met name gekeken naar de aspecten van de voederwinning, de bewaring van het voer, de hygiëne op het bedrijf en het melken
  Beheersgras smaakt - Melkkoeien nemen meer beheersgras op dan gedacht
  Remmelink, G.J. - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)17. - ISSN 0168-7565 - p. 75 - 75.
  melkveehouderij - melkkoeien - rundveevoeding - voer - graskuilvoer - agrarische bedrijfsvoering - voeropname - natuurbescherming - agrarisch natuurbeheer - dairy farming - dairy cows - cattle feeding - feeds - grass silage - feed intake - farm management - nature conservation - agri-environment schemes
  Omdat de energiewaarde van beheersgras laag is zijn melkveehouders vaak huiverig om dit gras aan hun melkgevende koeien te voeren. Uit onderzoek blijkt nu dat melkkoeien meer ruwvoer nemen, wanneer het voor ca. 25 procent uit beheerskuil bestaat
  Beheersgraskuil als voeder voor melkgevende koeien = Grassilage form nature conservation areas as forage for lactating dairy cows
  Duinkerken, G. van; Remmelink, G.J. ; Valk, H. ; Houwelingen, K.M. van; Hettinga, K.A. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee )
  melkkoeien - melkveehouderij - graskuilvoer - rundveevoeding - milieubeheer - natuurbescherming - nederland - dairy cows - dairy farming - grass silage - cattle feeding - environmental management - nature conservation - netherlands
  The response of lactating dairy cows on diets with varying ratio’s of common grass silage (approx. 6.2 MJ NEL/kg DM) and grass silage from nature conservation areas (approx. 4.8 MJ NEL/kg DM) was studied in a feeding trial with 36 HF dairy cows. If grass silage from nature conservation areas is harvested under good conditions and well conserved, a “nature grass silage” / “common grass silage” ratio of 25/75 (on DM basis) does not reduce feed intake compared to 100% common grass silage. Intake of “nature grass silage” in the experiment was higher than expectations based on the satiety value of the forage. Total intake of NEL decreases, when common grass silage is replaced by nature grass silage. As a consequence, milk yield is reduced. However, negative milk performance effects of feeding nature grass silage are overestimated in common practice, because of the compensating effect of nature grass silage on feed intake
  Zijkant kuilen kwetsbaar : rand van graskuil vaak broeinest van boterzuurbacteriën : serie boterzuur, plaaggeest van kuil tot kaas
  Schooten, H.A. van - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)9. - ISSN 0168-7565 - p. 58 - 59.
  grassen - graskuilvoer - kuilvoerbereiding - kuilvoerkwaliteit - boterzuurbacteriën - agrarische bedrijfsvoering - grasses - grass silage - silage making - silage quality - butyric acid bacteria - farm management
  Deel 1 van een serie van 6 over maatregelen voor het tegengaan van de boterzuurbacterie
  Het cliché: eiwittekort op biologische melkveebedrijven : verschillende bedrijfsvoeringen tonen aan dat dit goed is op te lossen
  Plomp, M. - \ 2004
  Ekoland 24 (2004)6. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
  biologische landbouw - melkveehouderij - melkveebedrijven - rundveevoeding - ruwvoer (forage) - ruwvoer (roughage) - veevoeder - voer - voedingsrantsoenen - voersamenstelling - voederwaardering - voedingswaarde - eiwitwaarde - eiwitten - eiwit - grassen - graskuilvoer - graslandbeheer - klavers - agrarische bedrijfsvoering - voedergrassen - organic farming - dairy farming - dairy farms - cattle feeding - forage - roughage - fodder - feeds - feed rations - feed formulation - feed evaluation - nutritive value - protein value - proteins - protein - grasses - grass silage - grassland management - clovers - farm management - fodder grasses
  Door een laag eiwitgehalte in het ruwvoer is er op veel biologische melkveebedrijven in de stalperiode een tekort aan eiwit in het rantsoen. Dit tekort moet vervolgens aangevuld worden met duur eiwitrijk krachtvoer. Uit ervaringen van melkveehouders die deelnemen aan het project Bioveem blijkt dat het eiwittekort sterk verminderd kan worden door beter in te spelen op de mogelijkheden van gras en grasklaver en het eiwit uit het najaarsgras beter te benutten. Met meer aandacht voor maaitijstip, inkuilmethode, beweidingsintensiteit, bijvoeding en rantsoensamenstelling is de eiwitbenutting te verbeteren; het eiwitoverschot in de herfst kan dan benut worden in andere perioden van het jaar. De noodzaak hiertoe wordt alleen maar groter, omdat in de toekomst de eiwitrijke grondstoffen van biologisch krachtvoer duurder zullen worden
  Kraken van beheersgras : een korte literatuurstudie als onderdeel van het project Kraken van beheersgras
  Kasper, G.J. ; Kommers, M.A.W. - \ 2004
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij - 10
  natuurlijke graslanden - voedingswaarde - grasmeel - graskuilvoer - natural grasslands - nutritive value - grass meal - grass silage
  Een korte literatuurstudie als onderdeel van het project ‘Kraken van beheersgras’. Het ontsluiten van een ruwvoeder (zoals beheersgras) is een methode om de voederwaarde te verhogen. In ruwvoeders zitten stoffen (cellulose en hemi-cellulose) diein principe goed verteerbaar zijn voor runderen, maar doordat ze opgesloten zijn in de houtstof (lignine) niet bereikbaar zijn voor de pensbacteriën. Wanneer deze houtstof bewerkt wordt komen genoemde stoffen vrij hetgeen de voerderwaarde verhoogt.Melkvee kan daardoor meer van dit type gras opnemen en benutten, waardoor een hogere melkproductie bereikt kan worden. Tot nu toe is echter geen onderzoek gedaan naar de werking van verschillende middelen op beheersgras met een relatief laagdrogestofgehalte.
  Voldoende vitaminen: Gezonde koeien zonder toevoeging
  Smolders, E.A.A. - \ 2004
  Veeteelt 21 (2004)15. - ISSN 0168-7565 - p. 63 - 63.
  melkveehouderij - biologische landbouw - rundveevoeding - vitaminen - voedertoevoegingen - diergezondheid - agrarische bedrijfsvoering - graskuilvoer - klaverkuilvoer - dairy farming - organic farming - cattle feeding - grass silage - clover silage - vitamins - feed additives - animal health - farm management
  Volgens biologische richtlijnen mogen geen synthetische vitaminen verstrekt worden aan koeien. Maar zonder extra toevoeging kan er volgens berekeningen bij koeien een tekort ontstaan aan vitamine D en E. Met het oog hierop zijn op Bioveem-bedrijven en op bedrijven van het Vitamineproject de grasklaverkuilen op vitamine-gehaltes onderzocht
  Spoorelementen - Tekorten in gras aanvullen voor rundvee
  Remmelink, G.J. ; Ouweltjes, W. - \ 2004
  Veeteelt 21 (2004)5. - ISSN 0168-7565 - p. 63 - 63.
  graslanden - graslandbeheer - rundveevoeding - melkveehouderij - graskuilvoer - samenstelling - bijvoeding - aanvullend voer - grasslands - grassland management - cattle feeding - dairy farming - grass silage - composition - supplementary feeding - supplementary feeds
  Gewezen wordt op het feit dat in het algemeen de minerale samenstelling van gras en graskuil niet goed afgestemd is op de behoefte van melkkoeien en jongvee, en daarom aanvulling met een mineralenmengsel nodig heeft
  Passage of 13C-labelled feed components through the digestive tract of dairy cows
  Pellikaan, W.F. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Seerp Tamminga, co-promotor(en): Jan Dijkstra; H. Boer. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789085040750 - 188
  melkkoeien - melkvee - voer - spijsverteringskanaal - isotopenlabelling - merkers - grassen - graskuilvoer - voederwaardering - voedingsfysiologie - dairy cows - dairy cattle - feeds - digestive tract - isotope labeling - markers - grasses - grass silage - feed evaluation - nutrition physiology
  Keywords: fractional passage rate, grass, silage, 13 C-isotope, internal markers, dairy cows

  The main aim of this thesis was to acquire knowledge on the feed specific fractional passage rates of feedstuffs and feed components through different compartments of the gastro-intestinal tract of dairy cows. Fractional passage rates form, next to fractional degradation rates, the determining factors to quantify the escape part of feed components from the rumen. Current feed evaluation systems use feed specific fractional degradation rates, but adopt fixed fractional passage rates. It is increasingly realised that also passage rates vary, amongst others with the level of feed intake, diet quality and diet composition. Besides, international developments in feed evaluation move towards so-called "nutrient based" feed evaluation systems that are more dynamic in nature. Knowledge on feed specific fractional passage rates is essential to further develop such dynamic systems. To meet our main aim, several animal trials were conducted in which the passage behaviour of feed particles originating from grass and grass silages were studied and compared with the traditionally used external markers Cr-NDF and Co-EDTA, using rumen and ileum cannulated animals. The roughages were labelled with the stable isotope of carbon ( 13 C), thus allowing to follow the passage behaviour of the dry matter, the cell wall and the non cell wall fractions. In all cases, 13 C gave slower ruminal passage rates compared to the external markers, and with respect to the labelled fractions the 13 C-labelled cell wall fractions gave the slowest fractional passage rates. A reduction in the level of feed intake of 40% gave decreased marker passage rates with the highest impact on the rumen residence times for the cell wall fractions. The effect of roughage quality on ruminal marker passage was more pronounced for the internal markers compared to the external markers. In combination with in situ degradation characteristics our data indicates that 13 C seems to be a useful tool to quantify the relations between passage and degradation. Based on our findings it was concluded that the fixed fractional passage rates currently adopted in the Dutch protein evaluation system overestimate the in vivo situation. Besides, our data suggests the possibilities to introduce feed component specific fractional passage rates as a function of animal and dietary characteristics.
  Cigarant als krachtvoervervanger in een graskuilrantsoen voor melkvee
  Klop, A. ; Remmelink, G.J. ; Houwelingen, K.M. van - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 17
  melkvee - melkveehouderij - rundveevoeding - cichorei - bijproducten - vloeibaar afval - pulp - concentraten - graskuilvoer - diervoeding - diervoedering - dairy cattle - dairy farming - cattle feeding - chicory - byproducts - liquid wastes - pulps - concentrates - grass silage - animal nutrition - animal feeding
  Cigarant® is een product dat beschikbaar komt bij de verwerking van cichoreiwortels. Het product wordt met een droge-stofgehalte van ± 23 % afgezet als vochtrijk diervoeder in de rundveehouderij en lijkt wat betreft toepassingsmogelijkheden veel op bietenperspulp. Het is een energierijk product dankzij veel goed verteerbare celwanden. Op Praktijkcentrum Zegveld is tijdens de winterperiode 2002/2003 een voederproef uitgevoerd, waarin een deel van het krachtvoer werd vervangen door Cigarant®
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.