Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Energetische kwaliteit en alternatieve weerstandsparameters bij melkkoeien = Energy quality and alternative parameters to detect resistance in dairy cows
  Smolders, E.A.A. ; Plomp, M. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 45) - 35
  melkveehouderij - biologische landbouw - diergezondheid - methodologie - bloedanalyse - haaranalyse - energie - weerstand - karakteristieken - alternatieve methoden - dairy farming - organic farming - animal health - methodology - blood analysis - hair analysis - energy - resistance - characteristics - alternative methods
  Biologische melkveehouders hebben via het project Bioveem gevraagd om gangbare en alternatieve meetmethoden te toetsen op hun bruikbaarheid voor biologische veehouderijbedrijven. In het onderzoek op zes biologische melkveebedrijven heeft een ervaren ecotherapeut de koeien en bedrijven energetisch beoordeeld. Daarnaast is in bloed gezocht naar bruikbare weerstandsparameters. Verder zijn haren van de koeien met een biotensor geanalyseerd. De uitkomsten van de metingen zijn gelegd naast de visuele waarnemingen aan de koe zelf zoals kleur, glans, huidbeschadigingen, alertheid, lichaamsconditie, kreupelheid en gezondheidsaandoeningen. De conclusie is dat de biologische veehouders die inzicht willen krijgen in de (ziekte)weerstand van hun koeien, het beste weer kunnen leren hoe ze een koe moeten ‘scoren’ op o.a. kleur, glans, alertheid, conditie en afwijkingen.
  Effecten van combinaties van androgenen bij kalveren: histologie en detectie van residuen van hormoonesters in haren
  Groot, M.J. ; Nielen, M.W.F. - \ 2005
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2005.008)
  androgenen - kalveren - histologie - residuen - haaranalyse - nadelige gevolgen - kennis - androgens - calves - histology - residues - hair analysis - adverse effects - knowledge
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.