Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Toepassingsmogelijkheden van herbiciden in de bloemzaadteelt 2012
  Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV
  bloementeelt - zaadproductie - zaadgewassen - onkruidbestrijding - herbiciden - herbicidenmengsels - toelating van bestrijdingsmiddelen - vollegrondsteelt - proefvelden - zeeuwse eilanden - floriculture - seed production - seed crops - weed control - herbicides - herbicide mixtures - authorisation of pesticides - outdoor cropping - experimental plots - zeeuwse eilanden
  Eén van de grootste knelpunten in de bloemzaadteelt vormt de onkruidbestrijding. Zonder een goede onkruidbestrijding is de teelt veelal gedoemd te mislukken. Reeds gedurende een aantal jaren wordt er onderzoek verricht naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in de bloemzaadteelt. In 2012 is onderzoek uitgevoerd middels een proef te St.- Annaland. In een screeningsproef zijn 53 gewassen en 24 herbiciden of combinaties hiervan bekeken.
  Stuifdekbestrijding in zetmeelaardappelen
  Boer, H. ; Olijve, A.J. ; Iperen, C. van - \ 2008
  [S.l.] : Productie Telen met toekomst (Praktijkbericht gewasbescherming Akkerbouw voorjaar 2008) - 2
  zetmeelgewassen - onkruidbestrijding - herbiciden - herbicidenmengsels - milieubeheersing - milieueffect - gewasbescherming - fabrieksaardappelen - starch crops - weed control - herbicides - herbicide mixtures - environmental control - environmental impact - plant protection - starch potatoes
  Vanaf 2008 is het gebruik van Gramoxone als middel om het stuifdek in zetmeelaardappelen te bestrijden niet meer toegestaan. Gramoxone werd in de afgelopen jaren zeer veel gebruikt om een aangelegd stuifdek dood te spuiten vóór opkomst van zetmeelaardappelen. In deze folder staan opties voor dit jaar (2008) om een stuifdek te bestrijden. Per optie is in de tabel aangegeven wat de milieubelasting is
  Het gebruik van MLHD in de aardappelteelt
  Kempenaar, C. ; Groeneveld, R.M.W. ; Uenk, D. - \ 2007
  aardappelen - herbiciden - onkruidbestrijding - herbicidenmengsels - dosering - geïntegreerde bestrijding - meting - registreren - akkerbouw - potatoes - herbicides - weed control - herbicide mixtures - dosage - integrated control - measurement - recording - arable farming
  MLHD (Minimale Letale Herbicide Dosering) is ontwikkeld voor rationeel gebruik van herbiciden om goede landbouwpraktijk (GAP) in geïntegreerde landbouw te ondersteunen. Waar mogelijk gebruikt MLHD een meettechniek om de onzekerheid over de herbidenwerking weg te nemen
  The effects of a pesticide mixture on aquatic ecosystems differing in trophic status: responses of the macrophyte Myriophyllum spicatum and the periphytic algal community
  Wendt-Rasch, L. ; Brink, P.J. van den; Crum, S.J.H. ; Woin, P. - \ 2004
  Ecotoxicology and Environmental Safety 57 (2004)3. - ISSN 0147-6513 - p. 383 - 398.
  aquatisch milieu - waterplanten - schadelijke waterplanten - asulam - herbicidenmengsels - lambda-cyhalothrin - metamitron - onbedoelde effecten - niet-doelorganismen - pesticidenresiduen - trofische graden - onkruiden - aquatic environment - aquatic plants - aquatic weeds - asulam - herbicide mixtures - lambda-cyhalothrin - metamitron - nontarget effects - nontarget organisms - pesticide residues - trophic levels - weeds - fresh-water microcosms - insecticide dursban(r) 4e - phytoplankton succession - pyrethroid insecticides - fungicide carbendazim - phosphorus release - final conclusions - primary producers - model-ecosystems - zooplankton
  The effects of a pesticide mixture (asulam, fluazinam, lambda-cyhalothrin, and metamitron) on aquatic ecosystems were investigated in 20 outdoor aquatic microcosms. Ten of the microcosms simulated mesotrophic aquatic ecosystems dominated by submerged macrophytes (Elodea). The others simulated eutrophic ecosystems with a high Lemna surface coverage (Lemna). This paper describes the fate of the chemicals as well as their effects on the growth of Myriophyllum spicatum and the periphytic algal community. In the Elodea-dominated microcosms significant increase in the biomass and alterations of species composition of the periphytic algae were observed, but no effect on M. spicatum growth could be recorded in response to the treatment. The opposite was found in the Lemna-dominated microcosms, in which decreased growth of M. spicatum was observed but no alterations could be found in the periphytic community. In the Elodea-dominated microcosms the species composition of the periphytic algae diverged from that of the control following treatment with 0.5% spray drift emission of the label-recommended rate (5% for lambda-cyhalothrin), while reduced growth of M. spicatum in the Lemna-dominated microcosms was recorded at 2% drift (20% for lambda-cyhalothrin). This study shows that the structure of the ecosystem influences the final effect of pesticide exposure.
  Hulpstoffen maken onkruidbestrijdingsmiddelen efficienter
  Schans, D.A. van der - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 2001 (2001)4. - ISSN 1385-5301 - p. 6 - 9.
  onkruidbestrijding - onkruiden - herbiciden - herbicidenmengsels - onkruiddodende eigenschappen - hulpstoffen - toevoegingen - formuleringen - dosering - doseringseffecten - toedieningshoeveelheden - gewasbescherming - chemische bestrijding - bestrijdingsmethoden - weed control - weeds - herbicides - herbicide mixtures - herbicidal properties - adjuvants - additives - formulations - dosage - dosage effects - application rates - plant protection - chemical control - control methods
  In kasproeven testte PPO de werkzaamheid van contactherbiciden in verschillende doseringen, en bij toevoeging van hulpstoffen, bij de bestrijding van de onkruiden melganzevoet en hanepoot. Uit de sterk verbeterde werking blijkt dat bij een verstandig gebruik van hulpstoffen de grenzen van LageDoseringsSystemen (LDS) nog niet zijn bereikt. In veldproeven werd de werking onderzocht van hulpstoffen bij lage doseringen van verschillende tankmixen herbiciden voor de bestrijding van perzikkruid en hanepoot in suikerbieten en maïs
  Aangepast doseringssysteem herbiciden in wintertarwe : kosten soms te verlagen tot 50 %
  Zeeland, M.G. van; Floot, H.W.G. ; Weide, R.Y. van der - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)4. - ISSN 1385-5301 - p. 16 - 20.
  onkruidbestrijding - onkruiden - tarwe - wintertarwe - gewasbescherming - chemische bestrijding - bestrijdingsmethoden - herbiciden - herbicidenmengsels - dosering - doseringseffecten - gebruiksefficiëntie - weed control - weeds - wheat - winter wheat - plant protection - chemical control - control methods - herbicides - herbicide mixtures - dosage - dosage effects - use efficiency
  Onkruidbestrijding in wintertarwe door met lagere doseringen te spuiten. In proeven van PPO-AGV op drie proeflocaties (Valthermond, Kollumerwaard, Nagele) zijn de effecten onderzocht van lagere doseringen van verschillende gangbare en experimentele herbiciden op het aanwezige onkruidbestand; daarbij is specifiek gekeken naar de bestrijding van veelknopige onkruiden. De effectiviteit van een lagere dosering wordt in belangrijke mate bepaald door grootte en soort van de onkruiden en de mate van afharding. Daarnaast is ook de standdichtheid van het gewas belangrijk
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.