Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 45

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effect van weglaten van antimicrobiele groeibevorderaars bij vleesvarkens
  Krimpen, M.M. van; Vereijken, P.F.G. ; Vos, H.J.P.M. ; Binnendijk, G.P. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport. Varkens 4) - 24
  varkens - slachtdieren - groeibevorderaars - anti-infectieuze middelen - voedertoevoegingen - verwijdering - varkensvoeding - diergezondheid - prestatieniveau - veeartsenijkunde - pigs - meat animals - growth promoters - antiinfective agents - feed additives - removal - pig feeding - animal health - performance - veterinary medicine
  Het PV heeft in 2000 een monitoringsonderzoek uitgevoerd bij 89 vleesvarkensbedrijven. Het doel van dit onderzoek was het zo goed mogelijk kwantificeren van het effect van het weglaten van AMGBTs in het voer van vleesvarkens op diergeneesmiddelengebruik, ziekte-incidentie, sterfte en technische en economische resultaten.
  VFAppetite en V&V als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen
  Wijnands, A.L. ; Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Lierop, A.H.A.A.M. van - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij 20) - 15
  biggen - spenen - diervoeding - diervoedering - samenstelling - groeibevorderaars - anti-infectieuze middelen - voedertoevoegingen - piglets - weaning - animal nutrition - animal feeding - composition - growth promoters - antiinfective agents - feed additives
  In de veehouderij maakt men op dit moment veelvuldig gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in voeders voor landbouwhuisdieren. Het gebruik van AMGB's wordt in de toekomst mogelijk verboden, omdat het gebruik ervan resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. Met dit vooruitzicht is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten als alternatief voor AMGB's. :In opdracht van Manids Feed Ing BV is op het Praktijkcentrum Sterksel nagegaan wat het effect is van VFAppetitee en V&Ve als alternatief voor AMGB's op technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen. In dit experiment zijn drie proefbehandelingen met elkaar vergeleken; een positieve en negatieve controle en de behandeling met VFAppetitee en V&Ve. Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. De biggen zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In totaal zijn 600 biggen gevolgd. Per behandeling zijn 20 herhalingen uitgevoerd.
  Acid Lecithin als alternatief voor amgb's bij gespeende biggen
  Wijnands, A.L. ; Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij 17) - 14
  biggen - spenen - diervoeding - diervoedering - samenstelling - groeibevorderaars - anti-infectieuze middelen - voedertoevoegingen - piglets - weaning - animal nutrition - animal feeding - composition - growth promoters - antiinfective agents - feed additives
  In de veehouderij maakt men op dit moment veelvuldig gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in voeders voor landbouwhuisdieren. Het gebruik van AMGB's wordt in de toekomst mogelijk verboden, omdat het gebruik ervan resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. Met dit vooruitzicht is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten als alternatief voor AMGB's. :In opdracht van Kemin Europa N.V. is op het Praktijkcentrum Rosmalen nagegaan wat het effect is van vervanging van fumaarzuur en AMGB door Acid Lecithine. In dit experiment zijn drie proefbehandelingen met elkaar vergeleken; een positieve en negatieve controle en de behandeling met Acid Lecithine (dosering: 3,5 kg per ton voer). :Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. De biggen zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In totaal zijn 540 biggen gevolgd. Per behandeling zijn 18 herhalingen uitgevoerd.
  Digestarom als alternatief voor amgb's bij gespeende biggen
  Wijnands, A.L. ; Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij 3) - 30
  biggen - postspeeninterval - medicinale planten - antimicrobe-eigenschappen - medicinaal voer - groeibevorderaars - voedertoevoegingen - varkenshouderij - dierlijke productie - prestatieniveau - varkensvoeding - alternatieve methoden - piglets - postweaning interval - medicinal plants - antimicrobial properties - medicated feeds - growth promoters - feed additives - pig farming - animal production - performance - pig feeding - alternative methods
  Het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) staat ter discussie en wordt in de toekomst mogelijk verboden. Met het vooruitzicht hierop is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten die en alternatief moeten zijn voor AMGB's. In opdracht van Speerstra Feed Ingredients BV is op het Praktijkcentrum Rosmalen nagegaan wat het effect is van Digestarome (een kruidenmengsel) als alternatief voor AMGB. :Er zijn twee experimenten uitgevoerd, met elk drie proefbehandelingen (een positieve en negatieve controle en de behandeling met Digestarome). In beide experimenten werd Digestarome 1322 (Premium)- appel/kaneel in een dosering van 300 gram/ton voer gebruikt. Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. :De biggen zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In beide experimenten zijn 540 biggen gevolgd. Per behandeling zijn 18 herhalingen uitgevoerd.
  Intibo als alternatief voor amgb's bij gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Plagge, J.G. ; Prado, C. del - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij 2) - 31
  biggen - postspeeninterval - inuline - fructanen - oligosacchariden - medicinale planten - antimicrobe-eigenschappen - medicinaal voer - groeibevorderaars - voedertoevoegingen - varkenshouderij - dierlijke productie - prestatieniveau - varkensvoeding - alternatieve methoden - piglets - postweaning interval - inulin - fructans - oligosaccharides - medicinal plants - antimicrobial properties - medicated feeds - growth promoters - feed additives - pig farming - animal production - performance - pig feeding - alternative methods
  Het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) staat ter discussie en wordt in de toekomst mogelijk verboden. Met het vooruitzicht hierop is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten die een alternatief moeten zijn voor AMGB's. :Op verzoek van Speerstra Feed Ingredients BV te Lemmer heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Intiboe, een fructooligosaccharide, als alternatief voor AMGB. :In het onderzoek zijn twee experimenten uitgevoerd, met elk drie proefbehandelingen (een positieve en negatieve controle en de behandeling met Intiboe). In beide experimenten werd een dosering van 300 gram/ton werkzame stof Intiboe toegepast. In experiment I werd een verdund (10 %-tig) mengsel (Intiboe 9-10) verwerkt en in experiment II een onverdund product (Intiboe9). Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. Zij zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In beide experimenten zijn circa 540 biggen gevolgd. Per behandeling zijn 18 herhalingen uitgevoerd.
  Zonder AMGB en koper 30g minder groei
  Krimpen, M. van; Jongbloed, A. - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)3. - ISSN 1570-8578 - p. 20 - 21.
  varkensvoeding - voersamenstelling - voer - diervoedering - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - antibiotica - toevoegingen - koper - biggen - varkens - afmesten - mestresultaten - voederconversie - prestatieniveau - groei - voeropname - rentabiliteit - rendement - kosten-batenanalyse - bedrijfsresultaten in de landbouw - pig feeding - feed formulation - feeds - animal feeding - feed additives - growth promoters - antibiotics - additives - copper - piglets - pigs - finishing - fattening performance - feed conversion - performance - growth - feed intake - profitability - returns - cost benefit analysis - farm results
  Ondanks een hoge gezondheidsstatus blijkt dat gelijktijdig weglaten van AMGB's en verlaging van het kopergehalte in varkensvoer leidt tot verminderde dierprestaties van biggen en vleesvarkens. Het weglaten kost 30 gram groei per dier per dag in zowel de opfokperiode als de vleesvarkensfase. Ook blijkt dat het positieve effect van groeibevorderende stoffen tijdens de opfokperiode volledig verloren gaat als daarna wordt overgeschakeld op voer zonder groeibevorderende stoffen. Het weglaten van AMGB's komt echter wel de economische resultaten ten goede. Het saldo per afgeleverd vleesvarken verbetert met 0,40 Euro wanneer de groeibevorderende stoffen tijdens het hele traject uit het voer worden weggelaten.
  Antimicrobiële stoffen uit planten als potentiële vervangers van antimicrobiële groeibevorderaars in diervoeders
  Koning-Boucoiran, C.F.S. ; Loo, E.N. van - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International - 30
  planten - antimicrobe-eigenschappen - antibiotica - plantensamenstelling - groeibevorderaars - diervoeding - AMGB - veehouderij - plants - antimicrobial properties - antibiotics - plant composition - growth promoters - animal nutrition
  Ropadiar als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 205) - 14
  varkens - spenen - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - antimicrobe-eigenschappen - etherische oliën - plantaardige oliën - origanum vulgare - pigs - weaning - feed additives - growth promoters - antimicrobial properties - essential oils - plant oils - origanum vulgare
  Op verzoek van Ropapharm B.V. te Zaandam heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Ropadiar e , een etherische olie van de oreganoplant, als alternatief voor AMGB. Oregano-olie heeft antibacteriële eigenschappen
  Humisolve als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. ; Binnendijk, G.P. ; Kleij, A. ten - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 204) - 14
  varkens - spenen - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - antimicrobe-eigenschappen - humuszuren - organische zuren - pigs - weaning - feed additives - growth promoters - antimicrobial properties - humic acids - organic acids
  Op verzoek van Faust Bio-AG Inc. Europe te Nederweert heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Humisolve e , een humuszuur, als alternatief voor AMGB.
  VF Appetite en V&V als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. ; Binnendijk, G.P. ; Kleij, A. ten - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 203) - 16
  varkens - spenen - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - antimicrobe-eigenschappen - pigs - weaning - feed additives - growth promoters - antimicrobial properties
  Op verzoek van Manids Feed Ing BV te Veghel heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van VF Appetite e en V&V e , een combinatie van organische zuren, als alternatief voor AMGB
  Biosaf als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 202) - 15
  varkens - varkenshouderij - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - antimicrobe-eigenschappen - gisten - voederconversie - economische analyse - productiviteit - pigs - pig farming - feed additives - growth promoters - antimicrobial properties - yeasts - feed conversion - economic analysis - productivity
  Op verzoek van Orffa B.V. te Giessen heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Biosafe Sc 47, een mengsel van levende gisten, als alternatief voor AMGB
  Anti-Microbiële GroeiBevorderaars en alternatieven : Vleeskuikenvoer zonder AMGB's: slechtere technische resultaten
  Harn, J. van - \ 2000
  De Pluimveehouderij 30 (2000)43. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 19.
  pluimveevoeding - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - medicinaal voer - antibiotica - prestatieniveau - pluimveehouderij - vleeskuikens - vleeskuikenresultaten - mierenzuur - poultry feeding - feed additives - growth promoters - medicated feeds - antibiotics - performance - poultry farming - broilers - broiler performance - formic acid
  Er hangt een verbod boven het gebruik van antibiotica als voerbespaarders/groeibevorderaars. Resultaten van onderzoek: vleeskuikenvoer zonder AMBG's (slechtere technische resultaten) en mierenzuur in vleeskuikenvoer (perspectiefvol).
  Influence of enteroguard on the performance and health of weaned piglets
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. - \ 2000
  Raalte etc. : Experimental Farm for Pig Husbandry "North- and East-Netherlands" [etc.] (Research report] / Research Institute for Pig Husbandry P 5.11) - 24
  diervoeding - varkens - biggen - biggenvoeding - voedertoevoegingen - medicinaal voer - knoflook - kaneel - groeibevorderaars - diergezondheid - animal nutrition - pigs - piglets - piglet feeding - feed additives - medicated feeds - garlic - cinnamon - growth promoters - animal health
  In a 39 day 2 x 2 factorial study, 660 crossbred piglets were used to examine whether Enteroguard (a combination of freeze-dried garlic and cinnamon oil) is an alternative feed additive to growth promoting antibiotics. Four experimental treatments were tested at the Experimental Farm for Pig Husbandry “North- and East-Netherlands” at Raalte
  Alternatieven voor antimicrobiele groeibevorderaars (AMGB's) in biggenvoeders
  Krimpen, M. van; Plagge, G. ; Kley, A. ten - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)4. - ISSN 1382-0346 - p. 7 - 7.
  biggenvoeding - voedertoevoegingen - medicinaal voer - groeibevorderaars - varkensvoeding - piglet feeding - feed additives - medicated feeds - growth promoters - pig feeding
  Op dit moment mogen nog slechts drie AMGB's verwerkt worden in varkensvoeders. Het is niet uitgesloten dat AMGB's vanwege mogelijke risico's voor de volksgezondheid binnen afzienbare tijd volledig verboden zullen zijn.
  De invloed van knoflook- en kaneelextracten op de technische resultaten en gezondheid van biggen
  Peet-Schwering, C. van der; Plagge, G. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)3. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 20.
  biggenvoeding - biggen - voer - voedertoevoegingen - medicinaal voer - knoflook - kaneel - groeibevorderaars - prestatieniveau - diergezondheid - piglet feeding - piglets - feeds - feed additives - medicated feeds - garlic - cinnamon - growth promoters - performance - animal health
  Onderzocht is of Enteroguard (een combinatie van knoflook- en kaneelextracten) een mogelijk alternatief is voor antimicrobiële groeibevorderaars in het voer voor gespeende biggen.
  Onderzoek naar alternatieven voor antimicrobiele groeibevorderaars (AMGB's) van start
  Krimpen, M. van; Peet-Schwering, C. van der - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)3. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 15.
  varkensvoeding - voedertoevoegingen - medicinaal voer - varkens - voer - groeibevorderaars - pig feeding - feed additives - medicated feeds - pigs - feeds - growth promoters
  Het gebruik van AMGB's staat ter discussie. Het is niet uitgesloten dat het gebruik van AMGB's binnen een aantal jaren volledig verboden gaat worden. Dit zou met name voor de diercategorie gespeende biggen gevolgen kunnen hebben voor technische resultaten en gezondheid.
  Monitoringsproject weglaten van AMGB's uit het voer van vleesvarkens
  Krimpen, M. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)1. - ISSN 1382-0346 - p. 2 - 3.
  varkens - varkensvoeding - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - monitoring - pigs - pig feeding - feed additives - growth promoters - monitoring
  Wat zijn de gevolgen van het weglaten van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) uit het voer van vleesvarkens?
  Weglaten AMGB's in vleeskuikenvoer: slechtere technische resultaten?
  Harn, J. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)2. - ISSN 0924-9087 - p. 14 - 16.
  pluimveevoeding - groeibevorderaars - voederconversievermogen - voederconversie - voedertoevoegingen - pluimveehouderij - lichaamsgewicht - poultry feeding - growth promoters - feed conversion efficiency - feed conversion - feed additives - poultry farming - body weight
  Uit onderzoek naar mogelijke alternatieven voor anti-microbiële groeibevorderaars, kortweg AMGB-s, bleek dat bij het weglaten er van de technische resultaten verminderen. Dit wordt met name veroorzaakt door een verslechtering van de voerconversie.
  Vleesvarkens in een alternatief houderijsysteem met of zonder voerbespaarders
  Huiskes, J.H. ; Plagge, J.G. - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.229) - 16
  varkens - slachtdieren - varkenshouderij - varkensvoeding - voederapparaten voor varkens - alternatieve landbouw - groeibevorderaars - scharrelhouderij - pigs - meat animals - pig farming - pig feeding - pig feeders - alternative farming - growth promoters - free range husbandry
  Een toenemend aantal consumenten, in binnen- en buitenland, wil varkensvlees waarvan bekend is dat het op een dier- en milieuvriendelijke manier is geproduceerd. Ook wil de consument de garantie dat het vlees geen residuen bevat van medicijnen of andere stoffen die de gezondheid kunnen schaden. Vanaf 1 oktober 1998 is de regelgeving verscherpt en mogen krachtvoeders voor geen enkele categorie scharrelvarkens voerbespaarders bevatten. Eerder vergelijkend onderzoek met vleesvarkens die werden gehouden volgens het reguliere systeem en vleesvarkens die werden gehouden volgens de normen voor scharrelvarkens toonde duidelijke verschillen aan in technische resultaten. Het doel van het onderzoek dat in dit verslag wordt beschreven was na te gaan of voerbespaarders, toegevoegd aan vleesvarkensvoer, invloed hebben op de technische resultaten van scharrelvleesvarkens
  De werking van beta-agonisten als groeibevorderaars
  Vlieger, J.F. de - \ 1992
  Wageningen : RIKILT-DLO (Rapport / DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (RIKILT-DLO) 92.49) - 63
  bèta-adrenerge agonisten - kalveren - werkwijze - groeibevorderaars - beta-adrenergic agonists - calves - mode of action - growth promoters
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.