Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mining microbiota signatures in human intestinal tract metagenomes
  Tims, S. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Michiel Kleerebezem; Willem de Vos, co-promotor(en): Erwin Zoetendal. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576933 - 264
  gastrointestinal microbiota - intestines - genomes - man - hosts - host guest relations - dna microarrays - gastrointestinal diseases - inflammatory bowel diseases - irritable colon - prebiotics - body mass index - oligosaccharides - microbiota van het spijsverteringskanaal - darmen - genomen - mens - gastheren (dieren, mensen, planten) - relaties tussen gastheer en gast - dna microarrays - maagdarmziekten - chronische darmontstekingen - prikkelbaar colon - prebiotica - quetelet index - oligosacchariden
  An apple a day... : de rol van voeding in transmurale zorg
  Witteman, Ben J.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571990 - 32
  ziekenhuiszorg - voedsel - chronische darmontstekingen - darmziekten - prikkelbaar colon - coeliakie - narcose - ondervoeding - vasten - darmen - hospital care - food - inflammatory bowel diseases - intestinal diseases - irritable colon - coeliac syndrome - narcosis - undernutrition - fasting - intestines
  'De gemiddelde levensverwachting stijgt in Nederland. Nochtans worden we op jongere leeftijd met chronische aandoeningen geconfronteerd. De kans hierop neemt de komende jaren sterk toe: van 1 miljoen nu naar 1,5 miljoen in 2020. Hierdoor zullen we geconfronteerd worden met voedingsproblemen waarbij een chronische ziekte een rol speelt. Aangepaste voeding, op grond van de onderliggende pathofysiologie, kan naast preventie van progressie van ziekte ook leiden tot een eerder klinisch herstel. De darm als gate-keeper van het lichaam speelt hierbij een belangrijke rol. Voedingsonderzoek bij deze doelgroep, gericht op verbetering van de darmgezondheid kan de patiënt een beter welzijn geven en de gezondheidszorg mogelijk goedkoper maken.'
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.